Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

El tudnád mondani először, milyen állapotban van az instrumentum?

Ré vagyok. A korábban elmondottak szerintiben, azzal a kivétellel, hogy egy átmeneti torzulás csökkenti a vitális energia szabad áramlását.

El tudnád mondani, mi ez az átmeneti torzulás?

Ré vagyok. Ez marginális információ.

Akkor nem fogunk kérdezősködni felőle.

Először egy hibáról szeretnélek megkérdezni, amit úgy gondolom, hogy az előző ülésen 1 vétettem, a ma a Földön lévő Vándorok számát illetően. Hibáztam?

Ré vagyok. Te és Ré hibáztunk. A helyes szám a nulláitokból egyel kevesebb a múltkor elhangzottnál.

Köszönöm. El tudnád magyarázni, milyen alapelvek húzódnak meg az általunk a kontaktus beindítására végrehajtott szertartás valamint az – én úgy nevezem – alap fehér mágiás szertartások mögött: védelmi és egyéb alapelvek, törvényszerűségek? Megtennéd ezt, kérlek?

Ré vagyok. Kérdésed irányvonala folytán alkalmasnak érzékeljük eme instrumentum átmeneti vitális energia torzulásának okát is belefoglalni a válaszba. Az ok egy sóvárgási hajlam az Egy Teremtőnek való odaadás csoportos istentiszteleten való kifejezése felé.

Ez az entitás epekedett e védelem iránt tudatosan is, azzal, hogy ő úgy reagál ezen expresszió kellékeire, a szertartásra, a színekre és azok jelentésére, ahogy megadja a torzulásrendszer, mit úgy neveztek, hogy az egyház; a dicsőítő énekre, a kombinált hálaadási imára és legkiváltképp arra, ami a legközpontibb módon tekinthető mágikusnak: az étel magához vételére, amely nem e dimenzióból való, hanem metafizikai táplálékká változtatták át abban, amit ez a kifejeződési torzulás a szentáldozásnak hív.

A tudattalan ok, ami az erősebbik erre a sóvárgásra, annak fölismerése volt, hogy az ilyen kifejeződés, ha egy entitás az Egy Teremtő jelenlétére való átváltoztatásként értékeli azt nagyra, remek védelem az entitásnak, amint mások szolgálatának útján halad.

Az alapelv bármely fehérmágia jellegű szertartás mögött az, hogy úgy csoportosítsa a stimulálókat, melyek lenyúlnak az elme törzsébe, hogy ez a szervezés fegyelmezett és letisztult érzelem vagy szeretet termelődését keltse, mely aztán szolgálhat mind védelmül, mind pedig az intelligens végtelen kapujához vezető kulcsként.

El tudnád e mondani, hogy az aprócska tévedés, melyet az ezt a kommunikációt beindító szertartásban két üléssel ezelőtt vétettünk, miként tette lehetővé az Orion érdekeltségű entitás betolakodását?

Ré vagyok. Ez a kontaktus keskeny sávú és az előfeltételei precízek. A szolgálatát a negatív ösvényen felajánló másik én úgyszintén a kardforgató jártasságával bírt. Ti ebben a kontaktusban, hogy úgy mondjuk, nagy intenzitású erőkkel dolgoztok oly törékeny edénybe töltve, mint egy hópihe vagy mint egy kristály.

A legkisebb botlások is megzavarhatják ezen energiaminták szabályosságát, amik a csatornát formálják ezekhez az adásokhoz.

Tájékoztatásodul megemlíthetjük, hogy szünettartásunk annak szükségéből fakadt, hogy elég bizonyosak lehessünk abban, hogy az instrumentum tudat/test/lélek komplexuma biztonsággal a megfelelő fénykonfigurációban vagy denzitásban van, mielőtt a helyzetet kezeltük volna. Sokkal jobb lett volna engedni, hogy a héj működésképtelenné váljon, mint hagyni, hogy a tudat/test/lélek komplexum úgymond rossz helyre kerüljön.

Tudnál leírást adni vagy mesélni olyan szertartásokról vagy technikákról, amiket Ré használt a szolgálat irányába történő keresésnél?

Ré vagyok. Arról beszélni, amivel hatodik denzitású társas memória komplexumok dolgoznak az előrejutás érdekében, legjobb esetben is félreértése lenne egyszerű kommunikációnak, mivel sok minden elveszik fogalmak denzitásról denzitásra történő átvitele közben, és a hatodik denzitás tárgyalása elkerülhetetlenül jelentősen torzul.

