Ré vagyok. Köszöntelek benneteket, barátaim, az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Először megadnád, kérlek az instrumentum állapotát?

Ré vagyok. A közvetítő fizikai komplexumi energiaszintje tetemes deficitben van. A vitális energiák jók.

Az előző ülésen kevéssé torzult összetett fehérjét említettél, mikor arról beszéltél, hogy az instrumentum test komplexuma nagyfokú eltorzulásra képes. Meghatároznád a fehérjét, amelyről beszéltél, valamint szeretnénk tudni, hogy nagyfokú eltorzulás melyik irányba, az egészség vagy a betegség irányába?

Ré vagyok. Mi, a komplex fehérjéről való figyelmeztető közleményben azon állati protein torzulásaira hivatkoztunk, amelyet lemészároltak, és amelyhez tartósítószereket adagoltak, hogy társaitok számára megőrizzék az elfogadhatóságát ennek a nem élő fizikai anyagnak. Jó megpróbálni olyan cikkeket találni, amelyek frissek és a lehető legjobb minőségűek, annak elkerülése érdekében, hogy eme adott entitás torzulásai fokozódjanak, amik tágabb értelemben nevezhetők allergiásnak.

Mi a betegség irányába való eltorzulásról beszéltünk, ami ebben a tér/időben lehetséges.

Mely betegségről beszéltél kimondottan, és mi volna ennek az oka?

Ré vagyok. Az egyik betegség, miként nevezitek e torzulást, az arthritis és a lupus erythematosus. A torzulások e komplexumának oka alapvetően pre-inkarnációs. Tartózkodunk a másik torzuláslehetőség meghatározásától e tér/időben vágyunk folytán, hogy megőrizzük a szabad akaratát ennek a csoportnak. Megerősítések még előidézhetik, hogy ez a nehézség eltávolítsa önmagát.

Ennélfogva pusztán az általános étrendi elővigyázatra buzdítottunk az allergiával kapcsolatos instrukciókkal, miként nevezitek ezt a meglehetősen összetett torzulását a tudat és a test komplexumoknak.

Az instrumentum a következő kérdést kérdezi: Ré arra célzott, hogy az instrumentum egy mártírhalál ösvényén jár, de mivel mindenki meghal, nem vagyunk mindannyian a mártírjai valaminek? Mikor vállal részt, ha bármikor is, a mártíromság a bölcsességben?

Ré vagyok. Ez egy mély kérdés. Hadd vegyük igénybe a Jehoshuaként ismert példáját. Ez az entitás a mártírhalál tervével jött a világra. E tervben nem bölcsesség van, inkább megértés és teljes tökéletességéig kiterjesztett könyörület.

A Jehoshuaként ismert aligha lett volna teljesen megértő azzal, ahová tart, ha úgy dönt, hogy tanításai során bármely tér/időben az akaratát követi. Számos időközönként, miként hívjátok e mércét, ennek az entitásnak adott volt rá az alkalom, hogy a vértanúhely felé vegye az irányt, amely, e vértanúnak, Jeruzsálem volt. Meditációban ez az entitás mégis azt állapította meg, újra és újra, hogy „Még nincs itt az idő.“

Úgyszintén, az entitás, mikor eljött az idő, egy másik pályát is választhatott volna. Az inkarnációja akkor hosszabbá vált volna, bár a pálya, amiért leszületett, némileg kuszává. Ekképp a legnagyobb mértékű megértés – amelyre ez az entitás csakugyan képes volt – figyelhető meg megvalósulni, amint az entitás meditációban érezte és tudta, hogy eljött az órája annak, hogy beteljesedjék, ami az ő testet öltése.

Való igaz, hogy minden tudat/test/lélek komplexumnak meg kell halni a harmadik denzitású illúzióban, azaz, hogy minden sárgaszín fizikaikomplexum test egyszer megszűnik életképes lenni. Egyedül csak ez okból, névhiba minden tudat/test/lélek komplexumot mártírnak hívni, mivel e kifejezés azoknak van fenntartva, akik lemondanak életükről a szolgálatért, amit ezzel másoknak tehetnek.

