Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Tudnál először betekintést adni az instrumentum állapotáról, ha megkérlek?

Ré vagyok. Ez az instrumentum legsúlyosabb pszichikai támadás alatt áll. A közvetítő jól tartja magát az újratöltődő vitális energiák és a torzulás folytán egy arányérzék felé, melyet népetek a humorérzéknek nevez.

Ez a támadás potenciálisan bomlasztó lehet erre a kapcsolatra nézve tér/időtök egy rövid szakaszáig.

Van e valami konkrét, amit tehetnénk azon fölül, amiket teszünk, e támadás csillapítására?

Ré vagyok. Semmit nem tehettek a támadás csillapítására. Segítségetekre lehet a működésének megértése.

Elmondanád nekünk a működését?

Ré vagyok. Az Orion csoport nem avatkozhat be közvetlenül, csupán csak a tudat/test/lélek komplexumok meglévő torzulásain keresztül.

Vagyis itt ebben az esetben, ez az entitás egykézzel nyúlt egy nehéz tárgyért, és e félrekalkulált művelet az instrumentum egyik nyúlványa csontozati/izomzati szerkezetének deformációját vagy torzulását okozta.

Segítségetek hasznos lehet az instrumentum támogatására eme torzulás megfelelő gondozásában, mely azzal egyenértékű, amit úgy neveztek, hogy műtét utáni állapot, mikor a csontok nincsenek szilárdan összeforrva. Az instrumentum tudatában kell legyen az elővigyázatosságnak, mely az ilyen elszámított mozdulatok kerüléséhez szükséges, és a ti támogatásotok e tudatosság szintjében jelentős és bátorított.

Van e valami, amit kifejezetten e már meglévő probléma enyhítésére tehetünk?

Ré vagyok. Ez az információ ártalmatlan, ezért megosztjuk annak ellenére, hogy múlékony és híján van az alapelvnek, s csak egy speciális múlékony hatással bír.

A csukló környékét be kell bugyolálni ugyanúgy, mint kificamodott helyzetben, miként ezt a torzulást nevezitek, és használható az, amit úgy hívtok, hogy karfelkötő kendő, a test komplexum eme eltorzult jobb oldalán egy egynapos időszakra. Ekkor a tüneteket, mint nevezitek e torzulásokat, felül kell vizsgálni és ugyanígy meg kell ismételni, amíg nem enyhül a torzulás.

A gyógyítói munka, melyben mindegyikőtök tanonc, használható kívánság szerint.

Meg kell említeni, hogy rendelkezésre áll egy kristály.

Melyik ez a kristály?

Ré vagyok. A hibás de elégséges kristály, amely az instrumentum jobb keze ujján nyugszik.

Elmondanád, hogyan használható az a kristály erre a célra?

Ré vagyok. Ez egy terjedelmes kérdés.

Te, mint tudat/test/lélek komplexum, először egyensúlyba hozod és kisarkosítod az önvalód, összekötve a belső fényt az univerzális fény felfelé spirálozó beáramlásaival. Már végeztél gyakorlatokat a kérdéses eljárások beszabályozására. A kikristályosult lény előkészítésénél keresd őket.

Ezután fogd a kristályt, és érezd a sarkosult és lehetségesített kiegyensúlyozott energiát, amint lényeden keresztül zöld színű gyógyításba csatornázódik, belemenve és aktiválva a fagyott fény kristályos szabályosságát, ami a kristály. A kristály visszhangozni fogja az inkarnatív szeretet és fényenergia töltött fényét, és meghatározott módon fog kisugározni, a kellő fényvibrációkban gyógyító energiát bocsátva ki a gyógyítandó tudat/test/lélek komplexum mágneses mezeje felé fókuszáltan és fölerősítve. Az ilyenféle gyógyítást kérő entitás azután felnyitja az ibolya/vörösszín átfogó vibrációs védőpajzs páncélját.

Ekképp a belső vibrációs mezők, központtól központig tudatban, testben és lélekben, pillanatnyilag megszakíthatók és kiigazíthatók, lehetőséget kínálva ezzel a gyógyítandónak az energiamezők és vibrációs kapcsolatok kevésbé eltorzult belső komplexumát választani.

A kristályt a gyógyító jobb kezében kell tartani?

Ré vagyok. Ez téves. Két javasolt konfiguráció létezik.

