Bir’in Yasasını arayıcının kendisinin yorumlamasına müdahale etmemek için L/L Research olarak bizler, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizler kimiz ki bu materyalin bir başkası için ne anlama geldiğini veya nasıl yorumlanması gerektiğini söyleyelim? Okuyucu için öğrenme işini biz yapamayız. Elbette anlamı hakkında kendi bakış açımızı paylaşmaktayız, ancak asla otoriter yorumlar sunma niyetinde değiliz. Öncelikli işimiz, materyali, ona ilgi duyan ve ondan yarar sağlayacak olanların kullanımına sunmaktır.

Dogmatik olmayan bu açıklık bizim yol gösterici etik bir değerimiz olsa da ve bizler ne düşünürsek düşünelim bu materyali yorumlamakta herkes özgür olsa da, kendi iç bütünlüğümüzü koruyarak destekleyebileceğimiz yorumların yine de belli bazı sınırları vardır.

Kendisine özel veya yüksek dereceli bir yer edinme gayretinde olanların materyali yüceltici her türlü kullanımı da değerlerimiz ile örtüşmemektedir. Bir’in Yasası’nın temel mesajı, görünüşteki dışsal farklılıklarımıza rağmen, hepimizin bir olduğu ve bu birlik, beraberliği tanıma yolumuzun da sevgi olduğudur. Ve bu muhteşem anlayışı hürmetle kabul eden kişi, herkesin herkes için öğreten/öğrenen olduğunu idrak eder.

Elbette herkes bu gezegende istediğini yapmakta özgürdür. Paylaştığımız materyalin ana ilkesi özgür iradedir. Ancak gerek bireysel gerekse bir organizasyon olarak bizler, bu materyalin aşağıdakileri amaçlayan şekilde öğretilmesine yönelik herhangi bir kullanımı onaylamamaktayız:

 • Karmaşık hale getirme
 • Korku yaratma
 • Bağımlılık yaratma
 • Evrensel sevgiye engel olma
 • Komplo odaklı düşünceleri harekete geçirme
 • Öz sorumluluktan ve hesap verilebilirlikten kaçınma
 • Kasıtlı olarak kışkırtıcı veya sansasyonel olma
 • Başkalarını yargılayan ayrımcılığı özendirme
 • Kendisi veya başkaları üzerinde negatif kontrolü özendirme veya destekleme
 • Aldatıcı ve manipülatif düşünce unsurları sergileme
 • Diğer maneviyat arayıcılarının erişemeyeceği gerçeklerin sözcüsü olduğunu iddia etme
 • Yaradan ve arayıcının yolculuğu yerine bireysel kişiliğe odaklanma veya onu yüceltme

Bu materyalin yukarıdaki şekillerde yorumlanması ve kullanılması, kişinin kendisinde ve başkalarında önemli sapmalar yaratabilir. Ancak, bu sınırların her zaman net veya siyah ve beyaz olmadığının farkındayız; karmaşık ve inceliklidirler. Muhakeme yürütmek her zaman öznel bir sanat olmuştur.

Bizim Bir’in Yasası anlayışımıza göre, kalp harekete geçip kristalleştikçe, benlik kendini daha derinden idrak ettikçe, daha yüksek çakralara nüfuz ettikçe, o zaman verilen hizmet mutlaka şefkat, berraklık, sevgi dolu nezaket, şeffaflık, empati ve cömertlik niteliklerini yayar. Odak noktası giderek daha çok kazanmaktan ve elde etmekten ışıltıya ve vermeye dönüşür.

Bir’in Yasası kozmolojisinin temelinde özgür irade vardır ve pozitif kutupluluk yolunun temelinde de başkalarının özgür iradesine saygı yer alır. Peki, bu ne anlama geliyor ve nasıl uygulanıyor? Tecrübeyle sabit olan cevap, sürekli bir keşif ve arınmadır ve bu üçüncü yoğunluk derecesi yolculuğunun organik bir parçasıdır. Kati ve bağlayıcı kurallar yoktur.

Genel bir ilke olarak, Sevgi olarak bilinen o büyük enerjinin tüm yönleriyle, şefkatle ve nezaketle başkalarının özgür iradesini onurlandırmayı amaçlayan yorumları ve kullanımları destekliyoruz. Bizler bu materyali bu temel üzerinde paylaşıyoruz.