Bátoríthatunk meditációra az akarat rendeltetéséről.

Tehetsz e javaslatokat az instrumentum lábáról, vagy hogy miként jutottak ilyen rossz állapotba, amilyenben most vannak, valamint hogy a cipők cserélgetése segíthetne e?

Ré vagyok. A fentebb hivatkozott torzulás, vagyis a fiatalkori rheumatoid arthritis és a lupus erythematosus komplexuma oly módon fejtik ki hatásukat, hogy a test komplexum különböző részeinek oly módú eltorzulását okozzák, amiképp most a közvetítő lábnyúlványai eltorzultak.

Óvatosságot javaslunk a testedzésekhez való visszatérésnél, de határozottságot is. A lábbelik váltogatásának hatékonynak kell bizonyulnia. A lábak fehérneműje, amelyet zokninak hívtok, egy puhább és finomabb anyagból legyen a most használtnál, és ha lehetséges, idomuljon jobban azon nyúlványokhoz, amelyre ráhúzzák. Ez hatékonyabb segítséget kell nyújtson eme nyúlványok kipárnázásához.

Tanácsolhatjuk továbbá, hogy ugyanaz a vízbe való belemerülés, amely az általános torzulások szempontjából előnyös, általában e sajátos torzulásnak is segítségére van. Mindazonáltal a jobb lábnyúlvány lábközépi régiójában elszenvedett sérülést tér/időtök bizonyos szakaszáig továbbra is kezelni kell a jég gondos alkalmazásával a jobb láb hajlatára rövid intervallumokig, amit mindig a langyos vízbe történő belemerülés követ.

Köszönjük. A közvetítő kérdezi, hogy a korlátozott, nem közzétehető gyógyítási információkat, amelyek az első könyv folyamán kerültek leadásra, beletegyük e a negyedik könyvbe, hiszen az idáig eljutott olvasók már némileg elhivatottak lesznek.

Ré vagyok. Ezen anyagközzététel, idővel, mondjuk azt, hogy alkalmas lesz. Még közbenső anyag van.

Köszönjük. Biztos vagyok benne, hogy egy az első torzulással problémás területre szaladunk ezzel, sőt belefutunk egy kissé múlékony anyag nehézségeibe is, de két kérdésem van itt emberektől, amiket fel fogok tenni, jóllehet én magam is úgy tekintem, különösen az elsőt, hogy az semmilyen maradandó értékkel nem rendelkezik. Andrija Puharich konkrétan ezen a nyáron esedékes eljövendő fizikai változásokról kérdez. Van e valami, amit ezzel kapcsolatosan továbbíthatunk neki?

Ré vagyok. Megerősíthetjük eme entitás fejtörései forrásának jó szándékát és sejtethetjük, hogy egy nagy döntés az, amelyet mindenki meghozhat, hogy a nappal részleteit gyűjti e be vagy, vágyától fűtve, a tudatlanság kulcsait fürkészi ki.

Érdekelne… nem tehetek semmit, csak érdekelne az, hogy beszámolója szerint felvitték őt egy űrhajó fedélzetére. Valamit tudsz mondani erről?

Ré vagyok. A kontaktus természete olyan, hogy ahhoz, hogy a tudatfa törzsének érintett mélyrésze el tudja fogadni a kontaktust, valamely szimbolika – mely följuthat a tudatos elmébe – szükséges egy ácsolatként a kontaktus gyümölcseinek magyarázatához. Ilyen esetekben az entitás saját várakozásai alakítják a történetet, ami a legelfogadhatóbb lesz annak az entitásnak, és az álomállapotban, vagy egy transzállapotban, amelyben látomások gyárthatók le, ez a látszólagos emlék betáplálható az úgynevezett tudatalatti magasabb szintjeire és a tudat alacsonyabb szintjeire. Innentől a történet úgy kerülhet felszínre, mint bármely másik emlék, és hatására az instrumentum anélkül működhet, hogy elveszítené az egyensúlyt vagy a józan eszét.

