Džim: “Q’uo, mnogi tragaoci u pokretu Novog Doba kao i fundamentalistički hrišćani veruju da će uskoro doći do zanosa ili uznesenja u kojem će istinski vernici ili izabrani pojedinci biti odneseni NLO-ima ili anđelima, ostavljajući ostatak čovečanstva da trpi nevolje ovih poslednjih dana. Ne verujem da bi bilo koji pravi hrišćanin ili tragalac orijentisan ka pomoći drugima želeo da napusti Zemlju pre nego što i njihovi bližnji tragaoci mogu da odu. Da li biste mogli da prokomentarišete o razlici između ove ideje zanosa ili uznesenja i [kanalisanih koncepta Konfederacije] mature u četvrtu gustinu koja prati smrt fizičkog tela treće gustine? Koji duhovni principi bi nam mogli pomoći da promislimo o ovim mogućnostima?”

(Karla Transmituje)

Mi smo ti koji smo vam poznati kao Q’uo princip. Pozdravljamo vas u ljubavi i u svetlu jednog beskonačnog Stvoritelja, u Čijoj službi vam danas dolazimo. Hvala vam na ovoj velikoj privilegiji što ste nas pozvali u vaš krug traganja. Uživamo u lepoti vaših vibracija.

Drago nam je da razgovaramo s vama vezano za pitanje o takozvanom zanosu. Ali pre nego što započnemo, zatražili bismo od svakog od vas da pažljivo čuva kapiju vaše percepcije. Ne dozvolite da vas naši komentari i razmišljanja pokolebaju osim ako nemaju odjeka u vama. Ako imaju značenja za vas, svakako radite s njima, ali ako vam se ne sviđaju, ne inspirišu vas ili nisu od koristi za vas, onda ih molim vas ostavite po strani.

Mi nismo ništa više autoriteti za vas nego što ste vi za nas. Molimo vas da shvatite da ste vi autoritet na vašem duhovnom putu te mudro koristite vlastitu diskriminaciju. Ako to možete učiniti za nas, nećemo biti zabrinuti da vam možemo narušiti slobodnu volju. Zahvaljujemo vam na ovom razmatranju.

Pre nego što pristupimo osnovnom pitanju, želeli bismo da se pozabavimo suštinom koju nalazimo da se često pojavljuje kao pitanje pojedinaca koje je vezano sa ti konceptom uznesenja ili zanosa. Želeli bismo da se osvrnemo ka razmišljanjima onih koji su bili uključeni u stvaranje koncepta uznesenja ili zanosa, u vreme kada je Biblija sastavljena.

U to vreme vaše istorije, vaš Bliski Istok, kako bi ovaj instrument nazvao taj region vaše zemaljske kugle, bio je boravište mnogih civilizacija koje su delile ovo područje. To nije bila zavičajna zemlja [bilo koje kulture], već mesto gde su se mnoge kulture mešale.

Generalni sistem verovanja u to vreme za mnoge pojedince jevrejskog porekla, kao i za mnoge druge verske grupe koje su u to vreme naseljavale to područje, bio je koncept reinkarnacije. Poteškoća sa verovanjem u reinkarnaciju, ako to verovanje gledate sa stanovišta onoga ko želi da privuče pažnju stanovništva, je u tome što ako osoba apsolutno veruje da je deo toka duše koja će se inkarnirati mnogo puta, tada ta osoba nije toliko zabrinuta dali će biti moralna ili neće u ovom životu, jer pretpostavlja da će imati sledeću priliku da ispravi stvari u svojoj sledećoj inkarnaciji.

Stoga je svrha duhovnih učitelja bila da usmere učenika na ovaj život i ponašanje koje je bilo potrebno kako bi se stvorio pomak u svesti sa starog načina življenja na novi način življenja. Za onog poznatog kao Isus, stari način življenja i obhođenja bio je način sveta. Stari način je bio put novca, moći i uticaja. Onaj poznat kao Isus je sugerisao da je vreme da se ljudi probude, da se okrenu od svojih ovo-zemaljskih dešavanja i da se oslobode svojih ubeđenja o važnosti novca, moći i uticaja.

Taj koji je poznat kao Isus imao je na umu drugo carstvo od carstva sveta. On je to nazvao carstvom nebeskim. Bio je zainteresovan da preorijentiše umove ljudi sa ovo-zemaljskih dešavanja na nebeska, da ih okrene od straha ka ljubavi.

