Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében.

Mielőtt elkezdjük, kérhetnénk e, hogy egyszer sétáljátok körbe ezt az instrumentumot, és a támogató csoport minden tagja erősen fújja ki a levegőt körülbelül két és fél lábnyira (0,75 m) az instrumentum feje fölé, majd azután még egyszer járjátok körbe az instrumentumot.

[Elvégezték az utasítás szerint.]

Ré vagyok. Nagyja értékeljük kedves együttműködéseteket. Kérünk, ellenőrizzétek újból a derékszögűségi beállítást, és kezdünk.

[Elvégezték az utasítás szerint.]

Ré vagyok. Most kommunikálunk.

El tudnád mondani, mi volt a baj, vagy hogy mi tette szükségessé a kör újrabejárását és a kilégzést?

Ré vagyok. Az instrumentum különleges pszichikai támadás alatt volt a munkaülés kezdete idején. Egy kisebb szabálytalanság volt a hangkomplexumi vibrációs mechanizmusaitok verbalizálta szavakban a védelmi körbejáráskor. Ezen a nyíláson jött be ez az entitás és látott munkához a most miképp nevezitek, transzállapotban lévő instrumentumon. Meglehetősen káros hatással volt az instrumentumra annak fizikai komplexum torzulásaiban.

Ezért a kört megfelelően bejártátok. A becsületesség lélegzete kiűzte a gondolatformát, és a kört újra bejártátok.

Milyen volt a gondolatforma természete vagy mi volt a hovatartozása?

Ré vagyok. A gondolatforma orioni illetőségű volt.

Sikeres volt e a támadás valamely újabb torzulás keltésében az instrumentum fizikai komplexumán?

Ré vagyok. Ez így van.

Milyen jellegű ez a torzulás?

A gondolatforma véget akart vetni az instrumentum inkarnációjának a vese torzulásokon munkálkodva, melyek, habár korrigálva lettek az idő/térben, sebezhetők egy olyan valaki számára, aki ismeri a módját, hogy leválassza az idő/tér öntőformát a tér/idő torzulásokról, melyek begyúrva ugyanúgy sebezhetők, mint mondjuk úgy, a gyógyítás előtt.

Milyen káros hatások keletkeztek?

Ré vagyok. Lesz némi rossz közérzet. Mindazonáltal szerencsések voltunk abban, hogy ez az instrumentum nagyon nyitott volt mifelénk, és jól hangolt. Ha nem tudtuk volna elérni az instrumentumot és titeket útba igazítani, akkor az instrumentum fizikai hordozója hamarosan életképtelen lenne.

Lesz e valami maradandó hatása e támadásnak az instrumentum fizikai hordozójára nézve?

Ré vagyok. Ezt nehéz megmondani. Mi azon a véleményen vagyunk, hogy tartós károsodás vagy torzulás nem fog bekövetkezni.

A gyógyító erős volt, és a kötéseknek a vese torzulások újraformázására kifejtett hatása eredményes volt.

Jelen pillanatban ez a mit úgy mondhattok, hogy varázslat vagy mágikus munka kétféle formájú maradványának kérdése: a gyógyító torzulásai az orioni torzuláskísérlet ellenében, lévén a gyógyító torzulásai szeretettel teliek, míg az orioni torzulások úgyszintén tiszták az elkülönülésben. Úgy tűnik, minden rendben van, kivéve némi lehetséges kellemetlen érzést, amire vigyázni kell, ha tartós marad.

A nyílás, ami a védőkörön keletkezett, betervezett volt az Orion entitás részéről? Egy kimondottan megtervezett próbálkozás nyomán jött létre a nyílás, vagy csupán olyasvalami volt, ami véletlenül történt?

Ré vagyok. Ez az entitás, ahogy népetek mondja, egy kedvező alkalom célpontját kereste. Az eltévesztett szó egy véletlen esemény volt, nem egy betervezett.

Talán javasolhatjuk, hogy a mondjuk úgy, jövőben, miként a tér/időt méritek, amikor egy üléshez hozzákezdtek, legyetek tudatában annak, hogy ezt az instrumentumot valószínűleg megfigyelik valamilyen lehetőség céljából. Ezért ha a kör valami hiányossággal kerül bejárásra, jó azonnal megismételni. A levegő kifújása szintén helyénvaló, mindig balfelé.

Kibővítenéd, amit az imént mondtál a levegő kifújásáról? Nem teljesen voltam biztos, mit értesz alatta.

Ré vagyok. Annak elismétlése, amit jelen munkaülésen helyesen hajtottatok végre, tanácsos akkor, ha a kört nem épp a megfelelő módon járjátok be.

De te bal irányba történő levegőkifújást említettél, azt hiszem. Elmondanád, mit értettél ez alatt?

Ré vagyok. Ezt úgy kell, ahogy az előbb csináltátok, a lélegzetet az instrumentum feje fölé küldve, annak jobb oldaláról a bal oldala felé.

Tehetünk e valamit az instrumentumért, amikor kijön a transzból, amivel segíthetnénk neki felépülni e támadásból?

Ré vagyok. Keveset lehet tenni. Figyelhetitek, ha a torzulások nem múlnak el, és utánanézhettek, hogy a megfelelő gyógyítók kapcsolatba lépjenek ezzel a tudat/test/lélek komplexummal arra az esetre, ha a nehézség fennmarad. Lehet, hogy nem. Ez a csata most még nem dőlt el teljesen. Mindegyik tanácskozhat az instrumentummal, hogy a korábban felvázoltak szerint folytassa munkáját.

Kik volnának a megfelelő gyógyítók, és hogyan hozzuk őket kapcsolatba az instrumentummal?

Ré vagyok. Négy ilyen van. Mindössze testi torzulásként érzékelhető nehézség esetén a Donként és a Jimként ismertek dolgozhatnak az instrumentum testi komplexumán a mindkét entitásban fejlődés alatt álló gyakorlatok útján. Torzulás megmaradása esetén a Stuart nevűt kell felkeresni. Olyan ciklusotok pontján túl fennálló nehézség esetén, amit két hétnek hívtok, a Douglas nevűt kell felkeresni.

Az instrumentum tudja, kik ezek az emberek, Stuart és Douglas? Én nem tudom, kik ők.

Ré vagyok. Ez így van.

Ez minden, amit az instrumentum segítségére tehetünk?

Ré vagyok. Ez így van. Megjegyezhetjük, hogy a harmóniák és a szerető társas érintkezés, amelyek szokásszerűen túlsúlyban vannak ebben a csoportban, kedvező környezetet teremtenek mindegyikőtök számára a munkátok végzéséhez.

Milyen prioritást fektet hogy úgy mondjam, az Orion csoport e csoport hatékonyságának a megnyirbálására vagy megszüntetésére a Föld bolygó jelenlegi tevékenységeinek szemszögében? Elmondhatod ezt nekem?

Ré vagyok. Ez a csoport, csakúgy, mint valamennyi pozitív csatorna és támogató csoport, igen magas prioritás az Orion csoportnál. Ennek az instrumentumnak a testi torzulásai a legkönnyebben kibontható vagy meglazítható olyan torzulások, ami felbontja a tudat/test/lélek komplexumot, hogyha az Orion csoport sikeres, mivel ez a sajátos csoport már megtanulta, hogy komolyabb hasadékok nélküli legyen, ha mondhatjuk, tudati és lelki komplexumi vibrációs mintákban. Más médiumokban más hézagok lehetnek jobban szembetűnőek.

A következő állítást fogom tenni, te majd kijavítasz. Az Orion csoportnak az önmaguk szolgálatára irányuló entitások szüretbe hozása, lehető legnagyobb szüretbe hozása jelent egy célkitűzést. E szüret kiépíti a lehetőségeiket vagy jogosultságukat, hogy munkát végezzenek a tudatosságon, mint azt az Egység Törvényének Négyzetezési vagy Duplázási Törvény nevű torzulása meghatározza. Így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Vannak e még más csoportok is az önmaguk szolgálata ösvényét taposók közül, akik csatlakoznak az Orion csillagképbeliekhez? Például a Dél Keresztje béliek, ők is ugyanazon fajta szüreten munkálkodnak jelenleg a Föld tekintetében?

Ré vagyok. Ezek, akiket Dél Keresztje béliként említesz, tagjai az Orion csoportnak. Nem arról van szó, hogy mint mondhatnánk, a szóértelmezés szerint, különböző galaxisokból származó csoportot egyről kellene nevezni. Hanem azonban az úgynevezett Orion konstelláció irányítja és ily módon uralja a többi tagot. Emlékeznetek kell, hogy a negatív gondolkodásban mindig benne szerepel a ranglétra, az elkülönültségben pedig a hatalom a hatalom ellen.

Azzal, hogy a földi negatívan irányult entitásokból a lehető legtöbbet leszüretel, az Orion csoport társas memória komplexuma ezek szerint megerősödik. Helyesen feltételezem e, hogy ez az erő akkor a komplexum teljes ereje, a ranglétra pedig nagyjából ugyanaz marad, s a tetején állók erősödnek meg a társas memória komplexum teljes ereje szempontjából? Így van?