Köszönjük. Visszatérve az előző üléshez, megállapításra került, hogy a fátyol előtt minden szexuális tevékenység csere volt. Ebből azt föltételezem, hogy ez alatt azt érted, hogy a fátyol előtt energiacsere volt minden egyes szexuális tevékenységnél, ami nekem arra utal, hogy nem minden esetben fordul elő csere. A fátyol előtti esetet véve, végigkövetnéd a kiutalt energia áramlását és elmondanád nekem, hogy a tervező Logosz részéről ez volt e a tervezett tevékenység vagy a tervezett csere?

Ré vagyok. Az elfátyolozás előtti energiacsere útja a szexuális együttlét során a zöld sugár kapacitással rendelkező két entitásé. A mindenekben mint Teremtőben való tudatosság az, amely a zöld színű energiaközpontot megnyitja. Következésképp nem volt lehetősége elzáródásnak, mindenki mindenkiről való biztos tudása végett, hogy mindenki a Teremtő. A cserék gyöngék voltak azon könnyedség okán, amivel az efféle cserék lejátszódhattak bármely két polarizált entitás közti szexuális együttlét során.

Amire konkrétabban gondoltam, az az energiacsere útvonala. Mikor egy elektromos áramkört zárunk, ott az energia útja könnyen követhető. A vezető mentén halad. Azt próbálom megállapítani, hogy ez a csere az egyes entitások szívcsakrája közt játszódik e le. Próbálom nyomon követni az energia fizikai áramlását, és próbálok képet kapni a fátyol utáni elzáródásokról. Lehet, hogy letértem és rossz nyomon vagyok. Ha rosszon, akkor elfelejtjük ezt. Mondanál valamit erről?

Ré vagyok. Egy ilyen sémáján vagy sematikus ábrázolásán a két tudat/test/lélek vagy tudat/test/lélek komplexum kapcsolási rajzának a szexuális vagy más energiacserében az áramkör mindig a vörös vagy alap központnál nyit, és a lehetőségekhez mérten továbbhalad a közbenső energiaközpontokon. Ha eldugaszolt, akkor megáll a narancsnál. Ha nem, akkor továbbmegy a citromig. Ha még mindig eldugaszolatlan, akkor továbblép a zöldre.

Tudat/test/lélek eseténél jó emlékezni arra, hogy a csakrák vagy energiaközpontok nagyon jól működhetnek kristályosodás nélkül is.

Más szóval működnének, de egy áramköri kapcsolásban ez mondjuk úgy, hogy egy nagy ellenállásnak felelne meg. Habár az áramkör teljes volna a vöröstől a zöldig, a kicserélt energia teljes mennyisége kisebb lenne. Helyes ez így?

Ré vagyok. Legszorosabban talán a feszültség fogalmával társíthatnánk a te kérdésedet. A nem kristályosult, alacsonyabb központok nem képesek leadni a nagyobb feszültséget. A kristályosult centrumok meglehetősen figyelemre méltóvá válhatnak az energiacsere nagyfeszültségű jelleggörbéjén a zöld sugár elérésénél, és valóban, amikor a zöld sugár kristályosult, ez érvényes lesz a magasabb energiaközpontokra is, mígcsak az ilyen energiaközpontok a Teremtő honesztációjává 1 nem válnak.

Kijavítanád akkor légy szíves a következő állításomat? Úgy találgatok, hogy amikor egy csere zajlik le, akkor az történik, hogy az energia, tehát a fényenergia, amely az entitás lábán keresztül érkezik be és elindul a… A feszültség vagy potenciálkülönbség a vörös energiaközpontnál kezdődik és – a zöld színű csere esetében – a zöld energiaközpontnál ér véget, majd pedig az egyik entitás zöld központjából át kell hogy ugorjon vagy áramoljon a másik entitás zöld központjába, aztán valami lesz vele. Le tudnád tisztázni a gondolkodásomat ebben?

Ré vagyok. Igen.

Megtennéd, ha megkérlek?

