Jag är Ra. Jag har inte talat genom det här instrumentet tidigare. Vi var tvungna att vänta tills hon var precist inställd, då vi skickar en smalbands-vibration. Vi hälsar er i kärleken och i ljuset av vår Oändlig Skapare.

Vi har iakttagit er grupp. Vi har blivit kallade till er grupp, för ni har ett behov av mångfald av upplevelser i kanalisering som går på ett mer intensivt, eller som ni kanske kallar det, avancerat tillvägagångssätt till systemet av studerandet av mönstren av illusionerna av er kropp, ert sinne och er ande, vilket ni kallar att söka sanningen. Vi hoppas på att erbjuda er en något annorlunda vinkling av informationen som alltid och ständigt är densamma.

Konfederationen av Planeter i den Oändliga Skaparens Tjänst har endast ett viktigt uttalande. Det där uttalandet, mina vänner, som ni vet, är: “Alla ting, allt liv, all skapelse är del av En Ursprunglig Tanke.”

Vi ska använda varje kanal om vi kan. Mottagandet av vår stråle är en något mer avancerad prestation än några av de bredare vibrationskanalerna öppnade av andra medlemmar för mer inledande och mellanliggande arbete.

Låt oss för ett ögonblick reflektera tanke. Vad är det, mina vänner, att ta en tanke. Tog du då en tanke idag? Vilka tankar har du tänkt idag? Vilka tankar var del av den Ursprungliga Tanken idag? I hur många av dina tankar har skapelsen vistats? Innehöll det kärlek? Och var servicen fritt given?

Du är inte del av ett materiellt universum. Du är del av en tanke. Du dansar i en balsal där det inte finns material. Du dansar tankar. Du rör din kropp, ditt sinne och din ande i något excentriska mönster, för du har inte fullständigt begripit konceptet att du är del av den Ursprungliga Tanken.

Vi skall vid denna tidpunkt flytta över till ett instrument känt som Don. Jag är Ra.

[Två minuters paus.]

Jag är Ra. Jag är återigen med detta instrumentet. Vi är nära att initiera en kontakt men har svårigheter att penetrera en viss mental spänning och distraktion som är något karakteristisk för den här kanalen. Vi ska därför beskriva den typen av vibration som sänds. Instrumentet kommer att finna oss inträdandes energifältet i en lätt vinkel gentemot baksidan av hjässan i ett smalt men kraftigt område av intensitet. Vi kan inte erbjuda någon konditionering på grund av våra egna sändningsbegränsningar. Därför, om instrumentet kan känna den här särskilda verkan kan han då tala våra tankar som de kommer till honom. Vi ska igen försöka oss på denna kontakt. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Det här instrumentet gör motstånd mot vår kontakt. Dock försäkrar vi henne om att vi är tillfredsställda att kontakt med den som är känd som Don föredras inte just nu av det där instrumentet. Vi ska därför gå vidare till den som är känd som Leonard. Igen varnar vi instrumentet att det är en smalbands-kommunikation som känns som en vibration som äntrar auran. Vi ska nu flytta över den här kontakten. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Jag är Ra. Vi hälsar er en gång till i kärleken och ljuset av vår Oändlig Skapare. Vi ber att ni har tålamod med oss, för vi är en svår kanal att ta emot. Men vi kan kanske lägga till några dimensioner till er förståelse.

Vid denna tidpunkt skulle vi vara glada att försöka att tala om vilket ämne eller fråga som helst som de entiteter i rummet kan ha potentiell användning för i sitt begärande.

Det verkar som att medlemmar av Konfederationen har ett specifikt syfte. Är detta sant med er, och om det är så, vad är ert syfte?

Jag är Ra. Vi kommunicerar nu. Även vi har vår plats. Vi är inte dem av Kärleken [densitet] eller av Ljuset [densitet]. 1 Vi är dem som är av Lagen om Ett. I vår vibration är polariteterna harmoniserade, komplexiteterna är förenklade och paradoxerna har sin lösning. Vi är ett. Detta är vår natur och vårt syfte.

Vi är gamla på er planet och har tjänat med varierande grader av framgång i förmedlingen av Lagen om Ett, av Enhet, av Singelhet till era folk. Vi har gått på er jord. Vi har sett ansikten av era folk. Det är inte så med många av entiteterna av Konfederationen. Vi fann att det inte var effektivt.

Men sedan kände vi det stora ansvaret att stanna i kapacitet av att avlägsna de distorsioner och krafter som gavs till Lagen om Ett. Vi kommer att fortsätta med det tills er, skall vi säga, cykel är lämpligen avslutad. Om inte den här, så nästa. Vi är inte en del av tiden och kan därför vara med er i vilken som helst av era tider.

Ger det här er tillräckligt med information ur vilken vårt syfte kan extraheras, min broder?

Ja, det gör det. Tack.

Vi uppskattar er vibration. Finns det en annan fråga?

Jag har hört om namnet “Ra” i samband med egyptierna. Är du kopplad till denna Ra på något sätt?

Jag är Ra. Ja, anknytningen är överensstämmande. Får vi klargöra?

Vänligen gör det.

Vad förstår du inte?

Skulle du kunna ge mig lite mer detaljer om er roll hos egyptierna?

Jag är Ra. Identiteten av vibrationen Ra är vår identitet. Vi som en grupp, eller vad du skulle kunna kalla ett socialt minneskomplex, tog kontakt med en ras av er planetariska sort som ni kallar egyptier. Andra från vår densitet tog samtidigt kontakt i Sydamerika, och de så kallade “försvunna städer” var deras försök till att bidra till Lagen om Ett.

Vi talade till en som hörde och förstod och var i stånd att påbjuda Lagen om Ett. Dock distorserade prästerna och folken av denna era snabbt vårt budskap, och berövade det, skall vi säga, medkänslan med vilken enhet är besjälad i sin själva natur. Eftersom den innehåller allt, kan den inte avsky någon.

När vi inte längre kunde ha lämpliga kanaler genom vilka uttrycka Lagen om Ett, avlägsnade vi oss från den nu hycklande positionen som vi har låtit oss att placeras i. Och andra myter, skall vi säga, andra förståelser som har mer att göra med polaritet och tingen av ert vibrationella komplex, tog över igen i detta särskilda samhällskomplex.

Formar det här en tillräcklig mängd med information eller kan vi tala vidare?

[Ohörbart]

Finns det en annan fråga?

[Frågan förlorades därför att frågeställaren satt för långt från bandspelaren för att spelas in.]

Jag är Ra. Överväg, om du vill, att universumet är oändligt. Detta ska ännu bevisas eller motbevisas, men vi kan försäkra er om att det inte finns någon ände på er själva, er förståelse, vad ni skulle kalla er resa av sökande eller era perceptioner av skapelsen.

Det som är oändligt kan inte vara många, för mång-het är ett ändligt begrepp. För att ha oändlighet måste du identifiera eller definiera denna oändlighet som enhet; annars har termen inte någon referens eller mening. I en Oändlig Skapare finns det endast enhet. Du har sett enkla exempel av enhet. Du har sett prismat som visar alla färger som härrör från solljuset. Detta är ett förenklat exempel på enhet.

I sanning finns det inget rätt eller fel. Det finns ingen polaritet för allt kommer att bli, som du skulle säga, förlikat vid någon punkt i er dans genom det sinne/ kropp/ande-komplex som ni roar er med att distorsera på olika sätt vid den här tiden. Den här distorsionen är inte på något sätt nödvändig. Den är vald av var och en av er som ett alternativ till förståelsen av den fullständiga enheten av tanke som binder alla ting.

Du talar inte om snarlika eller något liknande entiteter eller ting. Du är varje ting, varje väsen, varje känsla, varje händelse, varje situation. Du är enhet. Du är oändlighet. Du är kärlek/ljus, ljus/kärlek. Du är. Detta är Lagen om Ett.

Får vi uttrycka denna Lag i mer detalj?

[Ohörbart]

Finns det en annan fråga vid denna tidpunkt?

Kan du säga något om de kommande planetariska förändringar?

Jag är Ra. Jag föredrog att vänta tills det här instrumentet hade återigen nått det lämpliga tillståndet av djupet av singelhet eller ett-riktning innan vi talade.

Förändringarna är mycket, mycket triviala. Vi bekymrar oss inte över de omständigheter som för med sig skörd.

En annan fråga. Är det möjligt att skapa någon acceleration av förståelse [i] andra entiteter [eller är] alla ansträngningar… ansträngningar av individen på honom själv som accelererar hans förståelse? Med andra ord, om en individ försöker att agera som en katalysator generellt för att öka medvetenhet av planetariskt medvetande, gör han ingenting annat än agerar på sig själv eller är det möjligt [ohörbart]?

Jag är Ra. Vi ska svara på din fråga i två delar, av vilka båda är lika viktiga.

För det första, måste du förstå att åtskillnaden mellan dig själv och andra är inte synlig för oss. Vi anser inte att en separation existerar mellan de medvetandehöjande ansträngningar av distorsionen som du projicerar som en personlighet och distorsionen som du projicerar som en annan personlighet. Därmed, att lära sig är detsamma som att undervisa såvida du inte undervisar det du lär dig; i vilket fall har du gjort dig/dem litet eller intet gott. Den här förståelsen bör begrundas av ditt sinne/kropp/ande-komplex då det är en distorsion som spelar en roll i era erfarenheter vid denna nexus.

