Nedavni prevodi

6. februar 2005

Meditacija Nedeljom

Grupno pitanje: Današnje pitanje ima veze sa sledećim, šta to predstavlja biti član grupe. Želeli bismo da nam Q’uo da indikaciju da li je to više fizičke prirode ili metafizičke prirode? Da li je to pitanje vezano sa predanošću idealima? Da li je radni napor neophodan, rad na opštem blagostanju grupe? Šta to predstavlja biti član grupe? Naročito grupe u duhovnoj zajednici.

16. januar 2005

Meditacija Nedeljom

Grupno pitanje: Ove sedmice, Q’uo, želeli bismo vas pitati da li biste mogli detaljnije objasniti zamke ili ometanja na koje osoba koja traga za istinom može naići posebno u početku i postoji li neka druga vrsta prepreka ili zamki koje se kasnije pojave na putu onih koji tragaju. Molimo vas dajte nam opšti pregled onoga čega treba biti svestan dok se traga za tim što slobodno rečeno nazivamo istinom.

2. januar 2005

Meditacija Nedeljom

Grupno pitanje: Današnje pitanje je vezano za katastrofu koja se dogodila u jutarnjim časovima pre nedelju dana u južnoj Aziji. Ra je napomenuo da tokom prelaska u četvrtu-gustinu planeta Zemlja bi oslobađala toplotu, neispoljeno usijanje besa, rata i disharmonije koje je bilo toliko rasprostranjeno na ovoj planeti tokom većine zabeležene istorije, ljudske istorije. Pitamo se da li je ovaj zemljotres i cunami u južnoj Aziji jednostavno deo tog oslobađanja toplote? Da li je to značajan događaj koji bi mogao ukazati da je određeni deo ovog oslobađanja toplote završen? Da li bi Q’uo mogao da nam da ideju o tome šta bi mogli biti stvarni uzroci takve katastrofe i šta bismo mogli očekivati u budućnosti u vezi sa daljim takvim katastrofama?

20. januar 2005

Specijalna Meditacija

Question from J: Which avenue of application would this ARV technology be encouraged to flourish in?

16. april 2006

Meditacija Nedeljom

Džim: “Q'uo, mnogi tragaoci u pokretu Novog Doba kao i fundamentalistički hrišćani veruju da će uskoro doći do zanosa ili uznesenja u kojem će istinski vernici ili izabrani pojedinci biti odneseni NLO-ima ili anđelima, ostavljajući ostatak čovečanstva da trpi nevolje ovih poslednjih dana. Ne verujem da bi bilo koji pravi hrišćanin ili tragalac orijentisan ka pomoći drugima želeo da napusti Zemlju pre nego što i njihovi bližnji tragaoci mogu da odu. Da li biste mogli da prokomentarišete o razlici između ove ideje zanosa ili uznesenja i [kanalisanih koncepta Konfederacije] mature u četvrtu gustinu koja prati smrt fizičkog tela treće gustine? Koji duhovni principi bi nam mogli pomoći da promislimo o ovim mogućnostima?”