Ré vagyok. Az energiacsere a potenciálkülönbség egy 2 kieresztésével zajlik. Ez nem átugrás a zöld és zöld energiacentrumok között, hanem a két fél energiáinak megosztása a vörös sugártól fölfelé. Ebben a kontextusban ez tekinthető akkor leghatékonyabbnak, ha a két entitásnak egyszerre van orgazmusa.

Mindazonáltal csereként funkcionál, ha egyiküknek van orgazmusa, és csakugyan, fizikailag kifejezett szerelem esetében egy szeretkező pár közt, amely nem jut azon végkifejlethez, amit orgazmusnak hívtok, tekintélyes mennyiségű energia kerül ennek ellenére is kicserélésre a feszültségkülönbség végett, amely megemelkedik, amíg mindkét entitás érzi ezt a potenciált és kibocsátja annak erejét egymás felé az akarat vágyából egy mentális vagy tudat komplexumi fölajánlásban. Ezt a gyakorlatot láthatjátok, amint energiacserék generálására használják egyes ama praktikáitokban, melyeket nevezhettek az Egység Törvénye Kereszténytől eltérő vallásos torzulásrendszereinek.

Mondanál egy példát az utolsó kijelentésedre?

Ré vagyok. E példát egy arra történő emlékeztetéssel vezetjük be, hogy mindegyik rendszer eléggé eltorzult, tanításai pedig mindig félig elvesztek. Azonban egy ilyen rendszer a tantrikus jóga nevű.

Véve A egyént és B egyént, ha A egyén megéli az orgazmust, akkor a B egyénbe nagyobb mennyiségű energia vándorol át? Így van?

Ré vagyok. A kérdésed nem teljes. Kérjük, alkosd újra.

Azt próbálom megállapítani, hogy az energiatranszfer iránya az orgazmus függvénye e. Melyik entitás kapja az átutalt energiát? Tudom, hogy ez ostoba kérdés, de biztos akarok lenni abban, hogy letisztáztam e.

Ré vagyok. Ha mindkét entitás jól polarizált és zöld színű szeretetben vibrál, akkor bárki orgazmusa egyenlő energiát kell hogy kínáljon mindkettejüknek.

Értem. A fátyol előtt… le tudnál írni bármi más fizikai különbséget, amiről még nem ejtettünk szót, tekintettel a szexuális energiacserékre, a kapcsolatokra vagy bármire a fátyolozás előtt?

Ré vagyok. Az elfátyolozásban talán a legkritikusabb különbség, előtte és utána, az lett, hogy mielőtt az elme, a test és a lélek elfátyolozásra kerültek, az entitások tisztában voltak azzal, hogy minden egyes energiacsere – és valójában csaknem minden, ami két entitás közt tetszőleges kölcsönhatásból származik, akár társas, akár szexuális – jellemzői és lényege az idő/térben keresendők, semmint a tér/időben.

A nemi aktivitás során kicserélt energiák az igazat megvallva nem tér/idő beliek. Nagy összetevőjű az egymásnak kiutalt energiában az, amit nevezhettek metafizikai energiának. Valójában a test komplexumot mint egészet nagyban félreértik azon elfátyolozás utáni feltételezés végett, hogy a testnek nevezett fizikai megnyilvánulás csupán fizikai ingerek alárendeltje. Ez határozottan nem így van.

A fátyol után, a mostani sajátságos esetünkben, az áramkörben, amiről beszéltünk, nálunk olyasmi lehetséges, amit te elzáródásnak neveztél, mely elsőként a narancs sugárban fordulhat elő. Le tudnád írni, mi történik ennél az első blokádnál, és hogy milyen hatásai vannak az egyes entitásokra, feltételezve, hogy az egyikük blokkolt és a másik nem, illetve hogyha mindketten elzáródottak?

Ré vagyok. Ezt az anyagot korábban már lefedtük. Ha mindkét entitás elzáródott, akkor mindkettejüknek fokozott étvágya lesz ugyanama tevékenységre, azt kutatva, miként tehetné szabaddá az energiaáramlás akadályát.