Kada je govorio o kraju ovoga sveta, on je govorio u metaforama i parabolama, ne pokušavajući da doslovno poučava, već pokušavajući da stvori atmosferu u kojoj će istina postati jasna.

Mnogo puta je on rekao: “Ko ima uši, čuće. Ko ima oči, videće. Ko ima srce, razumeće.” On je u osnovi tražio od ljudi da se okrenu iz okruženja koncentrisanog na um i iz jednog načina razmišljanja u drugačije okruženje uma u kojem je srce to koje razmišlja.

Mi ne možemo adresirati zaokupljenost onih koji čitaju ove reči sa stanovišta vere u njihovu doslovnu istinu. Ne želimo da bilo ko veruje, svaku reč, u ovo što vam izlažemo, i ne želimo da ubeđujemo one koji veruju, u svaku reč Biblije u doslovnom smislu da greše.

Jednostavno bismo zamolili da oni koji veruju na taj način ne pokušavaju naći put kroz ovo što vam nudimo, jer vas uveravamo da je pogled vaših crkvenih vlasti, iako uzak, dovoljan da prodre u suštinu. Moći ćete da sledite uputstva i učenja onog poznatog kao Isus Hristos bez obzira na ono što mi imamo da kažemo. I radi vašeg vlastitog mira predlažemo vam da ne nastavite dalje ni sa jednim drugim učenjem osim s onim izvorima koje prihvataju vaši duhovni lideri, jer zaista ne bismo želeli postaviti kamen spoticanja ispred vas.

Pređimo sada na osnovno pitanje ove seanse.

Tako je govorio onaj koji je poznat kao Isus o tom danu zanosa, o vremenu kada bi jedna osoba bila ostavljena na polju, a druga bi bila odneta. Naveli smo da ne verujemo da je ovo doslovno značenje texta, niti da je učitelj poznat kao Isus nameravao da se to shvati doslovno u smislu prostora i vremena.

Međutim, prijatelji moji, postoje i drugi načini gledanja na ovaj koncept koji bi vam možda mogao stvoriti razumljiviju priču.

Postoje dva načina apsolutnog završetka svih ovih otvorenih mogućnosti sadašnjeg trenutka. Prvi je onaj trenutak kada vi, kao inkarnirano biće, pređete sa ovog sveta na onaj sledeći. U trenutku fizičkog prestanka disanja, u kome život napusti vaše telo, takođe ga napusti i vaša svest. I taj nivo ili stepen vibracija koje nosite u tom trenutku apsolutno je konačan nivo vašeg inkarnativnog iskustva.

To je ta tačka balansa iz koje napuštate inkarnaciju, i svesno prelazite u onaj oblik svetlosti u kojem ste uživali dok je prožimalo vaše fizičko telo tokom vaše inkarnacije. I u tom telu svetlosne energije vi ćete se kretati kroz proces maturiranja. Taj trenutak u tom polju je trenutak koji možete nazvati smrću.

U opširnijem smislu, i to sa stanovišta sada ne vas samih, već planete u celini, postoji i krajnja tačka opcije da se održi mogućnost izbora u okviru ove treće gustine. Energija treće gustine na vašoj planeti u ovom trenutku opada. Neće biti mnogo daljih inkarnacija treće gustine.

Oni koji su se inkarnirali u poslednje vreme, uglavnom, su oni pojedinci koji su ponosno i požrtvovano volontirali da uđu u ovo okruženje jenjavajuće energije treće gustine kao hodočasnici četvrte gustine. Oni su slični onima koje je Mojsije vodio u pustinju. Oni neće videti Obećanu Zemlju, ali će učestvovati u stvaranju rajskog vrta ponovo na vašoj planeti najbolje što mogu shodno vlastitim mogućnostima.

Zato čuvajte ovu inkarnaciju i shvatite koji ona dar predstavlja za svakog od vas. Ovo je vaša posljednja prilika da izaberete i održite vaš izbor polariteta koji će vas voditi ka maturiranju i preuzimanju aktivnosti viših gustina. Oni koji ne naprave izbor polariteta i zadrže taj izbor sve dok se polaritet ne izgradi do tačke u kojoj ste u stanju da podnesete svetlost viših gustine, imaće priliku da iskuse još jedan ciklus inkarnacija treće gustine na drugoj planeti i ponovo će morati da rade na lekcijama ljubavi.

