Книги

За съжаление, все още няма преводи.

Latest Translations

9 October, 1988

Неделна Медитация

[overview] “К’уо: Тази вечер бяхме помолени да ви говорим за омразата.”.

23 March, 2019

Специална Медитация

1 August, 1973

Неделна Медитация

[overview] Хатон: Наясно съм с вашия проблем. Това е разбирането за времето. Ще се опитам да ви инструктирам за естеството на времето. Не е много просто за вас, сигурен съм, но е много просто за нас, просто защото ние осъзнаваме времето по различен начин от начина, по който вие го осъзнавате. Времето, приятели мои, е в ума ви. Има само сега, и има само тук. Причината, поради която изглежда, че е налице реципрочна природа между пространството и времето във вашия свят, е защото вашият свят е проектиран да произвежда тази илюзия. Това е илюзия, необходима за някои каталитични действия, на които се наслаждавате във вашето сегашно състояние, за целта на неспиращия ви духовен растеж и еволюция.

Latest Speeches & Interviews

За съжаление, все още няма преводи.

Other recent updates

За съжаление, все още няма преводи.