Ha az egyik entitás blokkolt és a másik szeretetben vibrál, akkor az eltömődött entitás még mindig éhezik, ám hajlamos lesz tovább próbálgatni a növekvő étvágy kielégítését a zöld sugarat vibrálóval egy olyan benyomásnak köszönhetően, hogy ez az entitás talán hasznosnak bizonyul majd e törekvésben.

A zöld színben aktivált egyén kissé a mások szolgálata irányába kell sarkosuljon, de csak annyi energiája lesz, mint amivel indult.

Nem akartam korábban lefedett anyagot lefedni. Egy jobb megértést próbáltam kidolgozni arról, amiről beszélünk, az elfátyolozási eljárással a háttérben, és amit igazából próbáltam: valami újdonságra bukkanni a kérdés feltevésével, így ha bármi olyan kérdést tennék fel a jövőben, amit már lefedtünk, akkor kérlek, ne vesződj azzal, hogy az anyagot elismétled.

Ugyanazt a területet csupán az adott terület szempontjából nagyobb megvilágosodás lehetősége végett kutatom, mivel ez a megtapasztalások egyik fő területének tűnik a mi jelenlegi elfátylázott állapotunkban, amely hatalmas mennyiségű katalizátort termel ki, én pedig próbálom megérteni – hogy egy gyönge kifejezést használjak –, miként hozott létre ez az elfátyolozási eljárás velősebb megtapasztalást, s e megtapasztalás miként fejlődött, hogy úgy mondjam. A kérdéseket olykor igen nehéz megfogalmazni.

Jut eszembe, a Lucifer vagy Ördög nevezetűről készült sok szobrot vagy rajzot ábrázolnak erekcióval. Ebben a narancsszín elzáródásnak van szerepe, és ismerték ezt, hogy úgy mondjuk – valamilyen minimális mértékben, mondhatjuk – az e szobrokat és rajzokat stb. kigondolók?

Ré vagyok. Egy mitikus archetípusi alak kitárgyalásában természetesen sok más torzulás is szerepet játszik. Ennek ellenére igenlően válaszolhatunk és megjegyezhetjük, hogy figyelmes vagy.

Akkor a zöld, kék és indigó energiatranszferek tekintetében: E cseréknél miben tér el a működésmód a lehetségessé tételükben vagy alapjaik lefektetésében a narancs színéhez képest?

Tudom, hogy ezt nagyon nehéz feltenni, és lehet, hogy nem értelmes a kérdés, de amit szeretnék, hogy eljussunk egy fölfogáshoz a transzferek alapjairól az egyes sugaraknál, meg a cserék előkészületéről mondhatnánk, avagy ezen cserék alapvető követelményeiről, tendenciáiról és lehetőségeiről. Kibővítenéd, kérlek mindezeket számomra? Bocsánat a gyönge fogalmazásért.

Ré vagyok. Egy pillanatot igénybe vennénk, hogy egy előző megjegyzésre válaszként kijelentsük azt, hogy minden kérdést meg fogunk válaszolni, akár le volt előzetesen fedve, akár nem, mert ha nem így tennénk, azzal egy egész másfajta energiacsere folyását torlaszolnánk el.

Kérdésedre válaszolva elsőként egyetérteni kívánunk feltételezéseddel, hogy a most lekérdezett témakör hatalmas, mivel benne az intelligens végtelenhez vezető kapu megnyitásának egy egész rendszere rejtőzik. Látni fogod, hogy némely felvilágosítások szükségképp misztériumba burkolóznak vágyunkból fakadóan, hogy a szakértő szabad akaratát megőrizzük.

A kék, az indigó és végül, a szexuális energiacsere oszlopának nagyszerű pillére: az ibolya energiacserék nagykulcsa azon metafizikai kapcsolat vagy torzulás, mely népetek körében a feltétel nélküli szeretet nevét viseli.

A kék színű energiacserénél ennek a szeretetnek a minősége kifinomodik az őszinte kommunikáció és világosság tüzében: ennek megvalósulása, mondjuk úgy, normál esetben – ami azt jelenti, hogy általában – tekintélyes részét veszi igénybe tér/időtöknek, habár vannak esetei korábbi inkarnációkban oly jól kifinomodott és az emlékezetben oly jól megtartott párosításoknak, amelyeknél a kék sugár azonnal átjárható.