Naglašavamo da po našem mišljenju nema istinskih nedostataka u ovoj računici. Ako niste spremni da donesete tu odluku i izaberete, imate sve vreme na svetu da to razmotrite dalje. Ako ste spremni, onda je ovo prilika da iskoristite trenutak, da uhvatite pravac i put svoje duhovne evolucije i da uložite svoj trud ka svetlosti svakim vlaknom svog bića, sa svakom nadom i svakom radošću i entuzijazmom. Budite zahvalni, prijatelji moji, jer su ovo divni dani za one koji žele da se odluče za taj put i idu ka svetlosti.

U smislu toga što će se konkretno fizički dogoditi na vašoj planeti, ne možemo vam precizno reći kako će se vrtlozi mogućnosti/verovatnoća sami razrešiti. Vaša populacija se budi fenomenalnom brzinom. Čini se da se eksponencijalno širi, ne samo na području sveta koga je ovaj instrument svestan, u Sjedinjenim Državama i Severnoj Americi, već na svakom kontinentu; u svakoj kulturi i u svim narodima, bez obzira na njihove okolnosti.

Zaista, prijatelji, oni za koje mislite da bi najmanje znali o ovim teškim vremenima - to jest, ta starosedelačka plemena i domorodci u različitim dijelovima vaše planete - potpuno su svesni situacije i nisu sputani u direktnoj i intuitivnoj komunikaciji sa svim gustinama, kako unutrašnjim tako i spoljašnjim, tim tipičnim ometanjima civilizacije ovoga sveta. U suštini takozvane civilizovane nacije su najdalje od direktnog razumevanja situacije i okolnosti kakve su trenutno.

Osećamo da postoji mala ili maltene nikakva opasnost da će sama Zemlja, u svom preobražaju u potpunu egzistenciju četvrte gustine, morati da izrazi globalnu katastrofu koja će izazvati fizičku egzaltaciju. Kao što smo već izrazili kroz ovaj instrument, ono što vidimo kada gledamo u um i srca vaših naroda kao jednog globalnog plemena je zabrinjavajuća tendencija podsticanja agresije i ratova umesto diplomatije i razgovora. Ova tendencija umnožena svim onima koji su gladni moći i kojih je širom sveta mogla bi dovesti do toga da se vaše nacionalne države ponašaju agresivno na takav način da svojim bombama započnu pravi sudnji dan. To je moguće.

I zamolili bismo svakog od vas da budete svestni ove sklonosti u ljudskom srcu prema agresiji umesto strpljenja koliko ste lično sposobni. Ohrabrili bismo svakog od vas da izaberete komunikaciju umesto agresije, strpljenje umesto nestrpljenja, ljubav umesto straha i nadu umesto isključivosti.

Ono što vi kao osoba radite može izgledati kao da počinje i da se završava vezano samo za vas. Ali mi vam kažemo da ne radite samo za sebe, već i za čovečanstvo. Ono sto izaberete, ako ste te izbore doneli čisto i sa svesnom namerom, mogu promeniti svet.

Da, vi ste toliko moćni, magični i uticajni! U sebi imate svest koja je bila u Isusu Hristu. Zakopana je, u nekim slučajevima, ispod ruševina neodgovorno provedenog života. Počnite, dakle, od danasnjeg dana da živite sa pažnjom, strpljenjem i ljubavlju, svesno fokusirani da od danas stojite i radite za ovu planetu, ne samo za sebe. Neka vas ovo ne brine i ne opterećuje. Ali znajte da vaši izbori zaista prave razliku.

Pitali ste koja tu dinamika postiji ili razlika između ove teorije ili priče o zanosu i uznesenju i učenju Konfederacije o maturiranju i koračanju stepenicama svetla.

U izvesnom smislu, razlike su jako male jer se obe priče fokusiraju na svaku pojedinačnu dušu koja pravi svoj izbor, svojom vlastitom slobodnom voljom, u pogledu kako živeti i kako služiti. Hoćete li biti blistav sluga drugima, sluga svetlosti? U tom slučaju napravite svaki vaš izbor sa tim na umu.

Za one malobrojne koji ovo čitaju, a koji su posvećeni polarizaciji u službi samo sebi, u smislu vaše mature kažemo vam prijatelji, pažljivo se usredsredite svaki put kada izaberete kome ćete služiti i kako želite da izrazite svoj izbor.

Za one koji će istrajati u njihovom izboru, maturiranje je gotovo neizbežno, jer ste puni želje da krenete dalje i kada tu želju organizujete u fokus i usmerite vlastitu volju, ništa vas ne može zaustaviti. Možete biti u zatvoru i još uvek ste u prilici izabrati ljubav, službu, predanost, radost i zahvalnost. Možete biti na samrtnoj postelji. Možete biti na bolesničkom krevetu. Možete biti u bilo kojim okolnostima, i sve dok imate volje da napravite ovaj izbor, vi ste već u raju.

Oni koji u ovom trenutku ne žele da se pozabave ovim značajnim izborom kome će služiti i kako će služiti, neće diplomirati. Jer oni jednostavno nisu postali osobe koje poseduju moć. Nisu izabrali. Međutim, svega je nekolicina onih, koji u ovom trenutku nisu svesni da postoji izbor koji morate napraviti.

Imate vremena da usmerite svoje razmišljanje i nastavite vaše traganje. Ostalo je još nekoliko godina energije treće gustine. Međutim, mi vas ohrabrujemo da u ovom trenutku nastavite dalje sa svojim izborom i budete što verniji nameri tog primarnog izbora. Jer sada ulazite u period, možda za šest ili sedam vaših godina, kada više nećete biti u mogućnosti da napravite taj primarni izbor. Vremena je ostalo malo.

Nije da ćete umreti kada ova energija nestane iz treće gustine. Radi se o tome da će vibracije biti jednostavnije i neće sadržavati one energije koje se uzdižu, spiralno se kreću naviše. Stoga, život će biti održiv, a oni koji dolaze u ovo okruženje i koji su već maturirali, kao što su mnogi to već postigli od onih trenutno rođenih, nosiće sa sobom taj viši oblik energije mature i neće se morati brinuti na kraju postojanja njihove treće gustine. Međutim, oni sa kojima sada razgovaramo, većinom tek treba da maturiraju. Stoga vam se obraćamo, ne sa osećajem hitnosti, već sa željom da podelimo informacije koje će vam pomoći da napravite ispravne izbore u sadašnjosti i bliskoj budućnosti.

U smislu onoga što vidimo šta će se događati u narednih nekoliko godina, vidimo teškoće i neprijatnosti koje su povezane sa prolaskom Zemlje kroz promene koje moraju da se dogode kako bi planeta postigla stabilnu ravnotežu unutar četvrte gustine. Ovo zahteva da se Zemlja treće gustine preoblikuje. Taj process preoblikovanja je dosta deleko stigao.

Rad ove grupe i mnogih drugih grupa poput ove, kao i mnogih pojedinaca koji rade samostalno u smislu fizičkog stanja planete, stvorili su svojevrstan produženi blagodarni period. Od 1998. godine po vašem računanju, živeli ste samo od te milosti. Ova milost se nastavlja. Neće se nastaviti dalje od određene tačke. Vidite, u određenom trenutku to kao da su energije pomešane u čaši vode.

Izvinjavamo se zbog ovog suviše pojednostavljenog prikaza, ali koristimo nenaučni instrument.

Sve energije se mešaju u čaši vode i u određenoj meri nastavljaju da se stapaju jedna u drugu, ali u određenom trenutku teži elementi tonu na dno, a lakši isplivavaju na vrh i dolazi do razdvajanja između dva nivoa. Ta tačka dolazi za treću gustinu na planeti Zemlji. Ovo nije tragedija. Niti je to zanos. Ovo nema nikakve veze sa uznesenjem. To je prirodni, evolucijski proces kroz koji dolazi do duhovne evolucije ljudi i planeta.

Vaša će Zemlja, kad dođe vreme, postati pozitivna planeta četvrte gustine. Međutim, za vaše narode dolazi zlatni period. To je vreme kada će entiteti koji su maturirali u trećoj gustini i koji su veoma zabrinuti zbog karmičkih težnji svoje prošlosti moći da stvore period obnavljanja na planeti Zemlji.