Elsőként a nyak körüli lánc, a kristálynak a zöld színű energiaközpont fizikai pozíciójába helyezésére.

Másodikként a kinyújtott jobb kézből lecsüngő lánc, a kéz köré csavarva oly módon, hogy a kristály kilengjen, érzékeny kiigazítások lehetséges megtételére.

Ezt a tájékoztatást annak fölismerése mellett kínáljuk, hogy az önvaló ezen energiáinak hatékony használatához sok gyakorlás szükséges. Mindazonáltal mindegyikőtök rendelkezik a képességgel, hogy ezt tegye, s ezek az ismeretek nem olyanok, amik pontosan követve ártalmasak lehetnének.

Egy hibátlan kristály jelentősen hatékonyabb lenne, mint ez a hibás, ami most nekünk van?

Ré vagyok. Anélkül, hogy megítélni próbálnánk prioritásokat, melyek közül választhatsz, megjegyezhetjük, hogy a rendezett vagy kristályosult entitás az ő konfigurációjában éppoly kritikus, mint a használt kristály tökéletessége.

A kristály méretének, a fizikai méretének van e szerepe a gyógyítás hatékonyságában?

Ré vagyok. A planetáris gyógyításra vonatkozó némely felhasználásban ez szempont. Egyéni tudat/test/lélek komplexummal való munkánál az egyedüli követelmény, hogy a kristály harmóniában álljon a kikristályosult lénnyel.

Van esetleg egy alsó határa a lapracsiszolt kristály méretének, mivel az e kristályon keresztülhaladó fénynek a gyógyítandó személy színképének teljes terjedelmében szét kell terülnie. Megemlíthető továbbá, hogy a víz is egy hatékony kristályfajta, jóllehet denzitásotokban nem olyan könnyű láncról lelógatni.

Ide téve a köldökömön fekvő ceruzának ezt a végét, a ceruza hegye akkor azt a pozíciót jelentené, ahol a kristálynak függenie kell az alkalmas zöld színhez? Ez a pozíció helyes?

Ré vagyok. Megpróbálkozunk a mértékeitekkel. 2 től 5,4 centiméter a szívedtől optimális.

Ezt a fadarabot használva akkor, úgy gondolnám, hogy a pozíció a fadarab és a köldököm között… úgy gondolnám, hogy ez a hely körülbelül a fadarab tetejénél van. Ez így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Miként függ össze az imént általad nekünk elmondott gyógyítás a gízai piramis Király Kamrájában végzett gyógyítással?

Ré vagyok. Kétféle előnye van e munkát az alakok és méretek afféle konfigurációjában végezni.

Először is, az ibolya/vörös óvó vagy védő páncél megbontása vagy megszakítása automatikus.

Másodszor, a fény úgy konfigurálódik épp e fekvés elhelyezése folytán a hét megkülönböztethető színben vagy energia rezgési rátában, ekképp az energiát a kristállyal fókuszáltan engedve át a kristályosult entitáson, hogy nagy könnyedséggel manipulálja a zavartalan és, mondjuk úgy, gondosan felvázolt energia vagy színpalettát mind a tér/időben, mind pedig az idő/térben.

Ekképpen a páncélozatlan lény gyorsan kiigazítható. Ez kívánatos némely esetben, különösen, mikor a vértezet a nagyobbik hányadát képezi a test komplexumi tevékenységek e denzitásban való további működési esélyének. Ilyenkor kisebbülni látható a traumája e páncélt adó vibráció megszakításának.

Kihasználjuk ezt az alkalmat megtiszteltetés/kötelességünket mint a piramisalakot alkotók egyike továbbvinni, megemlítve, hogy semmiképp nem szükséges ezt az alakot használni gyógyítás eléréséhez, mivel a vibrációban való rangidősség azt eredményezte a gyógyítandó tudat/test/lélek komplexumok rezgési komplexumai számára, hogy azok kevésbé sérülékenyek a megszakított páncélzat traumájára.

Továbbá, miként elmondtuk, a piramis erőteljes hatása a páncélzat kötelező megszakításával, a kristályosult lény nélkül használva, rossz szándékkal vagy a rossz konfigurációban használva, entitások további torzulásait eredményezheti, ami talán vegyi anyagaitok némelyikével egyezik meg, melyek hasonló módon megbontásokat okoznak az energiamezőkben.

