Είμαι ο Ρα. Σας χαιρετίζω με την αγάπη και το φως του Άπειρου Δημιουργού μας. Επικοινωνώ τώρα.

Αναφέρατε ότι ήσασταν μέλος της Συνομοσπονδίας Πλανητών. Ποιοι τρόποι υπηρεσίας, ή τύποι υπηρεσίας, είναι διαθέσιμοι στα μέλη της Συνομοσπονδίας; Θα μπορούσατε να περιγράψετε μερικούς από αυτούς;

Είμαι ο Ρα. Υποθέτω ότι εννοείτε την υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε εμείς της Συνομοσπονδίας, παρά την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη για τη χρήση μας.

Η υπηρεσία που είναι διαθέσιμη για να προσφέρουμε σε όσους μας καλούν είναι ισοδύναμη με το τετράγωνο της στρέβλωσης/ανάγκης αυτού του καλέσματος διαιρεμένο από, ή ενσωματωμένο με, τον βασικό Νόμο του Ενός στην παραμόρφωσή του που υποδεικνύει την ελεύθερη βούληση όσων δεν έχουν επίγνωση της ενότητας της δημιουργίας.

Από αυτό υποθέτω ότι η δυσκολία που έχετε να έρθετε σε επαφή με αυτόν τον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι η ανάμειξη των ανθρώπων εδώ—κάποιοι έχουν επίγνωση της ενότητας, κάποιοι όχι, και γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορείτε να έρθετε ανοιχτά ή να δώσετε οποιαδήποτε απόδειξη της επαφής σας. Είναι αυτό σωστό;

Είμαι ο Ρα. Όπως μόλις επαναλάβαμε μέσω αυτού του οργάνου, πρέπει να ενσωματώσουμε όλα τα μέρη του συμπλέγματός κοινωνικής μνήμης σας στην ψευδαισθητική μορφή διάσπασής του. Τότε το προϊόν αυτού μπορεί να θεωρηθεί ως το όριο της ικανότητάς μας να υπηρετήσουμε.

Είμαστε ευτυχής που ο Νόμος της Υπηρεσίας τετραγωνίζει τις επιθυμίες όσων καλούν. Διαφορετικά, δεν θα είχαμε ύπαρξη σε αυτόν τον χρόνο/χώρο σε αυτό το τωρινό συνεχές της ψευδαίσθησης. Με λίγα λόγια, βασικά έχετε δίκιο. Η σκέψη του να μην μπορούμε δεν είναι μέρος του βασικού μας συμπλέγματος σκεπτομορφών απέναντι στους λαούς σας, αλλά μάλλον είναι μια μέγιστη εκτίμηση του τι είναι δυνατό.

Με τον τετραγωνισμό, εννοείτε ότι αν καλέσουν δέκα άτομα μπορείτε να το μετρήσετε αυτό, όταν το συγκρίνετε με την πλανητική αναλογία των ανθρώπων, ως 100 άτομα, τετραγωνίζοντας το δέκα, παίρνοντας 100; Είναι αυτό σωστό;

Είμαι ο Ρα. Αυτό είναι λάθος. Το τετράγωνο είναι διαδοχικό — ένα, δύο, τρία, τέσσερα, το καθένα τετραγωνισμένο με τον επόμενο αριθμό.

[Δεν ακούγεται] χρησιμοποιήστε ένα παράδειγμα. Εάν δέκα, μόνο δέκα, οντότητες στη Γη απαιτούσαν τις υπηρεσίες σας, πώς θα υπολογίζατε το κάλεσμα τους χρησιμοποιώντας αυτόν τον κανόνα του τετραγώνου;

Θα τετραγωνίζαμε το ένα δέκα διαδοχικές φορές, ανεβάζοντας τον αριθμό στο δέκατο τετράγωνο.

 Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού;

[Παύση 24 δευτερολέπτων]

Το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να μεταδοθεί. Είναι χίλια δώδεκα [1,012], περίπου. Οι οντότητες που καλούν μερικές φορές δεν είναι εντελώς ενοποιημένες στο κάλεσμα τους, και έτσι ο τετραγωνισμός είναι ελαφρώς μικρότερος. Έτσι, υπάρχει μια στατιστική απώλεια σε μια περίοδο καλέσματος. Ωστόσο, ίσως μπορείτε να δείτε με αυτήν τη στατιστικά διορθωμένη πληροφορία τον μηχανισμό του τετραγωνισμού.

