Εμείς στην L/L Research επιδιώκουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην παρεμβαίνουμε στην ερμηνεία του Νόμου του Ενός από τον αναζητητή. Ποιοι είμαστε εμείς για να πούμε τι σημαίνει αυτό το υλικό για κάποιον άλλο, ή πώς πρέπει να ερμηνεύεται; Δεν μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση για τον αναγνώστη. Ασφαλώς μοιραζόμαστε τη δική μας οπτική για το νόημά του, αλλά δεν σκοπεύουμε ποτέ να προσφέρουμε εξουσιαστικές ερμηνείες. Πρωταρχική μας δουλειά είναι να διαθέτουμε το υλικό σε όσους ενδιαφέρονται και μπορούν να επωφεληθούν από αυτό.

Ενώ αυτή η μη δογματική ανοικτότητα είναι το καθοδηγητικό μας ήθος, και ενώ οποιοσδήποτε είναι ελεύθερος να ερμηνεύσει το υλικό ανεξάρτητα από το τι πιστεύουμε, υπάρχουν ωστόσο ορισμένα όρια στο εύρος της ερμηνείας που μπορούμε, με τη δική μας ακεραιότητα, να υποστηρίξουμε. Αυτές οι ερμηνείες έξω από τις αξίες μας περιλαμβάνουν οποιαδήποτε αυτο-επαινετική χρήση του υλικού που επιδιώκει την καθιέρωση ειδικής ή ανυψωμένης θέσης για τον εαυτό. Το βασικό μήνυμα του Νόμου του Ενός είναι ότι, ανεξάρτητα από τις φαινομενικές εξωτερικές μας διαφορές, είμαστε όλοι ένα, και η αγάπη είναι το μονοπάτι μας για την αναγνώριση αυτής της ενότητας. Και με ταπεινή ευσέβεια αυτής της φοβερής κατανόησης, αναγνωρίζει κανείς ότι είμαστε όλοι διδάσκαλοι/μαθητές ο ένας στον άλλον.

Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει σε αυτόν τον πλανήτη, φυσικά. Η ελεύθερη βούληση αποτελεί μια βασική αρχή του υλικού που μοιραζόμαστε. Ωστόσο, εμείς, ως άτομα και ως οργανισμός, διαφωνούμε με οποιαδήποτε χρήση αυτού του υλικού προς διδασκαλία που σκοπεύει να:

  • Συγχύσει
  • Προάγει τον φόβο
  • Δημιουργήσει εξάρτηση
  • Αποθαρρύνει την καθολική αγάπη
  • Ενεργοποιήσει τη συνωμοσιολογικά προσανατολισμένη σκέψη
  • Αποφύγει την αυτο-ευθύνη και την υπευθυνότητα
  • Είναι εκ προθέσεως προκλητική ή παραπλανητικά εντυπωσιακή
  • Ενθαρρύνει τον επικριτικό διαχωρισμό από τους άλλους
  • Ενθαρρύνει ή να προάγει τον αρνητικό έλεγχο του εαυτού ή των άλλων
  • Εμφανίσει στοιχεία εξαπάτησης και χειριστικής σκέψης
  • Iσχυριστεί ότι είναι εκπρόσωπος για αλήθειες που είναι απρόσιτες σε άλλους πνευματικούς αναζητητές
  • Eστιάσει ή να δοξάσει την ατομική προσωπικότητα αντί τον Δημιουργό και το ταξίδι του αναζητητή

Οι ερμηνείες και η χρήση αυτού του υλικού με αυτούς τους τρόπους ενδέχεται να δημιουργήσουν σημαντική στρέβλωση στον εαυτό και στους άλλους. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι αυτά τα όρια δεν είναι πάντα ξεκάθαρα όπως το μαύρο με το άσπρο. Είναι πολύπλοκα και διαφοροποιημένα. Η διάκριση είναι πάντα μια υποκειμενική τέχνη.

Η κατανόησή μας για τον Νόμο του Ενός υποδηλώνει ότι καθώς η καρδιά ενεργοποιείται και κρυσταλλώνεται, καθώς ο εαυτός συνειδητοποιεί τον εαυτό του όλο και πιο βαθύτερα, καθώς διαπερνώνται τα ανώτερα τσάκρα, τότε η υπηρεσία θα εκπέμπει αναγκαστικά ιδιότητες συμπόνιας, διαύγειας, στοργικής καλοσύνης, διαφάνειας , ενσυναίσθησης, και γενναιοδωρίας. Η εστίαση θα στρέφεται ολοένα και περισσότερο από το κέρδος και την απόκτηση στην ακτινοβολία και το δόσιμο.

Στο θεμέλιο της κοσμολογίας του Νόμου του Ενός βρίσκεται η ελεύθερη βούληση, και στο θεμέλιο του μονοπατιού της θετικής πολικότητας βρίσκεται ο σεβασμός για την ελεύθερη βούληση των άλλων. Τι σημαίνει αυτό και πώς εφαρμόζεται; Η βιωματική απάντηση είναι μια συνεχής ανακάλυψη και τελειοποίηση, και αποτελεί μέρος του ιστού του ταξιδιού της τρίτης πυκνότητας. Δεν υπάρχουν σκληροί και αυστηροί κανόνες.

Ως γενική αρχή, υποστηρίζουμε εκείνες τις ερμηνείες και χρήσεις αυτού του υλικού που επιδιώκουν να τιμήσουν την ελεύθερη βούληση των άλλων με συμπόνια, καλοσύνη και άλλες πτυχές αυτής της μεγάλης ενέργειας που είναι γνωστή ως Αγάπη. Πάνω σε αυτή τη βάση μοιραζόμαστε αυτό το υλικό.