Biće to teško vreme. Biće to period pun izazova. Jer tehnologija koju ste trenutno stvorili neće biti adekvatna potrebama budućnosti. Vi ćete stvarati nove načine kako da organizujete stvari. Ali energija koja je među vama će se izuzetno očistiti od one koju trenutno doživljavate. Oni pojedinci među vama koji u ovom trenutku pokušavaju da diplomiraju u službi samo sebi, će napustiti planetu. Oni pojedinci koji budu ostali na planeti biće pozitivno orijentisani pojedinci čija briga uključuje obnavljanje ove planete.

Postoji još jedna grupa pojedinaca koji će biti na vašoj planeti neko vreme u budućnosti ako to odluče. To su pojedinci koji nisu u prilici da diplomiraju u četvrtu gustinu ili u više gustine u slučaju onih zvanih lutalice, ali koji ipak osećaju tu karmičku privlačnost i žele da pomognu u preobražaju. To uključuje mnoge koji su živi u ovom trenutku, i otkrićete da će mnogi pojedinci sve više pokušavati da se ponovo usredsrede na potrebe planete i njenih resursa. Želeće da očiste njenu vodu, vazduh i tlo.

Ovi pojedinci se ne nadaju da će maturirati, već da će radije otići u neku vrstu specijalne škole tokom raspusta, gdje će se moći osloboditi navika nemara. Jer zloupotreba životne sredine predstavlja nemar. Takođe je nemarnost zloupotrebljavati ljude, međuljudske odnose, društvena tela i grupe.

Dakle, ovo je vreme velikih uzbuđenja i nade na vašoj planeti. Mnogi pokušavaju da maturiraju. I mnogi koji ne smatraju da u ovom trenutku mogu maturirati, pokušavaju da sudeluju u preobražaju kako bi bili oslobođeni karme uništavanja ili povređivanja planetarnih bića na kojima su živeli u prošlosti.

Tako mi vidimo vaš sadašnji trenutak, ne kao trenutak u kojem će doći do iznenadne promene, već kao period u kome su promene kontinuirane i metafizičke prirode, a ne fizičke.

Zahvaljujemo se onom znanom kao Džim što je pitao koja su duhovna načela uključena u razmatranje ovog pitanja, jer nam to omogućava da s vama porazmislimo o tom velikom i centralnom duhovnom načelu jedinstva koje upravlja tim dodatnim izražajem ili ispoljavanjem duha u svetu.

Spomenuli smo vam ranije da ako biste mogli svesno donositi svoje odluke znajući dobro da ste izabrali Zemlju, vi biste zaista postali deo stvaranja te promene svesti planete Zemlje.

Svest jedinstva je veoma moćna. Kada vidite ljude kako prave razliku između onih koji pripadaju i onih koji ne pripadaju, jasno vidite oznake onih koji služe samo sebi.

[Prva strana kasete se završila.]

Bez obzira koliko je logično takvo objašnjenje izostavljanja određenih pojedinaca u kontekstu bilo kog velikog dizajna, osnovna istina toga je da takvo razmišljanje nosi zabludu i grešku. Stvoritelju smo svi - mi, vi i sve što postoji - jedno biće. Koncept zanosa ima u sebi seme služenja samo sebi, jer bira neke, a ostale ne, i osuđuje one koji nisu stigli do ovog konačnog odredišta raja u to drugo konačno odredište koje je pakao.

I kažemo vam, vaš raj i vaš pakao leže u ovom sadašnjem trenutku. Vi od svog sveta pravite raj ili pakao. Onaj ko životu pristupa iz stava ljubavi stvara raj gde god da ide. U umu ovog instrumenta nalazimo primer pojedinca po imenu Ditrih, koji je u Drugom Svetskom ratu osuđen zbog propovedanja evanđelja i bio stavljen je zatvor. Ti pojedinci u zatvoru su držani bez hrane i očekivalo se da će umreti. Ovaj pojedinac je znao Morzeovu azbuku i kucao bi molitve i ohrabrenja na rešetke svoje ćelije i drugi pojedinci koji su takođe znali Morzeovu azbuku su nastavljali i tako prenosili reč. On bi to radio svaki dan. On je stvorio službe i molitve koje su podržavale čitav zatvorski blok jedinki tokom Drugog Svetskog rata. Umro je prirodnom smrću, ali ne pre nego što je sa svojom ljubavlju i sa svojom verom izneo čitavu zajednicu zatočenih duša ka svetlosti i ljubavi, jednostavno zato što je nastavio da propoveda, na jedini način na koji je znao, o jedinoj stvari koja mu je bila važna, a to je bila ljubav. 1

