Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Tudnál kérlek először betekintést adni nekünk az instrumentum állapotába, a vitális és fizikai energiák szintjébe?

Ré vagyok. Ennek az instrumentumnak a vitális energiái a múltkor elmondottak szerintiek. A fizikai energiák nagyban eltorzultak a gyöngeség felé jelen tér/időben, azon torzuláskomplexumok tünetei végett, amit ti az arthritises panaszoknak mondtok. A pszichikai támadás állandó, de ezt kezeli az instrumentum oly módon, amivel súlyos nehézségeket zár ki, hűségének és a támogató csoport hűségének köszönhetően.

Ma talán újrajárok egy kisebb talajt, amit már lefedtünk korábbi kérdezősködések során, de megpróbálnék tisztább képet kapni néhány dologról, amit nem értek, valamint lehetőség szerint kifejleszteni egy saját tervet a jövőbeni tevékenységekre.

Az a benyomásom, hogy a közeli jövőben a keresés fel fog erősödni sokak részéről, akik most fizikai testben élnek ezen a bolygón. Az ő keresésük felfokozódik, mivel jobban tudatára ébrednek a teremtésnek, szemben, ha mondhatom, az ember teremtésével. Az irányultságuk és a gondolkodásuk, egy sajátos jellegű katalizátor folytán, visszaterelődik majd az alapvetőbb felfogások felé, hogy úgy mondjam. Helyes e ez így?

Ré vagyok. Általános kifejezések sosem lehetnek teljesen helyesek. Mindamellett megjegyezhetjük, hogy ha a függönyön lyuk kerül a szeme elé, az entitás lehet, hogy most először nagyon is kikémlel az ablakon túlra. Ez a tendencia valószínű a tér/idő és idő/tér folytonosságaitokban e nexusban aktív lehetőség/valószínűségi örvényekből kiindulva.

Feltételeztem, hogy az ok, amiért oly sok Vándor és ide áthozott leszüretelt harmadik denzitású entitás kiváltságnak és rendkívüli előnyös alkalomnak találja, hogy leszülessen erre a bolygóra, az, hogy a hatás, amelyről az imént beszéltem, megadja számukra a lehetőséget, hogy a növekvő keresés folytán teljesebben szolgáljanak. Helyes e ez, általánosságban?

Ré vagyok. Ez az a szándék, ami testbe születése előtt a Vándoroknak van. Sok olyan Vándor van, akinek népetek planetáris gondolkodása nyomán kialakult hibás működése okoz – bizonyos mértékig – olyan állapotot, hogy ő az elme komplexumi tevékenységnek egy olyan konfigurációjában ragad meg, ami – a hozzá tartozó mértékig – meggátolhatja a szándékolt szolgálatot.

Észrevettem, hogy a szokásosnál lassabban beszélsz. Van valami oka ennek?

Ré vagyok. Ez az instrumentum kissé gyenge, és habár erős a vitális energiában és nagyon is alkalmas most a működésre, egy kissé törékenyebb, mint amilyen állapotban rendszerint találjuk. Megemlíthetjük a fájdalomnak nevezett fizikai torzulás egy elhúzódó elviselését, ami gyöngítő hatással van a fizikai energiára. A rendelkezésre álló energia tekintélyes készletének felhasználása érdekében, anélkül, hogy az instrumentumnak bántódása esne, megpróbálunk még keskenyebb sávon csatornázni, mint azt megszoktuk.

Köszönjük. Namost, helyesen értékeltem e ki azt a helyzetet, amelyik nagyobb szolgálat lehetőségét teremti meg,amikor azt mondom: Az inkarnációs vibrációban való rangidősség nagyban sarkosította a most a felszínen élőket, a Vándorok beözönlése pedig nagyban felfokozta úgymond a mentális konfigurációt a spirituálisabb természetű dolgok irányába. Úgy vélem, hogy ez volna az egyik együtthatója a jobb szolgálati körülményeknek. Így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Az eljövendő változások, amint előrehaladunk a negyedik denzitásba– nemcsak a fizikai harmadikdenzitású bolygón való változásokról beszélek a felmelegedés hatására, hanem a negyedik dimenziós vibrációk érkezését kísérő változásokról is emberi képességekben, úgy nevezzük: paranormális tevékenységek véghez vitelében – feltételezem, e kettő szintén katalizátor, és akként működik egy nagyobb keresés keltésére. Így van e?

