Getting Started

Dobro došli na arhivsku stranicu L/L Research grupe! Mi smo neprofitna organizacija posvećena razotkrivanju i razmeni informacija kako bismo pomogli u duhovnoj evoluciji čovečanstva i isceljenju planete Zemlje.

Mi smo najbolje znani po materijalu ‘Zakon Jednog’ ili takozvanom Ra materijalu. Nudimo knjige, transkripte, članke, intervjue, podršku zajednice i još mnogo toga. Ako ste tek počeli da koristite ovu Internet lokaciju, ove stranice će vam pomoći da se brzo orijentišete!

The Ra Contact

The teachings of the Law of One, a profound trance channeling with a focus principally upon philosophy and timeless spiritual principles.

Transkripti kanaliziranja

Sve što smo ikad kanalizirali u zadnjih 50 godina.

Search

Explore our channeled material by searching for topics or keywords.

Najnoviji Prevodi

februar 6, 2005

Meditacija Nedeljom

Grupno pitanje: Današnje pitanje ima veze sa sledećim, šta to predstavlja biti član grupe. Želeli bismo da nam Q’uo da indikaciju da li je to više fizičke prirode ili metafizičke prirode? Da li je to pitanje vezano sa predanošću idealima? Da li je radni napor neophodan, rad na opštem blagostanju grupe? Šta to predstavlja biti član grupe? Naročito grupe u duhovnoj zajednici.

januar 16, 2005

Meditacija Nedeljom

Grupno pitanje: Ove sedmice, Q’uo, želeli bismo vas pitati da li biste mogli detaljnije objasniti zamke ili ometanja na koje osoba koja traga za istinom može naići posebno u početku i postoji li neka druga vrsta prepreka ili zamki koje se kasnije pojave na putu onih koji tragaju. Molimo vas dajte nam opšti pregled onoga čega treba biti svestan dok se traga za tim što slobodno rečeno nazivamo istinom.

januar 2, 2005

Meditacija Nedeljom

Grupno pitanje: Današnje pitanje je vezano za katastrofu koja se dogodila u jutarnjim časovima pre nedelju dana u južnoj Aziji. Ra je napomenuo da tokom prelaska u četvrtu-gustinu planeta Zemlja bi oslobađala toplotu, neispoljeno usijanje besa, rata i disharmonije koje je bilo toliko rasprostranjeno na ovoj planeti tokom većine zabeležene istorije, ljudske istorije. Pitamo se da li je ovaj zemljotres i cunami u južnoj Aziji jednostavno deo tog oslobađanja toplote? Da li je to značajan događaj koji bi mogao ukazati da je određeni deo ovog oslobađanja toplote završen? Da li bi Q’uo mogao da nam da ideju o tome šta bi mogli biti stvarni uzroci takve katastrofe i šta bismo mogli očekivati u budućnosti u vezi sa daljim takvim katastrofama?