Létezik egyáltalán bármi olyan felhasználása jelenleg a piramis alaknak, ami jótékony hatású?

Ré vagyok. A válasz igenlő értelmű, amennyiben gondos a felhasználás.

A piramis felhasználható a meditációs állapot javítása érdekében feltéve, hogy az alak olyan, hogy az entitás Királyné Kamrája pozícióban van, vagy az entitások egyensúlyos elrendeződésben vannak e középpont körül.

A kis piramis forma, egy testkomplexum rész alá helyezve, energizálhatja e test komplexumot. Ezt csak rövid időszakra szabad végezni, 30 perceteket nem túllépve.

A piramis bolygószintű energiák kiegyensúlyozására való felhasználása is működik még egy csekélyke mértékben, de földi változások következtében a piramisok már nincsenek megfelelően tájolva erre a munkára.

Miben segíthet vagy milyen módon segíthet a meditációban egy entitásnak az, ha az úgynevezett Királyné Kamrája pontnál helyezkedik el?

Ré vagyok. Vedd fontolóra a tudat/test/lélek komplexumok polaritását. A belső fény az, ami a lényed leglényege. Erőssége megegyezik akaratod erejével arra, hogy a fényt keresd. A fekvés vagy a csoport egyensúlyos fekvése fölerősíti e szándék mennyiségét, a belső fény tudatosságának ahhoz szükséges mennyiségét, hogy magához vonzza a lény déli mágneses pólusából fölfelé spirálmozgó beáramló fényt.

Ezért ez a beavatásra várakozó helye, hiszen sok oda nem tartozó darabka vagy torzulás hagyja el az entitást mialatt az fölerősíti keresését, hogy egy lehessék a központizált vagy megtisztult bejövő fénnyel.

Akkor gúla alak használata esetén nekem úgy tűnik, kellően nagyra kellene azt készíteni ahhoz, hogy a Királyné Kamrája fekvés elegendően távol legyen a Király Kamrája helyzettől, hogy használhasd ezt az energiapontot, de ugyanakkor ne okozzon gondot a Király Kamrája fekvés vagy bármely, a Királyné Kamrájától távolabb eső fekvés energiapontja. Így van?

Ré vagyok. Ebben az alkalmazásában a gúla alak kisebb lehet, hogyha a csúcsszög kisebb, vagyis ha a Király Kamrája pozíciót nem hagyjuk létrejönni. Szintén hatékonyak erre az alkalmazásmódra a következő alakzatok: a siló, a kúp, a gömbkupola és az indián sátor.

A most említett alakzatok rendelkeznek e bármilyen Király Kamrája effektussal, vagy csupán Királyné Kamrája hatásuk van?

Ré vagyok. Ezek az alakzatok a Királyné Kamrája hatással rendelkeznek. Megemlítendő, hogy egy erősen kikristályosult entitás gyakorlatilag egy hordozható Király Kamrája fekvés.

Akkor azt mondod, hogy abszolút nincs semmi szüksége vagy haszna vagy előnye a Király Kamrája effektusnak jelenleg a planetáris evolúciónkban?

Ré vagyok. Ha a gyógyítóvá válni óhajtók kristályosult jellegűek lennének, a kérvényezők pedig valamennyien kevesebb torzulást áhítók, úgy a piramis, mint bárhol, gondosan kimunkált paraméterkészlet lenne a fény és energiájának elosztására, segítségül a gyógyulási katalízisben.

Mindazonáltal úgy találtuk, hogy a társaitok nem torzultak kellően nagy mértékig a tisztaság vágya felé, hogy ezt az erőteljes és potenciálisan veszélyes adományt megkapják. Mi ennélfogva nem tanácsolnánk gyógyításra használni a hagyományos, úgymond, Király Kamrája fekvésben, melyet mi naivan társaitokra bíztunk, hogy aztán felhasználását durván eltorzulva, tanításainkat pedig kárba veszve lássuk.

Mi lenne a megfelelő csúcsszög egy indián sátor alak számára a mi céljainkra?

Ré vagyok. Ez a ti belátásotok. A körkörös, gömbölyű vagy csúcsos formák működési elve az, hogy a közepük egy láthatatlan indukciós tekercsként viselkedik. Így az energiamintázatok spirálisak és körkörösek. A legkényelmesebb alakzat kiválasztása tehát titeket illet. A hatás viszonylag fix.

