Boeken

Er zijn helaas nog geen vertalingen.

Recentste vertalingen

21 November, 2015

Zaterdag Meditatie

[overview] Beste Q'uo, deze wereld wordt geteisterd door terugkerende verhalen van intens conflict, disharmonie en leed. Een recent voorbeeld doet zich voor in Europa waar honderdduizenden vluchtelingen hun door problemen geteisterde thuisland hebben verlaten om veiligheid, zekerheid en een nieuwe kans op leven te vinden. Er staan deze vluchtelingen veel verwelkomende energieën te wachten, maar ook veel verzet en op sommige plaatsen zelfs gewelddadige xenofobe aanvallen. Onze belangrijkste focus vandaag ligt op de betekenis en het doel van deze gebeurtenissen. Zijn deze katalysatoren ontworpen, zogezegd, om te dienen als mechanismen voor een wereldwijde katalysator die velen, zo niet alle mensen binnen de illusie treft? Dat wil zeggen, wekken deze katalysatoren de wereldwijde identiteit op en helpen ze ons om moeilijke vragen over liefde en wie we zijn onder ogen te zien? De secundaire focus van onze vraag is dienstbaarheid. Voor degenen die reageren op deze verontrustende momenten en besluiten dat ze willen dienen en liefde willen uitstralen, hoe kunnen ze in de behoeften van vluchtelingen en al diegenen die onder onderdrukking lijden voorzien? Wat kunnen we echt doen in ons dagelijks leven en in meditatie om vrede te brengen op deze belaste planeet?

23 May, 2009

Zaterdag Meditatie

[overview] Groepsvraag: Onze vraag voor vanavond gaat over wat we mentale ongelijkheden of distorsies zouden kunnen noemen. Ze lijken in het algemeen vaker voor te komen bij de afgedwaalden. Jullie hebben ons al eerder verteld over de moeilijkheden die door de afgedwaalden en vibraties van een andere dichtheid worden ervaren bij het vermengen met de golflengtes van deze dichtheid, maar naar verloop van tijd lijkt het dat steeds meer mensen, ongeacht afkomst, het moeilijk hebben met het mentaal balanceren van de nieuw-opkomende veranderingen in vibratiegolflengte richting het naderende vierde dichtheid met die oude energieën van onze hedendaagse cultuur. Kun je ons informeren over waarom deze onbalans optreedt? Komen ze vaker voor bij de afgedwaalden? En wat zijn de spirituele grondprincipes achter zulke mentale moeilijkheden?

Recentste toespraken & interviews

Er zijn helaas nog geen vertalingen.

Andere recente updates

Er zijn helaas nog geen vertalingen.