Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


библиотека

Л/Л Рисърч Преписи

 3 ноември, 1979, Съботна медитация

Хатон: Разбира се, трябва да пребивавате във физическите си носители и да се справяте по такъв начин с физическото си съществуване, че да не се превръщате в препъни камък пред другите, нито лъжец, нито [двуличник.] Толкова внимание трябва да даваме на нашите ежедневни навици, задължения и отговорности, и никога не бихме насърчили никого, да се откаже от такива показатели за балансиран и стабилен работник по пътя. Но ние ви казваме, приятели мои, че трябва да сте наясно с определена история, която е била написана във вашите свети писания, и в тази история учител, познат на вас като Исус, бил доближен от млад мъж, който поискал да стане ученик на великия равин.

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research