Mindamellett megkísérlünk kérdésedhez szólni, mivel az egy hasznos kérdés abban, hogy lehetőséget ad nekünk újra kifejezésre juttatni a teremtés teljes egységét. Mi egy olyan közös tapasztalás szintjén keressük a Teremtőt, mely titeket nem illet, és ahelyett, hogy körbevennénk magunkat fénnyel, magunk váltunk a fénnyé. Felfogásunk szerint a fényen kívül nincs is más anyag. Szertartásaink, miként nevezhetnéd őket, egy végtelenül finom folytatódásai ama kiegyensúlyozó folyamatoknak, melyeket ti most kezdtek el megtapasztalni.

Mi most már polaritás nélkül keresünk. Ennélfogva nem folyamodunk semmilyen külső erőhöz, mivel keresésünk internalizálódott miközben fény/szeretetté és szeretet/fénnyé válunk. Ezek azok az egyensúlyok, amiket keresünk: az együttérzés és a bölcsesség közti egyensúlyok, melyek tapasztalati megértéseinket mindinkább áthatni engedik azzal, hogy talán közelebb kerülhetünk az Egy Teremtővel való egységhez, amit oly örömtelien keresünk.

A ti szertartásaitok a ti fejlődési szinteteken tartalmazzák a sarkosulás elvét, és a ti sajátos tér/időtökben ez a legközpontibb.

Tovább is válaszolhatunk, ha vannak konkrét kérdéseid.

Előnyös lenne e, ha Ré leírná azokat a technikákat, amelyeket Ré a harmadik denzitása idején arra használt, hogy tudatban, testben és lélekben fejlődjék?

Ré vagyok. Ez a kérdés a Zavar Törvényén túlra esik.

Na és Ré negyedik denzitású tapasztalatai? Azok is a Zavar Törvényén túlra esnének?

Ré vagyok. Ez így van. Hadd fejezzünk ki egy gondolatot. Ré nem elit. Konkrét tapasztalatainkról beszélni olyan csoportnak, aki tisztel minket, nem más, mint egész a speciális tanácsadásig elmenően vezetni. A mi munkánk is az volt, mint a ti népeteké, megtapasztalni az örömök és bánatok katalizátorát. A mi körülményeink némileg harmonikusabbak voltak.

Mondassék ki, hogy bármely entitás vagy csoport megteremtheti a legnagyszerűbb harmóniát bármely külső környezetben. Ré tapasztalatai nem többek a tiétekénél. A tiétek a tánc ebben a tér/időben a harmadik denzitású szüret idején.

Felvetődött a kérdés nem olyan régen a Gízai Nagy Piramis közelében, benne vagy alatt hagyott lehetséges feljegyzések kapcsán. Nincs fogalmam arról, hogy ez előnnyel járna e. Csak annyit kérdezek, hogy származna e bármi előny e terület feltárásából?

Ré vagyok. Bocsánatot kérünk, amiért oly ijedősnek tűnünk az információközléstől. Azonban bármely szó erről az adott témáról a szabad akarat megsértésének lehetőségét teremti meg.

Egy korábbi ülésen 2 megemlítetted, hogy a mágia kapuja a szakértő számára tizennyolc naponkénti ciklusokra esik. Kibővítenéd kérlek ezt a közlést?

Ré vagyok. A tudat/test/lélek komplexum egy sor befolyás alatt születik, mind lunáris, mind planetáris, valamint kozmikus és némely esetben karmikus. Az ebbe az illúzióba való leszületés pillanata jelenti ama ciklusok kezdetét, melyeket megemlítettünk.

A spirituális vagy szakértői ciklus egy tizennyolc napos ciklus, és a szinusz hullám tulajdonságai szerint működik. Így aztán van pár kiváló nap a görbe pozitív felén, melyek a ciklus első kilenc napja – közelebbről a negyedik, az ötödik és a hatodik –, mikor a legalkalmasabb a munkákba belefogni, feltéve, hogy az entitás még híján áll tudat/test/lélek torzulása/valósága teljes tudatos kontrolljának.

Mint mindegyik ciklusnál, a legérdekesebb része ezen adatnak a kritikus pont figyelése, aholis a kilencedikről a tízedikre, illetve a tizennyolcadikról az elsőre virradólag a szakértő némi nehézséget tapasztal, különösen, ha egy másik ciklusban is átmenet zajlik le ugyanekkor.

A ciklusok mélypontján a szakértő a legkevésbé lesz ereje teljében, ám közel sem lesz annyira kitéve nehézségeknek, mint amit kritikus időpontoknál él meg.

A ciklusok felleléséhez venni kell akkor a születés pillanatát, amint a gyermek kibukkan az anyából erre a denzitásra, és attól a pillanattól elindítani a ciklust, s az egész életen keresztül folytatni. Így van?