Ré vagyok. Ez részben igaz. Az előforduló paranormális események nem keresés fokozására tervezettek, hanem azoknak a manifesztációi, akiknek vibrációs konfigurációja feljogosítja eme entitásokat, hogy kapcsolatba lépjenek az intelligens végtelen kapujával. Ezek a paranormális szolgálatra képes entitások dönthetnek úgy, hogy tudatos szinten lesznek efféle szolgálatra. Ám ez az entitás és az ő szabad akarata hatásköre, nem pedig a paranormális képességé.

Állításaid helytálló része a nagyobb lehetőség a szolgálatra a sok változásnak köszönhetően, melyek sok kihívást, nehézséget és látszólagos aggodalmat kínálnak majd illúziótokban sokaknak, akik aztán megértést keresnek majd – ha használhatjuk a helytelen elnevezést – bolygójuk fizikai ritmusai hibás működésének okára.

Ezenfelül léteznek még valószínűségi/lehetőségi örvények is, melyek a harcias tevékenységeitek felé sodornak. Sok ezen örvények közül nem az atomháborúé, hanem a kevésbé megsemmisítő ám hosszadalmasabb úgynevezett „konvencionális“ háborúé. E szituáció, ha létre jönne illúziótokban, sok lehetőséget kínálna a keresésre és a szolgálatra.

Miként kínálná a hagyományos hadviselés a lehetőségeket a keresésre és szolgálatra?

Ré vagyok. A lehetőség/valószínűségek olyan helyzetekre adottak, amelyekben a kontinensetek és általában a földkerekség nagy részei bonyolódhatnak abba a fajta hadviselésbe, amit talán a gerillaháborúkhoz hasonlíthatnátok. A felszabadulás eszménye az úgymond megszálló erőtől, amely vagy az irányított fasizmusé, vagy a vele megegyezően irányított minden javak közös szociális birtoklásáé, nagy mennyiségű elmélkedést ösztökélne a nagy polarizációban, értelemszerűen a szabadság és az elnyomás szembenállásával.

Egy ilyen forgatókönyvben, mint amit épp ez idő/tér nexusban fontolgatnak, értékes helyszínek és személyi állományok eltörlését nem tekintenék kifizetődőnek. Másfajta fegyvereket vetnének be, melyek nem úgy pusztítanak, ahogy a nukleáris fegyvernemetek pusztítana.

Ebben a folytatódó küzdelemben a szabadság fénye beégne az ilyetén polarizációra képesek tudat/test/lélek komplexumába. A szabadság szeretetének nyílt kifejeződésére adódó lehetőség híján a belső tudás keresése ver majd gyökeret az Együttérzés Testvérei által megsegítve, akik emlékeznek az erre a bolygóra hívásukra.

Azt mondod tehát, hogy ez a lehetséges háborús helyzet sokkal nagyobb méretekben terjedne majd szét a földfelszínen, mint bármi más, amit a múltban tapasztaltunk, s ennek következtében a lakosság nagyobb százalékát érintené a katalizátornak ebben a formájában?

Ré vagyok. Ez így van. Ott vannak azok, akik most kísérleteznek az egyik fő fegyverével ennek a forgatókönyvnek, ami az úgynevezett pszichotronikus eszközcsoport, melyet próbaképpen vetnek be olyan változások előidézésére a szélben és az időjárásban, ami végül éhínséghez vezet. Ha erre a programra nem tesznek ellenlépéseket, s az a kísérletekben kielégítőnek bizonyul, akkor a forgatókönyv módszereit nyilvánosságra hozzák. Ezután következne az, amit azok, akiket oroszoknak hívtok, a személyi állománya vér nélküli inváziójának remél, ezen és minden értékesnek tekintett földrészen. Jóllehet a ti kultúrátok népei kis hajlandóságot mutatnak a vér nélküli önmegadásra.

Látható módon kettős katalizátor működik nálunk, és a kérdés az, melyik lép előbb életbe. Azok a jövendölések – így fogom nevezni őket –, amiket Edgar Cayce jósolt, sok földi változásról szólnak, én pedig a jövő leírásának mechanikáján tűnődöm.

