Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket, barátaim, az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Adnál visszajelzést az instrumentum állapotáról?

Ré vagyok. E közvetítő vitális energiái javulóban vannak. A fizikai komplexum torzulások elég szembetűnőek jelen tér/időben és fizikai komplexum energiákban egy csökkenés van.

Van e valami különösebb, amit az instrumentum tehetne a fizikai állapot javítására?

Ré vagyok. Ennél az instrumentumnál két tényező van kihatással az ő testi torzulásaira. Ez közös mindazokkal, akik a vibrációban való rangidősséggel már elérték a zöld sugár szintet vibrációs tudatossági komplexumokban.

Az első az ismert beáramlások, melyek kiszámítható módon változnak ciklusról ciklusra. Ebben a sajátos entitásban a ciklikus komplexumok jelen tér/idő nexusban nem kedvezőek a fizikai energia szintekre nézve.

Az állapot második ága az, amelyet talán szellemi hatékonysági foknak nevezhetnénk különösképpen a programozott leckék elsajátítására rendelkezésre bocsátott katalizátorok, és általában a szeretet leckéinek felhasználásában.

Ennek a közvetítőnek, más entitásoktól eltérően, némely további torzulása van a pre inkarnációs előfeltételek folytán.

Ki tudnád bővíteni, mit értettél a ciklizáló energiabeáramlásokon?

Ré vagyok. Négyfajta ciklus van, azok, amik az inkarnációba való belépés pillanatával adhatók meg. Ezen felül van még több kozmikus és kevésbé szabályos beáramlás, melyek időről időre befolyást gyakorolnak egy érzékeny tudat/test/lélek komplexumra. A négy ritmus bizonyos mértékig ismert népetek körében és bioritmusoknak nevezi.

Van egy negyedik ciklus is, melyet a szakértő vagy a szellem mágikus kapuja ciklusának nevezhetünk. Ez a ciklus közelítőleg tizennyolc napi ciklusotokat ölel fel.

A kozmikus minták szintén az inkarnációs belépés pillanatának függvényei, és az általatok Holdnak nevezett mellékbolygóhoz, az e galaxisbéli 1 bolygóitokhoz, a galaktikus Naphoz, s némely esetben az energiaáram főbb galaktikus pontjaiból érkező beáramlásokhoz kapcsolódnak.

Érdemes volna e az instrumentumra vonatkozó ciklusokat megrajzolni, s megpróbálni ezeket az üléseket a ciklus szempontjából legkedvezőbb időpontokra ütemezni?

Ré vagyok. Erre a konkrét kérdésre nincs válaszunk.

Megemlíthető, hogy ebben a triádban hármótok hozza be ezt az energiamintát, amely Ré. Így e hármas minden egyes energiainputja említést érdemlő.

Elmondhatjuk, hogy jóllehet ezek a tájékoztató rendszerek érdekesek, csak oly mértékben gyakorolnak befolyást, amennyire az illető entitás vagy entitások nem vették teljes hatékonysággal hasznát a katalizátornak és – ennek eredményeként – ahelyett, hogy túlzott felfigyelés nélkül elfogadnák a hogy úgy mondjuk, negatív vagy retrográd pillanatokat vagy időszakokat, ezen torzulások fenntartása felé rendelkeznek torzulással avégett, hogy a felhasználatlan katalizátort bedolgozzák.

Meg kell jegyezni, hogy a pszichikai támadás továbbra is fennáll ezen az entitáson, noha az jelenleg csak fizikai eltorzulásokban hatásos a jó közérzet hiánya felé.

Javasolhatjuk, hogy mindig van némi jelentősége figyelgetni az útitérképet, mind a ciklusokét, mind a planetáris és más kozmikus befolyásokét, annyiban, hogy [az ember] megláthat bizonyos széles utakat vagy lehetőségeket. Emellett emlékeztetünk, hogy ez a csoport egy egység.

