Autorska prava L/L Research

L/L Research besplatno deli sve svoje informacije preko ove veb stranice i uvek će ih držati besplatnim za zainteresovane i ozbiljne tragaoce. Međutim, materijal nije u javnom vlasništvu. L/L Research zadržava sva prava na materijal objavljen na ovoj veb stranici, uključujući knjige, transkripte, audio, video i sve druge medije ili materijale na ovom sajtu.

Uz odgovarajuću atribuciju, zainteresovani čitaoci se podstiču da:

  • podele odlomke i linkove do našeg rada putem društvenih medija, javnih foruma ili drugih veb lokacija;
  • spajaju tekst ili zvuk sa naše veb stranice u umetnička dela, bilo muzička, vizuelna ili pisana;
  • ispitivaju, istražuju, pišu o njemu, i citiraju naš rad.

Svaka druga upotreba ili reprodukcija ovog materijala mora dobiti pismenu dozvolu L/L Research-a.

Uslovi za dozvolu

Otvoreni smo i liberalni u davanju dozvole za korišćenje i deljenje ovih informacija. Molimo kontaktirajte nas ako želite da koristite ili podelite ovaj materijal i mi ćemo raditi sa vama kako bismo osigurali, da su određeni razumni uslovi ispunjeni. Ti uslovi uključuju:

  • Da vaša veb stranica ili rad budu pozitivno orijentisani bez namere da manipulišete ili obmanjujete druge.
  • Da se daju odgovarajuća autorska prava i autorstvo, zajedno sa linkom na www.llresearch.org
  • Da ne objavljujete (ili stavljate na raspolaganje) čitave PDF-ove, knjige ili transkripte direktno sa svog veb-sajta ili rada, već da delite samo odlomke, sa vezama/linkovima na kojima se materijal može pročitati i preuzeti sa www.llresearch.org.

Pravilno pripisivanje

Naziv rada ©Godina nastanka by L/L Research (Louisville, KY) veza/link do rada, broj stranice (ako je relevantno)

Primer

Living the Law of One 101 ©2009 by L/L Research (Louisville, KY) https://www.llresearch.org/library/living-the-law-of-one, str 49–51

O deljenju čitavih PDF-ova ili transkripcija

Postoji nekoliko razloga zbog kojih tražimo da se čitavi transkripti, PDF-ovi i knjige ne kopiraju i dele na veb-sajtu ili u nekom drugom delu osim našeg, od kojih neki uključuju:

  • Uz naš trud i trošak, za koje smo počašćeni i zahvalni što smo ih uložili, ovaj materijal je napisan, proizveden ili kanalisan i stavljen slobodno dostupnim zainteresovanim tragaocima za individualno proučavanje, a ne za masovno ponovno objavljivanje ili redistribuciju na sajtu ili u radovima koji nisu naši. Iako L/L Research smatra svojom primarnom misijom to, da je materijal besplatno dostupan svetu, autori i instrumenti zadržavaju čast/dužnost da služe kao jedini izvor čitavih PDF-ova, transkripcija i knjiga kako bi zaštitili i sačuvali integritet i korisnost materijala za tragaoce ovih i budućih vremena.

  • S vremena na vreme, promene u obliku ispravki se mogu izvršiti u originalnim PDF-ovima ili transkriptima na sajtu L/L. Želimo da ljudi uvek mogu da nabave najnovije verzije. Ako se kopije naprave u određenom trenutku, a zatim se dele sa drugih sajtova, ta ažuriranja nisu dostupna onima koji mogu da čitaju ili preuzimaju datoteke.

  • Sa linkom do originalnih transkripcija ili knjiga, tragaoc će imati priliku da pročita originale, da postane svestan značajne biblioteke povezanih informacija o Konfederaciji i, ako je zainteresovan, da sazna više o kontekstu ovih informacija, uključujući nešto i o samoj maloj organizaciji.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte! Bićemo srećni da vam pomognemo da razjasnimo bilo koja pravila, i da radimo sa vama kako bismo bili sigurni da svako korišćenje ovog materijala poštuje našu politiku autorskih prava.

Pitanja?

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte! Rado ćemo vam pomoći razjasniti svake smernice i raditi s vama kako bismo osigurali da svaka upotreba ovog materijala poštuje naše smernice autorskih prava.

Lawofone.info

Postoji jedini izuzetak od pravila koja zabranjuje objavljivanje čitavih knjiga L/L istraživanja i transkripcija na drugoj veb stranici. To je www.lawofone.info. Tobi Vilok je dobio jedinstvenu dozvolu da objavi L/L materijal, tačnije, puni tekst Ra sesija, na svojoj veb stranici.

Tobi je pokazao ne samo ljubav, već i potpunu vernost ovom materijalu tokom mnogih godina. Preko svoje veb stranice Tobi je napravio što jasniju i neiskrivljenu prezentaciju našeg materijala koliko je to moguće. Zamišljamo da bi to nateralo metafizička srca Konfederacije da pevaju isto koliko i naša.

Pored toga, on je, na sopstvenu inicijativu, preduzeo dugogodišnji volonterski projekat ponovnog preslušavanja kaseta i produkcije Preslušane Verzije (stvarnog, tačnog transkripta). On je bio prvi koji je inovirao nomenklaturu brojeva sesije-pitanja, čineći referenciranje bogato gustog materijala Zakona jednog značajno lakšim i efikasnijim. Takođe je bio prvi koji je uneo materijal u bazu podataka, čineći ga izuzetno pretraživim po ključnim rečima. Zaista, raznovrsnost i korisnost sajta čini ga, po našem mišljenju, najboljim alatom za proučavanje našeg materijala.

Sav sadržaj Zakona Jednog/Ra Kontakta (bilo koja verzija pitanja i odgovora između ispitivača i Ra, i bilo koji materijal koji je napisao L/L Research) na Tobijevoj veb stranici zaštićen je autorskim pravima L/L Research-a. Sve što se ne uklapa u tu definiciju zaštićeno je autorskim pravima Tobi Viloka, uključujući i kod same veb stranice.

U znak priznanja za Tobijev izuzetan rad sa ovim materijalom, L/L Research mu je dodelio simbolična autorska prava na Preslušanu i Lagano Uređenu verziju, kao i na knjigu Ra Kontakt: Učenje Zakona Jednog. Međutim, dozvola za korišćenje bilo kog dela materijala može doći samo od L/L Research-a.

Hvala Vam

Hvala vam puno što poštujete našu politiku autorskih prava. Svoj rad dajemo svetu besplatno po principu da ove informacije imaju potencijal da donesu isceljenje i transformaciju tragaocima i da ih stoga ne treba uskratiti iz razloga finansijskih ograničenja.

Lično smo osetili efekte ove posebne talasne dužine ljubavi i svetlosti, i iz godine u godinu vidimo kakav dubok uticaj ona ima na tragaoce, od kojih mnogi izveštavaju o trajnim i uzbudljivim promenama.

Podstičemo vas da u potpunosti iskoristite ovaj sajt i da ga delite putem delova teksta i linkova koga god da sretnete i gde god da idete! Razumeti treba naravno, da se ta usluga može ponuditi samo u meri u kojoj se to traži. I da neće svi smatrati ovaj materijal tako neverovatnim kao vi i mi.