Változik e a hatás a szerkezeti anyag, vagy az anyag vastagsága vonatkozásában? Pusztán az alak geometriája a mérvadó, vagy más tényezőkkel is összefüggésben áll?

Ré vagyok. Miként nevezitek, a geometriája, vagy ezen formák elrendezésének viszonya a fő szempont. Tanácsos elkerülni bádoganyagokat, ónt, ólmot vagy más nem nemesfémeket. A fa, műanyag, üveg és egyéb anyagok mind megfelelőnek tekinthetők.

Amennyiben egy piramisformát az entitás alá helyeznénk, hogyan tehetnénk ezt? Az ágy alá helyeznénk? Nem teljesen világos számomra az entitás energizálására szolgáló elrendezés abból, hogy „alája“ tesszük. Elmondanád, hogyan kell ezt csinálni?

Ré vagyok. A feltételezésed helyes. Ha az alakzat megfelelő méretű, elhelyezhető közvetlen a fejpárna vagy a matrac alá, melyen a test komplexum nyugszik.

Újra figyelmeztetünk, hogy a felfelé kacskaringó fény harmadik spirálja, mely a csúcspontjából lép ki e formának, túladagolva igen káros az entitás számára, és nem szabad hosszan használni.

A legjobb működéshez mennyi lenne egy ilyen gúlának a magassága, körülbelül, centiméterben?

Ré vagyok. Nem számít. Csupán a gúla alaptól csúcsig mért magasságának alapkerülethez képesti aránya fontos.

Mennyi legyen ez az arány?

Ré vagyok. Ez az arány az 1,16 legyen, melyet megfigyelhettek.

Úgy érted, hogy a négy alapoldal összege 1,16 szorosa legyen a gúla magasságának?

Ré vagyok. Ez így van.

Azt állítván, hogy a Királyné Kamrája volt a beavatási hely, el tudnád mondani, mit értesz ez alatt?

Ez egy hosszú kérdés. Nem tehetjük meg, hogy részleteiben írjuk le a beavatást, azon meggyőződés/felfogás felé vett torzulásunk okán, hogy az általunk oly sok évetekkel ezelőtt felkínált eljárás nem volt kiegyensúlyozott.

Mindazonáltal tisztában vagy a beavatás fogalmával és felismered, hogy az megkívánja a lény középpontba állítását a Teremtő keresésére. E fölfogást reméltük kiegyensúlyozni azzal, hogy kinyilatkozzuk az Egység Törvényét, vagyis hogy minden dolog az Egy Teremtő. Vagyis tehát a Teremtő keresése nem csupán meditációban és a szakértő munkája révén kivitelezhető, hanem minden egyes pillanatnak az élettapasztalati nexusában is.

A Királyné Kamrája beavatás az én feladásához kapcsolódik egy ilyen vágyra, hogy teljességében ismerje meg a Teremtőt, hogy a megtisztult beáramló fény kiegyensúlyozott módon vonzódjék keresztül valamennyi energiaközponton, találkozva az indigóban és megnyitva a kaput az intelligens végtelenre. Ezzel az entitás megtapasztalja az igazi életet, vagy ahogy népeitek nevezi, feltámadást.

Azt is mondtad, hogy a piramist tanulásra is használták. Ez ugyanaz a folyamat, vagy különbség van?

Ré vagyok. Van különbség.

Mi a különbség?

Ré vagyok. A különbség más ének jelenléte, akik a tér/időben, s némi tanulás után az idő/térben manifesztálódnak, tanítás/tanulás céljából. A miáltalunk létrehozott rendszerben az iskolák külön voltak a piramistól, magányszerűek lévén a tapasztalások.

Nem igazán értettem, mire gondoltál ezzel. Mondanál még valamit arról, amiről beszéltél?

Ré vagyok. Ez egy széles témakör. Kérlek, fogalmazd újra konkrétumokhoz.

Úgy értetted, hogy tanárok tudtak a ti vibrációtokból vagy denzitásotokból alakot ölteni a Királyné Kamrájában, hogy tanítsák ezeket a beavatásra várókat, vagy valami másra gondoltál?

Ré vagyok. A mi rendszerünkben a Királyné Kamrája pozícióban magányosak voltak a tapasztalatok. Atlantiszban és Dél Amerikában tanárok osztoztak a piramis élményekben.

