(Karla Transmituje)

Mi smo ti koji smo vam poznati kao Q’uo princip. Pozdravljamo vas u ljubavi i u svetlu jednog beskonačnog Stvoritelja, u Čijoj službi vam danas dolazimo. Velika je privilegija biti pozvan u vašu grupu i zahvaljujemo se svakom od vas na tome. Zaista vam hvala što ste odvojili vreme od svog užurbanog života za ovu pažljivo uokvirenu seansu traganja. Privilegija je što se od nas traži da iznesemo svoje mišljenje i drago nam je da to činimo. Ali da bismo mogli slobodno da razgovaramo, kao uslugu bismo tražili da svako od vas sprovede najstrožu diskriminaciju, pažljivo slušajući detalje koje iznosimo i odbacujući svaku ideju koja nema odjeka u vama kao sveže prizvano sećanje. Na taj način ćemo biti slobodni da razgovaramo, bez zabrinutosti da ćemo uznemiriti svetost vašeg procesa ili da ćemo uskratiti vašu slobodnu volju.

Pozdravljamo onoga znanog kao J i molimo ga za prvo pitanje u ovom trenutku.

Kojim načinom primene bi ARV 1 tehnologija bila podstaknuta da se razvija?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Vaš ARV protokol je takva vrsta procesa da po svojoj prirodi, što je rekao onaj znan kao B, ima tendenciju da uskrati slobodnu volju. Izazov sa kojim se suočava onaj koji praktikuje ovaj proces je lociranje informacija koje se tiču budućnosti, a čija spoznaja ne uskraćuje slobodnu volju.

Da porazgovarajmo o ovome. Tipična uspešna, nenamerna upotreba ove tehnologije je ona gde osoba se moli da se nešto promeni. Kao primer, koristili bismo svakodnevnu praksu posredničke molitve ovog instrumenta u kojoj se ona moli da zdravlje bude izmenjeno nabolje onih koji su tražili njene molitve. Dobar primer, koga je možda svestan onaj znan kao J, [se] desio u nedavnoj katastrofi izazvanoj cunamijem gde je čovek smestio nekoliko svojih mališana u mali čamac i izašao na more kako bi izbegao katastrofu. Ovaj osoba je rekla vetru i talasima, u ime Isusa Hrista, da budu mirni, a more je postalo dovoljno mirno da su ovaj gospodin i njegovi mališani neoštećeni preživeli nepogodu. Takva mala čuda su ono gde pojedinci pouzdano mogu da podnesu molbu svemiru ili kreativnom principu, ako želite, da promene ono što bi ovaj instrument nazvao vrtlog verovatnoće / mogućnosti.

Onaj znan kao B govorio je o namerama iza aktivnosti oko ARV procesa. I složili bismo se sa ovim pojedincem da je težnja ka poboljšanju pouzdanosti ovog procesa bila jedina namera koja kao takva ima čistoću motiva. Onaj poznat kao J govorio je ranije o nadi da će stvoriti zalihe, novac i uspeh korišćenjem tehnologije ARV-a. Ne možemo direktno govoriti o ovom pitanju, ali možemo sugerisati da takve namere nisu blagoslovene duhom. Onaj poznat kao B je dalje primetio da je duhovnim silama teško čak i da razumeju koncept zaliha ili novca, i to je takođe tačno.

Stoga ti napori, takvi kakvi jesu, ispoljavaju nedostatak vrednosti koja je prepoznatljiva duhovnim silama. Da bi se stvorio bolji protok energije za tog koji je znan kao J, bilo bi dobro ponovo zamisliti ili rekonfigurisati te sile unutar njega samog koje su organizovane zajedno kako bi radile na ovoj aktivnosti. Pojedinac sebe vidi na određeni način, i da kažemo, da ponovno zamisli ili rekonfiguriše način na koji sebe vidi onaj koji je znan kao J bi bila najvažnija promena u pogledu poboljšanja pouzdanosti ovog procesa tokom korišćenja.

Možemo li ti dalje odgovoriti brate vezano za ovu temu.

