Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Adnál kérlek egy visszajelzést az instrumentum állapotáról?

Ré vagyok. Ez az állapot az előzőleg lejegyzettek szerinti, kivéve, hogy az említett fizikai torzulások valamelyest fokozódtak.

Elmondanád az okát, amiért a fizikai torzulás fokozódott?

Ré vagyok. Az e jellegű fizikai torzulások, ahogy múltkor elmondtuk, – miképp nevezitek ezt a torzulást: – gyenge testkomplexum részek túlműködtetésével indultak. A súlyosbodás maga az arthritisnek nevezett torzulás természete végetti. Ha egyszer elkezdődött, a torzulás kiszámíthatatlan ideig megmarad és kiszámíthatatlanul súlyosbodik vagy enyhül.

Kipróbáltuk a gyógyítást a gyémántkristállyal. A nyakamra akasztott kristályt és a jobb kezemről lelógatott láncon himbált kristályt is kipróbáltam. A csuklónál azt gondolom, hogy a legjobb munka érdekében nem sokkal, csupán egy vagy két centiméterrel a jobb kéz alatt kellene himbálnom, közvetlen a csukló felett tartva. Ez így van?

Ré vagyok. Ez helyénvaló volna, ha gyakorlott volnál a gyógyító tudományodban. Egy ilyen erőteljes kristállyal dolgozni, mint ami nektek van, s közben képtelennek lenni a finom testek mágneses áramának érzékelésére, talán ugyanaz, mint tanácsolni a kezdőnek, hogy fűrésszel és szöggel készítse el a Vatikánt.

Nagy tudománya van a lengetett kristály használatának. Fejlődésed jelenlegi szakaszán jobban teszed, ha a kevésbé erőteljes kristályokkal dolgozva győződsz meg nem csak a fizikai fő energiaközpontokról, hanem még a fizikai másodlagos és harmadlagos energiaközpontokról is, s csak ezután kezded felfedezni a megegyező finomtesti energiaközpontokat. Ily módon lehetséges aktiválnod saját belső látásod.

Milyen kristályt kell használni ehhez?

Ré vagyok. Használhatsz bármilyen szimmetrikus alakú, himbálódzó súlyt, mivel a te célod nem megzavarni vagy manipulálni eme energiaközpontokat, hanem pusztán csak lokalizálni őket és megtapasztalni, milyen érzés, mikor egyensúlyi állapotban vannak és milyen, mikor kiegyensúlyozatlan avagy elzáródott állapotban vannak.

Helyesen feltételezem e, hogy a kezem alatt nagyjából két lábnyira (60 cm re) kellene lengetnem egy súlyt, és ha a súly az óramutató járásával megegyezően jön mozgásba, akkor az egy nem elzáródott energiaközpontra utal? Így van?

Ré vagyok. A kéztől a súlyig terjedő méret nem lényeges és a te megfontolásod dolga. A körkörös mozgás egy nem elzáródott energiaközpontot mutat. Mindamellett néhány entitás a többi fordítottjaként polarizált, s ennélfogva a művelet megkezdése előtt nem árt leellenőrizni a normális energiaspirálok alakját.

Hogyan ellenőriznéd le?

Az ellenőrzés úgy végezhető, hogy először a saját kezed fölé tartod a súlyt, és megfigyeled a sajátos konfigurációdat. Ezután a másik én kezét használva megismétled az eljárást.

Namost az instrumentum esetében mi a csukló és a kéz gyógyításával foglalkozunk. Én tehát az instrumentum keze és csuklója tájéki energiaközpontot ellenőrizném? Így van?

Ré vagyok. Általános felvilágosítást adtunk számodra a gyógyítás e válfajáról és kirészleteztük az instrumentum állapotát. Van egy pont, amelyen túl az információk betolakodást jelentenek a Zavar Törvényébe.

Szeretném nyomon követni az energiamintákat, és hogy ténylegesen mi is történik ezekkel a mintákkal meg az energiaáramlással egy két esetben. Először venném a piramis alakot és nyomon követném az energiát, amelyet fókuszál valamilyen módon ez az alakzat. Teszek egy állítást, majd pedig hagyom, hogy korrigáld.

Úgy gondolom, hogy a piramis bárhogy legyen is tájolva, nyújt valamennyi spirálozóenergia fókuszálást, de a legnagyobb fókuszálás akkor történik, ha az egyik oldala éppen párhuzamos a mágneses északi iránnyal. Ez így van?

Ré vagyok. Ez lényegében igaz, egy kiegészítéssel. Ha az egyik sarok a mágneses észak felé mutat, akkor az energia szintén növekszik a koncentrálódásban.

Úgy érted, hogy ha húznék egy vonalat a piramis alapjának két szemközti sarka közt, és azt a mágneses északra irányítanám – ez pontosan 45° kal térne el az egyik oldalnak az északi sarkra irányította fekvéstől – akkor az csaknem olyan jól működne? Ezt mondod?