Περίπου πόσες οντότητες καλούν επί του παρόντος από τον πλανήτη Γη για τις υπηρεσίες σας;

Με καλούν προσωπικά τριακόσιες πενήντα-δύο χιλιάδες [352,000]. Η Συνομοσπονδία, σε όλο της το φάσμα των συμπλεγμάτων-οντοτήτων, καλείται από εξακόσια τριάντα-δύο εκατομμύρια [632,000,000] από τα συμπλέγματα σας νου/σώματος/πνεύματος. Αυτοί οι αριθμοί έχουν απλοποιηθεί.

Μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής του Νόμου των Τετραγώνων σε αυτούς τους αριθμούς;

Ο αριθμός είναι περίπου χωρίς νόημα με την πεπερασμένη έννοια, καθώς υπάρχουν πολλά, πολλά ψηφία. Αυτό, ωστόσο, αποτελεί ένα μεγάλο κάλεσμα που εμείς από όλη τη δημιουργία νιώθουμε και ακούμε σαν να παραμορφώθηκαν οι δικές μας οντότητες προς μια μεγάλη και συντριπτική θλίψη. Απαιτεί την υπηρεσία μας.

Σε ποιο σημείο θα ήταν αρκετό αυτό το κάλεσμα για να έρθετε ανοιχτά ανάμεσα στους ανθρώπους στη Γη; Πόσες οντότητες στη Γη θα έπρεπε να καλέσουν τη Συνομοσπονδία;

Είμαι ο Ρα. Δεν υπολογίζουμε τη δυνατότητα του να έρθουμε ανάμεσα στους λαούς σας από τους αριθμούς του καλέσματος, αλλά από μια συναίνεση ανάμεσα σε ένα ολόκληρο σύμπλεγμα κοινωνικής μνήμης το οποίο έχει συνειδητοποιήσει την άπειρη συνείδηση όλων των πραγμάτων. Αυτό ήταν δυνατό ανάμεσα στους λαούς σας μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Στην περίπτωση όπου ένα σύμπλεγμα κοινωνικής μνήμης το οποίο υπηρετεί τον Δημιουργό βλέπει αυτήν την κατάσταση και έχει μια ιδέα για την κατάλληλη βοήθεια η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ανάμεσα στους λαούς σας, το σύμπλεγμα κοινωνικής μνήμης που επιθυμεί αυτό το σχέδιο το θέτει ενώπιον του Συμβουλίου του Κρόνου. Εάν εγκριθεί, αίρεται η καραντίνα.

Έχω μια ερώτηση εδώ, πιστεύω, σχετικά με αυτό το Συμβούλιο από τον Τζιμ. Ποια είναι τα μέλη, και πώς λειτουργεί το Συμβούλιο;

Είμαι ο Ρα. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι εκπρόσωποι από τη Συνομοσπονδία και από εκείνα τα δονητικά επίπεδα των εσωτερικών σας πεδία που φέρουν ευθύνη για την τρίτη σας πυκνότητα. Τα ονόματα δεν είναι σημαντικά επειδή δεν υπάρχουν ονόματα. Τα συμπλέγματα σας νου/σώματος/πνεύματος ζητούν ονόματα, και έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται τα δονητικά συμπλέγματα ήχου που είναι σύμφωνα με τις δονητικές παραμορφώσεις της κάθε οντότητας. Ωστόσο, η έννοια του ονόματος δεν αποτελεί μέρος του Συμβουλίου. Εάν ζητηθούν ονόματα, θα τα επιχειρήσουμε. Ωστόσο, δεν έχουν επιλέξει όλοι ονόματα.

Σε αριθμό, το Συμβούλιο που συνεδριάζει σε συνεχή σύνοδο—αν και ποικίλλει στα μέλη του μέσω της εξισορρόπησης που λαμβάνει χώρα, όπως θα λέγατε, ακανόνιστα—είναι εννέα. Αυτό είναι το Συμβούλιο Συνόδου. Για να υποστηρίξουν αυτό το Συμβούλιο, υπάρχουν είκοσι-τέσσερις οντότητες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπως τους ζητηθεί. Αυτές οι οντότητες παρακολουθούν πιστά και έχουν αποκαλεστεί οι Φύλακες.