Ré, mint itt elhangzott, nem része időnek, de mi mégis lehetőség/valószínűségi örvények miatt aggódunk. Nagyon nehéz számomra megérteni, miként működik a jövendölés mechanizmusa. Milyen értékkel bír egy olyan jóslat, mint amilyet Cayce tett a Földi változások és mindezen forgatókönyvek tekintetében?

Ré vagyok. Tekints a vásárlóra, amint belép az áruházba, hogy megvegye az ennivalót, amellyel telepakolhatja az asztalt azon időszakra, amit egy hétnek hívtok. Egyes boltokban néhány cikk található, míg másokban változatos árukínálat. Mi ezekről a lehetőségi/valószínűségi örvényekről beszélünk, mikor minket kérdeztek, azzal a megértéssel, hogy ezek olyanok, akár egy konzerv, egy befőtt vagy másmilyen árukiszerelés az üzletetekben.

Hogy az emberek eminnen fognak e majd vásárolni vagy amonnan, az ismeretlen a számunkra, miközben idő/tereteket pásztázzuk. Csupán megnevezhetjük egy két választható termék nevét. Az úgymond feljegyzés, melyből az általad Edgarnak nevezett olvasott, ugyanilyen értelemben hasznavehető. Kevesebb tudomás van ebben az anyagban más lehetőség/valószínűségi örvényekről, és több figyelmet szentelnek a legerősebb örvénynek.

Mi is látjuk ugyanazt az örvényt, de sok másikat is látunk. Edgar anyaga megfeleltethető száz doboz hideg gabonapehelynek, egy másik örvény megfeleltethető három, hat, vagy ötven doboz másik terméknek, amit az emberek reggelire esznek. Hogy fogtok reggelizni, az majdnem biztos. De a menü a ti választásotok.

A jövendölések értékénél muszáj felismerni, hogy az csupán lehetőségek kifejeződésében rejlik. Ezen kívül muszáj, szerény véleményünk szerint, gondos megfontolás alá vonni azt is, hogy bármely idő/tér betekintésnek – legyen az a valaki akár a ti idő/teretekből, akár olyan, mint mi, akik az idő/teret egy arra nézve úgymond külsőnek számító dimenzióból szemléljük – igen nehéz dolga lesz időmértéki értékek kifejezésekor. Vagyis, konkrét értelmű prófétálás érdekesebb tartalmában vagy a jövendölt lehetőségfajtában, mint feltételezett bekövetkeztének tér/idő nexusában.

Előttünk áll tehát két egymástól eltérő típusú katalizátor világosan elkülönülő lehetősége, hogy olyan keresői környezetet hozzanak létre, amely nagyobb a jelenleg tapasztalhatónál. Nagy zűrzavar lesz, különösen a földi változások forgatókönyvénél egyszerűen azért, mert már rengeteg jóslat született ezekre a változásokra sok csoport részéről, akik különféle indokokkal álltak elő a változásokra. Tudnád e kommentálni a hatékonyságát ennek a féle katalizátornak, és az eljövendő változások meglehetős széleskörű előismeretét, de az úgyszintén széleskörű változatosságot is a változások úgymond magyarázataiban?

Ré vagyok. Adva lévén erejének mennyisége azon lehetőség/valószínűségi örvénynek, mely szerint a bolygó maga fogja kifejezésre juttatni a planetáris én nehéz szülését a negyedik denzitásba, igen meglepő volna, ha sokan, akiknek némi hozzáférésük van a tér/időhöz, ne volnának képesek ezt az örvényt érzékelni. A mennyisége ennek a hideg gabonapehelynek az áruházban – hogy az előbbi hasonlatunknál maradjunk – aránytalanul nagy. Mindenki, aki prófétál, ezt egyedi szintről, helyzetből vagy vibrációs konfigurációból teszi. Így tehát elfogultságok és torzulások kísérnek sok jövendölést.

Nos, ez a teljes forgatókönyv a következő úgymond húsz évre láthatóan egy növekedés keltésére irányul a keresésben és egy fokozódás keltésére a tudatosságban a természetes teremtést illetően, ám egy szörnyű mértékű zűrzavart is eredményez. Mi az inkarnáció előtti célkitűzése a sok Vándornak, amivel ezt a zűrzavart megpróbálná lecsökkenteni?

