Książki

Kontakt z Ra: Nauczanie Prawa Jedności
Podręcznik Wędrowca

Najnowsze tłumaczenia

18 January, 1998

Niedzielna Medytacja

[overview] Dzisiejsze pytanie będzie dotyczyć koncepcji „Nie moja wola, ale Twa wola,” i kiedy będziemy w stanie sobie uświadomić, że to jest sposób, w który chcemy się zachowywać i żyć, co jeszcze możemy zrobić intelektualnie, aby pomóc przywołać „Twą wolę” do naszego życia? Jak możemy rozpoznać „Twą wolę” i wydostać się ze stanu dezorientacji, w którym najczęściej się znajdujemy, wyrzekając się naszej woli, a jednak żaden konkretny kierunek nam się nie ukazuje? Czy jest coś, co Q'uo mógłby nam poradzić, co mogłoby wzmocnić naszą wiarę i naszą wolę?

15 February, 1998

Niedzielna Medytacja

[overview] Dzisiejsze pytanie dotyczy przewodników. Jacy przewodnicy są dla nas dostępni? Jak oni są dla dostępni? Jak możemy uzyskać do nich dostęp i poczuć, iż jesteśmy prowadzeni?

18 February, 2007

Niedzielna Medytacja

[overview] Pytanie w tym tygodniu dotyczy różnorodnych religii, które mamy na planecie Ziemi. One wszystkie wydają się mieć prawdę w centrum, ale każda religia także wydaje się mieć wielu zwolenników, którzy interpretują ją we własny sposób i zostają fanatykami w ten czy w inny sposób, próbując przekształcić religię w dogmat, mówiąc, że to jest droga i jedyna droga. Czy to jest ludzka cecha? I jak możemy naprawdę wiedzieć, która ścieżka jest prawdziwa dla każdego z nas? Wydaje się, że każdy z nas w głębi posiada tę iskrę Stwórcy, która rozpoznaje prawdę i bardziej przypomina nam o tej prawdzie niż informowani o niej. Czy Q’uo może podać kilka ogólnych zasady jak patrzeć na różne religie i jak znaleźć to, co jest dla nas “drogą”?

7 September, 2019

Sobotnia Medytacja

8 September, 2007

Sobotnia Medytacja

[overview] Pytanie grupy: Pytanie w tym tygodniu jest o roli jaką gra osobowość w duchowym rozwoju poszukiwacza. Chcielibyśmy aby Q'uo dał nam pomysł dla najlepszej drogi dla poszukiwacza by spojrzeć na osobowość, by jej użyć lub jej nie użyć, i jak jej użyć. Jaką rolę osobowość gra w pracy duchowego poszukiwacza?

Homecoming

1 September, 2019

Medytacja powrotu do domu

25 May, 2019

Sobotnia Medytacja

Najnowsze przemówienia i wywiady

Niestety nie ma jeszcze tłumaczeń.

Inne najnowsze aktualizacje

Niestety nie ma jeszcze tłumaczeń.