Ré vagyok. Ez így van. Az erősebb többet részesedik a polaritásból.

Mit tesznek akkor az Orion csoport ranglétrájának tetején állók – na de hadd kérdezzem előbb ezt: Most a negyedik denzitású csoportról beszélünk?

Ré vagyok. Vannak negyedik és egy kevés ötödik denzitású tagjai az Orion csoportnak.

Akkor a ranglétra teteje ötödik denzitású?

Ré vagyok. Ez így van.

Mi a cél; mi a célja a mondjuk úgy, vezetőnek, annak, aki a ranglétra legtetején áll az ötödikdenzitású Orionban? Szeretném megérteni az ő filozófiáját már ami a céljait és terveit illeti arra nézve, amit mi a jövőnek vagy az ő jövőjének mondanánk?

Ré vagyok. Ez a gondolkodás nem lesz olyan szokatlan a számotokra. Ennélfogva denzitásokon átívelően beszélhetünk, hiszen bolygótok fölött is uralkodik némi negatív irányultságú hatás a jelen tér/idő nexusban.

A korai ötödikdenzitású negatív entitás, ha a társas memória komplexumkénti kohézió fenntartására irányult, szabad akarata szerint dönthet úgy, hogy a bölcsességhez vezető út az összes más maga művészi birtoklásán való mesterkedésben rejlik. Így aztán ő, bölcsességbeli tehetsége jogcímén, alkalmas a negyedik denzitású lények vezetésére, akik a bölcsesség felé vezető utat járják, az önös szeretet és az önös megértés dimenzióinak feltárásával. Ezek az ötödikdenzitású entitások a teremtést olyannak látják, amelybe rendet kell vinni.

Egy olyan síkkal való foglalkozásnál, mint eme harmadik denzitás az itt zajló szüret idején, ő világosabban fogja látni a hívás működését, és sokkal kevesebb torzulása lesz a zsákmányolásra vagy a gondolati manipulációra, melyeket átad a negatívan orientált entitásoknak, habár azzal, hogy engedélyezi ezek lejátszódását, és a kevésbé bölcs entitásokat kiküldi e munka végzésére, minden siker visszaszáll a vezetőkre.

Az ötödik denzitás szemében a nehézségeket a fény támasztja, és ily módon eme vibráció entitásait olyan lehetőségek célpontjainak felkutatására rendeli ki, mint amilyen ez is. Ha negyedik denzitású kísértések, hogy úgy mondjuk, az egó torzítása felé, stb. nem érnek célt, akkor az ötödik denzitású entitás ezután a fény eltávolításában gondolkodik.

Amikor az Orion entitás, aki lesben áll, lehetőséget keresvén a támadásra itt van velünk, le tudnád e írni a módszert, amivel ide jön; hogy néz ki, és miként várakozik? Tudom, hogy ez nem túl fontos, de talán egy kis bepillantást adna nekem abba, amiről beszélünk.

Ré vagyok. Az ötödik denzitású entitások nagyon halvány lények, ámbár valóban rendelkeznek azzal a fajta fizikai hordozóval, amire te gondolsz. Az ötödik denzitású egyének nagyon kellemes látványt nyújtanak a ti szépségmércétekkel.

A gondolat küldi, mivel egy ötödikdenzitású entitás valószínű, hogy magáévá tette már ezt a technikát vagy fegyelmezést. Kicsiny vagy semmi módja nincs érzékelni egy ilyen entitást, mert a negyedik denzitású negatív egyénekkel ellentétben az ötödik denzitású entitás fénylábakon jár.

Ez az instrumentum érzékelte a rendkívüli hideget az előző napi ciklusban, és sokkal több időt töltött attól, mint normál viselkedésetek helyénvalónak képzelné, abban, ami mindegyikőtök számára egy rendkívül meleg klímának tűnt. Ezt nem vette észre az instrumentum, ám a hirtelen csökkenés a szubjektív hőérzetben egy negatív vagy nempozitív vagy leszívó entitás jelenlétére figyelmeztet.

Ez az instrumentum megemlített egy kényelmetlen érzést, de felmelengette ez a csoport és sikerült elhessegetnie. Ha nem lett volna a véletlen baleset, akkor mindenki jól lenne, mivel ti már megtanultatok szeretetben és fényben élni, és nem elhanyagolni, hogy az Egy Végtelen Teremtőről megemlékezzetek.

Tehát egy ötödik denzitású entitás volt, aki ezt az adott támadást az instrumentum testén elkövette?

