Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


Bibliotheek

L/L Research Transcripties

 23 mei 2009, Zaterdag Meditatie

Groepsvraag: Onze vraag voor vanavond gaat over wat we mentale ongelijkheden of distorsies zouden kunnen noemen. Ze lijken in het algemeen vaker voor te komen bij de afgedwaalden. Jullie hebben ons al eerder verteld over de moeilijkheden die door de afgedwaalden en vibraties van een andere dichtheid worden ervaren bij het vermengen met de golflengtes van deze dichtheid, maar naar verloop van tijd lijkt het dat steeds meer mensen, ongeacht afkomst, het moeilijk hebben met het mentaal balanceren van de nieuw-opkomende veranderingen in vibratiegolflengte richting het naderende vierde dichtheid met die oude energieën van onze hedendaagse cultuur. Kun je ons informeren over waarom deze onbalans optreedt? Komen ze vaker voor bij de afgedwaalden? En wat zijn de spirituele grondprincipes achter zulke mentale moeilijkheden?

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research