Van e valami módja, hogy akkor egy egységként, de tehessünk valamit a pszichikai támadás instrumentumot érő hatásának csökkentésére és a kommunikációs lehetőség optimalizálására?

Ré vagyok. Átadtuk neked az ismereteket azt illetően, ami eme adott tudat/test/lélek komplexumot segíti. Továbbiakról nem beszélhetünk. A mi véleményünk az, melyet szerényen felajánlunk, hogy mindőtök figyelemre méltó harmóniában áll mindőtökkel eme adott harmadik denzitású illúzióra jelen tér/idő nexusban.

Szeretnék feltenni pár kérdést, ami Jimben vetődött föl itt a gyógyító gyakorlatokkal kapcsolatban. Az első az, hogy a testre vonatkozó gyógyító gyakorlatban mit értesz azon, hogy a test tanai a szeretet és bölcsesség egyensúlyáról szólnak a test természetes funkcióiban való használata során.

Ré vagyok. Rövidebben kell beszélnünk a szokásosnál az instrumentum kiutalt energiát történő felhasználása miatt. Ennélfogva akkor kérünk további kérdéseket, ha a válaszunk nem elégséges.

A test komplexumnak természetes funkciói vannak. Sok ezek közül a nem megnyilvánult énhez kapcsolódik és normál esetben nem képzi a kiegyensúlyozás szüksége tárgyát.

Vannak természetes funkciók, melyek a másik énhez kötődnek. Ezek között vannak az érintés, a szeretés, a nemi élet, valamint azok az időszakok, mikor [az ember] a másik társaságáért sóvárog, hogy leküzdje azt a fajta magányt, amely a test természetes funkciója, szemben azonfajta magányokkal, melyek az elme/érzelmi komplexuméi, vagy a lélekéi.

Amikor ezek a természetes funkciók épp megfigyelhetők a napi élet során, akkor felül lehet őket vizsgálni annak érdekében, hogy megfigyelhető legyen az én szeretete és a másik én szeretete, összevetve a bölcsességgel a természetes funkciók használatában. Sok olyan fantázia és gondolatfoszlány van legtöbb társatokban, ami felülvizsgálható e kiegyensúlyozó folyamatban.

Ezzel egyformán kiegyensúlyozandó a másik énhez kötődő természetes funkciók szükségéről való lemondás is. Egyfelől ott van egy szeretettöbblet. El kell dönteni, hogy ez az én szeretete, a másik én szeretete, vagy mindkettő. Másfelől ott egy túlegyensúly a bölcsesség felé.

Jó ismerni a test komplexumot, hogy az szövetséges, kiegyensúlyozott és kész lehessen egy tisztán eszközkénti használatra, hogy az egyes testi funkciók mind magasabb és magasabb (ha mondhatjuk) energiakomplexumokban legyenek felhasználhatók a másik énnel.

Akármi is a viselkedés, a fontos kiegyensúlyozás ezen a szinten az egyes más énekkel való kölcsönhatások megértése, hogy így legyen akár a szeretet/bölcsesség, akár a bölcsesség/szeretet az egyensúly, a másik ént az én mindig egy kiegyensúlyozott konfigurációban lássa, s az én így felszabaduljon további munkák alól.

Második kérdés: Tudnál e példát hozni, hogy az érzelmek miként hatnak a test részeire és a test érzékeléseire?

Ré vagyok. Ezekről a működésekről közel lehetetlen általánosságban beszélni, mert a megfelelő rangidőben minden egyes entitás saját programmal rendelkezik. A kevéssé tudatos entitásoknál elmondhatjuk, hogy a kapcsolatok gyakran véletlenszerűnek tűnnek, mivel a felsőbb én folyamatosan addig gyártja a katalizátorokat, míg be nem következik egy hajlandóság. A programozott egyénekben az érzékenységek sokkal élénkebbek, és, mint mondtuk, a tudat és a lélek által teljesen fel nem használt katalizátor a testnek adódik át.

