Είμαι ο Ρα. Σας χαιρετίζω με την αγάπη και το φως του Άπειρου Δημιουργού μας. Είμαι με αυτό το σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος που προσφέρθηκε ως δίαυλος. Επικοινωνώ μαζί σας.

Τα ερωτήματα είναι σκόπιμα στις δικές σας προβολές της νοητικής-στρέβλωσης σε αυτό το χρόνο/ χώρο. Επομένως διαβεβαιώνω αυτή την ομάδα ότι το δικό μου σύμπλεγμα κοινωνικής μνήμης έχει μια συγκεκριμένη μέθοδο επικοινωνίας με εκείνους τους λίγους που μπορεί να είναι σε θέση να εναρμονίσουν τις στρεβλώσεις τους με τις δικές μας, και αυτή είναι να απαντά σε ερωτήματα για πληροφορίες. Είμαστε άνετοι με αυτή τη μορφή. Ας αρχίσουν τώρα οι ερωτήσεις.

Υποθέτω ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θα καταλάβαιναν αυτά που λέτε, που θα ενδιαφέρονταν αρκετά, ώστε να φτιάξουμε ένα βιβλίο επικοινωνίας με αυτά, και αναρωτιόμουν αν θα συμφωνούσατε με αυτό, να φτιάξουμε ένα βιβλίο. Και αν ναι, σκεφτόμουν ότι ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο να δώσετε ένα μικρό ιστορικό υπόβαθρο για εσάς.

Είμαι ο Ρα. Η δυνατότητα επικοινωνίας, όπως θα το λέγατε, από τον Έναν προς τον Έναν μέσω στρέβλωσης αποδεκτής προς νοηματοδότηση, είναι ο λόγος που επικοινωνήσαμε με αυτή την ομάδα. Υπάρχουν λίγοι που θα κατανοήσουν, χωρίς σημαντική παραμόρφωση, αυτό που επικοινωνούμε μέσω αυτής της σύνδεσης με αυτό το σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος.

Ωστόσο, αν είναι επιθυμία σας να μοιραστείτε τις επικοινωνίες μας με άλλους, έχουμε τη στρέβλωση προς την αντίληψη ότι αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για την εξομάλυνση και την αποκρυστάλλωση των δικών σας μοτίβων δόνησης στα επίπεδα εμπειρίας που εσείς ονομάζετε ζωή. Αν ο ένας φωτίζεται, δεν φωτίζονται όλοι; Επομένως, είμαστε προσανατολισμένοι στο να μιλήσουμε για εσάς με οποιαδήποτε παροχή ομιλίας επιθυμείτε. Η διδασκαλία/εκμάθηση είναι ο Νόμος του Ενός σε μια από τις πιο στοιχειώδεις στρεβλώσεις του.

Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι για το ιστορικό σας υπόβαθρο, τις προηγούμενες φορές σας στην ψευδαίσθηση, ενδεχομένως την ενσάρκωσή σας σε αυτόν τον πλανήτη για την οποία μιλήσατε παλιότερα, και την επαφή με προηγούμενες φυλές σε αυτόν τον πλανήτη; Τότε θα είχαμε κάτι με το οποίο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου.

Είμαι ο Ρα. Γνωρίζουμε ότι ο νους/σώμα σας υπολογίζει την κατάλληλη μέθοδο εκτέλεσης του έργου της δημιουργίας ενός οργάνου διδασκαλίας/εκμάθησης. Γνωρίζουμε ότι βρίσκετε την ενσαρκωμένη μας, όπως την αποκαλείτε, κατάσταση ως ενδιαφέρουσα. Περιμέναμε ένα δεύτερο ερώτημα, ώστε να τονίσουμε ότι ο χρόνος/χώρος αρκετών χιλιάδων δικών σας ετών δημιουργεί ένα ψεύτικο είδος ενδιαφέροντος. Έτσι, δίνοντας αυτές τις πληροφορίες, ζητάμε να δοθεί η κατάλληλη έλλειψη έμφασης στις εμπειρίες μας στον τοπικό σας χώρο/χρόνο. Η διδασκαλία/μάθηση που είναι δική μας ευθύνη είναι μάλλον φιλοσοφική παρά ιστορική. Θα προχωρήσουμε τώρα με το αίτημά σας, το οποίο είναι ακίνδυνο αν αξιολογηθεί σωστά.