Ez az energiacsere nagy előnnyel jár a kereső számára abban, hogy általa e kereső minden közlésfolyamata kifinomult, s az őszinteség és világosság szempárja egy új világba tekint. Ilyen a kéksugár energia természete és ilyen a lehetségesítésének és kikristályosításának egyik működésmódja.

Az indigószín cserére rátérve egy árnyékvilágban találjuk magunkat, ahol nem adhatunk nektek nyílt vagy leplezetlen tájékoztatást, mivel mi ezt megszegésnek tekintjük.

Az ibolyaszín cseréről egyáltalán nem beszélhetünk, mivel újracsak nem szeretnénk áthágni a Zavar Törvényét.

Elmondhatjuk, hogy ezek az ékkövek, habár drágán szerezhetők meg, felbecsülhetetlenek a kereső számára, és javasolhatjuk, hogy amint minden más felismerésre is egy elemző, összegző és inspirációs folyamat révén érkezik el, így kell megközelítse a párját is, és minden megtapasztalást a drágakövet keresve kell kiértékelnie.

Létezik e mód az egyénnek a megtapasztalás után annak megállapítására, hogy milyen színű volt a csere?

Ré vagyok. Csak szubjektív fokmérő, vagy ilyen mérce létezik. Ha az energiák úgy folytak, hogy a szeretet teljessé lett, akkor zöld színű csere játszódott le.

Ha ugyanezen entitások cseréjénél a kommunikációkban nagyobb könnyedséget és nagyobb látást tapasztaltak, akkor az energiát a kék színű energiaközpontig finomították.

Ha a polarizált entitások ugyaneme energiaátutalási élménynél azt találják, hogy az akarat és a hit képességei serkentődtek, nemcsak röpke tartamára, hanem nagy hosszúságára annak, amit időnek hívtok, akkor lehet, hogy az indigószín cserét érzékelitek.

Nem beszélhetünk az ibolyaszín cseréről leszámítva az emlékeztetést, hogy ez az egyik nyitja az intelligens végtelen kapujának. Valójában az indigószín csere is ez, de, mondjuk úgy, a fátyol itt még nem libbent föl.

A fátyol előtt a… hadd fogalmazzam így: A Logosz terve, a legtöbb Logosz terve véletlenszerű szexuális tevékenységek rendszerének a megteremtése volt, vagy pedig specifikus párosítása entitásoknak időszakokra, vagy volt egyáltalán szándékuk ezzel kapcsolatosan?

Ré vagyok. Ez legyen az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülésnek.

Az előző teremtés szürete volt az, ami tartalmazta a férfi és a női tudat/test/lelket. Az eredeti Logoszok szándéka az volt, hogy az entitások tetszőleges módon párosodjanak egymással, ami nagyobb polarizációt eredményezett. Sok Logosz előremenetének megfigyelése után úgy ítélték meg, hogy a sarkosulás többrétűen megnövekszik, ha a párosulás nem összevissza. A rákövetkező Logoszok megőriztek ily módon egy hajlamot a párosított kapcsolatra, ami jobban jellemző a fegyelmezettebb személyiségekre illetve arra, amit magasabb denzitásoknak mondhattok. Az egyes entitások szabad akaratának azonban mindig elsőbbsége van, és csupán egy hajlam kínálható fel.

Megkérdezhetjük, hogy van e rövidebb kérdés, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot?

Tehetünk e bármit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat jobbításáért?

Ré vagyok. Azt kérnénk, hogy a támogató csoport minden tagja különösen szemfüles legyen abban, amit úgy mondanátok, hogy a közvetlen jövő, ennek az instrumentumnak a kéretlen ámde komoly esélye végett a betegség/egészség felé megnövekvő torzulásra.

Igen lelkiismeretesek vagyok. Köszönjük nektek, barátaim, és az Egy Végtelen Teremtő dicsőséges fényében és szeretetében hagyunk el benneteket. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.


  1. díszévé 

  2. Ré itt a „one“ (egy) számnevet használja