Ré vagyok. Ez legnagyobbrészt így van. Nem szükséges beazonosítani a születés pillanatát. A napi ciklus, melyben ez az esemény lejátszódik, a legfinomabbakat leszámítva valamennyi munkához kielégítő.

Namost, helyesen feltételezem e, hogy bármilyen varázslatot is hajtson [ekkor] végre a szakértő, az sikeresebb úgymond, vagy jobban az elgondolása szerinti, mint az, amelyiket e ciklus kevésbé időszerű alkalmaikor végez?

Ré vagyok. A ciklus hasznos eszköz a szakértő számára, de mint mondtuk, a szakértő kiegyensúlyozottabbá válásával az eltervezett munkák egyre kevésbé függnek az esélyek eme ciklusaitól, s egyre egyenletesebbé válnak hatékonyságukat illetően.

Nem vagyok képes annak megítélésére, hogy mely ponton, képességeinek mely szintjén éri el a szakértő ezt a – hogy úgy mondjam – függetlenedését a ciklikus működéstől. Tudnál jelzést adni, hogy mely szintű „szakértőség“ volna szükségszerű ily függetlenséghez?

Ré vagyok. Megbéklyózva vagyunk attól, hogy specifikusan szóljunk ezen csoport munkája vonatkozásában, mert a szólás ítélkezésnek hangozna. Annyit azonban mondhatunk, hogy ezt a ciklust ugyanolyan fényben szemléljétek, mint az úgynevezett asztrológiai egyensúlyokat a csoportotokon belül; vagyis, hogy ezek érdekesek ám nem döntőek.

Köszönjük. Azt olvastam, hogy nemrégi kutatás kimutatta, hogy a normál alvási ciklus e bolygó entitásainak minden napi periódusban egy órával később esedékes, hogy így 25 órás ciklusunk van 24 órás helyett. Valóban így van e, és ha igen, miért?

Ré vagyok. Ez bizonyos esetekben van így. A planetáris befolyásoknak, melyekről a marsiak emléket tapasztalnak, némi hatásuk van ezekre a harmadik denzitású fizikai test komplexumokra. E faj adta genetikai anyagát sok testnek síkotokon.

Köszönjük. Ré utalást tett a Stuart és Douglas nevezetűekre egy nemrégi ülésen 3. Ezek a mi, úgy mondjuk, hogy orvosi szakmánk képviselői. Mi a modern orvoslás jelentősége, átfogó jelentősége úgymond, a testi torzulások enyhítésében eme torzulások rendeltetése, illetve, hívjuk úgy, a karma és más hatások tükrében?

Ré vagyok. Ez egy komplikált kérdés. Mindazonáltal teszünk néhány észrevételt ahelyett, hogy egyetlen egybefüggő választ próbálnánk adni, mivel ami gyógyító módszereitek közül allopátiás, az némiképp kettős.

Először is, látnotok kell annak lehetőség/valószínűségét, hogy minden egyes allopátiás gyógyító valójában gyógyító. A ti kulturális nexusotokon belül ezt a kiképzést tekintik a megfelelő módnak a gyógyítói képesség tökéletesítésére.

A legalapvetőbb értelemben bármely allopátiás gyógyító tekinthető talán olyannak, akinek vágya másokat szolgáló a testi komplexumi illetve mentális/emocionális komplexumi torzulások enyhítésében, hogy így a gyógyítandó entitás további katalizátort élhessen meg egy hosszabb szakaszán keresztül annak, amit az életnek neveztek. Ez, hogyha megfelelő, nagy szolgálat másoknak, a bölcsesség és szeretet irányú torzulások összegyűjtésén keresztül, ami véghez vihető illúziótok tér/idő folytonosságának felhasználása révén.

Megfigyelvén a test komplexumnak mint gépnek való allopátiás felfogását, szót ejthetünk egy társadalmi komplexum tünettanáról, mely látható módon azon rendíthetetlen vágy iránt elkötelezett, amely a figyelemelterelés, a névtelenség és az alvás torzulása. Ez eredménye semmint indoka a társadalmi gondolkodásnak síkotokon.

A test komplexum e mechanikus szemlélete cserében megteremtette a torzulások folyamatos burjánzását azirányba, amit betegségnek neveztek, köszönhetően az erős vegyszereknek, amelyek testi torzulások irányítására és elfedésére használatosak. Van egy felismerés sok társatok körében, hogy hatékonyabb rendszerei is léteznek a gyógyításnak, nem kizárva az allopátiást, hanem mellé behozva a sok egyéb gyógyítási módozatot.

