Αυτές οι συνεδρίες περιλαμβάνουν διοχέτευση (τσάννελινγκ) από πηγές που αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη της Συνομοσπονδίας Πλανητών στην Υπηρεσία του Άπειρου Δημιουργού. Σε αντίθεση με τις συνεδρίες Ρα, αυτές οι πηγές διοχετεύονται στην συνειδητή κατάσταση. Περιλαμβάνουν τους Q'uo, Χατόνν, Λατούιι και άλλους. Το περιεχόμενο είναι μεταφυσικής και πνευματικής φύσεως, συχνά η μορφή είναι Q&A(Ε&Α), όπου η πηγή απαντά σε ερωτήσεις από την ομάδα.

Μια βιβλιοθήκη με περισσότερες από 1.600 απομαγνητοφωνήσεις, εδώ θα βρείτε τη συντριπτική πλειοψηφία του τσάννελινγκ της L/L Research, μια υπηρεσία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.