Το Συμβούλιο λειτουργεί διαμέσου, αυτού που θα αποκαλούσατε, τηλεπαθητική επαφή με την ενότητα ή ένωση των εννέα, τις στρεβλώσεις να αναμειγνύονται αρμονικά έτσι ώστε ο Νόμος του Ενός να επικρατεί με ευκολία. Όταν υπάρχει μια ανάγκη για σκέψη, το Συμβούλιο διατηρεί το σύμπλεγμα-στρέβλωσης αυτής της ανάγκης, εξισορροπώντας το όπως περιγράφεται, και στη συνέχεια προτείνει αυτό που θεωρεί ως κατάλληλη δράση. Αυτό περιλαμβάνει: ένα, το καθήκον της έγκρισης συμπλεγμάτων κοινωνικής μνήμης στη Συνομοσπονδία· δύο, προσφορά βοήθειας σε όσους δεν είναι σίγουροι πώς να βοηθήσουν το σύμπλεγμα της κοινωνικής μνήμης που ζητάει βοήθεια με τρόπο σύμφωνο τόσο με το κάλεσμα, τον Νόμο, όσο και με τον αριθμό αυτών που καλούν (δηλαδή, μερικές φορές την αντίσταση του καλέσματος)· τρία, καθορίζονται εσωτερικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο.

Αυτά είναι τα εξέχοντα καθήκοντα του Συμβουλίου. Μπορούν, εάν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία, να επικοινωνήσουν με τους είκοσι- τέσσερις που στη συνέχεια προσφέρουν συναινετική κρίση/σκέψη στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μπορεί στη συνέχεια να επανεξετάσει οποιοδήποτε ζήτημα.

Είναι το Συμβούλιο των Εννέα οι ίδιοι εννέα που αναφέρθηκαν σε αυτό το βιβλίο;

[Ο ερωτών δείχνει προς το «Uri» από τον «Andrija (Henry) Puharich».]

Είμαι ο Ρα. Το Συμβούλιο των Εννέα έχει διατηρηθεί σε ημι-αμετάβλητη μορφή από δύο κύριες πηγές: αυτόν που είναι γνωστός στην ονοματολογία σας ως «Mark», και αυτόν που είναι γνωστός στην ονοματολογία σας ως «Henry». Στη μία περίπτωση, ο δίαυλος έγινε ο γραφέας. Στην άλλη, ο δίαυλος δεν ήταν ο γραφέας. Ωστόσο, χωρίς τη βοήθεια του γραφέα, η ενέργεια δεν θα είχε έρθει στο δίαυλο.

Τα ονόματα για τα οποία μιλήσατε, είναι ο «Mark Probert» και ο «Henry Puharich»;

Είμαι ο Ρα. Αυτό είναι σωστό.

Με ενδιαφέρει η εφαρμογή του Νόμου του Ενός όσον αφορά την ελεύθερη βούληση και αυτό που θα αποκαλούσα τη διαφήμιση που γίνεται από την επαφή των UFO με τον πλανήτη. Δηλαδή, το Συμβούλιο έχει επιτρέψει την άρση της καραντίνας πολλές φορές τα τελευταία τριάντα χρόνια. Αυτό φαίνεται σε μένα να είναι μια μορφή διαφήμισης για αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ώστε να αφυπνιστεί περισσότερος κόσμος. Είμαι σωστός;

Είμαι ο Ρα. Θα χρειαστεί ένας ορισμένος βαθμός ξεμπερδέματος της εννοιολόγησης του νοητικού σας συμπλέγματος για να μεταρρυθμιστεί το ερώτημά σας σε μια κατάλληλη απάντηση. Παρακαλώ υπομείνετε μαζί μας.

Το Συμβούλιο του Κρόνου δεν επέτρεψε το σπάσιμο της καραντίνας στο χρόνο/χωρικό συνεχές που αναφέρατε. Υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός προσγειώσεων που λαμβάνουν χώρα. Μερικές από αυτές τις προσγειώσεις είναι των λαών σας. Μερικές είναι από τις οντότητες που σας είναι γνωστές ως η ομάδα του Ωρίωνα.

