Книги

За съжаление, все още няма преводи.

Най-новите преводи

март 1, 1972

Медитация за зрелостта

Хатон: Аз говоря чрез този инструмент. Ще ви говоря по въпроса за зрелостта, защото това поискахте. Както вече посочихте, тази концепция може да е малко по-различна от онази, която обикновено е разбирана от вашите хора. Зрелостта, приятели мои, всъщност е зрялост на духа, защото действително няма нищо друго освен дух. Физическата илюзия, която различавате в ежедневния ви живот, няма никакво друго значение, освен за нейния резултат в действие върху духовния аз.

март 23, 2019

Специална Медитация

Хатон: Аз говоря чрез този инструмент. Ще ви говоря по въпроса за зрелостта, защото това поискахте. Както вече посочихте, тази концепция може да е малко по-различна от онази, която обикновено е разбирана от вашите хора. Зрелостта, приятели мои, всъщност е зрялост на духа, защото действително няма нищо друго освен дух. Физическата илюзия, която различавате в ежедневния ви живот, няма никакво друго значение, освен за нейния резултат в действие върху духовния аз.

октомври 9, 1988

Неделна Медитация

К’уо: Тази вечер бяхме помолени да ви говорим за омразата.

август 1, 1973

Неделна Медитация

Хатон: Наясно съм с вашия проблем. Това е разбирането за времето. Ще се опитам да ви инструктирам за естеството на времето. Не е много просто за вас, сигурен съм, но е много просто за нас, просто защото ние осъзнаваме времето по различен начин от начина, по който вие го осъзнавате. Времето, приятели мои, е в ума ви. Има само сега, и има само тук. Причината, поради която изглежда, че е налице реципрочна природа между пространството и времето във вашия свят, е защото вашият свят е проектиран да произвежда тази илюзия. Това е илюзия, необходима за някои каталитични действия, на които се наслаждавате във вашето сегашно състояние, за целта на неспиращия ви духовен растеж и еволюция.

януари 13, 1974

Неделна Медитация

Хатон: Говоря ви от кораб, познат ви като „отевана“. Това е много, много голям кораб, в сравнение с вашите стандарти. Дължината му е няколко мили. Ние сме на борда на този кораб, над вашата планета от няколко години. Той е като свят сам по себе си и се използва за междугалактическо пътуване. На борда на този кораб имаме всички съоръжения, които имате във вашия свят, както и много други.

ноември 30, 1975

Неделна среща

Хатон: Тази вечер бихме искали да ви дадем няколко мисли относно естеството на невинността. Искаме да мислите за собствената си природа и за това, което смятате за грехове, ваши заблуди, ваши грешки. Вие, които се опитвате, понякога много упорито, да бъдете на духовния път, често сте много сурови със себе си, защото сте допуснали грешка, направили сте грешка. Вие сте проявили това, което не е било положително. И вие казвате, “Защо направих това? Защо направих тази грешка? Нямах това намерение! Защо го сторих?” И се концентрирате върху грешката. А това не ви предпазва да направите грешка следващия път.

октомври 15, 1976

Петъчна среща

Хатон: Ние от Конфедерацията на Планетите в Службата на Безкрайния Създател, сме тук с вас по това време, за да споделим с хората от вашата планета много проста мисъл, много проста концепция. Тази концепция е любов. Ние сме били тук преди и сега сме тук, за да споделим тази концепция с вас. И все пак, имаме нашите затруднения с вашите народи. Защото концепцията, приятели мои, е твърде проста. Любовта сред вашите народи е станала много сложна, много неискрена. И все пак, самата същност на любовта, както я споделяме с вас, е че всички неща са едно, че вие и аз сме едно и че вие и вашият брат сте едно. В любов сте били създадени и оригиналната ви вибрация е чиста и идентична с оригиналната вибрация на всичко, което е около вас. И като споделяте тази оригинална вибрация, вашето братство става очевидно.

октомври 17, 1976

Неделна среща

Оксал: Но ние научихме, приятели мои, в нашите пътувания какво е братство. Ако можехме да споделим с народите на вашата планета това разбиране, тези проблеми, които всеки от вас има с братята ви, не би ги имало повече. Самите ние знаем, че не сме съвършени същества и че не можем да съдим или да бъдем съдени от някой от нашите братя. Няма начин, братя, да съдите себе си или другите по духовен начин. Никога не можете да знаете точно как се справяте по духовния път, защото онези неща, които означават за очите ви като биващи един или друг начин, добър или лош, положителен или отрицателен, в очите на Твореца могат да означават нещо съвсем различно.

октомври 24, 1976

Неделна среща

Хатон: Тази вечер ще ви говорим по темата, която вие бихте нарекли премеждия. Както знаете, хората на планетата Земя претърпяват, така да кажем, опитност на растеж и на учене. Животът ви в неговата цялост е натрупване на уроци, уроци, които сте проектирали да преживеете, уроци, чрез които можете да научите истините и прилагането на тези истини, които ще ви позволят да постигнете съществуването, което наистина желаете. И това съществуване, приятели мои, може да се изрази с много думи, но нека кажем, [всеки] православен израз би бил съществуването в рая.

септември 26, 1977

Понеделнична Медитация

Хатон: Не гледайте на вашия брат като на някой различен от вас. Погледнете своя брат като отражение на част от вас и от вашия Създател.

Последни речи и интервюта

За съжаление, все още няма преводи.

Други скорошни актуализации

За съжаление, все още няма преводи.