Είμαστε εκείνοι της Συνομοσπονδίας που, έντεκα χιλιάδες χρόνια πριν, ήρθαμε σε δύο από τους πλανητικούς πολιτισμούς σας, οι οποίοι εκείνη την εποχή ήταν σε στενή επαφή με τη δημιουργία του Ενός Δημιουργού. Ήταν η αφελής πεποίθησή μας ότι θα μπορούσαμε να διδάξουμε/μάθουμε μέσω της άμεσης επαφής, και οι στρεβλώσεις της ελεύθερης βούλησης των ατομικών συναισθημάτων ή της προσωπικότητας δεν κινδύνευαν, εμείς νομίζαμε, να διαταραχθούν, καθώς αυτοί οι πολιτισμοί ήταν ήδη στενά ευθυγραμμισμένοι με μια[ν] ολόπλευρη πίστη στη ύπαρξη ζωής ή συνείδησης στα πάντα.

Ήρθαμε και μας καλωσόρισαν οι λαοί τους οποίους θέλαμε να υπηρετήσουμε. Προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε με τεχνικούς τρόπους που είχαν να κάνουν με τη θεραπεία των στρεβλώσεων του συμπλέγματος νους/σώμα/πνεύμα μέσω της χρήσης του κρυστάλλου, του κατάλληλου για τη στρέβλωση, τοποθετημένου μέσα σε μια ορισμένη κατάλληλη σειρά αναλογιών του χρονικού/χωρικού υλικού. Έτσι δημιουργήθηκαν οι πυραμίδες.

Διαπιστώσαμε ότι η τεχνολογία αυτή περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε όσους είχαν την αποτελεσματική στρέβλωση του νου/σώματος της εξουσίας. Αυτό δεν ήταν πρόθεση του Νόμου του Ενός. Αφήσαμε τους λαούς σας. Η ομάδα που επρόκειτο να συνεργαστεί με εκείνους στην περιοχή της Νότιας Αμερικής, όπως ονομάζετε αυτό το τμήμα της σφαίρας σας, δεν παραιτήθηκε τόσο εύκολα. Επέστρεψαν. Εμείς όχι. Ωστόσο, δεν εγκαταλείψαμε ποτέ τη δόνησή σας λόγω της ευθύνης μας για τις αλλαγές στη συνείδηση που είχαμε πρώτα προκαλέσει και στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι παραμορφώθηκαν με τρόπους που δεν αναλογούσαν στον Νόμο του Ενός. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τους άρχοντες της χώρας στην οποία είχαμε έρθει, αυτής της χώρας που εσείς ονομάζετε Αίγυπτο, ή σε ορισμένες περιοχές, Άγιοι Τόποι.

Στη δέκατη όγδοη δυναστεία, όπως είναι γνωστή στα αρχεία σας για τις παραμορφώσεις του χώρου/χρόνου, μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με έναν φαραώ, όπως θα τον αποκαλούσατε. Ο άνδρας ήταν μικρός σε εμπειρία ζωής στο επίπεδό σας και ήταν… αυτό που αυτό το όργανο θα αποκαλούσε, περιπλανώμενος. Έτσι, αυτό το σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος έλαβε τις δικές μας επικοινωνίες-στρεβλώσεις και μπόρεσε να συνδυάσει τις δικές του στρεβλώσεις με τις δικές μας.

Σε αυτή τη νεαρή οντότητα είχε δοθεί ένα δονητικό σύμπλεγμα ήχου που δονούταν προς τιμήν ενός ευημερούντος θεού, όπως αυτό το σύμπλεγμα νου/σώματος, το οποίο αποκαλούμε όργανο για ευκολία, το αποκαλούσε “Άμμωνα”. Η οντότητα αποφάσισε ότι αυτό το όνομα, που ήταν προς τιμήν ενός από τους πολλούς θεούς, δεν ήταν αποδεκτό ώστε να συμπεριληφθεί στο δικό του δονητικό ηχητικό σύμπλεγμα. Έτσι, άλλαξε το όνομά του σε ένα όνομα που τιμούσε τον ηλιακό δίσκο. Αυτή η παραμόρφωση, που ονομάστηκε “Ατέν”, ήταν μια παραμόρφωση κοντά στη δική μας πραγματικότητα, όπως αντιλαμβανόμαστε τη δική μας φύση παραμόρφωσης του συμπλέγματος νου/σώματος/πνεύματος. Ωστόσο, δεν έρχεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την επιδιωκόμενη διδασκαλία/μάθηση που στάλθηκε. Αυτή η οντότητα, ο Ακενατόν, πείστηκε ότι η δόνηση του Ενός ήταν η αληθινή πνευματική δόνηση, και έτσι θέσπισε τον Νόμο του Ενός.