Ré vagyok. Az volt a Vándorok célja, hogy e bolygó entitásait szolgálják amilyen módon azok csak kérik, és az is volt a Vándorok célja, hogy vibrációs mintáik talán majd megvilágítják a planetáris vibrációt mint egészet imígy feljavítva a bolygószintű diszharmónia hatásait, és palástolják e diszharmónia bármely következményeit.

Speciális szándékok, úgymint segédkezni olyan szituációban, amely még be sem következett, nem célja a Vándoroknak. A fény és a szeretet oda megy, ahol keresik és ahol szükség van rá, és az irányítását nem tervezik meg idő előtt.

Akkor hát minden itteni Vándor az általa kifejlesztett hajlamok mentén fejti ki hatását, amilyen módon csak alkalmasnak látja megosztani azt, vagy pusztán a polaritásában él, hogy a bolygó össz-tudatosságát segítse.

Van e valami úgymond fizikaibb módja is annak, amiben segít– úgy értem, a vibrációk hozzáadódnak valamiképp, mint az elektromos polaritás vagy egy akkumulátor töltése vagy valami? Ez is segítené a bolygót, a Vándorok puszta fizikai jelenléte?

Ré vagyok. Ez így van, és a működés pontosan úgy fest, mint leírtad. Ezt a jelentést kívántuk előbbi válaszunk második részében átvinni.

Feljegyezheted itt most azt is, hogy mint akármely entitásnak, az egyes Vándoroknak is egyedi képességeik, hajlandóságaik és specialitásaik vannak, hogy így a Vándorok körében képviselt valamennyi denzitás valamennyi szeletkéjéből a pre inkarnációs tálentumoknak egy hosszú sora származik, melyek aztán kifejeződhetnek az általatok most tapasztalt síkon, hogy így leszületése előtti ajánlkozásakor minden Vándornak van valami különleges felkínálható szolgálata, túl még a planetáris szeretet és fény duplázó hatásán és a világítófényként vagy pásztorként szolgálás alapfunkcióin.

Így aztán vannak azok az ötödik denzitásúak, akiknek bölcsesség-kifejezési képességei kiemelkedőek. Vannak negyedik és hatodik denzitású Vándorok, akiknek a szeretet és a szeretet/fény – ha mondhatjuk – passzív sugárzójaként vagy műsorszórójaként szolgáló képességeik megdöbbentőek. Vannak sokan mások, akiknek az ebbe a denzitásba behozott tehetségeik igen sokfélék.

Következésképp a Vándoroknak három alapvető rendeltetésük van mihelyst a felejtést áttörték: az első kettő alapvető, míg a harmadik az adott tudat/test/lélek komplexumra nézve egyedi.

Megjegyezhetjük ennél a pontnál, mialatt a lehetőségi/valószínűségi örvényeken rágódsz, hogy habár sok sok olyan árucikketek van, ami aggodalomkeltő s ekképp keresési és szolgálati esélyeket kínál, azért még mindig van ott egy apró rekesz abban a bizonyos béke, szeretet, fény és öröm áruházában. Lehet, hogy ez az örvény nagyon kicsi, de hátat fordítani neki olyan, mint megfeledkezni a jelen pillanat végtelen lehetőségeiről. Képes volna bolygótok a harmónia felé sarkosulni egyetlen tiszta, erőteljes, ihletteli pillanat alatt? Igen, barátaim. Nem valószínű; ám mindenkor lehetséges.

Milyen gyakori a világegyetemben a vegyes szüret az olyan bolygókra, ahol pozitívan és negatívan irányult tudat/test/lélek komplexumok is vannak?

Ré vagyok. Planetáris szüretek közül, melyek tudat/test/lélek komplexumok termését adják, hozzávetőlegesen 10% a negatív; körülbelül 60% a pozitív; nagyjából 30% pedig vegyes aholis közel minden szüret pozitív.

Vegyes aratás esetén csaknem ismeretlen olyan, hogy a szüret zöme negatív legyen. Mikor egy bolygó erősen a negatív irányba mozdul el, akkor szüretelhető pozitív polarizációra szinte nincs is esély.

Elmondanád, hogy miért nincs szinte esély ilyenkor?

