Grupno pitanje: Današnje pitanje je vezano za katastrofu koja se dogodila u jutarnjim časovima pre nedelju dana u južnoj Aziji. Ra je napomenuo da tokom prelaska u četvrtu-gustinu 1 planeta Zemlja bi oslobađala toplotu, neispoljeno usijanje besa, rata i disharmonije koje je bilo toliko rasprostranjeno na ovoj planeti tokom većine zabeležene istorije, ljudske istorije. Pitamo se da li je ovaj zemljotres i cunami u južnoj Aziji jednostavno deo tog oslobađanja toplote? Da li je to značajan događaj koji bi mogao ukazati da je određeni deo ovog oslobađanja toplote završen? Da li bi Q’uo mogao da nam da ideju o tome šta bi mogli biti stvarni uzroci takve katastrofe i šta bismo mogli očekivati u budućnosti u vezi sa daljim takvim katastrofama?

(Karla Transmituje)

Mi smo ti koji smo vam poznati kao Q’uo princip i pozdravljamo vas u ljubavi i u svetlu jednog beskonačnog Stvoritelja, u Čijoj službi vam danas dolazimo. Velika je privilegija biti pozvan ponovo u vašu grupu i zahvaljujemo vam, svakom od vas, što ste rezervisali ovo vreme da budete deo kruga traganja. Naša je privilegija da odvojimo vreme i da podelimo sa vama neša mišljanja o pitanju cunamija i zemljotresa koje ste doživeli.

Kao i uvek, molili bismo vas za uslugu dok danas razgovaramo s vama. Molili bismo vas da sačuvate svoju sposobnost diskriminacije i pažljivo saslušate ono što govorimo, te da odbacite sva naša viđenja koje vam se posebno ne dopadaju. Ne delimo naša mišljanja da bismo vas provocirali ili bili kamen spoticanja, već da bismo pružili pomoć kolko već možemo u vašem vlastitom dobrom i vrednom razvoju. Ako budete u stanju da napravite razliku, moći ćemo da podelimo naša mišljanja bez bojazni da bismo mogli ugroziti vašu slobodnu volju. Ovo je naša stalna briga i zahvaljujemo vam na razmatranju u vezi s tim.

Pitanje koje ste danas postavili je razumljivo jer je to u žiži vaše brige. Mnogi od vaše populacije su nedavno prešli u unutrašnje oblasti kroz kapiju smrti kao rezultat zemljotresa i cunamija. Kada tako veliki broj duša odjednom prođe kroz kapiju većeg života, kako ovaj instrument naziva tu kapiju smrti, to duboko deluje na energiju čitave planete u globalu. Sama planeta je svesna promene na svojoj površini, i energetsko polje same Zemlje se u suštini donekle promeni kada energetska polja velikog broja duša prođe tu kapiju istovremeno. Na određen način, to je zaista duboko iskustvo za one na planeti. I kao što je nekolicina u vašoj grupi primetila, nadali su se mnogi u vašoj sferi postojanja, kao i na drugim, metafizičkim sferama postojanja koje su u vezi sa vašom planetom, da će tragedija, koja je uzrokovala udar za udarom, usmeriti pažnju velikih grupa vaših društvenih kompleksa i preokrenuti ih iz oblika neprijateljstva i agresije u oblike saosećanja, dobrote i brige. To predstavlja nivo zbunjenosti i konfuzije takozvanih i navodno slobodnih ljudi, da efekat tragedije nije jače uzdrmao i više uznemirio generalni način ramišljenja vašeg društvenog kompleksa.

Ništa manje, sa političke ili socijalne tačke gledišta, ili kako bi ovaj instrument rekao, od vrha nadole, među vašim društvenim slojevima, reakcija tih krugova je izveštačena, maltene kao gestikulacije u lutkarskom pozorštu, reagujući slabim i gotovo nepostojećim razgovorom o ovoj zanemarenoj tragediji. Postoji očekivana i gotovo refleksna reakcija slanja emisara kako bi se stvorila slika da je ispravna vrsta gesta ispoštovana. Ali srce kulture vaših naroda nije se probudilo, oživelo niti je osnaženo žarom i strašću da se pomogne što bi moglo biti postignuto u nekom srećnijem svetu, [u nekom] plodnijem periodu, među vašim narodima.

