تمام تلاش ما در بنیاد تحقیق نور/عشق بر این است که در تفسیر سالکان از اصل یگانگی مداخله‌ای نداشته باشیم. ما در جایگاهی نیستیم که بگوییم این مطالب چه معنایی برای دیگران می‌بایست داشته باشد یا چطور باید تفسیر شود. ما نمی‌توانیم جای دیگران یاد بگیریم. ما دیدگاه‌مان درباره‌ی معنی اصل یگانگی را با دیگران سهیم می‌شویم، اما هیچ گاه به دنبال آن نیستیم که تفاسیری تحکمی از آن ارائه کنیم. کار اصلی ما این است که این مطالب را در دسترس علاقه‌مندان قرار دهیم، به این امید که از آن بهره‌ای بگیرند.

خصلت پذیرش غیرجزمی همواره راهنمای ما بوده و معتقدیم هر کسی فارغ از افکار و عقاید ما آزاد است که این مطالب را هر طور که می‌خواهد تفسیر کند. با این حال با توجه به اصول اخلاقی خودمان، تا حدود معینی می‌توانیم از تفاسیر موجود حمایت کنیم. هر نوع تفسیری که به استفاده از این مطالب در جهت خود برتر بینی منجر شود، از ارزش‌های ما خارج است. پیام مرکزی اصل یگانگی این است که ما همه فارغ از تفاوت‌های آشکارمان، یکی هستیم و مسیرمان برای شناختن این وحدت از عشق می‌گذرد. اگر فروتنانه این ادراک شگفت‌انگیز را ارج بنهیم، درمی‌یابیم که همگی برای یکدیگر هم نقش معلم و هم نقش دانش‌آموز را داریم.

بدیهی است که هر کسی در این سیاره آزاد است طبق اراده‌ی خود عمل کند. اصل مرکزی مطالبی که ما به اشتراک می‌گذاریم، اراده‌ی آزاد است. با این حال ما به عنوان افراد و به عنوان یک سازمان مخالفت خود را با هر گونه استفاده از این مطالب در جهت اهداف زیر را اعلام می‌کنیم:

 • ایجاد سردرگمی
 • ترس پراکنی
 • وابسته‌ سازی
 • ایجاد نا امیدی نسبت به عشق کیهانی
 • تقویت اندیشه‌ا‌ی که بر وجود توطئه متمرکز است
 • نپذیرفتن مسئولیت شخصی
 • از قصد تحریک‌آمیز و اغراق‌آمیز بودن
 • تشویق به جدا دیدن خود از دیگران
 • تشویق یا ترغیب به ایجاد کنترلی منفی بر دیگران
 • نمایش عناصری دال بر اندیشه‌ای فریب‌گر و تحریک‌آمیز
 • ادعای اینکه فرد راوی حقایقی است که از دسترس دیگر سالکان معنویت خارج است
 • تمرکز بر تقدیس شخصیت فردی به جای تمرکز بر خالق و مسیر سالک معنوی

چنین تفاسیر و کاربردهایی از این مطالب ممکن است به ایجاد تحریفاتی مهم در خود و دیگران بیانجامد. با این وجود اذعان داریم که این مرزها همیشه سفید و سیاه نیستند؛ بلکه پیچیده‌اند و تفاوت‌های ظریفی دارند. تشخیص و تمیز دادن همیشه هنرهایی فردی محسوب می‌شوند.

درکی که ما از اصل یگانگی داریم این است که اگر قلب ما فعال و کریستالی شده و نفس به شناختی عمیق‌تر از خود برسد و در چاکراهای بالاتر نفوذ کند، خدمات فرد به دیگران سرشار از کیفیاتی چون همدلی، همدردی، سخاوت، روشنی و مهربانی خواهند بود. در این صورت تمرکز فرد بیشتر و بیشتر از بده‌بستان به درخشندگی و بخشندگی معطوف خواهد شد.

بنیان جهان‌بینی اصل یگانگی، اراده‌ی آزاد است و احترام به اراده‌ی آزاد در دیگران، اساس حرکت در مسیر مثبت است. این به چه معناست و چگونه به عمل در می‌آید؟ پاسخ مسیری است مستمر بر مدار اکتشاف و پالایش که بخشی از تار و پود سفر ما در تراکم سوم است. هیچ قانون قطعی و سریعی در این مورد وجود ندارد.

به عنوان اصلی کلی، ما در بنیاد تحقیق نور/عشق حامی تمام تفاسیر و کاربردهایی هستیم که در شفقت، مهربانی و دیگر وجوه انرژی عظیمی که عشق گفته می‌شود، بر تکریم اراده‌ی آزاد در دیگران متمرکز هستند. بر این اساس است که ما این مطالب را با دیگران به اشتراک می‌گذاریم.