Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

Először az instrumentum állapotáról szeretnék kérdezni, ha lehet.

Ré vagyok. Az instrumentum fizikai torzulásokat él meg a testi komplexum gyengesége irányába, mely pszichikai támadás végett történik. Az instrumentum vitális energiáit azonban nem érte bántódás, köszönhetően az itt jelen lévők gyógyítói munkás segítségének. Ez az instrumentum láthatóan ki lesz téve az efféle gyengeség torzulásoknak ama inkarnatív eljárásmódok folytán, amelyek eleve hajlamossá teszik gyengeségi torzulásokra a test komplexumot.

Van e valami konkrét dolog, amit tehetünk, amit már elmondtál nekünk, vagy egyéb, amivel enyhíthetnénk ezt a pszichikai támadást vagy a legjobban segíthetnénk az instrumentumot?

Ré vagyok. Átvizsgáljuk az instrumentumot és afelé találjuk a közvetítő torzulását, hogy nagyra értékeli az egyes entitásokat és az egyes entitások gondoskodását, ahogy mondhatnátok. Ez a, légkör úgymond, a legnagyobb kontrasztját kínálja az efféle pszichikai támadások kellemetlen érzetének, hisz az az ellenkező, vagyis a pszichikai támogatás légköre.

Ezt mindannyiótok valódi magatartásbéli, gondolati, érzelmi és spirituális torzulások tudatalatti működésével teszi eme instrumentum felé. Nincs is nagyobb varázslat az őszinte torzulásnál a szeretet felé.

Köszönjük. Korábbi anyagból tennék fel pár kérdést, amiket nem értettem meg. Reménykedem, hogy ez le fogja majd valamelyest tisztázni a felfogásomat a „mentális konfigurációkra“ vonatkozólag, amelyekkel foglalkoztunk.

Az előző előtti ülésen a következő állítást tetted: „Az orioni entitások számára azonban ez kockázatot jelent azon gyakoriság végett, amivel eztán a szüretelhető negatív planetáris entitások ugráltatni próbálják vagy parancsokat osztogatnak az orioni kontaktoknak éppúgy, ahogy eme entitások ugráltatják a negatív planetáris kontaktokat.“ El tudnád magyarázni ezen kijelentés vonatkozásában a működésmódot, ami tudatosságbéli polarizációt kelt?

Ré vagyok. A negatív polarizációt nagymértékben elősegíti más ének alárendelése vagy leigázása. Két negatívan sarkosult entitás közt olyan a potenciál, hogy a másikat leigázó vagy ugráltató negatív polaritáshoz jut.

Az így csicskáztatott vagy leigázott egyén, azáltal, hogy szolgál egy más ént, szükségszerűen veszíteni fog a negatív polaritásból, jóllehet vágyat nyer további negatív polarizációra. E vágy aztán hajlamos lehetőségeket teremteni a negatív polaritás újraszerzésére.

Úgy kell értsem tehát… csak maga az, hogy a harmadik denzitású entitás ezen a bolygón, csak maga az, hogy ő hív vagy csicskáztat egy Orioni Keresztest, egy polarizáló típusú tett, ami mindkét entitásra kihatással van?

Ré vagyok. Ez nem így van. A hívási mechanizmus a legcsekélyebb mértékben sem egyezik meg a csicskáztatási módszerrel. A hívásnál a hívó entitás egy segítségért folyamodó újonc a negatív megértésben, ha megbocsátjátok az elnevezésficamot. Az orioni válaszoló növeli saját negatív polaritását, mivel negatív filozófiát terjeszt, ezáltal leigázva vagy ugráltatva a hívó entitást.

Vannak azonban esetek, mikor a kontaktus egy küzdelemmé fajul, amely mintapéldája a negativitásnak. E versengésben a hívó megkísérel nem segítséget kérni, hanem eredményeket követelni. Minekután a harmadik denzitású, negatív irányultságú szüretelhető entitásnak rendelkezésére áll egy testben eltöltött tapasztalati nexus és minekután az orioni kereszteseket nagymértékben köti az első torzulás, az előrehaladás érdekében az orioni entitás sebezhető az ilyen csicskáztatásra, ha azt megfelelően végzik.

Ebben az esetben, a harmadik denzitású entitás lesz az úr, az orioni keresztes pedig kelepcébe kerül és ugráltathatóvá lesz. Ez ritka. Mindazonáltal mikor megtörténik, az orioni entitás vagy a bevont társas memória komplexum negatív polaritásvesztést könyvelhet el, a csicskáztató harmadik denzitású entitás erejének arányában.

Említetted, hogy ez akkor működik, ha a csicskáztatást megfelelően végzik. Mit értesz azon, hogy „ha a csicskáztatást megfelelően végzik“?

