Ré vagyok. Az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében köszöntelek titeket. Most kommunikálunk.

Tudnál jeladást tenni nekem az instrumentum állapotáról?

Ré vagyok. Eme instrumentum vitális energiái azon a torzuláson vannak, ami normális ennek a tudat/test/lélek komplexumnak. A test komplexum eltorzult a pszichikai támadás hatására a vese és húgyutak területén. Mellette tovább folytatódik a torzulás az arthritisnek nevezett torzulás következményeként.

Számíthattok arra, hogy ez a pszichikai támadás állandósul, mivel ezt az instrumentumot már régóta megfigyelés alatt tartja a negatív irányultságú erő.

Az eredeti veseproblémát is ez a pszichikai támadás okozta úgy 25 évvel ezelőtt?

Ré vagyok. Ez csak részben igaz. Voltak e test halálát célzó pszichikai támadás összetevők is abban a térben/időben. Mindazonáltal a vezér vibrációs komplexum ennél az eseménynél az instrumentum akarata volt. Ez az instrumentum el kívánta hagyni e létsíkot, mivel nem érezte úgy, hogy szolgálhatna.

Azt mondod, hogy maga az instrumentum hozta létre a veseproblémát akkoriban?

Ré vagyok. Az instrumentum vágya, hogy elhagyja ezt a denzitást, lerontotta a már eleve gyengeségre hajlamos test komplexum védelmét, s egy allergiás reakció oly mértékben fölerősödött, hogy azokat a komplikációkat okozta, melyek az életképtelenség felé torzították a test komplexumot.

Az instrumentum akarata, mikor rájött, hogy csakugyan lenne szolgálatban elvégzendő munka, ugyancsak vezérlő tényezője vagy komplexuma volt bizonyos vibrációs mintáknak, melyek visszatartották a test komplexumot attól, hogy megadja magát ama kötések feloldódásának, melyek az élet vitalitását keltik.

Hogy az instrumentumnak egy ülés előtt többször is ki kell mennie a mosdóba, ez is a pszichikai támadásnak köszönhető?

Ré vagyok. Általánosságban ez téves. Az instrumentum eltávolítja test komplexumából torzulásmaradványait az anyagnak, melyet a kontaktusra felhasználunk. Ez hol így történik, hol úgy; olykor a kontaktus előtt elkezdődik, más üléseknél a kontaktus után zajlik le.

Ezen a konkrét ülésen ez az entitás a fentebb említett nehézségeket éli meg, mely a fölerősödését okozza ama konkrét torzulásnak/állapotnak.

Tudom, hogy már megválaszoltad ezt a kérdést, de én most minden alkalommal kötelességemnek érzem megkérdezni, ha netán volna valami új fejlemény, éspedig, hogy van e valami, amit tehetnénk, amit eddig nem tettünk meg, hogy csökkentsük a pszichikai támadás hatékonyságát az instrumentumon?

Ré vagyok. Folytassátok szeretetben, dicsőítéssel és hálaadással a Teremtőnek. Tanulmányozzátok a korábbi anyagot. A szeretet a nagy oltalmazó.

Adnál definíciót a vitális vagy élet energiára?

Ré vagyok. A vitális energia a tudat, a test és a szellem energiaszintjeinek együttese. A fizikai energiától eltérően a vitális energiának az kell, hogy az integrált komplexumok hasznos módon vibráljanak.

Az akarat ereje változó mértékig kipótolhat hiányzó vitális energiát, és ez előfordult már a ti időmértéketek szerinti elmúlt ülések alkalmával ennél az instrumentumnál. Ez nem tanácsos. De jelenleg az életenergiák jól tápláltak a tudatban és a lélekben, meglehet a fizikai energiaszint – önmagában – alacsony most.

Igazam lenne e akkor, ha azt vélelmezném, hogy az életenergia az entitás tudatosságának vagy hajlamának függvénye, a polaritása vonatkozásában, vagy Teremtővel vagy a teremtéssel való általános egysége vonatkozásában.

Ré vagyok. Nemkonkrét értelemben jóváhagyhatjuk állításod helyességét. Az életenergiára lehet úgy tekinteni, mint mély szeretetre az élet iránt vagy az élettapasztalatok iránt, amilyen a teremtés gyönyörűsége, és nagyra értékelésére más éneknek és társ Teremtőtök azon alkotói torzulásainak, amelyek szépséggel bírnak.

E vitális energia nélkül a legkevésbé torzult fizikai komplexum is erejét veszti és elpusztul. Birtokában e szeretetnek vagy életenergiának vagy elánnak, az entitás még akkor is folytathatja útját, ha a fizikai komplexum nagymértékben torzult.