Következésképp ebben az entitásban, mint láthatjátok, a karok és kezek zsibbadása az entitás kudarcát jelzi, hogy napirendre térjen az élete irányítása feletti kontroll elvesztésén. Így e dráma törvénybe lép a fizikai torzuláskomplexumban.

A kérdezőben láthatjuk a vágyat, hogy ne kelljen cipelnie azt a terhet, amit cipel, mely a cipelésre használatos izmok fájdalmában kerül fizikai manifesztálódásra. Amit igazán cipelni szükséges, az egy inkarnáció előtti elkötelezettség, mely erősen terhesnek tűnik.

Az írnok esetében egyfajta fáradtságot és érzelmi zsibbadtságot látunk, mely az arra tervezett katalizátor felhasználásának hiányából fakad, hogy az eme entitásnak érzékelésére juttasson a mentális/emocionális és spirituális szintek szokatlan torzuláskomplexumaira ható elég jelentős befolyásokat. Amint a zsibbadtság eltávozik a magasabb vagy fogékonyabb komplexumokból, a test komplexumi torzulások is el fognak tűnni. Ez igaz a többi példára is.

Megjegyeznénk itt, hogy a katalizátor teljesen hatékony hasznavétele a ti síkotokon rendkívül ritka.

Elmondanád, miként vagy képes ilyen és ehhez hasonló információkat adni nekünk, tekintettel az első torzulásra avagy Zavar Törvényére?

Ré vagyok. Mindegyikőtök tud már ezekről az információkról.

Bárki más olvasó pedig kivonatolhatja a jelentés lényegét e fejtegetésből, érdekeltség nélkül arra, kik a példák forrásai. Ha nem volna mindegyikőtök teljességgel tudatában e válaszoknak, nem szólhatnánk.

Érdekes, hogy sok kérdésedben nem is tájékoztatást, hanem megerősítést kérsz. Ez elfogadható számunkra.

Ez felhozza a fizikai testet öltés rendeltetésének lényegét, úgy vélem. Ez mégpedig az, hogy saját gondolati folyamataid révén érkezz el egy meggyőződéshez mint problémáknak és megértéseknek egy teljesen elfogulatlan vagy teljesen szabad helyzetbeni megoldásához, bármely bizonyíték nélkül, vagy bármi olyasmi nélkül, amit bizonyítéknak tekintenél, ahol a bizonyíték önmagában egy nagyon szerencsétlen szó. Kibővítenéd a gondolatomat?

Ré vagyok. Véleményed elegáns habár némileg zavaros a szubjektív ismeretek kinyilvánította szabadság és a szubjektív elfogadás kinyilvánította szabadság közti kapcsolataiban. Jelentős különbség van a kettő között.

Ez nem a mindentudás dimenziója, még szubjektíven sem, a kozmikus és egyéb beáramlások áttekinthetőségének hiánya folytán, amik kihatással vannak minden egyes szituációra, amelyik katalizátort állít elő. A szubjektív elfogadása a pillanatban rejlőnek, és a szeretet megtalálása ama pillanatban – ezek képezik a nagyobb szabadságot.

Ennek szubjektív ismeretként való, bizonyíték nélküli ismerete bizonyos mértékben szegényke barát, mivel bármennyi információt gyűjtesz is össze, a harmadik denzitást alkotó torzulások folytán mindig lesznek anomáliák.

Jól van. A harmadik kérdés, ami nálam van, hogy tudnál e példákat mondani testi polaritásra.

Ré vagyok. A testen belül sok polaritás van, melyek a meg nem nyilvánult entitás különféle testjei energiaközpontjainak kiegyensúlyozásához kapcsolódnak. Gyógyítási munkához jó felderíteni ezeket a polaritásokat.

Minden egyes entitás, természetesen, lehetséges polarizált része egy más magának.

Az áll itt: úgy tűnik, hogy a helyes kiegyensúlyozó gyakorlat a test minden érzékelése számára valamilyen formájú inaktivitás volna, mint amilyen a meditáció vagy a kontempláció. Helyes ez?