Hadd tegyük fel, hogy előfordul egy testi torzulás egy adott entitáson belül, aki előtt aztán nyitva áll a választás, hogy allopátiás segítséghez fordul vagy pedig megtapasztalja a torzulás katalízisét és nem keresi a torzulás kijavítását. Észrevételeznéd az entitás előtt álló két lehetőséget, és az ő elemzését az egyes lehetőségekre?

Ré vagyok. Ha az entitás mások szolgálata irányába polarizálódott, akkor az elemzés azon megfontolási irányok mentén folyik le helyesen, hogy melyik út kínálja a nagyobb lehetőséget másokat szolgálni.

A negatívan polarizált entitás esetében ennek az ellenkezője érvényes.

A polarizálatlan entitásnál a megfontolások véletlenszerűek és legvalószínűbben a kényelem felé vett torzulás irányába mennek.

Dr. Monroe 4 egy négyujjú Bigfoot gipszlábnyomát hozta erre valamelyik nap. El tudnád mondani, melyik fajta Bigfooté volt a lábnyom?

Ré vagyok. El.

Tudom, hogy ez teljesen jelentéktelen, de Dr. Monroe nak szolgálatul úgy gondoltam, meg kell kérdezzem.

Ré vagyok. Ez az entitás a gondolatformák egy kisebb csoportjának volt egyik tagja.

A doktor azt is kérdezte – és tudom, hogy ez nem fontos –, hogy miért nem találtak eddig Bigfoot maradványokat, tehát olyat, amikor a Bigfoot entitások a mi felszínünkön haltak meg. Azt kérdezte, miért nem találták meg soha ilyen entitások maradványait. Meg tudnád ezt válaszolni neki? Semmi jelentősége, csak mint neki való szolgálatként kérdezem ezt.

Ré vagyok. Utalhatsz neki rá, hogy némely, kontinensetek nyugati partvonali hegyvidéke alatt húzódó barlang feltárása egy nap ilyen maradványokat kínál majd. Nem fogják őket általánosan megérteni, amennyiben ez a kultúra még jelenlegi formájában időmércétekkel kellően hosszú ideig fennmarad ahhoz, hogy ez a valószínűség/lehetőségi örvény bekövetkezzen.

Van még elegendő energia egy teljes kérdésre jelenleg.

Mikor a gyógyító gyakorlatoknál azt mondod, megvizsgálni a test érzékeléseit, akkor azokat az érzékeléseket érted ez alatt, amelyek az öt érzékszerv által állnak a test rendelkezésére, vagy a test természetes funkcióira gondolsz, amilyen az érintés, szeretés, szexuális megosztás és a társaság, vagy pedig valami egész másról beszélsz?

Ré vagyok. A kérdező érzékelheti a test komplexumát ebben a pillanatban. Ezek tapasztaló érzetek. Ezen érzékelések legtöbbje, vagy ebben az esetben közel mind, múlékony és érdektelen. Akárhogy is, de a test a tudat teremtménye. Bizonyos érzetek fontosságot hordoznak a töltés vagy villanyáram folytán, amely ezen érzés megtapasztalásakor a tudatban érződik.

Példának okáért ebben a tér/idő nexusban egy érzet erőteljes töltést hordoz, amit fölül kell vizsgálni. Ez azon érzet, amit ti kényelmetlenségi torzulásnak mondtok a test komplexum görcsös helyzete folytán eme munkaülés során. A kiegyensúlyozásban te ezután körüljárnád ezt az érzést. Miért erőteljes ez az érzés? Mert ez lett kiválasztva arra, hogy az entitás mások szolgálatára legyen eme kontaktus felvillanyozásával.

Minden egyes érzést, amely a jelentés utóízét hagyja az elmén, amelynek az emlékezetben marad az íze, fölül kell vizsgálni. Ezek azok az érzékelések, amikről mi beszélünk.

Megválaszolhatunk e valamely rövidebb kérdést, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot?

Tehetünk valamit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat javításáért?

Ré vagyok. Továbbra is vegyétek fontolóra a beállításokat. Lelkiismeretesek vagytok, és jól tudjátok, miként gondoskodjatok az instrumentumról jelenlegi, a csuklóhoz és kézhez kötődő torzulásaiban. A legnagyobb oltalom, mint mindig, a szeretet.

Ré vagyok. Távozom tőletek, barátaim, a Végtelen Teremtő dicső szeretetében és örömteli fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.


  1. ülés, 10. kérdés
  2.  
  1. ülés, 3. kérdés
  2.  
  1. ülés, 11. kérdés
  2.  
 1. Dr. Burt Monroe a University of Louisville biológia karának vezetője volt.