A legutóbbi ülésről szeretném folytatni egy pár kérdéssel arra vonatkozólag, hogy a negyedik denzitásban a vörös, a narancs és a zöld energiák kerülnek aktiválásra, a sárga, kék, stb. pedig lehetségesítve maradnak. Most, akkor azt mondod, a zöld energiák az aktívak. Már 45 éve ezek az aktívak. Az átmeneten töprengek ezen az időszakon, azon, hogy a zöld a teljesen aktív, a sárga pedig lehetségesített. Mit veszítünk el, amint a sárga az aktívból lehetségesbe vonul, és mit nyerünk, amint a zöld teljes aktivitásba lép, és mi ez a folyamat?

Ré vagyok. Félrevezető nyereségről és veszteségről beszélni, mikor a ciklus befejeződésének és a zöld ciklus kezdetének témaköréről ejtünk szót. Előtérben kell tartani az értelem készségeiben, hogy egy teremtés van, amelyben nincs veszteség. Előremutató ciklusok vannak az entitások tapasztalati használatára. Most már hozzáláthatunk a kérdésedhez.

Miközben ez a zöld színű ciklus avagy szeretet és megértés denzitása alakot kezd ölteni, a citromszínű sík vagy Föld, amelyet táncotokban jelenleg élveztek, megszűnik lakott lenni, tér/időtök egy jó tartamáig, amíg a negyedik denzitású entitások számára szükséges tér/idő azon képesség megtanulására, hogyan árnyékolják le denzitásukat a harmadikbéliekétől, meg nem tanultatik. Ezen időszak letelte után el fog jönni egy idő, mikor a harmadik denzitás ismét körforgást tehet a citromszín szférán.

Mindeközben egy másik szféra, a citromszínnel nagy mértékig egymást fedően, megalakulóban van. Ez a negyedik denzitású szféra koegzisztál az elsővel, másodikkal és harmadikkal. Sűrűbb a jellege anyaga rotációs mag atomi szemszögeiből. Ezt a témát már tárgyaltuk veletek.

A negyedik denzitású egyének, akik erre a tér/időre inkarnálódnak, negyedik denzitásúak az élettapasztalásuk szempontjából, de kevésbé sűrű hordozót öltenek magukra ama kívánságukból fakadóan, hogy élményeket gyűjtsenek és segédkezzenek a negyedik denzitás megszületésénél ezen a síkon.

Megjegyezheted, hogy a negyedik denzitású entitásokban bőséges a könyörület.

Namost, jelenleg megtalálhatók itt nekünk – harmadik denzitású inkarnációban ezen a síkon – a Föld bolygó azon harmadik denzitású entitásai, akik már jó néhány inkarnáció óta itt vannak, kik háromfelé válva fognak bizonyítványt szerezni, vagy pozitív polaritással maradnak negyedik denzitású tapasztalásra ezen a síkon, a negatívan sarkosult szüretelhetők elmennek egy másik bolygóra, a maradék szüretképtelen harmadik denzitású pedig egy másik harmadik dimenziós planétára kerül. Ezen entitásokon kívül, feltételezem, itt van már pár más harmadik denzitású bolygóról érkezett szüretképes entitás is, akik előre ide jöttek és harmadik dimenziós formában öltöttek alakot, hogy ezzel a bolygóval együtt tegyék meg az átmenetet a negyedik denzitásba, plusz még a Vándorok.

Így van?

Ré vagyok. Ez így van, kivéve, hogy egy kis megjegyzést tennénk. A pozitív irányultságú leszüretelt entitások ezen a planetáris influencián maradnak, de nem ezen a síkon.

Namost, van, úgy gondolom, ha jól emlékszem– azt hiszem, úgy mondtad, hogy 600 millió Vándorunk van, körülbelül. Nem tévedek ebben az emlékemben?

Ré vagyok. Ez hozzávetőleg helyes. Valamennyivel több ettől az összegtől. 1

Beletartoznak ebbe a számba a harmadik denzitású szüretelhetők, akik a negyedik denzitású élettapasztalásra jönnek erre a bolygóra?

Ré vagyok. Nem.

Körülbelül hányan vannak most itt olyanok, akik más, negyedik denzitású tapasztalásra szüretelhető, harmadik denzitású bolygóról valók?

Ré vagyok. Ez egy nem régi jelenség úgymond, és a szám nem haladja még meg a 35 ezer entitást.