Ré vagyok. Megfelelően csicskáztatni annyit tesz, mint megfelelően negatívnak lenni. Az önös szolgálatot magában hordozó gondolati és viselkedési hányadnak a 99% ot kell közelítenie ahhoz, hogy egy harmadik denzitású negatív entitás alkalmasan konfigurált legyen egy efféle csicskáztatási versengésre.

Mely kommunikációs metódust venné igénybe az orioni entitással az effajta negatív csicskáztató?

Ré vagyok. A két leggyakoribb fajta csicskáztatás: egy, a szexuális mágia perverzióinak használata, kettő, a rituális mágia perverzióinak használata. A siker kulcsa mindegyik esetben a csicskáztató akaratának tisztasága. Közel tökéletes kell legyen a szolga fölötti győzelemre irányuló összpontosítás.

Elmondanád, hogy a tudatosságbéli polarizációban van e bármilyen párhuzam az imént elmondott kapcsolatfajta illetve aközött, amit mi folytatunk épp most, amikor Rével kommunikálunk?

Ré vagyok. Nincs rokonság az e típusú kapcsolat és a csicskáztatási módszer közt. Ez a kapcsolat akként jellemezhető, ami az Együttérzés Testvéreiére jellemző, melynek során a kontaktust fogadók oda nem kapcsolódó, önös torzulások feláldozásával kísérelnek meg az ilyen kontaktusra előkészülni annak érdekében, hogy szolgáljanak.

A Ré társas memória komplexum úgyszintén vágyának egy rendeltetéseként ajánlkozik a szolgálatra. Mind a hívót, mind a kontaktust hála tölti el az alkalom láttán, hogy szolgálhat másokat.

Megemlíthetjük, hogy ez előzetesen semmiképp nem kívánja meg, hogy vagy a hívók, vagy a mi csoportunk béliek bármely módon is megközelítsenek egy olyan tökéletességet vagy tisztaságot, mint ami a csicskáztatási módszernél le lett írva. A hívó csoportnak sok torzulása lehet és sok katalizátorral dolgozhat együtt, és ugyanígy Ré csoportja. A mindent fölülmúló vágy másokat szolgálni, e csoport vibrációs komplexumainak páratlan harmóniájával karöltve megadja számunkra a lehetőséget, hogy egy csatornájaként szolgáljunk az Egységes Végtelen Teremtőnek.

Dolgok nem jönnek a pozitívan irányultakhoz, hanem keresztülmennek ilyen lényeken.

Köszönjük. Múlt alkalommal azt állítottad, hogy „amígcsak valaki át nem élte és nagy mértékig mesterévé nem vált a mindenfajta energiacseréknek, addig a kék és indigó kisugárzások akadályokba ütköznek.“ Ki tudnád ezt jobban fejteni?

Ré vagyok. Jelen tér/időben még nem fedtük le a megfelelő közbenső anyagot. Kérlek, kérdezz újra egy alkalmasabb tér/idő nexusban.

Rendben. Mintegy vadászok itt a belépőpontra némi felvilágosításhoz. Lehet, hogy nem termékeny területen keresgélek.

De még régebben úgy fogalmaztál, hogy „minket (vagyis Rét) olyan formákkal segítettek, mint a gúla alak, így mi is segíthettük a ti népeiteket az olyan formákkal, mint a gúla alak.“ Ezek a formák sok, sok helyen megemlítésre kerültek, ugyanakkor azt is elmondtad, hogy önmagában az alak nem elsőrendű jelentőségű. Kapcsolatot látok eme alakzatok és az energiák között, melyeket most tanulmányoztunk a testtel összefüggésben, és szeretnék feltenni egy pár kérdést a gúlával kapcsolatban, hogy lássuk, találok e esetleg belépőt e megértések némelyikéhez.

Mint kifejtetted, „azt fogod látni, hogy a háromszög találkozása, ami az alsó szinten van mind a négy oldalon, egy rombuszt alkot egy vízszintes síkban.“ Elmondanád, mit értettél a találkozás szó alatt?

Ré vagyok. A matematikátok és aritmetikátok csekély konfiguratív leíróval rendelkezik, amiket használhatnánk. Anélkül, hogy szándékosan homályosak lennénk, megemlíthetjük, hogy az alakzatok rendeltetése a tudat/test/lélek komplexum idő/tér részeivel való munkához köthető. Ennélfogva a metszéspont mind tér/idő, mind idő/tér jellegű és így a háromdimenziós geometriában két metszésponttal fejezhető ki, melyek – ha idő/térben is és tér/időben is levetítjük – egy pontot alkotnak.

Nekem ez a pont a piramis oldalát alkotó háromszög magasságának egy-hatod részére jött ki. Ez helyes?

Ré vagyok. Számításaid lényegében helyesek, és örülünk az éleslátásodnak.

