Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Adnál nekem először egy leolvasást az instrumentum állapotáról?

Ré vagyok. Ez az instrumentum súlyosan eltorzult a mentális és fizikális komplexumok gyengesége irányába jelenleg, és pszichikai támadás alatt áll ezen alkalomból kifolyólag.

Jobb volna nem folytatni most inkább a kontaktust?

Ré vagyok. Ez teljesen a ti belátásotokra van bízva. Az instrumentum kiutalt némi energiát, ami rendelkezésre áll. Jóllehet ez nem kimagaslóan sok, az előbb megállapított hatások következtében.

Amennyiben tovább kívántok minket kérdezgetni ezen a munkaülésen, mint mindig, most is oltalmazni próbáljuk majd az instrumentumot. Úgy érezzük, tisztában vagytok az adott helyzettel további részletezés nélkül is.

Ebben az esetben megkérdezem, hogyan működik a gúla alak?

Ré vagyok. Feltételezzük, a formák, szögek és keresztmetszetek alapelvét szeretnéd megismerni az ottani piramison, amit Gízának mondtok.

Valójából a gúla alak semmit nem csinál. Nem működik. Ez egy elrendezés a spirálban feltörekvő fényenergia központosítása és fénytörése érdekében, mivel ezt hasznosítja a tudat/test/lélek komplexum.

A fényre jellemző spirálmozgás olyan, hogy a csavarban mozgó energia hatással van az egyén mágneses mezőire. Bizonyos alakzatok egy echo kamrát kínálnak hogy úgy mondjuk, avagy egy erősítő szerkezetet a felkígyózó pránának, miként egyesek nevezték az Egy Végtelen Teremtőnek ezt a mindig jelenlévő, primér torzulását.

Amennyiben a szándék fölerősíteni annak szükségét, hogy az entitás saját akarata előcsalja a belső fényt annak érdekében, hogy ez illeszkedjék a spirálozó fényenergia erősödéséhez, akkor az entitást oda teszik, amit ti Királyné Kamrája pozíciónak neveztetek, ebben a sajátos alakú objektumban. Ez a beavatóhely és az új életre születés helye.

Egy gyógyítandó számára az offszet hely – a mozgásban lévő spirált jelképezvén – a megfelelő helyzet, mivel ebben a pozícióban az entitás vibrációs mágneses összeköttetései az ő normál fluxusukban megszakítódnak. Ebből egy lehetőség/valószínűség bontakozik ki, egy új kezdet kínálkozik úgymond az entitás számára, melyben az entitás választhatja az energiaközponti mágneses torzulásoknak egy kevésbé eltorzult, gyenge vagy elzáródott konfigurációját.

A gyógyító és a kristály szerepét nem lehet túlhangsúlyozni, mert ez a megszakítási hatáskör inkarnált intelligencia által kell – hogy úgy mondjuk: – irányított legyen, méghozzá olyan intelligencia által, amely felismer energiamintákat, amely ítélkezés nélkül felismer elzáródást, gyengeséget és más torzulást, s amely – énje és a kristály szabályossága révén – vizualizálni képes a kevéssé torzult gyógyítandó másik ént.

Más alakzatok, amelyek íveltek, boltívesek, keresztboltozottak, kúposak, vagy olyanok, mint az indián sátraitok, szintén a csavarmozgást végző fény ezenfajta fölerősítésével rendelkező formák. A barlangjaitok, lévén, hogy legömbölyítettek, az erő helyei ezen kialakításnak köszönhetően.

Meg kell említeni, hogy ezen alakzatok veszélyesek. Nagyon örülünk, hogy lehetőségünk van kibővíteni azon alakzatok tárgykörét, mint a gúla, mivel megtiszteltetés/kötelességünk részeként ki kívánjuk mondani, hogy sok rossz felhasználása van ezeknek az ívelt formáknak, mivel nem megfelelő elhelyezéssel, nem megfelelő szándékokkal, vagy a gyógyítás csatornájaként közreműködő kikristályosult lény hiányában az érzékeny entitás jobban eltorzul, semmint kevésbé, némely esetben.

Meg kell említeni, hogy embertársaitok legnagyobbrészt a derékszögű vagy négyszögletes lakóhelyeket építik, mivel ezek nem koncentrálják az erőt. Azt is meg kell továbbá jegyezni, hogy a szellemi kereső sok évnyi időszakotok óta a kerek, ívelt és csúcsos formákat kereste a Teremtő erejének kifejeződéseként.

Létezik e olyan csúcsszög, mely a maximális hatékonyság szöge a piramisban?

