Početak

Dobrodošli na stranicu biblioteke L/L Research! Mi smo neprofitna organizacija posvećena otkrivanju i razmeni informacija za pomoć u duhovnoj evoluciji čovečanstva i lečenju planeta Zemlje.

Primarne ponude dostupne na ovom jeziku uključuju Ra Kontakt i biblioteku transkripta svesnog kanalisanja. Ako ste novi na stranici, ovi linkovi će vam pomoći da se brzo orijentišete!

Transkripti kanalisanja

Kolekcija prevoda svesnog kanalisanja iz poslednjih 50 godina.

Pretraga

Iztražite naš kanalisani material pretražujući teme ili ključne reči.

Nedavni prevodi

6. februar 2005

Meditacija Nedeljom

Grupno pitanje: Današnje pitanje ima veze sa sledećim, šta to predstavlja biti član grupe. Želeli bismo da nam Q’uo da indikaciju da li je to više fizičke prirode ili metafizičke prirode? Da li je to pitanje vezano sa predanošću idealima? Da li je radni napor neophodan, rad na opštem blagostanju grupe? Šta to predstavlja biti član grupe? Naročito grupe u duhovnoj zajednici.

16. januar 2005

Meditacija Nedeljom

Grupno pitanje: Ove sedmice, Q’uo, želeli bismo vas pitati da li biste mogli detaljnije objasniti zamke ili ometanja na koje osoba koja traga za istinom može naići posebno u početku i postoji li neka druga vrsta prepreka ili zamki koje se kasnije pojave na putu onih koji tragaju. Molimo vas dajte nam opšti pregled onoga čega treba biti svestan dok se traga za tim što slobodno rečeno nazivamo istinom.

2. januar 2005

Meditacija Nedeljom

Grupno pitanje: Današnje pitanje je vezano za katastrofu koja se dogodila u jutarnjim časovima pre nedelju dana u južnoj Aziji. Ra je napomenuo da tokom prelaska u četvrtu-gustinu planeta Zemlja bi oslobađala toplotu, neispoljeno usijanje besa, rata i disharmonije koje je bilo toliko rasprostranjeno na ovoj planeti tokom većine zabeležene istorije, ljudske istorije. Pitamo se da li je ovaj zemljotres i cunami u južnoj Aziji jednostavno deo tog oslobađanja toplote? Da li je to značajan događaj koji bi mogao ukazati da je određeni deo ovog oslobađanja toplote završen? Da li bi Q’uo mogao da nam da ideju o tome šta bi mogli biti stvarni uzroci takve katastrofe i šta bismo mogli očekivati u budućnosti u vezi sa daljim takvim katastrofama?