Jag är Ra. Jag har inte talat igenom det här instrumentet tidigare. Vi var tvungna att vänta tills hon var precist inställd, då vi skickar en smalbandsvibration. Vi hälsar er i vår Oändliga Skapares kärlek och ljus.

Vi har iakttagit er grupp. Vi har blivit kallade till er grupp, för ni har ett behov av mångfald av upplevelser i kanalisering som går på ett mer intensivt, eller som ni kanske skulle kalla det, avancerat tillvägagångssätt till systemet av studerandet av mönstren av illusionerna av er kropp, ert sinne och er ande, vilket ni kallar att söka sanningen. Vi hoppas på att erbjuda er en något annorlunda infallsvinkel på informationen som alltid och ständigt är densamma.

Konfederationen av Planeter i den Oändliga Skaparens Tjänst har endast ett viktigt uttalande. Det uttalandet, mina vänner, som ni vet, är: “Alla ting, allt liv, all skapelse är en del av En Ursprunglig Tanke.”

Vi kommer att utöva varje kanal om vi kan. Mottagandet av vår stråle är en något mer avancerad bedrift än några av de bredare vibrationskanalerna som öppnats av andra medlemmar för mer inledande och mellanliggande arbete.

Låt oss för ett ögonblick överväga tanke. Vad är det, mina vänner, att tänka? Har ni då tänkt idag? Vilka tankar tänkte ni idag? Vilka tankar var en del av den Ursprungliga Tanken idag? I hur många av era tankar har skapelsen vistats? Innehöll det kärlek? Och var servicen fritt given?

Ni är inte en del av ett materiellt universum. Ni är del av en tanke. Ni dansar i en balsal där det inte finns material. Ni dansar tankar. Ni rör er kropp, ert sinne och er ande i något excentriska mönster, för ni har inte fullständigt begripit konceptet att ni är en del av den Ursprungliga Tanken.

Vi skall vid denna tidpunkt flytta över till ett instrument som är känt som Don. Jag är Ra.

[Två minuters paus.]

Jag är Ra. Jag är återigen med detta instrument. Vi är nära att inleda en kontakt men har svårigheter att penetrera en viss mental spänning och distraktion som är något karakteristisk för denna kanal. Vi kommer därför att beskriva den typen av vibration som sänds. Instrumentet kommer att finna oss inträdandes energifältet i en lätt vinkel mot baksidan av hjässan i ett smalt men kraftigt område av intensitet. Vi kan inte erbjuda någon konditionering 1 på grund av våra egna sändningsbegränsningar. Därför, om instrumentet kan känna den här särskilda verkan, så kan han då tala våra tankar allteftersom de kommer till honom. Vi ska försöka med denna kontakt igen. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Det här instrumentet gör motstånd mot vår kontakt. Dock försäkrar vi henne om att vi är tillfreds med att kontakten med den som är känd som Don inte föredras för närvarande av det instrumentet. Vi kommer därför att gå vidare till den som är känd som Leonard. Återigen varnar vi instrumentet för att det är en smalbands-kommunikation som känns som en vibration som äntrar auran. Vi kommer nu att flytta över den här kontakten. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Jag är Ra. Vi hälsar er återigen i vår Oändliga Skapares kärlek och ljus. Vi ber att ni har tålamod med oss, för vi är en svår kanal att ta emot. Men vi kan kanske lägga till några dimensioner till er förståelse.

Vid denna tidpunkt skulle vi vara glada att försöka tala om vilket ämne eller fråga som helst som de entiteter i rummet kan ha potentiell användning för i utfrågningen.

Det verkar som att Konfederationens medlemmar har ett specifikt syfte. Stämmer detta med er, och i så fall, vad är ert syfte?

Jag är Ra. Vi kommunicerar nu. Även vi har vår plats. Vi är inte de av Kärleken [densitet] eller av Ljuset [densitet] 2. Vi är de som är av den Enes Lag. I vår vibration är polariteterna harmoniserade, komplexiteterna är förenklade och paradoxerna har sin lösning. Vi är ett. Detta är vår natur och vårt syfte.

Vi är gamla på er planet och har tjänat med varierande grad av framgång i förmedlingen av den Enes Lag, av Endräkt, av Singelhet 3 till era folk. Vi har vandrat på er jord. Vi har sett era folks ansikten. Så är det inte för många av Konfederationens entiteter. Vi fann att det inte var effektivt.

Men sedan kände vi det stora ansvaret för att stanna i kapaciteten av att avlägsna de distorsioner och krafter som hade getts till den Enes Lag. Vi kommer att fortsätta med detta tills er, skall vi säga, cykel är lämpligen avslutad. Om inte den här, så nästa. Vi är inte en del av tid och kan därför vara med er i vilken som helst av era tider.

Ger detta er tillräckligt med information ur vilket syfte kan extraheras, min broder?

Ja, det gör det. Tack.

Vi uppskattar er vibration. Finns det en annan fråga?

