Mi az L/L Researchnél igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ne avatkozzunk bele az Egység Törvényének a kereső általi értelmezésébe. Kik vagyunk mi, hogy megmondjuk, mit jelent ez az anyag valaki másnak, vagy miként kell azt értelmezni? Mi nem végezhetjük el a tanulást az olvasó helyett. Természetesen megosztjuk a saját nézőpontunkat a jelentésével kapcsolatban, de soha nem áll szándékunkban authoritatív értelmezést nyújtani. A mi elsődleges feladatunk az, hogy az anyagot elérhetővé tegyük azok számára, akiket érdekel és akiknek hasznára válhat.

Bár ez a nem-dogmatikus nyitottság az irányadó etikánk, és bár mindenki szabadon értelmezheti az anyagot, függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk, ennek az értelmezési tartománynak mégis vannak bizonyos határai, amit a saját integritásunk szerint támogatni tudunk. Az értékrendünkön kívül eső értelmezések közé tartozik az anyag bármilyen öndicsérő felhasználása, mely arra törekszik, hogy az énnek különleges vagy emelkedett státuszt teremtsen. Az Egység Törvényének alapvető üzenete az, hogy látszólagos külső különbségeinktől függetlenül mindannyian egyek vagyunk, és a szeretet az út az egység felismeréséhez. És ezen fantasztikus megértés iránti alázatos tisztelettel felismerjük, hogy mindannyian egymás tanítói/tanulói vagyunk.

Természetesen mindenki szabadon teheti, amit akar ezen a bolygón. A szabad akarat egyik alapelve az általunk megosztott anyagnak. Azonban mi, egyénként és szervezetként, nem értünk egyet ennek az anyagnak bármilyen olyan tanításra való felhasználásával, ami a következőket célozza:

 • Összezavarás
 • Félelemkeltés
 • Függőség teremtés
 • Az egyetemes szeretet elbátortalanítása
 • Összeesküvés-orientált gondolkodásra ösztönzés
 • Az önfelelősség és az elszámoltathatóság megkerülése
 • Szándékos provokativitás vagy szenzációhajhászat
 • Másoktól való ítélkező elkülönülés ösztönzése
 • Az én vagy mások negatív irányításának bátorítása vagy hirdetése
 • A megtévesztés és a manipulatív gondolkodás elemeinek mutatása
 • Az énnek más spirituális keresők számára elérhetetlen igazságok szóvivőjeként való beállítása
 • A Teremtő és a kereső útja helyett az egyéni személyiség középpontba helyezése vagy dicsőítése.

Ezen anyag ilyen módokon történő értelmezése és felhasználása jelentős torzulást okozhat önmagunkban és másokban. Ugyanakkor elismerjük, hogy ezek a határok nem mindig egyértelműek vagy fekete-fehérek – ezek összetettek és árnyaltak. A megkülönböztetés mindig szubjektív művészet.

A mi megértésünk az Egység Törvényéről azt súgja, hogy amint a szív aktiválódik és kikristályosodik, miként az én egyre mélyebben megvalósítja önmagát, ahogy a magasabb csakrákba behatol, úgy a szolgálat szükségszerűen az együttérzés, a tisztaság, a szerető kedvesség, az átláthatóság, az empátia és a nagylelkűség minőségeit fogja továbbsugározni. A fókusz a szerzésről és a megszerzésről egyre inkább a kisugárzás és az adás felé fordul.

Az Egység Törvénye kozmológiájának alapja a szabad akarat, a pozitív polaritás útjának alapja pedig a mások szabad akaratának tisztelete. Mit jelent ez, és hogyan alkalmazzák? A megélt válasz egy folyamatos felfedezés és finomítás, és a harmadik denzitású utazás szövetének szerves része. Nincsenek kőkemény és gyorsan megadható szabályok.

Általános irányelvként támogatjuk az anyag azon értelmezéseit és felhasználásait, melyek az együttérzés, a kedvesség és a Szeretetként ismert nagyszerű energia egyéb aspektusai révén mások szabad akaratának tiszteletben tartására törekszenek. Mi ezen az alapon osztjuk meg ezt az anyagot.