Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


Bibliotek

Ra kontakten - svensk översättning

En anmärkning om översättningen

Översättaren har gjort sitt yttersta för att återge den bästa översättningen som hen är kapabel till. Dock kan inte L/L Research personligen verifiera att detta är den mest exakta översättningen som är möjlig. Det kan finnas diskrepanser mellan urspungsengelskan och den översatta versionen. När du är i tvivel, om möjligt, vänligen jämför översättningen mot engelskan för att försöka klargöra Ras mening.

Ra betonade autenticitet i delande av deras meddelande. Till exempel, i deras svar på frågeställarens önskan om att ta och publicera fotografier av kontakten svarade Ra:

88.12 “Vi ber om att varje fotografi berättar sanningen, att de är daterade och lyser med tydlighet så att det inte finns någon skugga av något annat än äkta uttryck som kan erbjudas dem som söker sanningen. Vi kommer som ödmjuka budbärare av Lagen om Ett, som önskar att minska distorsioner. Vi ber att ni, som har varit våra vänner, arbetar med varje avseende såsom diskuterats ovan, inte med tanken på att snabbt avlägsna en oviktig detalj, utan som i alla sätt, betrakta sådant som en annan möjlighet att, som adepter måste, vara er själva och erbjuda det som är i och med er utan anspråk av något slag.”

Vänligen kontakta gärna L/L Research via e-post med vilka frågor som helst som du kan ha om betydelsen av ord, fraser eller begrepp. Vi är också studenter av denna filosofi.

Copyright © 2019 L/L Research

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic or mechanical, including photocopying or information storage and retrieval systems—without written permission from the copyright holder.

Published by L/L Research
Box 5195
Louisville, Kentucky 40255-0195

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research