Δεύτερον, δίνεται άδεια, όχι για να σπάσουμε την καραντίνα κατοικώντας ανάμεσά σας, αλλά για να εμφανιστούμε σε δυνατότητα σκεπτομορφών για όσους έχουν μάτια να δουν.

Τρίτον, έχετε δίκιο υποθέτοντας ότι χορηγήθηκε άδεια στον χρόνο/ χώρο στον οποίο αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε η πρώτη σας πυρηνική συσκευή ούτως ώστε τα μέλη της Συνομοσπονδίας να υπηρετήσουν τους λαούς σας με τέτοιο τρόπο ώστε να προκληθεί μυστήριο. Αυτό είναι που εννοείτε με τη διαφήμιση και είναι σωστό.

Το μυστήριο και η άγνωστη ποιότητα των περιστατικών που επιτρέπεται να προσφέρουμε έχουν την ελπιδοφόρο πρόθεση να κάνουν τους λαούς σας να συνειδητοποιήσουν την άπειρη δυνατότητα. Όταν οι λαοί σας αντιληφθούν το άπειρο, τότε, και μόνο τότε, μπορεί να ανοίξει η πύλη προς τον Νόμο του Ενός.

Αναφέρατε και τους δικούς μας ανθρώπους και αυτούς του Ωρίωνα που έρχονται εδώ. Μπορείτε να επεκταθείτε σε αυτό;

Είμαι ο Ρα. Τα συμπλέγματα σκέψης σας δεν αντιστοίχισαν τα δονητικά συμπλέγματα ήχου σας. Δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Παρακαλώ επαναλάβατε το ερώτημά σας.

Θα ρωτήσω μόνο για τον Ωρίωνα. Αναφέρατε τον Ωρίωνα ως μια πηγή μερικών από τις επαφές των UFO. Μπορείτε να μου πείτε κάτι για αυτή την επαφή, τον σκοπό της;

Είμαι ο Ρα. Αναλογιστείτε, αν θέλετε, ένα απλό παράδειγμα προθέσεων που είναι κακές/καλές. Αυτό το παράδειγμα είναι ο Αδόλφος. Αυτό είναι το δονητικό σας σύμπλεγμα ήχου. Η πρόθεση είναι η ενοποίηση υποθετικά μέσω της επιλογής του συμπλέγματος στρέβλωσης που αποκαλείται η ελίτ από ένα σύμπλεγμα κοινωνικής μνήμης, και στη συνέχεια υποδουλώνοντας, με διάφορες επιδράσεις, εκείνους που θεωρούνται ως η στρέβλωση των μη-ελίτ. Στη συνέχεια, υπάρχει η ιδέα να παρθεί το σύμπλεγμα της κοινωνικής μνήμης που ξεριζώθηκε με αυτόν τον τρόπο και να προσαρτηθεί σε μια στρέβλωση που σκέφτηκε η λεγόμενη ομάδα του Ωρίωνα ως μια αυτοκρατορία.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι αντιμετωπίζουν μεγάλη ποσότητα τυχαίας ενέργειας που απελευθερώνεται από την έννοια του διαχωρισμού. Αυτό τους κάνει να είναι ευάλωτοι καθώς οι στρεβλώσεις μεταξύ των μελών τους δεν είναι εναρμονισμένες.

Ποια είναι η πυκνότητα της ομάδας του Ωρίωνα;

Είμαι ο Ρα. Όπως και η Συνομοσπονδία, οι πυκνότητες των μαζικών συνειδήσεων που αποτελούν αυτήν την ομάδα ποικίλλουν. Υπάρχουν πολύ λίγες οντότητες τρίτης πυκνότητας, ένας μεγαλύτερος αριθμός τέταρτης πυκνότητας, ένας εξίσου μεγάλος αριθμός πέμπτης πυκνότητας, 1 και πολύ λίγες οντότητες έκτης πυκνότητας που αποτελούν αυτόν τον οργανισμό. Οι αριθμοί τους είναι ίσως το ένα-δέκατο των δικών μας σε οποιοδήποτε σημείο του χώρο/χρονικού συνεχούς καθώς το πρόβλημα της πνευματικής εντροπίας τους αναγκάζει να βιώνουν συνεχή διάσπαση των συμπλεγμάτων κοινωνικής μνήμης τους.