Ré vagyok. Ez nagymértékben helytelen. A kiegyensúlyozás számára szükséges a meditatív állapot annak érdekében, hogy a munka elvégződjön. Az érzékek kiegyensúlyozása azonban az érzék kielemzéséhez kötődik, különös tekintettel bármely kiegyensúlyozatlan hajlandóságra a szeretet és a bölcsesség között avagy a pozitív és a negatív között. Ezután bármi hiányozzék is az egyensúlyos érzékelésből, az – mint valamennyi kiegyensúlyozásnál – engedélyt kap a lénybe belépni, mihelyst az érzékelés oly részletességgel felidéződött, hogy elárasztotta az érzékeket.

El tudnád mondani, miért lényeges a kellékek és más dolgok oly pontos beállítása az instrumentum szempontjából, s hogy csupán egy apró fodor a lepedőn az instrumentumnál miért okoz problémát a Rével való vételben?

Ré vagyok. Megkísérelhetünk egy magyarázatot. Ez a kontaktus keskeny sávú. Az instrumentum igen érzékeny. Ezért jó belépésünk van felé, s egy egyre kielégítőbb szinten tudjuk használni.

A transzállapot azonban, hogy úgy mondjuk, nem olyan, amely ne szedne vámot ezen az instrumentumon. E közvetítő fizikai komplexumába való belépés feletti térrészt ennek következtében tisztán kell tartani, a nyugtalanság elkerülése végett a közvetítőre nézve, különösen a test komplexumba való újrabelépésekor.

A kellékek szenzoriális inputot és mentális vizualizációt nyújtanak a közvetítőnek, amik segítenek a transzkezdésnél. Az energizáló csoport számára ezek gondos beállítása abban fontos, hogy ez a támogató csoportnak emlékeztető, hogy egy munkaülés ideje van itt.

A szertartásszerű viselkedésmódok sokféle energia kiváltói a támogató csoportban. Talán észre is vettétek, hogy több energia került felhasználásra a munkaüléseken az ülésszámláló növekedésével az ilyen szertartásszerű ténykedések hosszú távú hatására, hogy úgy mondjuk.

Ez nem segítene más csoportot, mivel ez e sajátos rendszerére lett kidolgozva a tudat/test/lélek komplexumoknak, s kiváltképp az instrumentumnak.

Még elegendő energia van kiutalva egy hosszú kérdésre. Nem szeretnénk lemeríteni ezt az instrumentumot.

Jól van, akkor ezt fogom itt feltenni. El tudnád e mondani nekünk az agyi homloklebeny rendeltetését, és az annak aktiválásához szükséges feltételeket?

Ré vagyok. Az agy homloklebenyének sokkal nagyobb haszna lesz hogy úgy mondjuk, a negyedik denzitásban.

Az úgynevezett agy e méretes területének elsődleges mentális/érzelmi állapota az öröm vagy szeretet a [szó] kreatív értelmében. Vagyis azok az energiák, amelyeket a piramissal összefüggésben tárgyaltunk, a gyógyítás, a tanulás, az építés és az energizálás – mind ezen a területen keresendők. Ez a szakértő által csapra vert terület. Ez az a terület, mely a tudat törzsén és gyökerén keresztül működve kapcsolatot teremt az intelligens energiával, és ezen kapun át az intelligens végtelennel.

Vannak e még kérdések, mielőtt elhagynánk ezt az instrumentumot?

Csak hogy tehetünk e valamit az instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért.

Ré vagyok. A közvetítő némiképp eltorzult, de mindenki jól teszi a dolgát. Lelkiismeretesek vagytok. Köszönjük, hogy továbbra is odafigyeltek a beállításokra és arra kérünk, minden szinten ilyen igényesek legyetek a továbbiakban is, mivel ez fenn fogja tartani a kapcsolatot.

Ré vagyok. Most távozom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő erejével és békéjével. Adonai.


  1. Ré gyakran használja a galaxis szót ott, ahol mi naprendszert mondanánk.