Neka vaši životi budu sačinjeni od ljubavi i napravićete od svog sveta raj koje to zaista i jeste. Kad prođete kroz te kapije u veći život, videćete isto samo u mnogo većoj meri, prijatelju moj, jer ste bili u tom sve vreme. Danas ste u raju. Verujte u to i postupajte po tome i proširite glas da se raj danas nalazi na zemlji. U vašim je rukama. Na vašim je usnama. I u vašim je srcima.

Da li u ovom trenutku postoji neko dodatno pitanje ili biste želeli da upitate nešto drugo? Mi smo oni od Q’uo principa.

Imamo još jedno pitanje: “Da bismo izabrali svetlost, moramo prvo spoznati i razumeti tamu. To je jedini način na koji možemo svesno da ostvarimo svoju slobodnu volju. Pitanje se tiče prirode te tame. Mnogo se govori o negativnim bićima koja donose bolest i nesklad onima koji traže svetlost. Ali postoji li zasebna klasa ili vrsta negativnih bića koja donose bolest i nesklad i onima koji služe samo sebi? Da li su sama bića koja služe samo sebi nazvana crnim anđelima ili demonima koji su bili prognani? Možete li mi ponuditi bilo koja duhovna načela koja bi mi pomogla da razmislim o ovome?”

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo vašeg pitanja. Brate moj, malo bismo razmrsili vaše pitanje pre nego što u potpunosti odgovorimo, jer smatramo da postoje dva pitanja dok si nameravao pitati samo jedno. Stoga bismo odvojili jedno pitanje od drugog kako bismo mogli jasno odgovoriti.

Retka je situacija u kojoj bi negativan entitet mogao usloviti stvaranje bolesti u inkarniranom duhu. Postoje takve situacije. Međutim, psihogeni susret je u mogućnosti samo da naglasi već postojeće greške, ili kako bi ovaj instrument rekao, slabosti u vlastitom štitu svetlosti.

Na primjer, kod ove jedinke slabost u njenom štitu je stvorila mogućnost niza nesrećnih padova i poteškoća koji su doveli do toga da je ovaj instrument slomio skočni zglob i to je kreiralo druge poteškoće, modrice i tako dalje, a uzrok tome je bila njena zaboravnost, i da ne bude svesna gde se nalazi ili šta radi zbog činjenice da razmišlja o nečemu.

To je navika i tipična odlika odsutnosti koji ovaj instrument nosi od rođenja i prihvatio je jer zapravo ima fizičke korene u urođenim manama koje su povezane sa njenom amigdalom. Njeno oko je pri rođenju utisnuto u amigdalu i stoga je veza između dugoročnog i kratkoročnog pamćenja tada prekinuta. Ona to dobro kompenzira, ali ima urođenu sklonost ka lošem pamćenju i odsutnosti.

Te tako da su u poslednje vreme zaista ti susreti služili pokušaju da je odvrate od onih dobrih dela u kojima je bila angažovana, meta mogućnosti bilo je njeno fizičko telo. I tako je zadobila ono što ona naziva “dings”. To je nije uznemirilo niti je omelo. Međutim, ovo je dobar primer vrste uticaja na fizičko zdravlje koju spoljne sile mogu imati. Taj uticaj nije preterano izražen.

Generalni uzrok nesklada unutar sistema tela je nesklad vlastitih misli jedinke. Postoje vrlo otrovni načini razmišljenja koji maltene mogu garantovati stvaranju manje optimalnih fizičkih konfiguracija.

Misli o strahu proteruju mir. Misli o ljubavi grade unutrašnji mir. Tako je jednostavno a takođe i teško. Gde se kreće vaš um, tamo će se usmeriti i vaše telo.

Ono o čemu brinete, čega se plašite, dozivate ka sebi. Mi bi smo vas ohrabrili da svoje misli pratite kao soko. Kad otkrijete da postaju otrovne, zatražite od sebe da prestanete razmišljati na taj način. Zapitajte se kako bi vaše najviše i najbolje Ja pristupilo toj situaciji koja vas brine i plaši.