Η δύναμή τους είναι ίδια με τη δική μας. Ο Νόμος του Ενός δεν ανοιγοκλείνει το μάτι ούτε στο φως ούτε στο σκοτάδι αλλά είναι διαθέσιμος για υπηρεσία στους άλλους και υπηρεσία στον εαυτό. Ωστόσο, η υπηρεσία προς τους άλλους έχει ως αποτέλεσμα την υπηρεσία προς τον εαυτό, και έτσι διατηρώντας και εναρμονίζοντας περαιτέρω τις στρεβλώσεις εκείνων των οντοτήτων που αναζητούν το νοήμων άπειρο μέσω αυτών των πρακτικών.

Εκείνοι που αναζητούν το νοήμων άπειρο μέσω της χρήσης της υπηρεσίας στον εαυτό τους δημιουργούν την ίδια ποσότητα δύναμης, αλλά, όπως είπαμε, έχουν συνεχή δυσκολία λόγω της έννοιας του διαχωρισμού που υπονοείται στις εκδηλώσεις της υπηρεσίας προς τον εαυτό που περιλαμβάνουν εξουσία επί των άλλων. Αυτό αποδυναμώνει και τελικά αποσυνθέτει την ενέργεια που συλλέγεται από τέτοια συμπλέγματα νου/σώματος/πνεύματος που καλούν την ομάδα του Ωρίωνα και από τα συμπλέγματα κοινωνικής μνήμης που αποτελούν την ομάδα του Ωρίωνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί, να μελετηθεί προσεκτικά και να γίνει αποδεκτό, ότι ο Νόμος του Ενός είναι διαθέσιμος σε κάθε σύμπλεγμα κοινωνικής μνήμης που έχει αποφασίσει να αγωνιστεί μαζί για οποιαδήποτε επιδίωξη σκοπού, είτε είναι υπηρεσία στους άλλους είτε υπηρεσία στον εαυτό. Οι νόμοι, που είναι οι πρωταρχικές παραμορφώσεις του Νόμου του Ενός, τίθενται στη συνέχεια σε λειτουργία, και η ψευδαίσθηση του χώρου/χρόνου χρησιμοποιείται ως μέσο για την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων αυτών των επιλογών που έγιναν ελεύθερα.

Έτσι, όλες οι οντότητες μαθαίνουν, ανεξάρτητα από το τι αναζητούν. Όλοι μαθαίνουν το ίδιο, άλλοι γρήγορα, άλλοι αργά.

Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα μια ομάδα ή σύμπλεγμα κοινωνικής μνήμης πέμπτης πυκνότητας της ομάδας του Ωρίωνα, ποια ήταν η προηγούμενη πυκνότητά τους πριν γίνουν πέμπτης πυκνότητας;

Είμαι ο Ρα. Η πρόοδος μέσω των πυκνοτήτων είναι διαδοχική. Ένα σύμπλεγμα κοινωνικής μνήμης πέμπτης πυκνότητας αποτελείται από συμπλέγματα νου/σώματος/πνεύματος που συγκομίστηκαν από την τέταρτη πυκνότητα. Στη συνέχεια, το συσσωματωμένο ή μαζικό σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος κάνει τη συγχώνευση του και τα αποτελέσματα οφείλονται στις απείρως ποικίλες δυνατότητες συνδυασμού στρεβλώσεων.

Προσπαθώ να καταλάβω πώς μια ομάδα όπως η ομάδα του Ωρίωνα θα μπορούσε να εξελιχθεί. Ήμουν της γνώμης ότι μια πληρέστερη κατανόηση του Νόμου του Ενός δημιουργεί την προϋπόθεση της αποδοχής μεταφοράς, ας πούμε, από την τρίτη μας πυκνότητα στην τέταρτη τώρα στη μετάβασή μας. Και προσπαθώ να καταλάβω πώς θα ήταν δυνατό—αν ήσουν στην ομάδα του Ωρίωνα και προσανατολισμένος προς την αυτό-υπηρεσία—πώς θα προχωρούσες, ας πούμε, από την τρίτη πυκνότητα στην τέταρτη. Ποια εκμάθηση θα ήταν απαραίτητη για αυτό;

Είμαι ο Ρα. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση διάρκειας για αυτό το όργανο αυτή τη στιγμή.