Ré vagyok. Ez így van.

Nem szokatlan akkor, hogy egy ötödik denzitású ilyesmivel bajlódjon, ahelyett, hogy egy negyedik denzitású… cselédet küldene, hogy úgy mondjam?

Ré vagyok. Ez így van. Majdnem minden pozitív csatorna és csoport pozitivitása lecsökkenthető vagy jóformán használhatatlanná tehető olyasmikkel, amiket negyedik denzitású negatív gondolatformák felkínálta kísértéseknek nevezhetünk. Sokféle torzulást sugallhatnak specifikus információkra, az én felmagasztalására, a szervezet felvirágoztatására valamilyen politikai, társadalmi vagy pénzügyi módszerrel.

Ezek a torzulások elterelik a figyelmet a szeretet és a fény Egységes Végtelen Forrásáról, melynek mi mindnyájan hírnökei vagyunk, szerényen és tudván, hogy önmagunkban csupán legparányibb darabkái vagyunk a Teremtőnek: kis részei a végtelen intelligencia pompás teljességének.

Van e még valami, amit az instrumentum tehetne vagy amit mi tehetnénk az instrumentumért, hogy megszüntessük az ő problémáját, folyamatos viszontagságait a hidegérzettel e támadások nyomán?

Ré vagyok. Igen.

Elmondanád, mit tehetünk?

Ré vagyok. Beszüntethetnétek törekvéseiteket, hogy az Egy Végtelen Teremtő szeretetének és fényének csatornája legyetek.

Kihagytam valamit most, amit az instrumentum segítségére megtehetünk egy ülés során, előtt vagy után, vagy bármikor?

Ré vagyok. E csoport szeretete és önodaadása nem hagy ki semmit. Legyetek békében. E munka némi áldozattal jár. Ez az instrumentum magához öleli ezt, különben nem beszélhetnénk.

Nyugodj hát meg e békében és szeretetben, és tégy, ahogy gondolod, kívánod, érzed. Legyen vége az aggódásnak, mihelyst ezt megteszed. A torzulások nagy gyógyítója a szeretet.

Van egy kérdésem, melyet nem tudtam megfelelően megválaszolni múlt este. Morris tette fel. A denzitások vibrációihoz kapcsolódik. Értem, hogy az első denzitást olyan alap (mag) atomi vibrációk építik fel, melyek a vörös színképben vannak, a másodikat narancsban lévők, stb. Úgy kell értsem, hogy bolygónk mag vibrációi még mindig a vörösben vannak, s hogy a második denzitású lények még mindig a narancsban vannak e jelen idő/térben vagy tér/időben, és hogy minden a bolygónkon létező denzitásnak más és más mag vibrációja van, vagy ez nem így van?

Ré vagyok. Ez pontosan így van.

Akkor amint a negyedik denzitású vibrációk bejönnek, ez azt jelenti, hogy a bolygó negyedikdenzitás magvibrációjú entitásokat képes fenntartani. Vajon a bolygó ekkor még mindig elsődenzitás magvibrációjú lesz, és lesznek rajta második denzitású élőlények másodikdenzitású vibrációkkal és harmadik denzitású lények harmadikdenzitású vibrációkkal?

Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülésnek. Energia az van, de az instrumentum torzulásai azt súgják nekünk, hogy jobb volna lerövidíteni ezt a munkaülést, engedélyetekkel.

Hogyne.

A Földet, miként hívjátok, úgy kell lássátok, mintha hét Föld lenne. Van egy vörös, egy narancs, egy citrom, s hamarosan egy elkészült zöld színű vibrációs helyszín is lesz negyedik denzitású entitások számára, amit ők Földnek fognak nevezni. A negyedik denzitású tapasztalások során – a negyedik denzitású entitások fejlettségének hiánya következtében – a harmadik denzitású planetáris szféra hasznavehetetlen lakóhelyül, mivel a korai negyedik denzitású entitás nem fogja pontosan tudni, miként tartsa fenn az illúziót, hogy a negyedik denzitás nem látható és nem meghatározható semely harmadik denzitás számára rendelkezésre álló műszerrel.

Következésképp a negyedik denzitásban planétátok vörös, narancs és zöld energia nexusai lesznek aktívak, mialatt a sárga lehetségesítésben marad, együtt a kékkel és az indigóval.

Megkérdezhetjük most, hogy van e valami rövid kérdés?

Tehetünk valamit az instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért?

Ré vagyok. Minden rendben. Leglelkiismeretesebbek voltatok.

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő szeretete és fénye dicsőségében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében. Adonai.