Hogyan zajlott le ez a tanulási folyamat a pi… – tanulási vagy tanítási folyamat – a piramisban?

Ré vagyok. Hogyan zajlik le bármikor is tanítás/tanulás és tanulás/tanítás?

A mai használatra veszélyes gúla alak az a négyoldalú piramis, amely elég nagy ahhoz, hogy a Király Kamrája effektust előidézze. Helyes ez az állítás?

Ré vagyok. A kijelentés helyes azzal a kiegészítő megértéssel, hogy a 76° os csúcsszög az, ami az erőteljes forma jellemzője.

Akkor gondolom, 76° os csúcsszögű piramist ne használjunk semmilyen körülmények között. Így van?

Ré vagyok. Ez a ti megfontolásotok dolga.

Újrafogalmazom a kérdést. Feltételezem, hogy veszélyes lehet 76° os szögű piramist használni, és megkérdezem, nagyjából mi lenne az a 76° nál kisebb, első olyan szög, ami nem produkálná ezt a veszélyes hatást?

Ré vagyok. A feltételezésed helyes. A kisebb szög bármi lehet, ami kevesebb, mint 70°.

Köszönöm. Szeretnék még a piramissal kapcsolatban kérdezősködni, de fel szeretném tenni [név] kérdését is itt. Ezt most sütném el. Ki tudnád e részletezni a tér/idő és idő/tér fogalmát, hogy hogyan léphetünk túl ezen, e dolgok fogalmát, s hogy e fogalmak mely denzitásszinten nincsenek már hatással az egyénre?

Ré vagyok. Ez lesz a mostani munkaülés utolsó teljes kérdése. Az instrumentumnak maradt még némi vitális energiatartaléka. Azonban kezdünk aggódni a test komplexum fájdalom irányába vett növekvő torzulásai végett.

A tér/idő és idő/tér fogalmak azok a fogalmak, melyek a lehető legmértanibb pontossággal írják le illúziótok kapcsolatait, a látható és a láthatatlan közt. E leíró kifejezések esetlenek. Ehhez a munkához azonban elégségesek.

Az egység misztikus keresésének tapasztalatai közt ezeket sosem kell számba venni, mivel ezek csupán egy káprázati rendszer részei. A kereső az Egyet keresi. Ez az Egy mint mondtuk, az egyensúlyba hozott és önelfogadó énnel keresendő, mely egyaránt tisztában van látszólagos torzulásaival és teljes tökéletességével is.

Ebben az egyensúlyi tudatosságban megnyugodván aztán az entitás megnyitja magát a mindenségre, ami ő. A minden dolgok fényenergiája azután bevonzható e nagyfokú keresés által, s ahol a belső keresés a kozmikus pránával összetalálkozik, ott az Egy fölismerése megtörténik.

Az egyes energiaközpontok kitisztításának célja az, hogy e találkozási hely az indigószín vibrációnál történhessék meg, vagyis így kapcsolat teremtődjön az intelligens végtelennel és szerte oszoljon minden illúzió. A tudatosságnak ezen állapotában termelt energia felszabadulásának hatására automatikus a másokért való szolgálat.

A tér/idő és idő/tér megkülönböztetések, miként értitek őket, a harmadik denzitást kivéve nem töltenek be meghatározó szerepet. Mindamellett a negyedik, az ötödik és bizonyos mértékig a hatodik is a polarizált tér/idő és idő/tér valamely rendszerében működik.

A dimenziókon keresztüli, egyik rendszerből a másikba való áttéréshez szükséges számítások némileg bonyolultak. Ennélfogva, a legnagyobb nehézségünk számfogalmak megosztásában van veletek, s felhasználjuk most ezt a lehetőséget kérésünk elismétlésére, hogy kövessétek figyelemmel a számainkat és kérdezzetek rá bármelyikre, amelyik kérdésesnek tűnik.

Van e még rövid kérdés, amit megválaszolhatunk, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot?

Tehetünk e valamit az instrumentum kényelmének növelése vagy a kapcsolat javítása érdekében?

Ré vagyok. Minden harmonikus. Örömmel köszöntünk benneteket mind. A kiigazítások kielégítőek.

Ré vagyok. Most elhagylak benneteket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.