Ré vagyok. Az instrumentum energiájának megőrzése érdekében feltételezem most is, hogy a gyógyító munka szempontjából legelőnyösebb csúcsszögre kívánod hogy rámutassunk. Ha a forma olyan, hogy az elég nagy egy egyedi tudat/test/lélek komplexum befoglalására az arra alkalmas offszet belső helyén, akkor a körülbelül 76° 18’ es szög használható és megfelelő. Ha változik a pozíció, akkor a szög is változhat. Ezen túlmenően ha a gyógyítónak megvan rá a képessége, hogy elegendő különbségtétellel érzékeljen torzulásokat, akkor bármely gúla alakzaton belül addig változtatható a fekvés, míg eredmények nem születnek.

Akárhogy is, mi ezt az adott szöget használhatónak találtuk. Más társas memória komplexumok vagy azok részei más csúcsszögek mellett döntöttek más és más felhasználási módokra nem gyógyításhoz, hanem tanuláshoz kapcsolódóan. Mikor valaki a kúp vagy mondhatjuk, a siló típusú alakkal dolgozik, a gyógyítási energia egy általános körkörös mintában lelhető fel, mely az egyes formákra egyedileg jellemző az adott magasság és szélesség, kúp alakzatban pedig a csúcsszög függvényében. Ezekben az esetekben nincsenek sarokszögek. Ekképp a spirálenergia körkörös mozgásban működik.

Teszek egy kijelentést, amit kijavíthatnál. Intuitív módon magam előtt látom a gízai piramis spirálozó energiáját, amint kiterjed, miközben áthalad az úgynevezett Király Kamráján, majd aztán újrafókuszál az úgynevezett Királyné Kamrájában. Úgy tippelem, hogy az energia szétterülése az úgynevezett Király Kamrájában a szivárvány színei szerint látható, a vöröstől az ibolyáig, és hogy a gyógyítandó entitás energiaközpontjai ezzel a szétterjedő spektrum színeivel kell egy vonalba kerüljenek, hogy a színkép a különböző energiaközpontoknak feleljen meg. Ki tudnád javítani ezt az állítást?

Ré vagyok. Ki tudjuk javítani ezt az állítást.

Megtennétek, kérlek?

A spirálozó energia annál a pontnál kezd diffúzzá válni, ahol áthalad a Király Kamrája pozíción. Azonban, habár a spirálok továbbra is kereszteződnek, duplaspirál módú zárással és nyitással a csúcsszögön át, a spirálmozgó energiák szétszóródása vagy ereje – a vöröstől az ibolya színértékekig – lecsökken, ha erőről, erősítésről beszélünk mikor szétszóródásról van szó, míg a piramis csúcsánál már nagyon gyenge gyógyítási célokra használható színfelbontás van.

Vagyis a Király Kamrája pozíció úgy került kiválasztásra, mint a Királyné Kamrája pozíción keresztüli középponti kezdés utáni első spirál. A szétterjedési szöget mint a piramis szögével ellenkező szöget képzelheted el, de a szögnyílás a piramis csúcsszögénél kevésbé széles, és magának a bolygónak a különböző ritmusaitól függően valahol 33° és 54° közé esik.

Akkor, feltételezem, hogy ha a szögemet a Királyné Kamrája alsó szintjéről indítom, és egy 33°–54° os szöget csinálok ebből a pontból, hogy így ennek a szögnek a fele a középvonaltól arra az oldalra essen, ahol a Király Kamrája van, akkor ez megmutatja a szivárvány szétterjedését. A Királyné Kamrája alsó pontjától kiindulva ha mondjuk egy 40° os szöget veszünk, akkor egy 20° os szétterjedésünk lenne a középvonal bal oldalán, keresztülhaladva a Király Kamráján. Így van?

Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés erre az ülésre.

Helyes, hogy a Király Kamrája fekvésen a fent említett szög fele halad keresztül. Helytelen feltételezni, hogy e szögnek a Királyné Kamrája volna az alapja. A szög valahol a Királyné Kamrája fekvés és onnan lefelé a rezonáló kamra szintje felől fog kezdődni, eltolásban a gyógyító munkához.

Ez az eltérés a bolygó különböző mágneses fluxusainak a függvénye. A Király Kamrája fekvés úgy lett megtervezve, hogy az energiaáram legerősebb spirálját metssze el, függetlenül attól, hogy hol kezdődik a szög. Akárhogy is, mikor a Királyné Kamrája pozíción halad át, a csavarmozgást végző energia mindig a legerősebb pontján központosul.

Megválaszolhatunk valami rövid kérdést most?

Azt kérdezem, hogy tehetünk e valamit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat javításáért?

Ré vagyok. Minden rendben, barátaim. Jó azonban tisztában lenni ennek az instrumentumnak a korlátaival. Úgy érezzük, hogy a beállítások ezúttal kiválóak.

Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében távozom tőletek. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.