شروع کنیم

به کتابخانه‌ی وبسایت بنیاد تحقیق نور/عشق خوش آمدید. ما سازمانی غیر مالی هستیم و هدف اصلی‌مان یافتن و سهیم شدن اطلاعاتی است که به تکامل بشر و شفای سیاره‌ی زمین کمک کند.

خدمات اصلی ارائه شده در این زبان شامل «تماس را» و «رونوشت‌های جلسات چنلینگ هشیار» است. اگر تازه با این سایت آشنا شده‌اید، این لینک‌ها کمک می‌کنند تا به سرعت مسیر دلخواه‌تان را پیدا کنید.

تماس «را»

آموزه‌های اصل یگانگی، چنلینگی عمیق در خلسه

رونوشت‌ جلسات چنلینگ هشیار

مجموعه‌ای از رونوشت‌های ترجمه شده از جلسات چنلینگ هشیار که طی 50 سال اخیر انجام شده‌اند.

جستجو

موضوعات و کلید واژه‌های دلخواه‌تان را در مطالبی که ما چنل کرده‌ایم جستجو کنید.