Ré vagyok. Köszöntelek bennetetek az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Le tudnád írni először a közvetítő állapotát, és hogy miért érzi magát olyan fáradtnak?

Ré vagyok. Az instrumentum állapota az előzőleg elmondottak szerinti. Nem szeghetjük meg szabad akaratotokat a második kérdés kitárgyalásával.

Nem jelentene e nagyobb védelmet a közvetítőnek, ha Jim átülne az ágy másik oldalához?

Ré vagyok. Nem.

Jimtől van egy kérdésem, mely így hangzik: „Azt hiszem, sikerült áthatolnom a hibázásaim feletti, élethosszig tartó bosszúságom misztériumán. Úgy vélem, tudat alatt mindig is tisztában voltam képességeimmel új ismeretek elsajátítására, de a vágyamat, hogy földi küldetésem sikerrel teljesítsem, az Orion csoport mindig irracionális és pusztító haraggá villanyozza fel, mikor kudarcot vallok. Tudnád észrevételezni ezt a megfigyelésemet?“

Ré vagyok. Azt indítványoznánk, hogy mivel ez az entitás tisztában van Vándorkénti helyzetével, talán azt is fontolóra vehetné, milyen inkarnáció előtti döntések meghozatalát vállalta magára a választás személyes vagy önös irányultságú részeként azzal, hogy itt legyen ebben az adott idő/térben. Az entitás tudatában van – mint elhangzott – annak, hogy nagy lehetőségek rejlenek benne, de vajon mire? Ez a testet öltés előtti kérdés.

A hatodik denzitás munkája a bölcsesség és könyörület összedolgozása. Ez az entitás bővelkedik bölcsességben. A könyörületnek, aminek kiegyensúlyozására vágyakozik, az ellentét párja a könyörület hiánya. A tudatosabb lényben ez az én iránti könyörület hiányként fejeződik ki vagy nyilvánul meg. Ezzel úgy érezzük, összességéhez értünk az átgondolásra javasolható elképzeléseknek, amiket ez alkalommal megszegés nélkül felkínálhatunk.

A második főciklus végén pár százezer emberfő élt testben a Földön. Ma több mint négy milliárd. Hol volt ez a ma élő több mint négy milliárd ember akkor: a földi síkokban ám testen kívül, vagy pedig másfelől jöttek a legutolsó 25 ezer éves ciklus során?

Ré vagyok. Három fő részlege volt ezen entitások eredetének.

Először és legfőképpen az azon planetáris szféráról származók, mit úgy mondotok, Maldek, amint újra képessé váltak elfoglalni a harmadik denzitást, fokozatosan felszabadulván a magukra kivetett formabéli korlátozások alól.

Másodszor, voltak azok a más harmadik denzitási belépők vagy neofiták, akiknek vibrációs mintái a földi tapasztalati nexusnak feleltek meg. Ezek aztán beszivárogtak a testet öltési folyamatok révén.

Harmadszor, az elmúlt nagyjából 200 évetekben sok látogatást tapasztaltatok a Vándorok részéről.

Megemlítendő, hogy minden lehetséges inkarnációs esélyt kihasználnak most, köszönhetően a szüreti folyamatotoknak és a kedvező alkalmaknak, amit ez kínál.

Csak hogy tisztázzuk, meg tudnád mondani, összesen körülbelül hány tudat/test/lélek komplexum került áthozatalra a Földre ez utolsó 75 ezer éves szakasz kezdetén?

Ré vagyok. Az átvitel, mint nevezed, fokozatos volt. Több mint két milliárd lélek a maldeki, akik sikeresen tették meg az átmenetet.

Körülbelül 1,9 milliárd a teremtés sok sok szegletéből lépett be e tapasztalásra különféle időkben. A fennmaradók azok, akik az első két ciklust ezen a szférán élték le vagy akik valamely ponton Vándorokként jöttek be: egyes Vándorok már több ezer évetek óta vannak e szférán, míg mások jóval kevéssé a múltban érkeztek.

Próbálom megérteni a fény három spirálját a gúla alakzatban. Szeretnék rákérdezni mindegyikre.

Az első spirál a Királyné Kamrája alatt kezdődik és a Királyné Kamrájában ér véget? Így van?

Ré vagyok. Ez nem így van. A felfelé csavarmozgó fény első képzete olyan, mint a fagylaltos kanál, melynél a fényenergia a gúla alakzat vonzása hatására az alapon vagy talapzaton keresztül kanalazódik be. Vagyis az első konfigurációja egy félspirál.

Hasonlít ez az örvényhez, ami akkor keletkezik, mikor leengeded a vizet a fürdőkádból?

Ez így van, kivéve, hogy ennek a hatásnak az oka gravitikus, míg a piramis esetében az örvény a felfelé spirálozó fényé, amint magukhoz vonzzák a gúla alakja keltette elektromágneses mezők.

E fél spirál utáni első spirál pedig tehát az, amelyiket tanulásra és gyógyításra használnak. A Királyné Kamrája pozícióhoz képest hol kezdődik és hol ér véget akkor ez az első spirál?