Ré vagyok. Sokkal jobban működne attól, mint ha a piramis alak teljesen tájolatlan volna, de közel sem működne olyan hatékonyan, mint az először említett beállítás.

Működne e a piramisforma csaknem olyan jól fejjel lefelé is, mint fejjel felfelé, a földfelszínhez viszonyítva, feltételezve, hogy a mágneses beállítás mindkét esetben ugyanaz?

Ré vagyok. Nem fogjuk fel kérdésedet. A piramis fordított alakja megfordítja a piramis hatásait. Ezen túl pedig nehéz egy ilyen szerkezetet lefelé mutatva megépíteni. Talán félreértelmeztük a kérdésedet.

Csupán arra használtam ezt a kérdést, hogy megértsem a módját, miként fókuszál a piramis fényt, nem azért, hogy használjam is. Csak arra lennék kíváncsi, hogy ha mégis megépítenénk egy lefelé mutató piramist, akkor az a Királyné Kamrája pozícióba fókuszálna, vagy pedig ugyanúgy alája, mint amikor fölfelé mutat?

Ré vagyok. Csak akkor működne ilyenmód, ha egy entitás polaritása, valamely oknál fogva, fel lenne cserélődve.

Akkor a spirálozó fényenergia vonalai – valamely a Föld közepe felé eső pontból indulnak ki és onnan sugároznak kifelé?

Ré vagyok. A piramis alak egy kollektor, amely a beáramló energiát a mit úgy mondanátok, alapból vagy talpból szívja fel, és lehetővé teszi, hogy ez az energia felfelé csavarmozogjon egy az alak csúcsába mutató vonal mentén. Ez akkor is igaz, ha a piramis felfordított. Az energia nem Föld energia – ahogy kérdésedet értjük –, hanem fény energia, mely mindenütt jelenvaló.

Számít e, hogy a piramis tömör vagy négy vékony oldalból áll, vagy van különbség e kettő hatása közt?

Ré vagyok. Energiakollektorként, maga a forma az egyedüli követelmény. Test komplexumaitok gyakorlati szükségletei szemszögéből, hogyha valaki egy ilyen alakzatban kívánja magát elszállásolni, akkor jó, ha az alak tömör oldalú, elkerülésére annak, hogy elárasszák a külső ingerek.

Akkor ha csak egy drótvázat használnék, ami négy darab drótból állna, melyek a csúcsnál csatlakoznának és lefutnának az alapig, a piramis pedig teljesen nyitott volna, akkor ez ugyanazt csinálná a spirálozó fényenergiával? Így van?

Ré vagyok. Az elképzelés, miszerint a váz egyenrangú a tömör formával, helyes. Mindazonáltal sok fém használata nem javasolt a meditatív folyamatok elősegítésére tervezett gúla formákhoz. A javasolhatók azok az árucsere rendszeretekben úgy nevezett drágák. A fa vagy egyéb természetes anyagok, vagy ember alkotta műanyag rudak úgyszintén megteszik.

Miért fókuszálja a spirálozó fényt valami oly nyitott és egyszerű dolog, mint a csúcsszögnél csatlakoztatott négy farúd?

Ré vagyok. Ha a fényt a metafizikai értelemben képzeled el mint vizet, a piramis alakot pedig mint tölcsért, akkor e fogalom talán magától értetődővé válik.

Látom, hogy egy tömör oldalú piramis hogyan viselkedne tölcsérként. Számomra úgy tűnik, hogy csak a csúcsszögnél csatlakoztatott négy farúd használata kevésbé volna hatékony. El tudnád mondani, miként egyenrangú ez a tömöroldalú piramissal?

Ré vagyok. Ezek nem egyenrangúak a tér/időben, és a gyakorlati használatra a tömöroldalú piramist vagy más gyűjtőalakzatokat ajánljuk azért, hogy a fizikai test komplexumaitoknak pihenőt adjon a külső zaj, eső és más figyelemelterelések elől a meditációhoz. Az idő/térben azonban az alak által létrehozott elektromágneses mezővel kell foglalkozni. Egymással egyenértékű mezőt hoz létre a tömör és a nyitott forma is. A fény metafizikai módon befolyásolódik e mezőtől, nem pedig látható formáktól.

Köszönjük, ez szépen megmagyarázza. Bocsánat, hogy ennyi ostoba kérdést teszek föl erről, de igazán nagyon kevés ismeretből kell kiindulnom. Nem szeretnék jelentéktelen témakörökbe kezdeni. Az volt a feltételezésem, hogy a piramissal kapcsolatos kérdéseket te óhajtod azon oknál fogva, hogy az némi veszéllyel járt egyesek számára, akik rosszul használták fel a piramist, stb.

Próbálom megérteni, miként működik a fény, és próbálom felfogni, miként működik minden együtt, és abban reménykedtem, hogy a piramisos kérdések segíthetnek ezen a téren megértenem a harmadik torzulást, úgy mondom, ami a fény.