Namost ezek az entitások harmadikdenzitás vibrációjú testbe születnek bele. Próbálom megérteni, hogyan játszódik le ez az átmenet a harmadikból a negyedik denzitásba. Venni fogom az egyik ilyen entitást példaként, melyekről beszélünk, aki most harmadik dimenziós testben van. Meg fog öregedni, s aztán az átmenethez meg kell e majd halnia a harmadik denzitású fizikai testéből és egy negyedik denzitású testben reinkarnálódnia?

Ré vagyok. Ezek az entitások azok, akik egy – úgy nevezhetnétek – kettősen aktivált testtel inkarnálódnak. Megjegyeznénk, hogy az ezeket a negyedik denzitású egyéneket megszülő entitások a spirituális energiák bekapcsolódásának és felhasználásának nagyszerű érzését élik meg a terhesség idején. Ez a kettős test manifesztálásának szüksége végett van.

Ez az átmeneti test egy olyan, amely hogy úgy mondjuk, képes lesz élvezni a negyedik denzitású vibrációs komplexumokat, amint a beáramlás fokozódik, a harmadik denzitású test ezt kísérő széthullása nélkül is. Ha egy harmadik denzitású entitás tegyük fel, elektromosan lenne teljes tudatában a negyedik denzitásnak, akkor a harmadik denzitású elektromos mezők inkompatibilitás miatt bedöglenének.

Hogy a halállal kapcsolatos kérdésedet is megválaszoljuk, ezek az entitások harmadik denzitású szükségszerűségek szerint fognak elhalálozni.

Azt mondod tehát, hogy a harmadikból a negyedikbe való átmenetben egy ilyen kettősen aktivált testtel született entitás átmenete érdekében a harmadik denzitású test keresztül fog menni az általunk halálnak nevezett folyamaton. Így van?

Ré vagyok. A kombinált harmadik és negyedik denzitású test a harmadik denzitású tudat/test/lélek komplexum torzulások szüksége szerint fog meghalni.

Kérdezésed velejéhez válaszul megjegyezhetjük, hogy a tudat/test/lélek komplexumok efféle kombinált aktivációjának célja nem más, mint hogy az ilyen entitások bizonyos mértékig tudatosan birtokában vannak azoknak a negyedik denzitású megértéseknek, melyekre a harmadik denzitás a feledésből adódóan nem tud visszaemlékezni. Vagyis a negyedik denzitású tapasztalás megeshet, hogy azzal a hozzáadott vonzódással indul el – egy mások szolgálatára irányuló entitás számára –, hogy elidőz egy zavaros harmadik denzitású környezetben, és felajánlja szeretetét és együttérzését.

A még a teljes áttérés előtti Földre való átköltöztetés akkor annak érdekében történik, hogy tapasztalatokat szerezzenek itt a szüreti folyamatok során?

Ré vagyok. Ez így van. Ezek az entitások nem Vándorok abban az értelemben, hogy ez a planetáris szféra az ő negyedikdenzitású otthon bolygójuk. Mindazonáltal az ilyen szolgálat megtapasztalását csupán azok a leszüretelt harmadik denzitású egyének érdemlik ki, akik nagyfokú irányultságot mutattak mások szolgálatára. Ez egy kiváltság, hogy ily korai megtestesüléshez juthatnak, mivel sok tapasztalati katalizátor van más ének szolgálatában e szüret során.

Sok olyan gyerek van mostanság, aki tehetséget mutat a mentális fémhajlításban, ami egy negyedik dimenziós jelenség. Ezeknek a gyerekeknek a legtöbbje akkor ez a fajta entitás lenne, akikről itt szó van?

Ré vagyok. Ez így van.

Az oka annak, hogy ők erre képesek – s hogy az ötödik és hatodik denzitású Vándorok, akik itt vannak, nem képesek rá – az volna, hogy ezeknek aktiválva van a negyedik denzitású testük?

Ré vagyok. Ez így van. A Vándorok harmadikdenzitás aktiváltak tudatban, testben és lélekben, és ki vannak téve a felejtésnek, amelyen csak fegyelmezett meditáció és munka révén hatolhatnak keresztül.

Feltételezem, hogy ennek indoka először is az, hogy a szüretképes harmadik denzitás entitásai, akik nagyon nemrég jöttek még csak ide, elég későn érkeznek ahhoz, hogy ne lehessenek kihatással a – hogy úgy mondjam – sarkosulásra a tanításaikon keresztül. Ők nem sértik az első torzulást, mivel még gyerekek, és nem lesznek elég idősek ahhoz, hogy igazán nagy hatással legyenek a polarizáció bármely részére, amíg jócskán benne nem leszünk már az átmenetben.