Ne, mislim da je to dovoljno. Da li biste molim vas opisali ispravan ritual za početak / kraj ovog procesa?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Zahvaljujemo vam se na kreativnosti i mašti da postavite ovo pitanje. To nije pitanje o kojem možemo konkretno razgovarati. Međutim, možemo razgovarati o tome kako onaj znan kao J može konfigurisati svoje okruženje govoreći o tome kako je ovaj instrument to uradio da sebi stvori zadovoljavajuće okruženje u kojem će obavljati svetu dužnost.

Pre svega, imajte na umu da ovaj instrument ima za cilj vrlo jednostavnu i usresređenu nameru kada je u pitanju proces kanalisanja poruka. Ona se stavlja u službu beskonačnom Stvoritelju i pažljivo definiše način na koji će ući u svoj radni prostor za obavljanje ove usluge. Ona sakupi oko sebe predmete vezane za njenu veru. Predmeti koji su bili u njenoj okolini tokom Ra kontakta su raspoređeni svuda po sobi u kojoj svi vi u ovom trenutku sedite i ovi predmeti su joj poznati i dragi, ona je rukovala njima i za nju imaju značenje van okvira vezanih za ovu specifičnu seansu. Obredna čaša, tamjan i Biblija otvorena na rečenici: „U početku beše Reč“, svi imaju duboku duhovnu vezu sa ovim instrumentom. I oni joj predstavljaju, u metafizičkom smislu, a ne u fizičkom, simboličnu, ali vrlo stvarnu sigurnost. Njen duh počiva među tim predmetima njene vere. To je uverenje na podsvesnom nivou i, u kontekstu njenog rada, podrazumeva se prihvatanje njenih vrednosti od strane svih onih koji sede u tom krugu s njom. Svi ti aspekti predmeta koji su oko nje, prema tome, deluju kao zaštitna mreža, tako da se ona može osećati sasvim slobodno da se opusti i da se vrlo čisto usresredi na odgovore tokom procesa kanalisanja poruka.

Za onog poznatog kao J, ovi predmeti neće stvoriti nikakvu zaštitnu mrežu. I stvarni izazov je, dakle, za onoga poznatog kao J, da u sebi identifikuje samo srce njegove vere. Vera nije verovanje tek u bilo šta i predmeti koji kreiraju sigurnost onome poznatom kao J uopšte ne moraju biti religiozni. Oni treba da stvore ambijent emocionalne sigurnosti.

Kada neko identifikuje svoju veru, to može učiniti na mnogo, mnogo načina. Međutim, pri razmišljanju na liniji, čime trebate sebe okružiti, je potrebno pristupiti srcem, a ne umom. Jer ono što ovde tražite je ono što ima odjeka u vašem dubokom umu. Ovo nije generalno gledano um koji ima odjeka kao i svaki drugi; ne mora nužno da rezonuje sa duhovnim ili verskim predmetima. Shodno tome, podstakli bismo onog znanog kao J da provede neko vreme razmišljajući ne o predmetima već o tome gde je centar njegove vere. Gde je to mesto u njemu koje van svake sumnje zna da je sve u redu i zna ono što je ispravno, dobro i prikladno?

Čitavo pitanje bavljenja ovim duhovnim radom vrti se oko toga šta ustvari predstavlja taj rad. Da li je to duhovni rad? Za ovaj instrument sve stvari su svete, a sav rad je duhovan. Kakav je tvoj stav o ovoj stvarnosti? Što više budeš mogao prodreti kroz površinu vlastite ličnosti i boraviti u svetom prostoru vlastitog srca, to ćeš biti sve sposobniji da razmotriš ovo pitanje. Naše zapažanje bi bilo da je kod onog poznatog kao J nedostatak shvatanja da ovde postoji dilema da li je ovo duhovni rad ili ne, da li je ovo zalaganje sveto ili ne. Te sile Stvoritelja se otvoraju onima koji su shvatili oblik sopstvene svetosti i koji su osmislili šta žele raditi u smislu duhovnog učenja i duhovnog služenja. Pokušavati da radite na ovome dok ste lično nepolarizovani ili slabo polarizovani je isto kao i pokušaj korišćenja električne energije, iako znate da imate ogromnu količinu otpora u sistemu koji sprečava da sistem funkcioniše kako treba.