Ré vagyok. A tanulásra és gyógyításra használatos spirál a Királyné Kamrája pozícióban vagy földi és kozmikus ritmusaitoktól függően kissé az alatt kezdődik. Keresztülhalad a Király Kamrája pozíción egy élesen kirajzolódó formában, és véget ér egy ponton, ahonnét a felső körülbelül egyharmada a piramisnak úgy tekinthető, hogy fölerősíti az energiát.

Namost, az első spirálja nyilvánvalóan valamiképp másmilyen, mint a második és harmadik spirál, hiszen ezeknek különböző felhasználásaik és eltérő jellemzőik vannak. A második spirál aztán az első spirál végénél kezdődik, és felmegy, gondolom, a piramis csúcsáig. Ez így van?

Ré vagyok. Ez részben így van. A nagy spirál a piramis csúcsának örvényébe vonzódik. Ám némi fényenergia, mely a színkép – hogy úgy mondjuk – vörös végének intenzívebb jellegével rendelkezik, egy újabb spirálkört tesz, egy hatalmas energiaerősítést és fókuszálást hajtva végre, melynek aztán építkezési haszna van.

A harmadik spirál pedig kisugárzódik a piramis tetejéből. Így van?

Ré vagyok. A harmadik komplett spirál ezt teszi. Így van. Nem árt számításba venni a talapzati fél spirált, mely szállítja a pránát mindennek, amire csak hatással van a három rákövetkező felfelé haladó fényspirál.

Namost, szeretném megérteni, mi játszódik le ebben a folyamatban. Az első félspirált zéró helyzetnek fogom nevezni, a másik három spirált pedig egyesnek, kettesnek és hármasnak, ahol az egyes spirál a tanulás és gyógyítás. A zéró helyzetből az egyes spirálig milyen változás játszódik le a fényben, ami ezt az egyes spirált alkalmassá teszi a tanulásra és gyógyításra?

Ré vagyok. A piramis alak által bekanalazott prána koherenciát (összetartást) nyer az energetikai irányításból. A „felfelé kígyózó fény“ nem a ti fel és le fogalmatokat jelöli, hanem arra a fogalomra utal, mely a szeretet és fény forrása felé nyújtózik.

Vagyis minden fény vagy prána felfelé spiráloz, ám az iránya – miként e fogalmat értitek – nincs egységgé szervezve és hasznavehetetlen a munkára.

Feltételezhetem e akkor, hogy illúziónkban a tér minden egyes pontjából fény sugárzódik ki egy 360° os térszögben, s hogy ez a kanálforma a piramissal együtt egy fókuszáló szerkezetként hozza létre a koherenciát e kisugárzáshoz?

Ré vagyok. Ez pontosan így van.

Akkor az egyes spirálnak más koherenciafaktora van, ha mondhatjuk, mint a másodiknak. Mi a különbség az egyes és a kettes spirál között?

Ré vagyok. Amint a fény az általad zérónak nevezett pozícióba tölcséreződik, eléri a megfordulási pontot. Ez a fényre sűrítőleg hat, roppant mértékben megtöbbszörözve összetartását és szervezettségét.

Az összetartás és a szervezettség a második spirál kezdeténél akkor újból megtöbbszöröződik? Ez csupán egy duplázó hatás, vagy egy erősítő hatás?

Ré vagyok. Ez nehezen tárgyalható nyelveteken. Nem duplázó hatás van, hanem egy dimenziós határok közti átmenet, hogy így az őt tér/idő idő/tér konfigurációban felhasználók számára működő fény egy – úgy fogalmazhatnátok – interdimenziós idő/tér tér/idő konfigurációban működő fénnyé válik. Ez egy látszólagos diffúzióját és meggyengülését okozza a spirálmozgó energiának. Jóllehet a kettes pozícióban – miként elnevezted – sok munka végezhető interdimenziósan.

A gízai piramisban a kettes pozícióban nem volt kamra. Hasznát veszitek e valaha is a kettes pozíciónak azzal, hogy kamrát helyeztek el bele, mondjuk más bolygókon vagy más piramisokban?

Ré vagyok. Ez a pozíció csak azok számára hasznos, akiknek képességei olyanok, hogy vezetőül tudnak szolgálni az ilyen fajta fókuszált spirálhoz. Senki nem kívánná megkísérelni harmadik dimenziós entitások kiképzését ilyenféle önfegyelmezésre.

A piramis csúcsáról kisugárzó harmadik spirál pedig azt mondod, energizálásra használatos. Elmondanád, mit értesz „energizálás“ alatt?

Ré vagyok. A harmadik spirál szerfölött teli van az irányított prána pozitív hatásaival, és egy ilyen forma fölé helyezett dolgok az elektromágneses mezőket energizáló lökéshullámokban fognak részesülni. Ez fölöttébb serkentő lehet az elme és testi konfigurációk harmadik denzitású megjelenéseire. Azonban ha túl hosszú ideig hagyják hatni, akkor az ilyen lökéshullámok traumát okozhatnak az entitás számára.