Zaista, čini se da je od vrha nadole, da tako kažemo, nekakav osećaj beznađa ili čak bespomoćnosti koji kao da se spustio na naciju koju nazivate Amerika kada je postalo jasno da su, po drugi put, naizgled slobodni izbori tog naroda kompromitovani. Shodno tome, ne možemo vam reći da energija koju doživljavamo na društvenom nivou vašeg naroda ima ikakvu dozu nade vezano za strukturu, da tako kažemo, energetskog sistema vaše nacije. Ne bismo govorili u kontekstu cele planete. Svesni smo da ubrajamo u cifru o kojoj danas razgovaramo i Australijski kontinent. Ne nameravamo da izrazimo time naš utisak o energiji australijskog kontinenta. U ovom trenutku izražavamo energiju severnoameričkog kontinenta i to sa stanovišta velikih političkih ili društvenih grupacija, nekakva bleda energetska slika u kojoj srce nije uspelo da se potpuno otvori i prihvati tragediju, pa čak ni da zamisli u potpunosti suštinu te tragedije. To kao da je vaša populacija udarena više puta tupim predmetom što bismo, generalno, mogli nazvati samo strahom, sve dok reakcije vaših ljudi ne postanu manje odlučne i sve manje ispunjene životom nego što bi se očekivalo od svakog člana tog društva.

Spominjali smo vam nekoliko puta ranije da postoji dubok osećaj bezuslovne ljubavi koja se bori da izbije na površinu, ne od vrha dole ili sa nivoa društva, već iz korena, od pojedinaca naviše. I upravo ovu energiju želimo da podstičemo. Vi kao pojedinci, koji ste članovi ovog kruga, imate potpunu kontrolu i kompletnu moć nad vašim vlastitim bazičnim unutrašnjim energijama. Bez obzira na signale koje svako od vas dobija iz kulture koja vas okružuje, i dalje je stvar vaše diskriminacije u pogledu toga šta ćete pokupiti i izkoristiti, a šta odbaciti i neprihvatiti. Tamo gde naiđete na tu prigušenu, blokiranu energiju društva, podstičemo vas da je odbacite. Kada dođete u kontakt sa uskogrudim rezonovanjima i subtilno iritirajućim osećajem straha koji proizilazi iz društva, sugerišemo vam da to odbacite. Kakve god signale osećate da dobijate iz društva koji vam govore o cinizmu i prihvatanju patnje i bola tuđih tragedija, podstičemo vas da takve energije potpuno odbacite i umesto toga kažete: “Ne, ja ne prihvatam da budem deo bezosećajnog društva. Odlučujem da se radije odmaknem od starih i prevaziđenih navika umornih i istrošenih ljudi i da stanem na novo tlo novog sveta, sveta koji ja sebi stvaram, sveta u kojem ja sam mogu biti saosećajan i koji mogu prihvatiti i voleti.”

Pitali ste, u vezi sa ovom konkretnom katastrofom, da li je ona predznak niza takvih katastrofa ili predstavlja završni izliv energije koja je neophodna da se oslobodi da bi se Zemlja oporavila do određene mere. U ovom slučaju možemo reći da je malo i jednog i drugog. Postoje energije koje je ova posebna katastrofa kompletno oslobodila. Međutim, ova instanca je samo jedna od onoga što možemo očekivati da bude niz takvih poremećaja oko ovog takozvanog vatrenog prstena i svih ostalih prstenova nestabilnosti gde vaša planetarna površina treba da se pomeri. 2

Razgovarali smo ranije o ovom osnovnom konceptu Zemlje koja treba da koriguje svoje magnetne energije. I sporo, veoma sporo, kroz jednu oluju za drugom na vašoj planeti, kroz uragane i zemljotrese i vatru, te energije su preobražene i to na takav način da zadržavaju većinu životnih modela na Zemlji u netaknutom i zdravom obliku. Ovaj oblik katastrofe praćen novom katastrofom i tako dalje nastavljaće se sve dok se prilagođavanja koja su neophodna za dovrše planetarne napore u preobraženju Zemlje u četvrtu-gustinu. Očekuje se da će ove poteškoće trajati više vaših godina. Ne možemo biti mnogo precizniji, jer kako se ova istorija vaših naroda odvija, odvija se upravo tako iz razloga kako svako od vas živi.