Namost, amint értelmezem, a piramis forma egy tölcsérként funkcionál, felfokozva ily módon az – úgy mondom – energiasűrűséget, hogy így az egyénnek nagyobb intenzitású harmadik torzulása legyen voltaképpen. Ez így van?

Ré vagyok. Általánosságban, ez így van.

Akkor a tiszta kristályos forma, mint amilyen a gyémánt, amelyről azt mondtad, hogy fagyott fény… Úgy tűnik, hogy a fénynek e harmadik denzitású fizikai manifesztációja valamiként egy ablak avagy gyűjtő mechanizmus a harmadik torzulásra, általános értelemben. Ez így van?

Ré vagyok. Ez alapvetően így van. Amellett meg kell jegyezni, hogy csupán a kikristályosult entitás akarata veheti rá az interdimenziós fényt arra, hogy keresztüláramoljék ezen az anyagon. Mennél szabályosabb az entitás, és mennél szabályosabb a kristály, annál alaposabb a hatás.

Sok ember van, aki most kanalakat hajlít, és más hasonló dolgokat tesz, mentálisan kívánva ezek megtörténtét. Mi történik ebben az esetben? Mit csi.. – El tudnád magyarázni, mi megy végbe itt?

Ré vagyok. Ami ebben az esetben történik, az hasonlítható a fény második spiráljának befolyásához, amint a piramisban egy entitás felhasználja azt. Minthogy ez a második spirál a csúcsnál ér véget, a fény metafizikai értelemben hasonlítható egy lézersugárhoz, és ha intelligens módon irányítják, hajlítást hozhat létre nemcsak a piramisban, hanem erre az energiafajtára bukkannak rá azok is, akik képesek a fölfelé kígyózó fénynek e fókuszálására. Az indigó sugárban az intelligens energiára való rákapcsolódással teszik ezt lehetővé.

Miért képesek erre ezek az emberek? Láthatóan semmi előképzésük nincs, egyszerűen csak képesek megtenni.

Ré vagyok. Emlékeznek az e tevékenységhez szükséges önfegyelmezésekre, amely merőben más valódi szín vibrációs tapasztalati nexusokban használatos.

Ezzel azt mondod, hogy ez nem hasznos a jelenlegi denzitásunkban. Hasznos lesz e a negyedik denzitásában ennek a bolygónak a nagyon közeli jövőben?

Ré vagyok. Az ilyen energiafókuszálás végcélja az építés, nem pedig a rombolás, és csakugyan elég hasznossá válik majd, mondjuk úgy: egy alternatívaként a harmadik denzitású építési módszerekre.

Gyógyításra is használható?

Ré vagyok. Nem.

Van e valami előnye megpróbálni kifejleszteni ezeket a tulajdonságokat vagy képesnek lenni fémhajlításra, stb.? Arra próbálok kilyukadni, hogy ezek a jegyek vajon az entitás fejlettségének az útjelzői e, vagy valami mások? Például, ha egy entitás fejlődik az indigójában, akkor a fejlődésének útjelzője a kanálhajlítás?

Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés ezen a munkaülésen.

Hadd írjuk le közelebbről a fényenergia három spirálját, melyet a piramis szemléltet. Elsőként az alap spirál, amely tanuláshoz és gyógyításhoz használatos. Másodikként a csúcsig érő spirál, amely építkezéshez használatos. Harmadikként a csúcsból szétterjedő spirál, amely energizáláshoz használatos.

Az indigóval való kapcsolatnak nem kell feltétlenül megmutatkoznia valamely meghatározott képességben vagy útirányjelzőben, miként te fogalmaztad. Jó néhányan vannak, akiknek indigó energiája a tiszta lényé, mégsem nyilvánul meg soha, noha mindenki tisztában van az ilyen entitás előrehaladásával. Mások taníthatnak vagy sokféle módon megoszthatják az intelligens energiával való kapcsolatukat. Megint mások nem megnyilvánult formában keresik tovább az intelligens végtelent.

Vagyis tehát a megnyilvánulás egy kisebb útjelző annál, mint amit éreznek vagy megéreznek egy tudat/test/lélek komplexumról. Az ibolyaszín lény sokkal kifejezőbb az igazi önvaló tekintetében.

Vannak e még rövidebb kérdések vagy apróbb dolgok, amiket, ha tudunk, tisztázhatunk, mielőtt elhagynánk ezt az instrumentumot?

Nos, csakugyan volt egy kérdésem arra, hogy mit értesz „harmadik spirálon“, és ha ez túl hosszú, akkor csak annyit kérdeznék, hogy tehetünk e valamit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat javítása céljából.

Ré vagyok. Röviden válaszolhatunk. Nagyobb részletességgel kérdezhetsz ha kívánatosnak véled egy másik ülésen.

Ha elképzeled a gyertya lángját, megláthatod a harmadik spirált.

Az instrumentum jól kiegyensúlyozott. A felszerelések beállítása jó. Lelkiismeretesek vagytok.

Ré vagyok. Most elhagylak benneteket, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.