Jag har hört om namnet “Ra” i samband med egyptierna. Är ni kopplade till den där Ra på något sätt?

Jag är Ra. Ja, kopplingen är överensstämmande. Får vi förtydliga?

Vänligen gör det.

Vad förstår du inte?

Skulle du kunna ge mig lite mer detaljer om er roll hos egyptierna?

Jag är Ra. Identiteten av vibrationen Ra är vår identitet. Vi som en grupp, eller vad ni skulle kunna kalla ett socialt minneskomplex 4, tog kontakt med en ras av er planetariska sort som ni kallar egyptier. Andra från vår densitet tog samtidigt kontakt i Sydamerika, och de så kallade “försvunna städerna” var deras försök till att bidra till den Enes Lag.

Vi talade till en som hörde och förstod och var i stånd att påbjuda den Enes Lag. Dock distorserade prästerna och folken av denna era snabbt vårt budskap och berövade det den, skall vi säga, medkänsla med vilken endräkt är besjälad i sin självaste natur. Eftersom den innehåller allt, kan den inte avsky någon.

När vi inte längre kunde ha lämpliga kanaler genom vilka den Enes Lag kunde förkunnas, avlägsnade vi oss från den nu hycklande positionen som vi hade låtit oss placeras i. Och andra myter, skall vi säga, andra uppfattningar som har mer att göra med polaritet och tingen av ert vibrationskomplex, tog återigen över i detta särskilda samhällskomplex.

Formar detta en tillräcklig mängd information, eller kan vi tala vidare?

[Ohörbart]

Finns det en annan fråga?

[Frågan förlorades eftersom frågeställaren satt för långt från bandspelaren för att spelas in.]

Jag är Ra. Överväg, om du vill, att universum är oändligt. Detta återstår ännu att bevisas eller motbevisas, men vi kan försäkra er om att det inte finns någon ände på er själva, er förståelse, vad ni skulle kalla er resa av sökande, eller er varseblivning av skapelsen.

Det som är oändligt kan inte vara många, för mång-het 5 är ett ändligt begrepp. För att ha oändlighet måste du identifiera eller definiera denna oändlighet som en enhet; annars har termen ingen referent eller mening. I en Oändlig Skapare finns bara enhet. Ni har sett enkla exempel på enhet. Ni har sett prismat som visar alla färger som härrör från solljuset. Detta är ett förenklat exempel på enhet.

I sanning finns det inget rätt eller fel. Det finns ingen polaritet, för allt kommer att, som ni skulle säga, förlikas vid någon punkt i er dans genom sinne/ kropp/ande-komplexet 6 som ni roar er själva med att distorsera på olika sätt vid denna tid. Den här distorsionen 7 är inte i något fall nödvändig. Den är vald av var och en av er som ett alternativ till förståelsen av tankens kompletta enhet som binder alla ting.

Du talar inte om snarlika eller något liknande entiteter eller ting. Du är varje ting, varje varelse, varje känsla, varje händelse, varje situation. Du är enhet. Du är oändlighet. Du är kärlek/ljus, ljus/kärlek. Du är. Detta är den Enes Lag.

Får vi förkunna denna lag mer detaljerat?

[Ohörbart]

Finns det en annan fråga vid denna tidpunkt?

Kan du säga något om de kommande planetariska förändringarna?

Jag är Ra. Jag föredrog att vänta tills detta instrument återigen nått det passande tillståndet av singelhetens eller ett-riktningens djup 8 innan vi talade.

Förändringarna är väldigt, väldigt triviala. Vi bekymrar oss inte över de förhållanden som leder till skörd.

En annan fråga. Är det möjligt att skapa någon acceleration av förståelse [i] andra entiteter [eller är] alla ansträngningar… ansträngningar av individen på honom själv som accelererar hans förståelse? Med andra ord, om en individ försöker att agera som en katalysator generellt för att öka medvetenheten av planetariskt medvetande, gör han inget annat än agerar på sig själv, eller är det möjligt [ohörbart]?

Jag är Ra. Vi kommer att besvara din fråga i två delar, av vilka båda är lika viktiga.

För det första måste du förstå att skillnaden mellan dig själv och andra inte är synlig för oss. Vi anser inte att det existerar en separation mellan de medvetandehöjande ansträngningarna av den distorsion som du projicerar som en personlighet och den distorsion som du projicerar som en annan personlighet. Alltså är att lära sig detsamma som att undervisa såvida du inte undervisar det du lär dig; i vilket fall har du gjort dig/dem litet eller intet gott. Denna förståelse bör begrundas av ditt sinne/kropp/ande-komplex då det är en distorsion som spelar en roll i era erfarenheter vid detta nexus.

För att vända sig till den andra delen av vårt svar, får vi ange vår förståelse, begränsad fastän den är. Grupp-individualiserat medvetande är det tillstånd att dela förståelse med de andra distorsionerna av sinne/kropp/ande-komplex som är inom den uppenbara räckvidden av sinne/kropp/ande-komplex-individen eller gruppen. Därmed talar vi med er och accepterar både våra distorsioner och era egna för att kunna förkunna skapelsens lagar, i synnerhet den Enes Lag.