Teško je objasniti koliko je svako od vas ovde važan, ali to je zbog toga kako svako od vas misli, ne samo kako se ponaša, već kako razmišlja. Jer misao po misao energije Zemlje te četvrte-gustine će moći da zauzmu svoje zasluženo mesto. I u vašim razmišljanjima je mesto gde četvrta-gustina ili ima ili nema mesto boravka. Ovaj instrument je prošle nedelje rekao osobi koju znamo kao M da, iako su ciljevi L/L Research grupe skromni, mora postojati nešto u njima zbog ogromnog otpora koji svaki član L/L Research-a je iskusio i u suštini nastavlja da iskušava u ovom trenutku. 3 I osećamo da je ovo ispravno zapažanje, u smislu da kroz te jednostavne ciljeve, poput navedenog cilja L/L Research-a, gde se nastoji živeti u skladu sa vrednostima četvrte-gustine, stvari se menjaju, ne samo za one u ovom krugu, već i za sve ostale na vašoj planeti. Mi ne možemo izbrisati tragediju ili ukloniti tamne boje agonije i patnje sa palete iskustava koja su dostupna čovečanstvu. Ne bismo ni želeli. Ne radi se o tome da želimo da bilo ko pati, već je suština u tome da je maltene život sam po sebi rana koja se mora zaceliti živeći taj život. U toj drami življenja i kroz dovršavanje odlika specifične inkarnacije, gotovo je sigurno da će svaka osoba iskusiti velike patnje negde na putu između kolevke i groba. Za one koji su našli smrt u vodama cunamija, ta patnja je bila kratka i vrlo okrutna. Za mnoge druge patnja se jednostavno nastavlja: gladni ljudi, ljudi bez krova nad glavom, ljudi koji nemaju čak ni grada, ljudi koji napuštaju svoje uništene domove. Ipak, svako od vas sedi u ugodnoj i toploj dnevnoj sobi i sluša ove reči pitajući se, kako se možete uključiti? Kako se vi možete odazvati? Neka vam skrama padne sa očiju, skinite to što vam prigušuje sluh sa ušiju i čućete agoniju Zemlje. Videćete i osetiti teške udarce stradanja. Dozvolite da vas taj osećaj obuzme na kratko. Neka vas obuhvati i preplavi najsnažnije što može tako da zaista znate da se smrt kretala u vašem pravcu i prodrla u porodicu čovečanstva. Dozvolite da se bol tog saznanja povuče taman toliko da se ponovo setite da ste pojedinac i da niste potpuno obuzeti tim osećajem porodice iz koje potičete. Zadržite dovoljno tog osećanja da ste bili uronjeni u tragediju kako biste stekli to bolno saznanje o stvarnoj tragediji jedne osobe za drugom, osobe za osobom, koje su odjednom uklonjene sa Zemljine površine.

I budite svesni da jedino mesto gde možete biti zajedno sa svakom od ovih duša je ono što bi ovaj instrument nazvao “domom molitve”. Ne možete fizički odleteti u one zemlje koje su toliko opustošene ovim stahovitim cunamijem, ali možete biti sa svima onima koji su izgubili živote, bodreći ih kroz vrata smrti i prema raju. A možete biti i sa onima koji su ostali i kojima je potrebna pomoć, deleći, u svojim molitvenim mislima, energiju vaše svesti dok se prožima sa njihovom, jer u metafizičkom carstvu nema daljine i sva mesta su jedno.

Možda više od bilo kog drugog odgovora, mi se nadamo da će svako od vas [verovatno] odvojiti, kroz vlastito saznanje da takva vrsta prolaznih poteškoća će biti nastavljena među vašim narodima na globalnom nivou, svakodnevni period spomena onih koji pate. Jer patnja vaše planete nastavlja se iz dana u dan. Nije ograničena na strašnu, iznenadnu tragediju. Iz dana u dan ima dovoljno tragedije da dodirne vaše srce, da vas probudi i ukaže na potrebe naroda koji pati i da pokrene žar u vama kao deo divne energije koja stoji bez straha, spremna da pruži ruku i glas u cilju ljubavi.