A pozitív sarkosulás képessége megkíván egy bizonyos fokú eltökéltséget.

Akkor ahogy a ciklus ezen utolsó napjai elpárolognak, ha történetesen a szüret most történne meg, ma, akkor egy bizonyos számú pozitívan és negatívan leszüretelt lenne, meg egy bizonyos számú ismétlő. Azt fogom feltételezni, hogy a katalizátor miatt, mely a jelenlegi és a tényleges szüretidőszak közt lesz tapasztalható, a szüretelhető entitások mindkét száma emelkedni fog.

Általánosságban értve, nem konkrétan erre a bolygóra, hanem mondjuk, hogy az általános tapasztalatok szerint a szüreteknél, mekkora mértékű növekedést tudsz a katalízis hatására logikusan elképzelni az entitások számában arra az utolsó időszakra vetítve, vagy tévesen gondolom azt, hogy más bolygók katalizátort dobtak volna be egy szüreti időszak végén, mikor vegyes szüretük volt?

Ré vagyok. Vegyes szüret esetén majdnem mindig van diszharmónia, és ennek következtében hozzáadott katalizátor is, az általatok „földi változásoknak“ nevezett formában. Ez a feltételezésed helytálló.

A Konföderáció vágya, hogy szolgálja azokat, akik esetleg valóban intenzívebben keresnek e hozzáadott katalizátor hatására. Nem kívánunk vállalkozni rá, hogy a szüretben megnövelt számok sikerét kivetítsük, mivel ez nem volna helyes. Mi szolgálók vagyunk. Ha hívnak minket, akkor minden erőnkkel szolgálunk. A százalékok számolgatásában nincs erény.

Namost a ciklusvégi hozzáadott katalizátor kimondottan a bolygót belakó öntudatok irányultságának függvénye. A tudat volt az, amely ellátta önmagát katalizátorral, arra irányítva gondolkodását, amire irányította, úgy hatva ezzel önmagára, ahogy egy testi fájdalom vagy betegség hat az egyéni tudat/test/lélek komplexumra. Egyszer megtettem már ezt a hasonlatot, de most megismétlem, hogy letisztázzam saját gondolkodásom a planetáris entitás valamelyest egyéni entitásként való személetében, amely tudat/test/lélek komplexumok milliárdjaiból áll. Helyes e a nézőpontom?

Ré vagyok. Meglehetősen helyes.

Akkor egy olyan entitással van dolgunk, amely még nem alkotott társas emlékezetet, de mégiscsak egy entitás ugyanúgy, mint ahogy minket önálló entitásoknak lehet nevezni. Folytathatnánk e a megfigyelését az úgymond összeállt entitásnak a galaktikus entitáson keresztül, vagy úgy mondom, a kis planetáris rendszer típusú… Hadd fogalmazzam meg másként. Tekinthetnék egy magában álló napra úgy a naprendszerében, mint egy entitásra, majd pedig egy főgalaxisra annak többmilliárd csillagjával együtt úgy, mint egy entitásra? Folytathatom a bővítést ily módon?

Ré vagyok. Folytathatod, de nem a harmadik denzitású tér/idő keretein belül.

Hadd próbáljunk hozzászólni ehhez az érdekes témához. Tér/időtökben te és társaid szülei vagytok annak, ami még az anyaméhben van. A Föld, miként hívjátok, készen áll megszületni, de a szülés nem megy simán. Mikorra ez az entitás megszületik, szüleinek társas memória komplexumával lesz áthatva, amely pozitív negyedik denzitású lett. E denzitásban szélesebb a látókör.

Ott talán látni kezditek majd rokonságotokat a Logosszal vagy Nappal, mellyel a legközelebbi kapcsolatban álltok. Ez nem a szülő gyerek féle kapcsolat, hanem a Teremtő vagyis a Logosz kapcsolata azzal a Teremtővel, amely a tudat/test/lélek komplexum mint Logosz.

Amint ez a felismerés megtörténik, akkor már kitágíthatjátok a látómező határát, ha úgy tetszik, végtelenséggel felismerve a Logosz részeit szerte az egy végtelen teremtésben, és megérezve, a Tudat gyökere tudatván az intuícióval, az evolúcióban a bolygóikat segítő szülőket a teremtés határtalan és ismeretlen terjedelmében, mivel ez a folyamat sok, sok alkalommal lejátszódik a teremtésnek mint egésznek a fejlődéstörténetében.

