Book:

A Ré kontaktus: Az Egység Törvényének tanítása

“Ré vagyok. Mi azért jöttünk népeitekhez, hogy kinyilatkoztassuk az Egység Törvényét. Azt kívántuk megértetni azokkal, akik az egységességrõl szerettek volna értesülni, hogy az egységben minden paradoxon megoldódik; minden, ami elromlott, begyógyul; mindenre, ami elfeledett, fény derül.”

A Ré csoportja béliek évezredeken át igyekeztek az Egység Törvényét tanítani az igazságot keresõknek a Földön, akik a minden dolgok egységérõl kívántak tanulni. Az egész teremtésnek ez az alaptörvénye mélyen el van temetve mindannyiunk szívében, mert valójában mind egyek vagyunk a szeretetben és a fényben, az univerzum eme építõköveiben. Mindannyian az Egységes Végtelen Teremtõ megnyilvánulásai vagyunk. Mi vagyunk a Teremtõ. Ezt a törvényt nem most tanuljuk meg elõször, hanem újraemlékezünk rá, ahogyan minden misztikus így tanította ezt a Föld történelme során. Önmegvalósításunk útja ennek az alapvetõ igazságnak, alapvetõ identitásunknak az újrafelfedezése vagy visszaemlékezése. Egy felébredés, ahogy egyesek nevezik, az elkülönülés illúziójában.

Don Elkins és Carla L. Rueckert 12 évig dolgoztak együtt, hogy a csatornázás folyamatát tökéletesítsék, és filozófiai inspirációt és útmutatást kapjanak földönkívüli forrásokból. Amikor Jim McCarty 1980-ban csatlakozott hozzájuk, egy új és egyedülálló jellegû közvetítési sorozatot kezdtek el fogadni Rétõl. Ezen a kapcsolaton keresztül Ré olyan információkat osztott meg, amelyek segítenek az igazság keresõinek elmélyíteni önmaguk és mások felismerését és elfogadását, és segítenek a Földnek a szeretet és a megértés kialakulóban lévõ negyedik dimenziójába belépni.

Ez a könyv a Kérdezõ és Ré közötti beszélgetés hangfelvételének átirata. A kérdéseken és válaszokon keresztül feltárul a szellemi evolúció metafizikai tervrajza, a mikrokozmosztól a makrokozmoszig, a mi bolygónk életének sajátosságaitól a kozmosz életéig, a spirituális keresõk és vándorok gyógyulási, átalakulási és önmegvalósítási lehetõségeiig.

Tartalom

A Ré kontaktus: Az Egység Törvényének tanítása az eredeti kazettás felvételek újrahallgatásából készült vadonatúj átirat. Feladata, hogy a lehetõ legjobban a tényleges Ré kontaktus hanganyagának pontos átiratát adja, minimális szerkesztéssel az olvashatóság javítása érdekében. Az 1. és 2. kötetek a következõket tartalmazzák:

  • Az összes Ré ülés szövegét.
  • Az elõször a Lawofone.info oldalon bevezetett kérdés- és válasz-sorszámozást.
  • Új bevezetõt, elõszót, utószót és fotógalériát.
  • Sok új lábjegyzet.
  • Az újrahallgatási jelentést + egy kiegészítést az újrahallgatási jelentéshez.
  • A Ré terminológia elsõ átfogó szójegyzékét.
  • Egy rendkívüli, összesen 590 fogalmat tartalmazó, A-Z-ig terjedõ új tárgymutatót, amely több mint 9000 kérdés- és választ rendszerez.

A Ré Kontaktus - Egyesített Tárgymutató

Book: