Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Adnál először áttekintést a közvetítő állapotáról?

Ré vagyok. A korábban elmondottak szerinti.

Nekem az a véleményem, hogy a legjobb módszer az instrumentum számára, állapotának javítására a meditációs szakaszokkal és az ezt követő kontemplációs időközökkel lehetséges az állapot és annak javulása vonatkozásában. Meg tudnád mondani, hogy jól gondolom e és ki tudnád bővíteni a gondolataimat?

Ré vagyok. A meditáció és kontempláció sosem alkalmatlan elfoglaltságok. Ám e tevékenységek minden valószínűséggel – a mi véleményünk szerint – számottevően nem fognak változtatni eme instrumentum azon fogékonyságain, melyek azon alapvető eltorzulásait okozzák, amiket mi, csakúgy, mint ti, zavarónak találtunk.

Tájékoztatnál, mi a legjobb megközelítés a közvetítő által tapasztalt torzulásoknak egy elfogadhatóbb állapotúra módosításához?

Ré vagyok. Van egy csekély mennyiségű munka, melyet az instrumentum elvégezhet, az inkarnáció előtti döntéseit illetően az élettapasztalata során a Végtelen Teremtőnek nyújtandó szolgálatai tekintetében. Azonban a döntés, hogy fenntartás nélkül nyíljon meg önmaga felajánlására, mikor szolgálatot érzékel, egy olyan alapvető döntés, hogy az nem nyitott jelentősebb módosításokra, de beleavatkozni sem kívánnánk az eme adott entitásban lejátszódó kiegyensúlyozási folyamatba.

A bölcsesség és a könyörület ilyetén egyensúlyba hozása a negyedik denzitásnak eme elismétlésével hasznára válik e sajátos tudat/test/lélek komplexumnak. Ez nem olyan entitás, aki hajlamos lenne kibúvókat keresni a tisztaságra, amellyel elvégzi azt, amiről úgy érzi, hogy a legjobb. Annak köszönhetően mondhatjuk ezt, hogy az instrumentum világosan ismeri önmagát e ponton. Mindazonáltal ez a fejtegetés talán alkalmat ad egy valamicskét kevéssé teljesen megállítatlan szolgálati elszántságra minden egyes munkaülésre, hogy így a szolgálat folytatható legyen tér/időtök egy nagyobb időszakában is.

Azt mondod tehát, hogy az instrumentum által tapasztalt fizikai torzulások egy kiegyensúlyozási folyamat részei? Így van?

Ré vagyok. Ez téves. A fizikai torzulások annak eredménye, hogy az instrumentum nem teljesen fogadja el azokat a korlátozásokat, melyeket az entitás inkarnáció előtt helyezett kilátásba a tevékenységeire, mihelyst a munkát megkezdi. Az e munka hatásaként létrejövő torzulások, melyek – adva lévén az eme entitás által választott tervek – elkerülhetetlenek, azok a korlátozás és, az elhasznált vitális és fizikális energia mennyiségével megegyező mértékben, a kimerültség, annak következtében, ami ebben az instrumentumban egy sok, sok órányi kemény fizikai munkával egyenértékű.

Ez az, amiért javasoltuk, hogy az instrumentum gondolataival időzzön el annak lehetőségén, hogy indítványozza felsőbb énje számára némi csekélyke energia-megtakarítás lehetőségét az üléseken. Ez az instrumentum jelenleg egészen nyitott, amíg minden erőforrás teljesen ki nem apad. Ez rendjén van, ha így kívánja. Ám ez, hogy úgy mondjuk, megrövidíti az ülések számát mint mondhatjátok: hosszú távon.

A munkaülések nagyobb időintervallumokra való szétosztása segítene e, hogy több időnk legyen az ülések között?

Ré vagyok. Ezt már megtettétek. Csoportotoknak nem tesz jót egyensúlyát veszítenie azon, hogy a munka egyik részét a többi fölé helyezve aggódik. Ha az instrumentum megítélésetek szerint használható, a támogató csoport pedig jól működik, ha minden harmonikus és a felteendő kérdéseket jól meggondoltátok, akkor a munkaülés már jól kezdődik. A közvetítő állapotának túlhangsúlyozása ugyanolyan kártékony e kontaktus hatékonyságára, amennyire az ellentétes magatartás volt a múltban.

Eltekintve az ülésektől, aggódom az instrumentum fizikai torzulásai miatt a kezek és karok tájékán. Van e valami, mondjuk úgy, mentális gyakorlat vagy egyéb, amin a közvetítő dolgozhatna, mely segíthetne csillapítani a súlyos problémákat, ami neki most a kezeivel van, stb.?

Ré vagyok. Igen.

Ez egy meditációs és kontemplációs gyakorlat volna ezen problémák enyhülésén?

Ré vagyok. Nem.

Mit tehetne akkor a problémák enyhítésére?

Ré vagyok. Mint mondottuk, ez a közvetítő, úgy érezvén, hogy híján áll az együttérzésnek a bölcsesség kiegyensúlyozásában, olyan inkarnatív tapasztalást választott, melyben szükségszerűen olyan helyzetekbe kerül, ahol más ének elfogadásának hiányában kell én-elfogadást tenni, más ének elfogadását pedig visszavárás vagy energiacsere nélkül kell végrehajtani. Nem egy könnyű inkarnációs program, de ez az entitás helyesnek ítélte.

Ennélfogva az entitásnak meditálnia kell, és tudatosan, pillanatról pillanatra kell elfogadnia önmagát a korlátozásaiban, melyek éppen azért kerültek elhelyezésre, hogy az entitást eljuttassák ahhoz a precíz ráhangoláshoz, amelyet mi használunk.

Továbbá, mivel már megtanulta, miként sugározzon elfogadást és szeretetet visszavárás nélkül, az entitásnak most ezt kell kiegyensúlyoznia azáltal, hogy megtanulja elfogadni a szeretet eme ajándékait és a mások elfogadását, amit az instrumentum némi feszélyezettség érzése mellett tesz meg. Ez a két kiegyensúlyozó üzem segítségére lesz az entitásnak a fájdalomnak nevezett torzulástól való mentesülésben is. A korlátozások meglehetős nagy mértékben állandóak.

Az, hogy az instrumentum már tudatosan is tisztában volt ezzel, volt e az oka annak, hogy az első torzulás nem kényszerítette ki, hogy lehetetlenné tegye számodra, hogy ezt átadd nekünk?

Ré vagyok. Ez igaz nem csak erre az entitásra, aki néhány évetek óta tudatosan tisztában van ezekkel a tanulás/tanításokkal, hanem igaz a támogató csoport egyes tagjaira is. Az imént felkínált információk egynémelyikének lehetősége nem érkezett el egész a mostani ülésig.

Köszönjük. Mikor a legutóbbi ülésen a piramis tetejéből jövő „energizáló lökéshullámokról“ beszéltél, akkor úgy értetted ezt, hogy bizonyos időközönként jönnek mintsem folyamatosan?

Ré vagyok. Ezek az energizáló lökéshullámok diszkét időközönként jönnek, de egymáshoz igen igen közel, egy megfelelően működő piramis alakzatban. Egy olyanban, amelynek méretei elcsúsztak, az energia nem szabályszerűen vagy – miként mondanivalónkat talán jobban megérted: – nem kvantumszerűen bocsátódik ki.

A következő állítás, amit tenni fogok, vagy megvilágosító lesz számomra a piramisenergia kutatásomban vagy nem, de eszembe jutott, hogy az úgynevezett Bermuda háromszög hatása talán annak a nagy piramisnak lehet a következménye, mely a víz alatt van és mely e harmadik spirált diszkrét és eltérő időközönként bocsátja ki, s amikor más entitások vagy járművek vannak a közelében, akkor egy olyan helyzetet teremt, ahol ezek tér/idő folytonosságot váltanak valamilyen módon. Így van?

Ré vagyok. Igen.

Akkor e harmadik spirálnak olyan energizáló hatása van, hogy ha kellően erős, akkor valósággal megváltoztatja a tér/idő kontinuumot. Van e értelme vagy értéke az efféle változtatásnak?

Ré vagyok. Egy ötödik vagy e feletti denzitású kezével e sajátos energia megcsapolható, hogy információkat, szeretetet vagy fényt kommunikáljon olyan távolságokra, amelyeket ti óriásinak tekintenétek, de amelyek ezzel az energiával transzdimenziós ugrásoknak tekinthetők. Ezen kívül még utazásra is mód nyílik, ennek az energiaképződménynek a felhasználásával.

Ez az utazás az azonnali típusú lenne, ami a… nem a csúzli effektushoz köthető, hanem az, amelyiket elsősorban a hatodik denzitású egyének használják… vagy a csúzli hatás lenne ez, amelyikről beszélsz?

Ré vagyok. Az előbbi hatás az, amelyikről beszélünk. Megfigyelheted, hogy amint valaki a személyiségbeli mondjuk úgy, megértéseket vagy fegyelmezéseket tanulja, úgy a pránának minden egyes konfigurációja az entitás rendelkezésére áll eme alakzat segítsége nélkül is. A gízai piramis tekinthető egy metafizikai segédkeréknek.1

Akkor a nagy vízalatti piramis Florida partja mellett egyike azoknak a kiegyensúlyozó piramisoknak, amiket Ré vagy valamely más társas komplexum épített, és ha igen, akkor melyik?

Ré vagyok. Az a piramis, amelyikről te beszélsz, egy olyan volt, melynek építésénél egy az atlantisziakkal együttdolgozó társas memória komplexum hatodik denzitású entitásai segédkeztek még a mi – mint nevezitek őket – egyiptomiakkal lezajlott munkánk előtt.

Az egyiptomiakon kívül még egy másik csoportot is említettél, akikkel dolgoztatok. Kik voltak ők?

Ré vagyok. Ezek az entitások a dél amerikaiak voltak. Megosztottuk erőinket, hogy e két kultúrával foglalkozzunk.

A piramis alak akkor – értelmezésem szerint – kiemelkedő jelentőségű volt társas memória komplexumotok akkori megítélésében mint – hogy úgy mondjam – fizikai gyakorlóeszköz a spirituális fejlődésben. Bolygónk evolúciójának e jelenlegi szakaszában úgy tűnik, kevés vagy semmi hangsúlyt nem fektettek erre az alakzatra. Így van?

Ré vagyok. Ez így van. Megtiszteltetés/kötelességünk, hogy megpróbáljuk eltüntetni a torzulásokat, amiket e forma használata okozott társaitok gondolkodásában, s egyes entitásaitok tevékenységében. Nem tagadjuk, hogy az efféle formák hatékonyak, se nem hallgatjuk el az általános magvát e hatékonyságnak. Mindazonáltal fel kívánjuk ajánlani felfogásunkat, még ha az korlátos is, hogy sok ezer évetekkel ezelőtti naiv hitünk ellenére optimális alak a beavatásra nem létezik.

Hadd részletezzük ki ezt a pontot. Amikor minket segítettek hatodik denzitású entitások a harmadik denzitású tapasztalásaink során, lévén, hogy a végsőkig kevésbé voltunk harciasak, ezt a tanítást nagy segítségnek találtuk. Naivitásunkban a harmadik denzitásban mi nem fejlesztettük ki a ti csere vagy pénzrendszeretek és hatalmi viszonyaitok kölcsönhatásait. Mi valójában egy a tietekénél filozofikusabb harmadik denzitású bolygó voltunk, polarizációs döntéseink pedig sokkal inkább a szexuális energiacserék hogy úgy mondjuk, megértése, és az én és másik én megfelelő kapcsolatai köré összpontosultak.

Tér/időnkből sokkal több időt töltöttünk a meg nem nyilvánult lényen való munkálkodással. E kevésbé komplex légkörben nagy tanulsággal szolgált e tanító/tanuló eszközre szert tenni, s nekünk előnyünkre vált azon torzulásoktól mentesen, melyeket a ti népeitek között bekövetkezni láttunk.

Ezeket a különbségeket aprólékosan feljegyeztük a Teremtés Nagy Feljegyzései közé, hogy efféle naivitás soha többé ne legyen szükségszerű.

Jelen tér/időben, úgy hisszük, legjobban azzal szolgálunk titeket, ha kimondjuk, hogy a meditációs piramis együtt más gömbölyű és ívelt vagy csúcsos köralakú építményekkel segítségetekre lehet.

Mindazonáltal az a megfigyelésünk, hogy köszönhetően a befolyások összetett mivoltának a meg nem nyilvánult lényre, jelen tér/idő nexusban planetáris népességetek körében legjobb, ha a tudat/test/lélek komplexum fejlődése ahogy mondjátok: oktatási segédeszközök nélkül zajlik, mert gyakorlóeszköz használatakor az entitás ezzel magára veszi a Felelősség Törvényét a felgyorsult vagy megnövekedett iramú tanulás/tanításért. Ha ez a nagyobb megértés – amennyiben használhatjuk e helytelen megnevezést – nem ültetődik át a gyakorlatba az entitás pillanatról pillanatra tapasztalásában, akkor a segédeszköz hasznossága negatívvá válik.

Köszönjük. Nem tudom, hogy a következő kérdés kiad e majd bármely használható irányt, de úgy gondolom, muszáj megkérdeznem. Mi volt és mire használták a Frigyládát?

Ré vagyok. A Szövetségláda az a hely volt, ahová azokat a dolgokat, melyek a legszentebbek voltak – a Moishe nevezetű megértése szerint –, betették. Az ebben elhelyezett cikkelyt népeitek a Tízparancsolatnak hívott kettős kőtáblaként nevezték el. Ez nem két kőtábla volt, hanem egy irattekercs. Ezt tették bele együtt különböző entitások leggondosabban feljegyzett beszámolóival az Egy Teremtő teremtését illető hitükről.

Ezt a Frigyládát arra tervezték, hogy megtestesítse a helyet, ahonnét a papok – ahogy a testvéreik szolgálatára torzultakat nevezitek – erejüket meríthették és érezhették az Egy Teremtő jelenlétét. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy ez az egész rendtartás nem a Konföderáció előtt Jahveként ismert terve volt, hanem egy elit létrehozását preferáló negatív entitásoké, akiket Lévi Fiainak hívtak.

Kommunikációra szolgált akkor hát ez az eszköz? Azt mondtad, erőt is merítettek belőle. Miféle erőt? Hogyan működött?

Ré vagyok. A láda azon anyagok révén töltődött fel, amelyekkel épült, elektromágneses mezőt adván azok. Egy hatalmi tárggyá lett ily módon, és azoknak, akiknek a hite oly szeplőtelenné vált a becstelenség avagy elkülönülés által, ez a negativitásra kitervelt erő pozitívvá vált, és, a szolgálat élményével valódi összhangban állók számára, úgy is maradt mind a mai napig. Vagyis a negatív erők részben sikeresek voltak, ám a pozitívan irányult Moishe, mint hívták eme entitást, megadta planetáris népességeteknek egy út lehetőségét az Egy Végtelen Teremtőhöz, mely teljes egészében pozitív.

Ez közös a konvencionális vallási rendszereitek mindegyikében, melyek mind némileg vegyessé váltak az orientációban, de mégis mind kínál tiszta utat az Egy Teremtőhöz, melyet a tiszta kereső meglát.

Hol van most a Szövetségláda? Hol található?

Ré vagyok. Tartózkodunk ennek a kérdésnek a megválaszolásától azon oknál fogva, hogy csakugyan létezik még, s ez nem olyasmi, aminek helymeghatározásával áthágást tennénk társaitokra.

Köszönjük. Mialatt próbálom az energiákat, a kreatív energiákat megérteni, eszembe ötlik, hogy igazán nem értem, miért termelődik hasznavehetetlen hő aközben, hogy a Földünk a harmadikból a negyedik denzitásba költözik. Tudom, hogy ennek a harmadik és negyedik denzitás vibrációi közti diszharmóniához van köze, de hogy ez miért jelentkezne fizikai felhevülésben a Földben, az érthetetlen a számomra. Felvilágosítanál engem erről?

Ré vagyok. A fogalmak némileg nehezen átjárhatók nyelveteken. Ennek ellenére megpróbálunk beszélni a témáról.

Ha egy entitás nincs harmóniában a körülményeivel, az egy égető érzés belül. A fizikai hordozó hőmérséklete ekkor még nem emelkedik, csak a felindultság heve, ha leírhatjuk így e diszharmóniát. Azonban ha egy entitás tér/időtök hosszú szakaszáig marad meg eme érzelmi hevület és diszharmónia érzetében, akkor a teljes test komplexum megkezd rárezonálni e diszharmóniára, s a diszharmónia akkor jelentkezni fog rákként vagy más degeneratív eltorzulásokként attól, amit egészségnek neveztek.

Mikor emberek és kultúrák teljes planetáris rendszere újra és újra diszharmóniát él át nagy kiterjedésben, akkor a föld ezen entitások lába alatt majd rezonálni kezd eme diszharmóniával. A fizikai hordozó természeténél fogva a diszharmónia egy növekedési blokádként vagy egy kontrollálatlan növekedésként fog megmutatkozni, mivel a tudat/test/lélek komplexum testi komplexumának elsődleges funkciója a növekedés és fenntartás.

Bolygótok esetében a planéta célja a keringési pálya fenntartása és a megfelelő elhelyezkedés vagy orientálódás a más kozmikus befolyásokra. Annak érdekében, hogy ez megfelelőképp zajlódjon, szférátok belseje a fizikai értelmetekben forró. Vagyis kontrollálatlan növekedés helyett kontrollálatlan hőt és annak táguló következményeit kezditek megtapasztalni.

A Föld végig tömör az egyik oldalától a másikig?

Ré vagyok. Szférátok úgy mondhatnátok, egy likacsos szerkezettel bír. A közepe azonban tömör, amennyiben így neveznéd azt, ami olvadt.

És a likacsos szerkezet– harmadik denzitású inkarnált entitások élnek a likacsos területeken? Így van?

Ré vagyok. Ez így volt egy időben. Nem így van e jelen tér/időben.

És akkor nincsenek– élnek e belső civilizációk vagy entitások ezen térségekben, melyek a nem fizikailag inkarnáltak közül valók, akik olykor előjönnek és a Föld felszínén testet öltenek?

Ré vagyok. Mint említettük, vannak egyesek, melyek így tesznek, mint mondod. Vannak továbbá egyes belső síki entitásai eme bolygónak, akik előszeretettel végeznek materializációkat a harmadik denzitásba, melyek ezen területeken láthatók. Szintén ott vannak ezeken a térségekben azoknak a bázisai hogy úgy mondjuk, akik másunnan valók, pozitívoké és negatívaké egyaránt. Elhagyott városok vannak.

Mire használják ezeket a bázisokat a máshonnan valók?

Ré vagyok. E bázisokat a harmadik dimenziós entitásokkal való kommunikációhoz szükséges eszközök materializációs munkájához valamint némely berendezés nyugvóhelyéül használják, melyeket kisebb járműveknek mondanátok. Ezeket felügyeletre használják, mikor entitások azt kérik. Vagyis a Konföderáció egyes, mondjuk úgy, tanárai, részben ezeken a felügyeleti műszereken keresztül, komputerizált vonalak mentén beszélnek, mikor pedig információ óhajtatik és az ezt kérők a megfelelő vibrációs szinten vannak, akkor maga a konföderációs entitás szólal meg.

Úgy kell értsem tehát, hogy a konföderációs entitásnak kommunikációs eszközre és járműre van szüksége ahhoz, hogy a felvilágosítást kérő harmadikdenzitású inkarnált entitással értekezzen?

Ré vagyok. Ez téves. Sok társatok azonban ugyanazt az alapinformációt kéri roppant mérvű ismétlődéssel, s hogy egy társas memória komplexum vég nélkül a meditálás szükségességéről beszéljen, egy elfecsérlés az efféle társas memória komplexum tekintélyes képességei szempontjából.

Így egynéhány entitásnak jóváhagyta a Szaturnusz Tanácsa ezen üzenetadók üzembe helyezését és karbantartását mindazok részére, akiknek igényei egyszerűek, fönntartván így a konföderációs tagok képességeit azok számára, akik már meditálnak és ismereteket szívnak magukba, s így aztán készen állnak a további információkra.

Jó sok információ és jó sok összevisszaság volt az elmúlt 30 évben, és ami azt illeti, a Zavar Törvénye [kuncogás] túlórában dolgozott (hogy egy kis viccel éljek), a közlemények spirituális katalízisre történő elhozásakor az ezekre vágyó csoportokhoz, és tudjuk, hogy mind a pozitívan, mind a negatívan irányult társas memória komplexumok hozzátették amit csak tudtak ehhez az ismerethalmazhoz. Ez sok esetben valamifajta befásult állapothoz vezetett az értesülésekre nézve sokak részéről, akiknek igaz keresését meghiúsították azok a körülmények, amit hívhatok e spirituális entrópiának ebben az információs halmazban?

Tudnátok kommentálni ezt és a problémák enyhítésének mikéntjeit?

Ré vagyok. Tudjuk ezt kommentálni.

Csak amennyiben fontosnak érzitek, akkor kérném a kommentárt. Ha jelentéktelennek érzitek, átugorjuk.

Ré vagyok. Ez az információ bizonyos mértékig jelentős, mivel összefüggésben áll saját jelenlegi küldetésünkkel.

Mi konföderációbéliek a bolygótokon élők hívására várunk. Ha e hívás, hiába hogy őszinte, meglehetősen alacsony azon – mondjuk úgy: – rendszerben való tudatosságában, amelyben leülepedhetne a spirituális evolúció, akkor csupán az adott hívó számára hasznos információt kínálhatjuk fel. Ez az alapvető nehézség. Az entitások megkapják az Eredeti Gondolattal kapcsolatos alapinformációkat és ama módszereket, amik a meditáció és a mások szolgálata, melyek által eme Eredeti Gondolathoz eljuthatnak.

Kérjük, ne feledd, hogy mint konföderációs tagok mi a pozitív irányultságú entitások nevében beszélünk. Úgy véljük, az Orion csoport is pontosan ugyanezzel a nehézséggel szembesül.

Amint ezt az alapinformációt befogadta, az nem ültetődik át a gyakorlatba a szívében és az élettapasztalásában, hanem ott zötykölődik az elme komplexumi torzulásokban, akár egy építőelem, mely nem találja helyét s csak jobbra balra hányódik hasztalan, de az entitás csak hív tovább. Következésképp ugyanaz az alapinformáció ismétlődik. Legvégül az entitás úgy dönt, untatja már ez az ismételt közlemény. Viszont ha az entitás a gyakorlatba ülteti azt, amit kap, akkor nem talál ismétlődésre, kivéve, mikor ez szükséges.

Köszönjük. A csakráknak avagy testi energiaközpontoknak van e valami közük vagy hasonlóan működnek e, mint a piramis energiatölcsér?

Ré vagyok. Nem.

Volt e valami olyan célja a mumifikálásnak, aminek a testi temetésen kívül bármihez is köze van?

Ré vagyok. Amennyi sokat szeretnénk beszélni nektek a piramis építését célzó terveink eme eltorzulásairól, oly keveset mondhatunk, mivel a szándék meglehetősen vegyes volt, a felhasználás pedig – habár sokan ezeket pozitívnak érezték – egy nem pozitív alkotássor volt. Nem szólhatunk erről a témakörről a bolygótokon lévő pozitív és negatív erők egyes alapvető energiaegyensúlyának megsértése nélkül. Az elmondható, hogy a magukat felajánlók úgy érezték, mások szolgálatában ajánlják fel magukat.

Milyen civilizáció volt az, amelyik segített Rének a piramis alakzat használatával, mikor Ré a harmadik denzitásban volt?

Ré vagyok. Népetek imád neveket adni. Ezek az entitások már megkezdték útjukat vissza a Teremtőhöz, s többé nem tapasztalnak időt.

Az instrumentum tudni szeretné, hogy az inga használata esetén az energiacentrumok felfedezésére az előre hátra mozgás jelent e valamit, vagy csak a körkörös mozgás?

Ré vagyok. Ez kell legyen az utolsó kérdés, habár ez az entitás még mindig ellát minket energiával. De a fájdalom felé torzulást tapasztalja.

Mivel a forgásokat már tárgyaltuk, így pusztán azt mondjuk el, hogy a gyenge előre hátra mozgás részleges elzáródásra utal, jóllehet nem teljes elzáródásra. Az erős előre hátra mozgás az elzáródás ellenkezőjére vall, ami a túlingerlése egy csakrának vagy energiaközpontnak, amely azért történik, hogy megpróbáljon egyensúlyba hozni bizonyos nehézséget a testi vagy tudat komplexumi tevékenységben. Ez az állapot nem válik az entitás hasznára, mivelhogy egyensúlytalan.

Vannak e még rövidebb kérdések, mielőtt elhagynánk ezt az instrumentumot?

Csak annyi, hogy van e valami, amit az instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért tehetnénk?

Ré vagyok. Legyetek jókedvűek, barátaim. Minden rendben és a lelkiismeretességetek ajánlandó.

Az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében búcsúzunk tőletek. Örvendezzetek hát és járjatok az Egy Végtelen Teremtő békéjében és dicsőségében. Ré vagyok. Adonai.


  1. mint a segéd- (plusz két) kerék egy kisbiciklin a kerékpározni tanuló gyereknek