U ovom trenutku bismo vas upitali da li ima nekih dodatnih pitanja vezanih za ovo temu?

Da, ja imam pitanje. Razgovarali smo ranije o tome da kao što izgleda većina ovih tragedija se događa u siromašnim zemljama trećeg sveta koje nisu u stanju da se brinu o sebi kao puno zapadnih država. Da li su ti ljudi ovde da nas pokušaju naučiti, da nam pokažu kojim putem ići? Ili su jednostavno nesrećni?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Može se pričiniti da se većina poteškoća nameće onima koji već nemaju nikakvu osnovu u pogledu resursa kako bi se brinuli o sebi. Međutim, ne bismo rekli da su ti pojedinci odabrali inkarnacije u kojima bi mogli živeti na određeni način kako bi demonstrirali bilo kakve pouke. Više je reč o pojedincima koji su se našli u inkarnaciji, ispunjavajući šablon koji je zaista deo energija odredenih grupa jedinki koje su se inkarnirale na Zemljinoj površini od negde drugde. I moglo bi se tvrditi, donekle, da neke od ovih globalnih grupa imaju jedinstvene karakteristike u svojim arhetipskim konfiguracijama koje podstiču život začet na mestu gde bi doživele skraćeni vek uzrokovan prirodnom katastrofom. Ovo se posebno odnosi na one jedinke iz sazvežđa Deneb. Međutim, uglavnom je to individualna okolnost, u zavisnosti od osobe do osobe, gde nije toliko reč o dobroj ili lošoj sreći koliko o postojanju plana za inkarnaciju koji uključuje takvo iskustvo. Rodoslovne ili ekonomske karakteristike tih jedinki nisu ni približno toliko važane koliko njihova sudbina. S tim u vezi treba imati na umu da je vaša populacija tokom poslednje sezone uragana imali teške i ponavljane tragedije, posebno u državi vama znanoj kao Florida, tako da ta tragedija sigurno nije poštovala ekonomski status ili bilo koji drugi pojedinačni detalj.

Možemo li ti dodatno odgovoriti brate?

Ne hvala, uredu je.

Zahvaljujemo ti se brate. Ima li trenutno dodatkih pitanja?

Q’uo?

Da.

Ja imam pitanje. Pokušavam da pronađem inspiraciju, ali ponekad imam osećaj da sam izgubio pravac. Mislim da idem pravim putem, ali onda imam periode tokom kojih sumnjam u to. Možete li govoriti o tome i pomoći mi u razumevanju toga?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Veoma je često i normalno da svaka osoba koja traga na putu vere ima trenutke potpune sumnje. To ne bi bio put vere da je ta vera lako dostupna. Vera nije laka stvar. Igleda lako u određenim periodima. Na primer, tokom sunčanog dana tako izgleda divno uživati u povetarcu i osećati sunce na svom licu. Kada kiša i oblaci prekriju sunce i dok kiša pada, nije nimalo lako zadržati svetlost duha i radost u srcu. Zaista, kad sunce nestane, moglo bi se gotovo pričiniti da nikada više neće izaći sa svojom blaženom svetlošću i svojim radosnim zracima. Pa ipak, uvek, kad se vreme razbistri i kišne kapi prestanu da padaju, sunce je i dalje tu i očigledno oduvek je tu i bilo, sjajući iznad kišnih kapi.

Tako je i sa svakom osobom: unutrašnje sunce uvek sija, blistavo, njegovi zraci su stvarni do sutra i stvarni zauvek. Pa ipak, unutrašnji pejzaž se naoblači i sunce se izgubi, i odjednom se put vere učini vrlo hladnim i vijugavim, okružen mnogim trnjem i bodljama i bez dobrih mesta za pauzu i odmor. I nekako, kad sunce nestane i izgleda da nema ikakvog odmora, postane veoma teško razmišljati i osećati to jedinstvo sa svim onim što postoji, što je bilo tako očigledno malo ranije dok je bilo sunčano i toplo. Još uvek, biti na putu vere je stvar identiteta. Zar nije to ko ste vi ustvari? Nije li to avantura koju ste sami sebi zacrtali? I da li biste ikada želeli biti bilo gde drugde, osim u avanturi u koju ste krenuli s takvom nadom?