Kad vam se misli pojave šta bi bilo najviše i najbolje rešenje, probajte to prijatelji. Porazmislite da li vam se takvo razmišljanje čini ugodnije, isplativije, veštije i korisnije od vaših misli punih straha. Ovo je vrsta izbora koja ne liči na izbor polariteta, ali to upravo jeste. Izbor straha je izbor da život bude fokusiran na vas. Izbor ljubavi je izbor da život bude o tom jednom beskonačnom Stvoritelju.

Imate li trenutno neko drugo pitanje? Mi smo ti od Q’uo principa.

[Pitanje je uglavnom nerazumljivo. Pitanje je bilo da li su unutrašnje i spoljne gustine isto što i unutrašnji i spoljni slojevi.]

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. To je upravo tako da unutrašnje i spoljne gustine predstavljaju isto što i unutrašnji i spoljni slojevi. To je tačno, brate moj.

[Pitanje je uglavnom nerazumljivo. Ispitivač je postavio pitanje o prelaznoj tački.]

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Nije poteškoća da su obe prisutne. Nema prelazne tačke. U svakom gustini postoje unutrašnji slojevi. Sve gustine imaju sve gustine unutar sebe u obliku pod-gustina. U trećoj gustini imate sve gustine, od prve do sedme, u tim unutrašnjim slojevima. To su gustine unutrašnjih slojeva za razliku od gustina spoljašnjih slojeva po tome što su u konfiguraciji vremena/prostora, a ne u konfiguraciji prostora/vremena.

Možemo li ti dodatno odgovoriti brate?

[Pitanje je nerazumljivo.]

Mi smo ti od Q’uo principa i zapitali bi vas dali imate neko završno pitanje?

[Pitanje je uglavnom nerazumljivo. Pitanje se odnosi na to kako vi od Q’uo principa vidite grupu okupljenu na internetu iz celog sveta koja čini ovaj krug traganja.]

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Dajemo sliku ovom instrumentu same planete, sa pogledom iz visine koju je ovaj instrument imao prilike videti iz aviona koji leti preko kontinenta iz jednog velikog grada u drugi.

Dok noću gleda kroz prozor aviona, može videti svetla koja trepere u daljini, jako daleko. Sa te visine, i dalje može viditi svetla seoskih kuća i gradića u manje naseljenim područjima vaše zemlje. Tako i mi vidimo vaša svetla baš onako kako postojite svuda po svetu.

Pa ipak, u isto vreme mi vas vidimo da ste odsutni iz ove grupe dok sedi u Kentakiju, oni koje sede u jednoj prostoriji, zajedno na jednom mestu. To je zato što otvaranjem grupe za članove koji nisu u okolini, vi zaista stičete karakteristike vremena/prostora usred vašeg prostora/vremena, stičete prisutnost u tom stvarnom vremenu.

Za nas je veoma uzbudljivo iskustvo imati ovu komponentu vremena/prostora koju stvaraju pojedinci koji nisu u okolini i koji se pridružuju ovoj lokalnoj grupi. To je prelepo okupljanje tokom koga se, iako verovatno niste svesni toga, vaše aure međusobno prožimaju i tako stvarate dinamiku koja je neizrecivo suptilna, a isto tako i neopisivo lepa. Boje dok tok duše jednog pojedinca dodiruje drugog, koji dodiruje trećeg, koji opet dodiruje sledećeg, savršeno su čudesne i osećamo se veoma srećnim što smo deo ove grupe.

Pozdravljamo vas sve i zahvaljujemo vam se na tome što ste odvojili vreme iz vaših veoma, veoma užurbanih života da tražite istinu u ovom krugu traganja. Energija ovog instrumenta jenjava pa bismo u ovom trenutku napustili ovaj instrument i ovu grupu u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Stvoritelja. Bila nam je privilegija i zadovoljstvo biti sa vama i zahvaljujemo vam se što ste nas još jednom pozvali.

Mi smo ti od Q’uo principa i napuštamo vas u ljubavi i svetlosti jednog beskrajnog Stvoritelja. Adonai. Adonai.


  1. Ditrih Bonhofer nije umro prirodnom smrću, već mu je suđeno i bio je pogubljen od strane SS-ovaca. Molimo vas pogledajte www.dbonhoeffer.org za više informacija o njegovom životu.