A most tárgyalt spirálokon kívül vannak e még más hatásai is a gúla alakzatnak?

Ré vagyok. Számos egyéb. Ám ezek felhasználása korlátozott. A rezonálókamra pozíció egy olyan, amely a szakértő képességéhez intéz kihívást az énnel való szembenézésre. Ez egyfajta mentális próbatétel, ami felhasználható. Erőteljes és meglehetősen veszélyes.

A gúla alak külső héja kis fényenergia örvényeket rejt magában, melyek – az erre alkalmas kikristályosult lények kezében – különféle kifinomult működésekre képesek a fizikai testre kiható láthatatlan testek gyógyításában.

Más ilyen helyek még azok, amelyekben tökéletes alvás érhető el és visszafordítható az öregedés. Ezek a jellemzők nem fontosak.

Melyik pozíció lenne a megfiatalító pozíció?

Ré vagyok. Körülbelül 5 10° kal a Királyné Kamrája pozíció fölött és alatt tojás alakban a négyoldalú piramis minden oldalán, továbbnyúlván a tömör formába körülbelül egynegyedéig a Királyné Kamrája pozícióhoz vezető útnak.

Más szóval, ha a piramis falába épp hogy csak negyedrésznyire belemennék, de a közepétől még háromnegyed résznyire kívül maradnék nagyjából a Királyné Kamrája alapja fölötti magasságban, akkor megtalálnám ezt a pozíciót?

Ré vagyok. Ez nagyjából így van. Egy dupla könnycseppet kell elképzelj, amely mind a piramis oldallap síkjában, mind félig a Királyné Kamrája irányában kinyúlik, fölé is és alá is. Tekintheted ezt ama pozíciónak, ahol a fény már bekanalazódott a spirálba s eztán újból kiterjeszkedik. Ez a pozíciót úgy is nevezhetnétek, mint prána vákuum.

Miért fordítaná ez meg az öregedést?

Ré vagyok. Az öregedés különböző elektromágneses mezőknek a tudat/test/lélek komplexum elektromágneses mezőire gyakorolt hatásának függvénye. Ebben a fekvésben nincs befolyás vagy megzavarás ezen mezőkben, de a tudat/test/lélek komplexum elektromágneses mezőkomplexumai sem tehetnek itt teljes kilengést. A vákuum elszív bármely háborgást. Ekképp az entitás semmit nem érez és felfüggesztéses.

A Jim által az udvarunkon megépített gúla alakzat megfelelően működik? Helyesen van tájolva és felépítve?

Ré vagyok. Jó tűréshatáron belül lett megépítve, habár nem tökéletes. Mindamellett a tájolásának a maximális hatékonysághoz olyannak kell lennie, mint ezé a fekhelyé.

Úgy érted, hogy valamelyik alapoldala 20° ban északkeletre mutasson?

Ré vagyok. Az a beállítás hatékony lenne.

Korábban azt nyilatkoztad, hogy az egyik alapoldalnak a mágneses észak felé kell mutatnia. Melyik a jobb, a mágneses észak felé tájolni, vagy a mágneses északtól 20° nyival keletre tájolni?

Ré vagyok. Ez rátok van bízva. A helyes tájolás számotokra ezen a szférán ebben az időben a mágneses észak. Mindazonáltal kérdésedben kimondottan egy olyan építményről érdeklődtél, amelyet sajátos entitások használnak, akiknek energia örvényeik jobban egybecsengőek a – hogy úgy mondjuk – zöld valódi szín irányultsággal. Ez pedig az északtól 20° kal keletre irány.

Mindkét tájolásnak vannak előnyei. A hatás erősebb és világosabban érezhető a mágneses északnál. A ma még távoli, de nemsokára kimagasló irányból érkező energia pedig, jóllehet gyenge, viszont hasznosabb.

A választás a tiétek. A választás a mennyiség és a minőség, avagy a széles sávú és a keskeny sávú meditációs segítség között van.

Mikor a planetáris tengelyek újraigazodnak, akkor 20° kal keletre fognak igazodni északtól, hogy megfeleljenek a zöld vibrációnak?

Ré vagyok. Félünk, ez kell legyen az utolsó kérdés, mivel ez az entitás rohamosan növeli torzulását afelé, amit a testi komplexum fájdalmának neveztek.

Minden arra utaló jel megvan, hogy ez fog történni. Nem beszélhetünk bizonyosságokban, de mi úgy tudjuk, hogy a súlyosabb avagy kevésbé sűrű anyagok megfelelésbe rántódnak a sűrűbb avagy könnyebb energiákkal, melyek a tapasztalatok birodalmán át Logoszotok számára megadják a folytatódást.

Megválaszolhatunk most valami rövid kérdést?

Csak hogy tehetünk e valamit az instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért.

Ré vagyok. Minden jó. Tudunk róla, hogy nehézségeket éltek át jelenleg, ám ezek nem abból fakadnak, hogy ne volnátok lelkiismeretesek vagy elkötelezettek.

Ré vagyok. Az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében hagylak magatokra benneteket. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejével és békéjével. Adonai.