Ωστόσο, οι πεποιθήσεις αυτής της οντότητας έγιναν αποδεκτές από πολύ λίγους. Οι ιερείς του έλεγαν μόνο λόγια, χωρίς την πνευματική διαστρέβλωση προς την αναζήτηση. Οι λαοί συνέχισαν να πιστεύουν στις πεποιθήσεις τους. Όταν αυτή η οντότητα δεν ήταν πλέον σε αυτή την πυκνότητα, και πάλι οι πολωμένες πεποιθήσεις για τους πολλούς θεούς ήρθαν στην επικαιρότητα, και συνέχισαν έτσι μέχρις ότου αυτός που είναι γνωστός ως Μωάμεθ παρέδωσε τους λαούς σε μια πιο κατανοητή διαστρέβλωση των σχέσεων νου/σώματος/πνεύματος.

Μήπως έχετε ένα πιο λεπτομερές ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή;

Μας ενδιαφέρει πολύ ολόκληρη η ιστορία που έχετε να πείτε και να εμβαθύνουμε στον Νόμο του Ενός με αρκετές λεπτομέρειες. Θα υπάρξουν αρκετές ερωτήσεις που θα σας κάνω καθώς προχωράμε και οι οποίες μπορεί να σχετίζονται ή να μην σχετίζονται άμεσα με την κατανόηση του Νόμου του Ενός. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο σωστός τρόπος για να παρουσιάσουμε αυτό το κείμενο ως όχημα διδασκαλίας/μάθησης στον πληθυσμό του πλανήτη που θα το διαβάσει, αυτή τη στιγμή, είναι να διερευνήσουμε διάφορες πτυχές αυτών που μας λέτε.

Μιλήσατε για την κρυσταλλική θεραπεία. (Ένα άλλο πράγμα που θα μπορούσα να αναφέρω είναι ότι όταν το όργανο κουράζεται θέλουμε να διακόψουμε την επικοινωνία και να την συνεχίσουμε αργότερα, αφού το όργανο φορτιστεί). Και αν το όργανο είναι κατάλληλο αυτή τη στιγμή θα ήθελα μια μικρή συζήτηση για την κρυσταλλική θεραπεία που αναφέρατε.

Είμαι ο Ρα. Η αρχή της κρυσταλλικής θεραπείας βασίζεται στην κατανόηση της ιεραρχικής φύσης της δομής της ψευδαίσθησης που είναι το φυσικό σώμα, όπως θα το λέγατε. Υπάρχουν κρύσταλλοι που δουλεύουν πάνω στις ενέργειες που εισέρχονται στο πνευματικό σώμα- υπάρχουν κρύσταλλοι που δουλεύουν πάνω στις στρεβλώσεις από το πνεύμα στο νου- υπάρχουν κρύσταλλοι που εξισορροπούν τις στρεβλώσεις μεταξύ νου και σώματος. Όλες αυτές οι κρυσταλλικές θεραπείες φορτίζονται μέσω εξαγνισμένων δίαυλων. Χωρίς τη σχετική κρυστάλλωση του θεραπευτή που εργάζεται με τον κρύσταλλο, ο κρύσταλλος δεν θα φορτιστεί σωστά.

Το άλλο συστατικό είναι η κατάλληλη ευθυγράμμιση με τα ενεργειακά πεδία του πλανήτη στον οποίο κατοικείτε, και οι ολιστικές ή κοσμικές στρεβλώσεις ή ροές που εισέρχονται στην πλανητική αύρα με τέτοιο τρόπο ώστε η κατάλληλη αναλογία σχημάτων και η τοποθέτηση μέσα σε αυτά τα σχήματα να είναι η ενδεδειγμένη βοήθεια στη διαδικασία ξεμπλοκαρίσματος ή εξισορρόπησης.