Θα θυμάστε ότι αναφερθήκαμε λεπτομερώς σχετικά με το πώς εκείνοι που δεν ήταν προσανατολισμένοι στην αναζήτηση υπηρεσίας για άλλους, ωστόσο, παρ’ όλα αυτά, βρήκαν και μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την πύλη προς το νοήμων άπειρο. Αυτό ισχύει σε όλες τις πυκνότητες στην οκτάβα μας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτούς από πάνω μας, όπως θα λέγατε, στο επόμενο κβάντο, ή οκτάβα, της ύπαρξης.

Αυτό, ωστόσο, ισχύει για αυτήν την οκτάβα πυκνοτήτων. Τα όντα συγκομίζονται επειδή μπορούν να δουν και να απολαύσουν το φως/την αγάπη της κατάλληλης πυκνότητας. Όσοι έχουν βρει αυτό το φως/ αγάπη, την αγάπη/φως χωρίς ωστόσο το όφελος της επιθυμίας για υπηρεσία, σύμφωνα με το Νόμο της Ελεύθερης Βούλησης, έχουν το δικαίωμα στη χρήση αυτού του φωτός/της αγάπης για οποιοδήποτε σκοπό.

Επίσης, μπορεί να εισαχθεί ότι υπάρχουν συστήματα μελέτης που επιτρέπουν στον αναζητητή του διαχωρισμού να αποκτήσει αυτές τις πύλες. Αυτή η μελέτη είναι τόσο δύσκολη όσο αυτή που σας έχουμε περιγράψει, αλλά υπάρχουν εκείνοι με την επιμονή να ακολουθήσουν τη μελέτη όπως και εσείς επιθυμείτε να ακολουθήσετε το δύσκολο μονοπάτι της αναζήτησης γνώσης για να υπηρετήσετε.

Η στρέβλωση έγκειται στο γεγονός ότι εκείνοι που επιδιώκουν να υπηρετήσουν τον εαυτό τους θεωρούνται από τον Νόμο του Ενός ως ακριβώς το ίδιο με εκείνους που επιδιώκουν να υπηρετήσουν τους άλλους, καθώς δεν είναι όλοι ένα; Το να υπηρετείτε τον εαυτό σας και το να υπηρετείτε τους άλλους είναι μια διττή μέθοδος για να πούμε το ίδιο πράγμα, αν μπορείτε να καταλάβετε την ουσία του Νόμου του Ενός.

Αυτή τη στιγμή θα απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε σύντομες ερωτήσεις μπορεί να έχετε.

Υπάρχει οτιδήποτε που μπορούμε να κάνουμε για να καταστήσουμε το όργανο πιο άνετο;

Είμαι ο Ρα. Υπάρχουν μικρές προσαρμογές που μπορείτε να κάνετε. Ωστόσο, μπορούμε πλέον να χρησιμοποιούμε αυτό το όργανο με ελάχιστη παραμόρφωση και χωρίς να εξαντλούμε το όργανο σε σημαντικό βαθμό.

Θέλετε να ρωτήσετε περαιτέρω;

Δεν θέλουμε να κουράζουμε υπερβολικά το όργανο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν πολύ βοηθητικό. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη συνεδρία παίρνοντας αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι αρχίζω να καταλαβαίνω την προοδευτική εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Είμαι ο Ρα. Σας αφήνω στην αγάπη και το φως του Ενός Άπειρου Δημιουργού. Προχωρήστε λοιπόν αγαλλιάζοντας στη δύναμη και την ειρήνη του Ενός Δημιουργού. «Adonai».


  1. Είναι ασαφές και υπόκειται σε ερμηνεία, αλλά αυτή η πληροφορία σχετικά με τον αριθμό των οντοτήτων πέμπτης πυκνότητας που απαρτίζουν την ομάδα του Ωρίωνα μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που δίνονται στο #48.6