Ez engem arra a következtetésre enged jutni, hogy a gízai Nagy Piramisban, ahogy nevezik: a Királyné Kamrája lenne a beavatásra alkalmas terem. Így van?

Ré vagyok. Megint áthatolsz a külső tanításon.

A Királyné Kamrája nem volna megfelelő vagy használható gyógyítási munkára, mivel ez a munka az energiafelhasználást egy szinergikusabb konfigurációban foglalja magában a középpontra helyezett lény konfigurációjánál.

Akkor a gyógyítói munka a Király Kamrájában végzendő?

Ré vagyok. Ez így van. Megjegyeznénk, hogy efféle zsargon nem a mi sajátunk.

Igen, ezt értem. Csak ez az elterjedt megnevezése a Nagy Piramis két kamrájának. Nem tudom, hogy a kérdések ezen iránya el fog e vezetni engem az energiák jobb megértéséhez, de amíg fel nem tártam ezeket a fogalmakat, nem sok mindent tehetek azon kívül, hogy fölteszek pár kérdést.

Van egy kamra a piramis talpszintje alatt is, lent a föld alatt, ami nagyjából a Király Kamrájával látszik egy vonalba esni. Mi ez a helyiség?

Ré vagyok. Elmondhatjuk, hogy nyerhetők ki ismeretek a kérdezés eme irányvonalából.

A kamra, amelyről felvilágosítást kértél, egy rezonáló kamra. Az ilyen építmény aljának, gyógyítási katalizátorhoz alkalmas torzulások keltéséhez, nyitva kell lennie.

Az Életerő a Nagy Piramisban c. könyvben az ankh formát kapcsolatba hozzák egy rezonanciával a piramisban. Helyes ez az elemzés?

Ré vagyok. Átvizsgáltuk elméd és a következő kifejezésre bukkantunk: „vázlatkészítés.“ Ez alkalmazható. Csupán egy jelentősége van az ilyen alakzatoknak, mint a füleskereszt, mégpedig matematikai kapcsolatok kódolt formájú elhelyezése.

A 76° 18’ es szög a piramis csúcsánál egy kritikus szög?

Ré vagyok. A szándékolt gyógyítási művelethez ez a szög megfelelő.

A Király Kamrája fölött miért van ott a sok különböző kis kamra?

Ré vagyok. Ez lesz a mostani munkaülés utolsó teljes kérdése.

Általánosabban kell megközelítsük ezt a kérdéskört a specifikus kérdésed magyarázatához. A gyógyítandó entitás elhelyezése akkénti, hogy az életenergiák – ha gondolod – olyan helyzetben vannak, hogy röviden megszakítja vagy átmetszi őket a fény.

Ez a fény aztán, a gyógyító kristállyal történő katalizálása hatására, manipulálhatja az aurális erőket – ahogy hívhatnátok a különböző energiaközpontokat – oly módon, hogy kiigazítások történhetnek, ha a gyógyítandó entitás úgy akarja. Akkor az entitás visszakapja saját, immár kevésbé torzult energiamezeje védelmét, és menni képes a maga útján.

A folyamat, melynek során ez elvégzésre kerül, magában foglalja a gyógyítandó entitásnak egy egyensúlyi állapotba hozatalát. Ebbe beleértendő a hőmérsékleti, a légnyomásos és az elektromosan töltött környezet. Az első két követelményt a kéményrendszer végzi el.

Úgy működne ez a gyógyítás, hogy oly módon hat az energiaközpontokra, hogy szabaddá teszi őket, mi által tökéletesíti az általuk generált hét testet, és, ennek következtében, valódi egyensúlyba hozza a gyógyítandó entitást?

Ré vagyok. Ez az entitás fárad. Röviden kell válaszolnunk és egyszerűen közölve azt, hogy a szándék az energiaközpontok eltorzult konfigurációjának ideiglenes megszakítása, mert ekkor lehetőség nyílik a gyógyítandó számára, hogy megragadja a stafétabotot, s innét a kiigazított utat választva az elme, test és szellem betegsége felé nagyban lecsökkent torzulásokkal sétáljon el.

A feltöltött légkör és a gyógyító által vezérelt kristály katalitikus hatását az eljárás szerves részeként kell számításba venni, mivel az entitás visszahozatala egy éber tudatos konfigurációba nem volna elvégezhető, minekután az újjászervezési lehetőségek a gyógyító jelenléte és irányított akarata nélkül kerülnek felajánlásra.

Vannak e nyúlfarknyi kérdések, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot?

Csak hogy tehetünk e valamit a közvetítő kényelme növelésére vagy a kapcsolat javítására.

Ré vagyok. Minden rendben. Lelkiismeretesek vagytok. Most elhagyom ezt a munkaülést.

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek, barátaim, az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében. Adonai.