Dakle, ključno u vremenu unutrašnjih kiša i lošeg vremena je pamćene. Važno je zapamtiti ko ste i zašto ste ovde. Deo tog puta vere je zadržati veru u sebe. Svet će razmotriti ono što mislite da ste i podsmevaće vam se, i taj svet će biti upravu u tom okviru. Ali vi niste na putu tog sveta, vi ste na putu koji ste sami izabrali. I zato što ste sami sebi odredili taj put, niko vam ne može reći da grešite. Niti vam mogu reći …

[Prva strana kasete se završila.]

… da ste nedostojni tog izazova da ostanete na zadatku. Ponekad biti osoba od vere jednostavno znači biti čvrst i zapamtiti da ste osoba od vere. A osobi od vere sve je u redu. Trenutno, usred ove prividne nesavršenosti, sve je u redu.

S vremenom, može biti pet minuta ili pola sata, vaše unutrašnje vremenske prilike će nestati i vaša vera će se ponovo prirodno uspostaviti. Ali to za vas neće biti trijumf. Trijumf za vas je da istrajete u svojoj veri u onom trenutku kada se sve čini kišno, hladno i neugodno, i upečatljivo nije stvar vere. To je trenutak vašeg trijumfa i jednostavno upamtite da je za osobu koja veruje dovoljno izgovoriti reči “vera” da vas vrati u centar te divne blagodeti.

Šta je vera? To nije vera u nešto određeno, to je jednostavno vera, vrsta saznanja da je sve u redu. Taj koji je poznat kao Sveti Pavle opisao je veru kao nadu u nevidljivu stvarnost. 4 U trenutku kada se zapitate gde vam je vera, posegnite unutar sebe i dotaknite sopstveno živo srce jer ono kuca. U smislu ove realnosti ono kuca, kolajući krv kroz telo i dajući život tom organizmu. U energetskom smislu, ono kuca otkucaje večnosti i kaže: “Sve je u redu. Sve je dobro i sve je ljubav”.

Možemo li ti dodatno odgovoriti brate?

Ne hvala, Q’uo.

Postoji li neko završno pitanje?

[Nema dodatnih pitanja.]

Pošto smo izgleda iscrpeli pitanja u ovoj grupi za večeras, napustićemo vas, kao i uvek, u ljubavi i u svetlu jednog beskonačnog Stvoritelja. Mi smo vam poznati kao Q’uo princip. Adonai, naši prijatelji.


  1. Napomena prevodioca: Pojam “gustine” odnosi se na gustinu svetlosti u svakoj manifestaciji primarne kreacije. Svaka gustina je karakterisana opsegom vibracija i mi to vidimo kao našom realnošću. Što je veća gustina, to su i vibracije veće te je time i gušća svetlost u tom segmentu kreacije. U materialu Zakon Jedinstva Ra govori o 7 osnovnih nivoa gustine, gde 8. započinje novu oktavu. Čovečanstvo je trenutno na granici prelaska iz vibracija treće-gustine u domen vibracija četvtrte-gustine. 

  2. Sledeća lokacija http://pubs.usgs.gov/publications/text/fire.html ima dobru mapu, “vulkanskih lukova i okeanski rovova koji delimično okružuju bazen Tihog Okeana i stvaraju takozvani Vatreni Prsten, što je zona čestih zemljotresa i vulkanskih erupcija”. Ova veb lokacija takođe ima resurse za one koji žele da saznaju više o generalnom kretanju tektnoskih ploča na zemlji. 

  3. Napomena prevodioca: Taj otpor verovatno upućuje na unutrašnji otpor osobe usled vlastitih mana koje se moraju prevazići. Isto tako, može se odnositi na negativno orijentisana bića koja rade protiv pozitivnih promena u nama podstičući te individualne mane koje svako od nas ima. 

  4. Sveto Pismo, Jevrejima Poslanica 11:1: “Vera je, dakle, pouzdanje u ono što se očekuje, otkrivanje onog što se ne vidi.”