Το να αναφερθούμε στους διάφορους κρυστάλλους που θα χρησιμοποιηθούν θα ήταν εξαντλητικό για αυτό το όργανο, αν και μπορείτε να μας το ζητήσετε αν το επιθυμείτε σε μια άλλη συνεδρία. Η λεπτότητα, θα λέγαμε, της επιλογής του κρυστάλλου είναι πολύ κρίσιμη και, στην πραγματικότητα, μια κρυσταλλική δομή όπως ένα διαμάντι ή ένα ρουμπίνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα εξαγνισμένο δίαυλο που είναι γεμάτος με την αγάπη/το φως του Ενός σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Αυτό, βέβαια, απαιτεί μύηση, και δεν υπήρξαν ποτέ πολλοί που να επιμείνουν στο βαθμό που να προχωρήσουν μέσα από τα διάφορα παραμορφωτικά κατάλοιπα που προκαλεί η μύηση.

Μπορούμε να σας ενημερώσουμε περαιτέρω με σύντομο τρόπο σχετικά με αυτό ή κάποιο άλλο θέμα;

Ναι, αναφέρατε ότι οι πυραμίδες ήταν απόρροια αυτού του γεγονότος. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο σχετικά με… -Ήσασταν υπεύθυνοι για την κατασκευή της πυραμίδας και ποιος ήταν ο σκοπός της πυραμίδας;

Είμαι ο Ρα. Οι μεγαλύτερες πυραμίδες χτίστηκαν από την ικανότητά μας χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του Ενός. Οι πέτρες είναι ζωντανές. Αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό από τις στρεβλώσεις του [σύμπλεγματος] νου/σώματος/πνεύματος του πολιτισμού σας. Οι σκοποί των πυραμίδων ήταν δύο:

Πρώτον, να υπάρχει ένας σωστά προσανατολισμένος τόπος μύησης για όσους επιθυμούσαν να γίνουν εξαγνισμένοι ή μυημένοι δίαυλοι για τον Νόμο του Ενός.

Δεύτερον, επιθυμούσαμε τότε να καθοδηγήσουμε προσεκτικά τους μυημένους στην ανάπτυξη μιας θεραπείας των ανθρώπων τους οποίους ήθελαν να βοηθήσουν και του ίδιου του πλανήτη. Η μία πυραμίδα μετά την άλλη, φορτισμένη από τον κρύσταλλο και τον μυημένο, σχεδιάστηκε για να εξισορροπήσει την εισερχόμενη ενέργεια της Μιας Δημιουργίας με τις πολλές και πολλαπλές στρεβλώσεις του πλανητικού νου/σώματος/πνεύματος. Σε αυτή την προσπάθεια μπορέσαμε να συνεχίσουμε το έργο που οι αδελφοί μέσα στη Συνομοσπονδία είχαν επιτελέσει με την οικοδόμηση άλλων κρυσταλλοφόρων δομών και έτσι να ολοκληρώσουμε έναν δακτύλιο, αν θέλετε, από αυτές γύρω από τη γη, και όπως αυτό το όργανο θα μας έβαζε να τη δονήσουμε, την επιφάνειά της.

Αυτό το όργανο αρχίζει να χάνει ενέργεια. Ζητάμε ένα ακόμη ερώτημα ή θέμα, και στη συνέχεια θα αποχωρήσουμε για αυτό το χρόνο/ χώρο.

Θα μπορούσατε να αναφέρετε ότι … υπήρχε αρχικά ένας ακρογωνιαίος λίθος στην κορυφή της πυραμίδας, από τι ήταν φτιαγμένος και πώς μετακινήσατε τους βαριούς λίθους για να χτίσετε την πυραμίδα. Ποια τεχνική χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτό;

Είμαι ο Ρα. Ζητώ να μας τεθεί αυτή η ερώτηση στον επόμενο χρόνο εργασίας μας, όπως θα ονομάζατε την παροχή στρεβλώσεων που παράγουν οι ενέργειές μας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη σωστή χρήση αυτού του [συμπλέγματος] νου/σώματος/πνεύματος, θα εκτιμούσαμε αν τις θέτατε τώρα.

Θεωρήστε ότι τις ρωτήσαμε. Θέλω να πω, δεν έχω τίποτα για να συνεχίσω. Ποια είναι η σωστή χρήση αυτού του οργάνου; Τι πρέπει να κάνουμε για να μεγιστοποιήσουμε την ικανότητά της για … άνεση, αναζωογόνηση κ.λπ.