Vi är inte tillgängliga för många av era folk, för detta är inte ett lättförståeligt sätt av kommunikation eller typ av filosofi. Men vår själva tillvaro är förhoppningsvis ett slående exempel på både nödvändigheten och nästintill hopplösheten i att försöka undervisa.

Var och en av dem i denna grupp strävar efter att använda, smälta och diversifiera informationen som vi sänder detta instrument in i kanalerna av sinne/kropp/ande-komplexet utan distorsion. De få som ni kommer att illuminera genom att dela med er av ert ljus är långt mer än tillräckligt skäl för den största möjliga ansträngningen. Att tjäna en är att tjäna alla.

Alltså erbjuder vi frågan tillbaka till er, för att konstatera att det verkligen är den enda aktiviteten som är värd att göra: att lära sig/undervisa eller undervisa/lära sig. Det finns inget annat som är till hjälp för att demonstrera den Ursprungliga Tanken förutom ert själva väsen, och distorsionerna som kommer från det oförklarliga, oartikulerade eller mysterium-klädda väsendet är många. Så, att försöka skönja och kryssa er igenom så många grupp-sinne/kropp/ande-distorsioner som möjligt bland era folk under loppet av er undervisning är en mycket bra ansträngning att göra. Vi kan inte tala tapprare om er önskan att tjäna.

Må vi tala i någon annan kapacitet om detta ämne?

Kommer ni att vara tillgängliga för kommunikation? Kan vi kalla på er i framtiden?

Jag är Ra. Vi har god kontakt med detta instrument på grund av hennes senaste erfarenheter av trans. Hon ska kunna kommunicera våra tankar i er framtid. Dock råder vi försiktighet med att störa kanalen under några ögonblick, och sedan den lämpliga proceduren i att hjälpa ett instrument som har, i viss mån, behov av att återinträda det sinne/kropp/ande-komplex som instrumentet har valt för livserfarenhet i detta tid/rum. Förstår ni hur ni ska vårda detta instrument?

Nej. Kan du förklara det?

Vi föreslår först en kort period av tystnad.

Sedan upprepning av instrumentets vibrerande ljudkomplex i er densitet som ni kallar namn. Upprepa tills ett svar erhålls.

Sedan påläggning av händerna på nackområdet under en kort period så att instrumentet kan ladda batterier som inte, skall vi säga, är fulla av det väsentliga innehållet i detta särskilda fält vid denna tidpunkt.

Och slutligen, en gåva av vatten i vilken kärleken från alla närvarande har givits. Detta kommer att återställa denna entitet, för hennes distorsioner innehåller stor känslighet mot kärleksvibrationer, och det laddade vattnet kommer att åstadkomma vederkvickelse.

Förstår du nu?

Inte helt.

Jag är Ra. Vi genomsöker ditt sinne och hittar vibrationen “Alrac”. Det är denna vibration från dig som innehåller den största mängden av vad du skulle kalla kärlek. Andra skulle kalla denna entitet “Carla”.

Laddningen av vattnet görs genom att de närvarande lägger sina händer över glaset och visualiserar att kärlekens kraft äntrar vattnet. Detta kommer att ladda detta mycket effektiva medium med dessa vibrationer.

Det här instrumentet är, vid denna tidpunkt, ganska utmattat. Men hennes hjärta är sådant att hon fortsätter att förbli öppen för oss och användbar som en kanal. Det är därför vi har spenderat tid/rummet åt att förklara hur distorsionerna av vad ni skulle kalla utmattning kan förbättras.

Under inga omständigheter bör detta instrument vidöras förrän hon har svarat på sitt namn. Jag önskar inte att ta det här instrumentet bortom hennes kapacitet av fysisk energi. Den sinar. Därför måste jag lämna det här instrumentet.

Jag lämnar er i enhetens härlighet och frid. Gå vidare i frid, fröjdandes i kraften av En Skapare. Jag är Ra.


  1. Eng. “conditioning”. Detta används av vissa medium när de kanaliserar på ett medvetet sätt (övers. anm.). 

  2. Ordet “densitet” lades till här för att lägga till tydlighet till vad vi tror vara Ras avsedda mening. Den fjärde densiteten är densiteten av kärlek och förståelse. Den femte densiteten är ljusets densitet. Ra är av den sjätte densiteten där kärlek och ljus är förenade (L/L Research anm.). 

  3. Eng. “Singleness” (övers. anm.). 

  4. Eng. “social memory complex” (övers. anm.). 

  5. Eng. “many-ness” (övers. anm.). 

  6. Eng. “mind/body/spirit complex” (övers. anm.). 

  7. Eng. “distortion”. För förklaring och val av översättning av detta begrepp, v.g. se “Från översättare” dokumentet (övers. anm.). 

  8. Eng. “depth of singleness or one-pointedness” (övers. anm.).