Želeli bismo sada donekle da se pozabavimo tehnikama za ulazak i izlazak iz seansi.

Ovaj instrument je korišćen za izvođenje rituala zvanog manji terajući ritual pentagrama 2 kako bi se pripremilo mesto rada gde su ovaj instrument i grupa čiji je ona bila deo obavljali seanse kanalisanja poruka. Za svesno kanalisanje, ovaj instrument se fokusira pevajući, moleći se i radeći mentalne vežbe osmišljene da prodube stanje fokusa i da pozovu sile duha koje ona želi da su prisutne dok se bavi time. 3

Mi pouzdano možemo preporučiti bilo koji oblik fokusiranja koji onaj koji je znan kao J smatra korisnim i konfornim. To možda neće biti manji terajući ritual pentagrama. Možda se ne moli na taj način. Međutim, dobro je razmišljati o sebi kao o kristalu koji transmituje i prima energiju baš kao radio. Vi ste, da tako kažemo, ne nekakav izvor energije već ono kroz šta energija prolazi. Možete podesiti polje svoje svesti kao što biste podesili radio kako biste dobili stanicu koju želite. Ovaj instrument sebe podešava tražeći najviši i najbolji kontakt koji ona može da nosi na svestan, stabilan način koji je od energije Isusa Hrista. To je vrlo specifičan zahtev i zato je ona u stanju da se prilično tačno podesi iako nema tehničko ili specifično znanje o tome šta konkretno radi. Ovaj proces fokusiranja je veoma koristan i mislimo da bi onaj znan kao J mogao imati koristi ako bi dobro razmotrio kakvo bi to fokusiranje bilo kako bi dosegao izvor koji on želi da dosegne.

Na kraju radne seanse, opisali bismo uslove na sledeći način prikupili ste energiju određene vrste. To je svetlo, ali koje je boje, kakva je priroda, kakva je tekstura ove svetlosti? Podstakli bismo vas na razmišljanje o ovome. U modelu koji ova jedinka ima u sopstvenim seansama, ona vidi kako ovi ljudi u grupi stvaraju polje sile ili energetsko polje njihovim pomešanim energijama i vidi kako svetlost prodire u taj hram koji je stvoren lukovima energija u ovom krugu. Na kraju svake sesije ona usmeno zatraži da svi oslobode to svetlo nazad Stvoritelju. Ovo na metafizički način očisti fizički i metafizički lokalni prostor u kome je seansa sprovedena i vrati energiju mesta na neutralan nivo, ovozemaljskih vibracija.

Dobro je, kako god da je ritual organizovan, da se na njega gleda kao na proces čišćenja i zatvaranja onoga što je posebno svete ili duhovne prirode. Zapravo, sve naše preporuke imaju veze sa ulaganjem u ovaj proces sa polaritetom ili sa energijom ljubavi, tako da osoba J, radeći na ovome, bude angažovan i zaokupljen tim procesom na posebno duhovan ili sveti način.

Možemo li ti dodatno odgovoriti brate?

Ne, to je dovoljno. Sledeće je: Možete li mi pomoći u uspostavljanju moje ukupne namere za rad sa ARV postupkom?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Upravo smo govorili o uspostavljanju namere koja je bila u okviru duhovnosti. Možemo li reći da je koncept duhovnosti ili svetosti generalno i suviše ograničen ljudskim konceptom duhovnosti. Duhovnost nije neophodno religioznost. Ne mora nužno sadržavati bilo koje odlike mesta ili rituala. Srce duhovnosti zaokupljeno je definicijom vlastite suštine pojedinca.