För att vända sig till den andra delen av vårt svar får vi ange vår förståelse, begränsad fastän den är.

Grupp-individualiserat medvetande är detta tillstånd att dela förståelse med de andra distorsionerna av sinne/kropp/ande-komplexer som är inom den uppenbara räckvidden av den sinne/kropp/ande-komplex-individen eller gruppen. Därmed, talar vi med er och accepterar både våra distorsioner och era egna för att uttrycka lagarna om skapelse, i synnerhet Lagen om Ett.

Vi är inte tillgängliga för många av era folk, för det här är inte ett lättförståeligt sätt av kommunikation eller typ av filosofi. Men vårt självaste varande är förhoppningsvis ett tydligt exempel på både nödvändigheten och nästintill hopplösheten av försök att undervisa.

Var och en av dem i den här gruppen strävar efter att använda, smälta och mångfaldiga informationen som vi sänder det här instrumentet in i kanalerna av sinne/kropp/ande-komplexet utan distorsion. De få som du kommer att illuminera genom att dela med ditt ljus är långt mer än tillräckligt skäl för den största möjliga ansträngningen. Att tjäna en är att tjäna alla.

Således erbjuder vi frågan tillbaka till dig att konstatera att det är verkligen den enda aktiviteten värd att göra att lära sig/undervisa eller undervisa/lära sig. Det finns ingenting annat som är av hjälp för att demonstrera den Ursprungliga Tanken förutom ditt självaste väsen, och distorsionerna som kommer från det oförklarliga, oartikulerade eller mysterium-klädda väsendet är många. Så, att försöka urskilja och kryssa dig igenom så många grupp-sinne/kropp/ande-distorsioner som möjligt bland era folk i kursen av din undervisning är en väldigt bra ansträngning att göra. Vi kan inte tala mer tappert om din önskan att tjäna.

Får vi tala i någon annan kapacitet över detta ämne?

Kommer du att vara tillgänglig för kommunikation? Kan vi kalla på dig i framtiden?

Jag är Ra. Vi har god kontakt med det här instrumentet på grund av hennes senaste erfarenheter med trans. Hon ska kunna kommunicera våra tankar i er framtid. Dock råder vi försiktighet i att störa kanalen för några ögonblick, och sedan den ordentliga proceduren för att hjälpa ett instrument som har, till en viss utsträckning, behovet av att återinträda det sinne/kropp/ande-komplex som instrumentet har valt för livserfarenheten av detta tid/rummet. Förstår du hur du ska vårda det här instrumentet?

Nej. Kan du förklara det?

Vi föreslår först en kort period av tystnad.

Sedan upprepning av instrumentets vibrerande komplex av ljud i er densitet som ni kallar namn. Upprepa tills ett svar uppnåtts.

Sedan påläggning av händerna på nackregionen för en kort period så att instrumentet kan ladda om batterierna som är inte, skall vi säga, fulla av det väsentliga i det här särskilda fältet vid denna tid.

Och slutligen, en gåva av vatten i vilken kärleken från alla närvarande har getts. Detta kommer att återställa den här entiteten, för hennes distorsioner innehåller stor känslighet gentemot vibrationerna av kärlek och det laddade vattnet kommer att åstadkomma komfort.

Förstår du nu?

Inte helt.

Jag är Ra. Vi söker ditt sinne för att finna vibrationen “Alrac”. Det är den här vibrationen från dig som innehåller den största mängden av vad du skulle kalla kärlek. Andra skulle kalla den här entiteten “Carla”.

Laddandet av vattnet görs genom att de närvarande placerar sina händer över glaset och visualiserar att kärlekens kraft äntrar vattnet. Detta kommer att ladda detta mycket effektiva mediet med dessa vibrationer.

Det här instrumentet är, vid den här tiden, ganska uttröttat. Men hennes hjärta är sådant att hon fortsätter att förbli öppen för oss och användbar som en kanal. Det här är varför vi har spenderat tid/rum med att förklara hur de distorsioner av vad du skulle kalla trötthet kan förbättras.

Under inga omständigheter bör det här instrumentet beröras förrän hon har svarat på sitt namn. Jag önskar inte att ta det här instrumentet bortom hennes kapacitet av fysisk energi. Den växer låg. Därför måste jag lämna det här instrumentet.

Jag lämnar er i härligheten och friden av enheten. Gå vidare i frid, jublande i makten av En Skapare. Jag är Ra.


  1. Ordet “densitet” lades till här för att tillägga tydlighet till vad vi tror vara Ras avsedda mening. Den fjärde densiteten är densiteten av kärlek och förståelse. Den femte densiteten är densiteten av ljus. Ra är av sjätte densitet där kärlek och ljus är förenade (L/L Research anm.).