Ellenben a Vándoroknak, akik ide jöttek, meg már idősebbek és nagyobb lehetőségük van hatást gyakorolni, ezt a hatásgyakorlást a képességeik függvényében kell végrehajtaniuk, hogy keresztül tudnak e hatolni a felejtési folyamaton, az első torzulás[keretei]n való belül maradás érdekében. Így van e?

Ré vagyok. Ez meglehetősen így van.

Egynémely szüretképes harmadik denzitású entitás azonban úgy tűnik, hogy viszonylag idős, hiszen tudok néhány olyan egyénről, akik képesek fémet hajlítani: van, aki már 50 éves is elmúlt, némelyik pedig 30 elmúlt. Lennének más entitások is, akik más okból képesek a fémhajlításra, mint hogy kettősen aktivált testük volna?

Ré vagyok. Ez így van. Bármely entitás, aki – akár véletlenül, akár gondos tervezés eredményeként – áthatol az intelligens energia kapuján, használhatja a formáló erejét ezen energiának.

Jól van. Namost amint ez az átmenet tovább folytatódik a negyedik dimenziós aktiválódásba, hogy ezt a negyedik denzitású szférát belakja, ahhoz minden harmadik denzitású testnek keresztül kell majd esni azon a folyamaton, amelyre mi halálként hivatkozunk. Így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Namost, van e már jelenleg is lakosa ennek a negyedik denzitású szférának, akik már keresztülmentek ezen a folyamaton. Folyik már a benépesítése?

Ré vagyok. Ez csak a nagyon, hogy úgy mondjuk, nemrégi múltra igaz.

Azt feltételezném, hogy ez a népesség más bolygókról való, mivel a szüret még nem játszódott le ezen a bolygón. Más bolygókról való, ahol a szüret már lezajlott. Így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Akkor ezek az entitások láthatók a számunkra? Láthatnám e valamelyiküket? Ő a mi földfelszínünkön jár kel?

Ré vagyok. Már tárgyaltuk ezt. Ezek az entitások kettős testben vannak jelenleg.

Bocsánat, hogy ilyen hülye vagyok ebben, de ez az adott fogalom nagyon nehezen érthető számomra. Ez valami olyasmi, amihez, attól tartok, néhány elég buta kérdést kell feltennem ahhoz, hogy teljesen megértsem. Nem hinném, hogy valaha is teljesen megértem, de [nem hallható] még fogalmam sincs.

Akkor a negyedik denzitású szféra aktiválása közben hőenergia generálódik. Feltételezem, ez a hőenergia csak a harmadik denzitású szférán generálódik. Így van?

Ré vagyok. Ez nagyon is így van. Az egyes dimenziók tapasztalati torzulásai elkülönülnek.

Akkor a jövő valamely pontján a negyedik denzitású szféra teljesen aktivált lesz. Mi a különbség e szféra teljes és részleges aktiváltsága között?

Ré vagyok. A kozmikus beáramlások jelenleg a zöld valódi színű mag részecskék létrejöttére s ezzel az e természetű anyag kialakulására nézve elősegítők. Mindamellett a sárga színű és zöld színű környezetek vegyesen vannak jelenleg, szükségessé téve ez az átmeneti tudat/test/lélek komplexum típusú energiatorzulások születését.

A zöld valódi színű szeretet denzitás teljes aktiváltságánál a planetáris szféra egységes lesz és önmagában véve lakhatatlan, a történő születések pedig akkorra, az idő folyamata révén, hogy úgy mondjuk, áttranszformálódnak az alkalmas fajta hordozóra, hogy az teljes egészében élvezhesse a negyedik denzitású planetáris környezetet. Ebben a nexusban a zöld színű környezet messze nagyobb kiterjedésben létezik még az idő/térben, mint a tér/időben.

Le tudnád írni a különbséget, amiről beszélsz, az idő/tér és a tér/idő nézőszögéből?

Ré vagyok. Megértésed kedvéért a belső síkok munkadefiníciót fogjuk használni. Nagyfokú finomságok lettek már ebbe a hangvibrációs komplexumba befektetve, de ez, önmagában, talán betölti jelenlegi szükségedet.

A következő állítást fogom tenni, és te majd kijavítasz. Ami történik nálunk, nem más, mint hogy a bolygónk a teljes főgalaxis spirálozó mozgásának hatására csavarmozog, s ahogy a nagy kerék elfordul az égen, és bolygórendszerünk az új pozícióba pödrődik, úgy a negyedik denzitású vibrációk egyre és egyre hangsúlyosabbak lesznek. Ezek a zöld atomi mag vibrációk megkezdik létrehozni, egyre és egyre teljesebben, a negyedik denzitású szférát és ezzel együtt a negyedik denzitású test komplexumokat is ama szféra lakhatására. Így van?

Ré vagyok. Ez részben így van. A kijavítani való a zöldsugár denzitási test komplexumok létrejöttének fogalma. Ez a létrehozás fokozatos lesz, és a harmadik denzitási típusú fizikai hordozótokból kiindulóan veszi majd kezdetét, s a kétnemű szaporodás módján válik evolúciós folyamatok révén a negyedik denzitású test komplexumokká.

Akkor ezek az entitások, akikről szót ejtettünk, a harmadikdenzitású szüretelhetők, akik fokozatosan átvitelre kerülnek, ők lesznek majd azok, akik a kétnemű szaporodással létrehozzák a szükséges negyedik denzitású komplexumokat?

Ré vagyok. A zöld valódi színű energiakomplexumok beáramlása mindinkább megteremti azon feltételeket, melyekben a test komplexumok sejtjeinek atomszerkezete a szeretet denzitásának megfelelő. Az ezen fizikai hordozókban lakó tudat/test/lélek komplexumok azoké lesznek (s egy mértékig már most is azoké), akikről beszéltél, valamint – a szüret betetőződésével – e planetáris influencia leszüretelt entitásaié.

Van e egy óra szerű tárcsa társítva hogy úgy mondjam a sokmilliárd csillagos teljes főgalaxishoz, hogy amint ez körülforog, úgy vonja magával mindezeken csillagokat és bolygórendszereiket denzitásról denzitásra való átmenetekbe? Így működne vajon?

Ré vagyok. Jó megfigyelő vagy. Beleláthatsz egy háromdimenziós óratárcsát vagy végtelenségi spirált, amit a Logosz ebből a célból hozott létre.

Felfogásom szerint a Logosz nem tervezte be a felhevülési hatást, mely a harmadik denzitásból a negyedikbe való átmenetünkben történik. Így van?

Ré vagyok. Ez így van, leszámítva a szabad akarat előfeltételét, melyet természetesen betervezett a Logosz, hisz Ő Maga is a szabad akarat teremtménye. Ebben a légkörben az események vagy feltételek végtelenje következhet be. Ezekről nem mondható, hogy tervezettek lennének a Logosz részéről, csak hogy szabadon megengedettek.

Úgy tűnik számomra, mintha az e bolygón lejátszódó felhevülési effektus analóg lenne egy betegséggel a testben, és mintha ugyanaz vagy hasonló mentális konfiguráció lenne az alap kiváltó oka. Így van e ez?

Ré vagyok. Ez így van, kivéve, hogy bolygó szférátok test komplexumának ezen eltorzulásaiért a földi ember spirituális konfigurációi és mentális hajlamai felelősek.

Mikor a harmadik denzitás aktivitása kihuny és átmegy lehetségesítésbe, akkor egy olyan bolygónk marad, amely első, második és negyedik denzitású. A bolygón ekkor nem lesznek aktív harmadik denzitású vibrációk. Helyesen vélelmezem e, hogy jelenleg a planétán a harmadik denzitású vibrációk összességét azok a vibrációk teszik ki, melyek az olyan entitások test komplexumát alkotják, mint amilyenek mi vagyunk, s hogy most ez az összes harmadik denzitású vibráció ezen a bolygón?

Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdése ennek az ülésnek. Ennek az instrumentumnak van még energiája a kiutalásból, de kényelmetlenség érzet van. Nem szeretnénk kimeríteni ezt az instrumentumot. Elmondhatjuk e, hogy ez az instrumentum jobb konfigurációban látszik lenni a támadás ellenére is, mint korábbi működésekkor.

Hogy kérdésedre választ adjunk, ez csak annyiban téves, hogy a harmadik denzitású tudat/test/lélek komplexumok mellett vannak még lenyomatok, gondolatformák és érzések, melyeket e társ Teremtők hoztak létre. Ezek is harmadikdenzitásúak.

Megválaszolhatunk valamely rövidebb kérdést, amint elhagyjuk ezt az instrumentumot?

Tehetünk e valamit az instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért?

Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok. Minden rendben.

Most elhagyunk benneteket, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő szeretetének és fényének dicsőségében. Járjatok hát a Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.


  1. Az 1981-re érvényes szám helyesen a némileg több mint 60 millió. Ré és Don a 64. ülésben kijavították a hibájukat.