Είμαι ο Ρα. Χαιρόμαστε που κάνατε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν είναι στην κατανόησή μας ότι έχουμε το δικαίωμα/καθήκον να μοιραστούμε τις αντιλήψεις μας για οποιοδήποτε θέμα εκτός από τη φιλοσοφία χωρίς άμεση ερώτηση. Ωστόσο, αυτό το [σύμπλεγμα] νους/σώμα/πνεύμα δεν χρησιμοποιείται σωστά και ως εκ τούτου βιώνει περιττές στρεβλώσεις του σώματος στον τομέα της κόπωσης.

Οι δονήσεις μπορούν κάλλιστα να καθαριστούν με μια απλή κυκλική κίνηση στον Κύκλο του Ενός και με τη λεκτική δόνηση του ακόλουθου διαλόγου:

Ρωτήστε: "Ποιός είναι ο Νόμος;" Απαντήστε: "Ο Νόμος είναι Ένας." Ρωτήστε: "Γιατί είμαστε εδώ;" Απαντήστε: "Αναζητούμε τον Νόμο του Ενός." Ρωτήστε: "Γιατί αναζητούμε το Ρα;" Απαντήστε: "Ο Ρα είναι ένας ταπεινός αγγελιοφόρος του Νόμου του Ενός". Και οι δυο μαζί: "Χαρείτε λοιπόν, και καθαρίστε αυτόν τον τόπο στον Νόμο του Ενός. Μην αφήσετε καμία σκεπτομορφή να εισέλθει στον κύκλο που έχουμε περπατήσει γύρω από αυτό το όργανο, γιατί ο Νόμος είναι Ένας".

Το όργανο εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να βρίσκεται σε ασυνείδητη κατάσταση ύπνωσης. Η κατάλληλη ευθυγράμμιση είναι το κεφάλι στραμμένο είκοσι μοίρες βόρεια-βορειοανατολικά. Αυτή είναι η κατεύθυνση από την οποία εκπέμπονται οι νεότερες, ή Νέας Εποχής, στρεβλώσεις της αγάπης/του φωτός, οι οποίες είναι λιγότερο παραμορφωμένες, και αυτό το όργανο θα βρει άνεση εκεί. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο όργανο, με τον όρο αυτό εννοούμε ότι οι στρεβλώσεις που εισέρχονται στο σύμπλεγμα νους/σώμα/πνεύμα της προέρχονται από οποιαδήποτε από τις αισθήσεις της. Συνεπώς, είναι καλό να κάνετε τα εξής:

Τοποθετήστε στην κεφαλή της οντότητας ένα παρθένο δισκοπότηρο με νερό.

Στο κέντρο, το βιβλίο που ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις νοητικές στρεβλώσεις του οργάνου, οι οποίες συνάδουν στενότερα με τον Νόμο του Ενός, δηλαδή τη Βίβλο που αυτή αγγίζει συχνότερα.

Στην άλλη πλευρά της Βίβλου, μια μικρή ποσότητα θυμιάματος ή λιβανιού, σε ένα παρθένο θυμιατήρι.

Στο πίσω μέρος του βιβλίου που συμβολίζει τον Ένα, ανοιχτό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, Κεφάλαιο Ένα, ένα λευκό κερί.

Το όργανο θα ενισχυόταν με τη χρήση λευκού χιτώνα. Το όργανο θα είναι καλυμμένο και ανάσκελα, τα μάτια καλυμμένα.

Πιστεύουμε ότι, αν και πρόκειται για ένα σύμπλεγμα δραστηριότητας/ περίστασης και μπορεί να φαίνεται πολύ διαστρεβλωμένο από μια σκόπιμη εμπειρία διδασκαλίας/εκμάθησης, αυτές οι επεξεργασίες της τεχνικής της κατάστασης ύπνωσης θα απαλύνουν τις στρεβλώσεις του νου που αφορούν το όργανο, καθώς θα αντιλαμβάνονται βελτίωση στις στρεβλώσεις του οργάνου σε σχέση με την κόπωση. Προσθέτουμε μόνο ότι εάν αυτές οι συνεδρίες διδασκαλίας/εκμάθησης πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου/χώρου κατά τον οποίο το ηλιακό σας σώμα δεν φωτίζει το δωμάτιό σας, είναι καλύτερο να καλείτε το όργανο πριν από το άναμμα του φωτιστικού μηχανισμού.

Είμαι ο Ρα. Σας αφήνω στη δόξα και την ειρήνη του Ενός Δημιουργού. Αγαλλιάστε στην αγάπη/φως και προχωρήστε με τη δύναμη του Ενός Δημιουργού. Με χαρά, σας αφήνουμε. «Adonai»