Kada pojedinac počne da posmatra prirodu vlastite suštine, počinju mu se otvarati novi svetovi. Podstakli bismo onoga znanog kao J da svakodnevno provede neko vreme postavljajući pitanje: “Ko sam ja?” A onda da dopusti sebi odsutnost razmišljanja ili nepotrebnog kretanja. Ovo bi mogla biti takozvana meditacija, a može se veoma uspešno postići i u prirodnom okruženju. Bez obzira da li je to formalna meditacija ili hodanje u prirodi, ovde je cilj osloboditi um od sadržaja i omogućiti mu da bude prazan. U takvu sredinu, baš kao u praznu šolju, može se dodati sadržaj koji je rečima neizmerljiv, i priroda vlastite suštine je nešto što je izvan reči. Zbog toga je tišina najbolje okruženje u kojem ćete dobiti neke dublje odgovore koje trenutno tražite.

Formiranje tvoje namere zvuči kao da je to suština identifikovanja tvog cilja. Onaj znan kao J je objasnio da ovaj proces nema specifičan cilj: to je proces koji se može koristiti za mnogo različitih ciljeva. Međutim, onaj znan kao J više puta je rekao da želi da bude od pomoći, da bude u službi koristeći ovu tehnologiju, koristeći taj ARV proces. I to je pravac u kojem bismo predložili da onaj koji se zove J krene u svom razmišljanju. Korisno je shvatiti da su ciljevi koje blagosiljaju sile duhovnog vođenja su oni ciljevi kod kojih je namera pažljivo uobličena i usredsređena na uslužnost, saosećanje, ljubaznost i druge načine koji se mogu opisati da imaju svojstava bezuslovne ljubavi.

Takozvani mag, je onaj koji svojom voljom pokušava da stvori promene u svesti. I, u doslovnom smislu, ARV protokoli su vrsta magije, u tom smislu. Pitanje je da li je pozitivna, neutralna ili negativna u svojoj nameri? Ispitujući nameru kao što je stvaranje novca, može se videti da je polaritet te namere izmešan. Postoje pozitivni aspekti u želji da imate novca da biste činili dobro. Ipak, postoji tendencija služenja samo sebi. I ovaj instrument je često govorio, u pokušaju da zaradi novac kroz različite usluge, da bi više volela da ostane siromašna kako bi bila u mogućnosti da doprinosom svog rada zadrži novčani uticaj po strani. Ovaj instrument se pomakao unapred od tog apsolutnog cilja da ne uzima novac u tom smislu da ona sada drži seanse poput ove u kojima ona zaista prihvata sredstva iako ta sredstva idu direktno u kasu L/L Research grupe tako da ona lično nije ništa stekla time na bilo koji način, u bilo kakvom obliku baveći se duhovnim radom.

Takav stav je važan jer oslobađa ovaj instrument bilo kakvog izmešanog polariteta dok se priprema da kanališe poruke. Veoma je teško, ako ne i nemoguće, zamisliti apsolutno čistu nameru, jer su ljudska bića zauvek izmešana na taj način što njihova priroda predstavlja 360 stepeni svega što je Stvoritelj stvorio. Prema tome, svaki pojedinac ima stranu u senci koja je podjednako moćna i podjednako artikulisana kao i pozitivna ili sunčana strana. Dok se pitate: “Ko sam ja?” počećete sve više shvatati da ste vi sve i svaki kvalitet. A onda se postavlja pitanje: “Koja konfiguracija ili raspored ovih energija postoji u vašem biću?”

Cilj svakog pojedinca tokom inkarnacije je da sve više i više prodre kroz površinska učenja koja su stvorila lažno viđenje sebe. Ta vlastita suština kakvu su odgojili roditelji i nastavnici i drugi autoriteti sadrži mnogo materijala koji je maštovit i čini kao da u sebi držite stare slike sebe koje nisu više aktuelne. Kako učite više o sebi, otkrivaćete kako neke od ovih lažnih slika ili delova sebe će početi da odpadaju i to će vam pomoći da razjasnite svoju prirodu i samim tim svoju osnovnu nameru.

Možemo li ti dodatno odgovoriti na ovo pitanje brate?

Ne, to je dovoljno. Možda ste se već dotakli delove ovoga, ali svejedno ću postaviti pitanje. Da li postoji pravilna fizička direkcija u stepenima kompasa prema kojoj se posmatrač mora orijentisati kako bi dobio bolji signal mete koju pokušava da opiše?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja. Hvala na tom pitanju brate. Promatramo suštinu ovog pitanja i šta možemo podeliti bez sputavanja slobodne volje. Možemo dati sugestiju da je pravac sever/jug koristan, isto kao i pravac istok/zapad. Orijentisanje prema severu i jugu vodi vas ka dinamici vazduha i vode. Orijentisanje na istok i zapad vodi vas ka dinamici između zemlje i vatre. Bilo koja orijentacija je generalno korisna, i može postati jasno tom znanom kao J da bi u različitim aplikacijama jedna ili druga orijentacija bila poželjna. Mi bi sugerisali da korišćenje glavnih direkcija je dobra ideja.

Dodatno, dajemo viziju ovom instrumentu da bi telo promatrača trebalo biti udaljeno od tla i donekle zavaljeno kao kad bi ovaj instrument ležao u naslonjaču tako da je nivo udobnosti dosta veliki. Želeli bismo sugerisati da je možda korisnije očistiti prostor na neki metafizički način nego se baviti položajem ili pravcem.

Postoje još dva elementa koja bismo predložili kao korisne. A to bi bilo odabrati vremena te aktivnosti tokom perioda što bi ovaj instrument nazvao punog meseca ili blizu punog meseca, jer su te energije u to vreme snažne i korisne za takvu aktivnost. Takođe bismo mogli predložiti da ovaj pojedinac nađe neophodne informacije u vezi sa osamnaestodnevnim duhovnim ciklusom i utvrdi prirodu svog vlastitog osamnaestodnevnog ciklusa kako bi izbegao ona vremena u kojima…

[Prva strana kasete se završila.]

…energije se kreću od niske ka visokoj ili od visoke do niskoj i nalaze se u kritičnom, nestabilnom stanju.

Možemo li ti dodatno odgovoriti na ovo pitanje brate?

Ne, to je dovoljno. Hvala. Mežete li mi, molim vas, opisati karakteristike prikladnog saradnika za ovu aktivnost.

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Svakako smo u mogućnosti da ti opišemo neke karakteristike koje bi ti bile korisne da razmotriš kod mogućeg saradnika. Ali pre svega bismo rekli da postoje okolnosti kada pojedinac stvara prepreke sebi i na taj način onaj poznat kao J nehotice je stvorio prepreku za pronalaženje tog savršenog partnera u tome što se onaj poznat kao J nije prepustio svojoj vlastitoj dubljoj prirodi. Teško nam je dati ovom instrumentu reči koje mogu iskazati šta mislimo, ali kao da je onaj poznat kao J zaključao vrata pred samim sobom. Ključ tih vrata je pitanje ili glad, a onome zvanom J ne možemo dati ovo pitanje niti u njemu razviti tu glad, ali to je u njemu i u ovom trenutku u njemu je taj osećaj veoma jak, pa bismo stoga predložili tom znanom kao J vrednost ljubavi.

Ovo je ključna reč i gotovo je besmislena kada se izgovori, jer je tako zloupotrebljavana. Ali sama priroda svakog pojedinca u stvarnosti je ljubav. Sama priroda Stvoritelja je ljubav. Sva energija, bez obzira kako izgledala u stvarnosti, je neki oblik ljubavi. Kada onaj znan kao J nađe tu glad i postavi sebi ovo pitanje, umesto da bude biće koje postoji van prostora sopstvenog srca, on će biti u tom svetom prostoru vlastitog srca. I sa tog mesta se počinje otvarati život i ljubav. Ne nameravamo biti tajnoviti, već ako je nečija priroda ljubav i ako je pitanje povezano sa ljubavlju i ako je mesto u srcu opisano kao bezuslovna ljubav, u tim okolnostima smo ti možda ponudili pomoć koju ti ovde možemo ponuditi.

Karakteristike korisnog saradnika su: inteligencija, samosvest, humor i ponajviše vera. Ako možeš naći nekoga ko ima vere, ko je naivan i otvoren, onda si prošao veoma dobro. Međutim, predložili bismo onom poznatom kao J da, baš kao što je rekao onaj sto je znan kao B, prava osoba će ti biti predočena kad se vreme čekanja završi. Neće biti potrebe za traganjem ili pronalaženjem takve osobe. Umesto toga, vas dvoje ćete se prirodno privući baš kao što se to desilo sa svima onima koji su se okupili u L/L Research grupi. Svaka veza bila je rezultat procesa gde se slični elementi privlače i kao što je ovaj instrument ranije rekao, ovu grupu je okupio Zakon Jedinstva.

Usmerite vlastite energije u samootkrivanje i duboku iskrenost jer dok gledate unutar sebe, ta suština je lukavo stvorena da obmanjuje, kao i da otkriva. Proces upoznavanja vlastite suština zahteva svu upornost koju onaj znan kao J ima u izobilju. To je inkarnacijski dug zadatak. Međutim, osećamo da će se taj poznat kao J iznenaditi koliko se brzo stvari menjaju kada se jednom bude svesno uključio u proces samospoznaje. Univerzum je organizovan da odgovori na pitanja usmerena ka sebi.

Možemo li ti dodatno odgovoriti na ovo pitanje brate?

Ne, to je dovoljno, hvala vam. Sledeće pitanje: Da li će mi biti dozvoljeno da budem uspesan sa ARV-om?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Ne nalazimo da je ovo pitanje koje smo u mogućnosti da adresiramo i zato ćemo ga jednostavno izbeći. Izvinjavamo se zbog manjka informacija sa ovim.

Uredu, sledeće pitanje koje imam. Hoće li A igrati ulogu u mojoj budućnosti?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. I još jednom nalazimo da ovo nije oblast u kojoj mi smatramo da ti možemo biti od koristi. Ima li nekog dodatnog pitanja u ovom trenutku?

Ne, nema.

Q’uo, kada ste se pozvali na pravce, sever, jug, istok i zapad, da li ste mislili na direkcije magnetnog kompasa ili rotacione polove.

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Mislili smo na magnetne, a ne na rotacione vrednosti.

Hvala. [obraćajući se J-u] Još nešto?

Ja imam jedno dodatno pitanje ako ćete ga možda adresirati. Pre dve nedelje kad sam se probudio, na plafonu su bila nekakva plava svetla, prigušeni pravougaonici. Možete li mi reći šta je to bilo?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Nalazimo da u okviru aktivnosti kojima se baviš otvorio si u sebi prolaze ka različitim centrima unutar onoga što bi ovaj instrument nazvao čakra sistemom. I postoje različiti načini sagledavanja elemenata prostora i vremena unutar tih sistema koji su simbolični. Oni se sastoje od geometrije i boja. Postao si svestan i sagledao suštinu prostora unutrašnjih dimenzija što nije imalo smisla za tvoju svesnu inteligenciju i zato si mogao samo da spoznaš boje i geometriju umesto da vidiš taj svet, kakav jeste.

Možemo li ti dodatno odgovoriti brate?

Ne, ja sam završio. Hvala.

Mi smo ti od Q’uo principa i ako si ti završio brate naš, onda smo i mi završili. Zahvaljujemo vam se na ogromnom trudu što ste bili sa nama i postavjali ova pitanja. I napuštamo vas onako kako smo vas i našli, u ljubavi i u svetlu jednog beskonačnog Stvoritelja. Mi smo vam poznati kao Q’uo princip. Adonai. Adonai.


  1. ARV označava Asocijativno Daljinsko Viđenje. Veb stranica koja govori o ovoj tehnici je sledeća: www.remote-viewing.com

  2. Kao što je nađeno u knjizi Viliama E. Butlera, Mag, Njegove Vežbe i Njegov Rad. 

  3. Karla priziva Sveti Duh, Stvoritelja, Isusa Hrista i Arhanđele dok se fokusira tokom svake seanse.