A Vándor keresztülmegy a felejtési folyamaton. Említetted, hogy akiknek jelenleg mind a harmadik, mind a negyedik denzitású testük aktiválva van, azoknál nincs az a fajta feledés, mint a Vándornál. Csak azon tűnődtem, hogy ha mondjuk egy hatodik denzitású Vándor itt volna egy harmadik denzitású aktivált testtel, akkor egy olyan feledésen esett e át, amely körzetenkénti, hogy úgy mondjam, egy negyedik, egy ötödik, majd pedig egy hatodik denzitású felejtéssel, és ha netán a negyedik denzitású teste is aktivált volna, akkor egy részleges kiegészítő emléke is lenne, ha az ötödik is aktivált volna, akkor egy másik részleges, ha pedig a hatodik is, akkor teljes emlékezete. Van ennek valami értelme?

Ré vagyok. Nincs.

[Nevet.]

Köszönöm. A feledési folyamat okozott nekem fejtörést, mert azt mondtad, hogy az itt lévő negyedik denzitású aktivált embereknek, akik már szüretelhetők voltak, nincs meg ugyanaz a felejtési problémája. Elmondanád, hogy a Vándor miért veszíti el az emlékeit?

Ré vagyok. Az ok kettős.

Először is a tudat/test/lélek komplexum és a test sejtszerkezete közti kapcsolat genetikai tulajdonságai mások a harmadik denzitásra, mint a harmadik/negyedik denzitásra.

Másodszor a harmadik denzitású entitások szabad akarata megőrzendő. Ezért a Vándorok önként vállalják a tudat/test/lélek komplexum harmadik denzitású genetikai vagy DNS kapcsolódásait.

A felejtési folyamat áthatolható egy olyan mértékig, hogy a Vándor visszaemlékezzen arra, hogy ő ki, és hogy miért van ezen a planetáris szférán. Az azonban már megszegés volna, ha a Vándorok olyannyira áthatolnának a feledésen, hogy a sűrűbb testeket is aktiválnák és ennélfogva mondjuk úgy, egy istenszerű módban lennének képesek élni. Ez nem lenne helyes azok számára, akik úgy döntöttek, hogy szolgálnak.

Az új negyedik denzitású entitások, akik egyre csak különféle szokatlan képességek bemutatására válnak képessé, a jelenlegi tapasztalásuk eredményeként tesznek így, nem visszaemlékezés eredményeként. Mindig van egy kevés kivétel, és elnéző jóindulatotokat kérjük a túláltalánosítás folyamatos zárótüze végett.

Nem tudom, hogy ez a kérdés kapcsolódik e ahhoz, ahová próbálok eljutni vagy sem, de fölteszem, és majd meglátom. A piramisokról beszélve megemlítetted, hogy a rezonáló kamrát azért használták, hogy a szakértő találkozhasson az énnel. El tudnád magyarázni, mit értesz ez alatt?

Ré vagyok. Az énnel a lénye közepén vagy mélységeiben találkozik valaki. Az úgynevezett rezonáló kamra a test eltemetésének és feltámadásának szimbolikájához hasonlítható, aholis az entitás meghal önmaga számára, és a látszólagos veszteséggel való szembesülésen és a létfontosságú nyereség fölismerésén keresztül átváltozik egy új és felemelkedett lénnyé.

Erre a látszólagos halálra felhozhatnám e párhuzamnak azon vágyak elveszítését, melyek illuzórikusak – a harmadik denzitás közönséges vágyait, és a teljes másokért élés vágyainak megszerzését?

Ré vagyok. Jól meglátod a lényeget. Ez volt a célja és szándéka ennek a kamrának amellett, hogy egy a Király Kamrája pozíció hatékony működéséhez szükséges részt képezett.

El tudnád mondani, mit keltett ez a kamra az entitásban, amivel e tudatosságot megteremtette benne?

Ré vagyok. Ez a kamra a tudatra és a testre hatott. A tudatra az érzékelési megvonás és az én kimenekítésének lehetősége nélküli élve eltemetés archetípusi válaszai hatottak. A testre az elme konfiguráció, és a rezonáló kamra építéséhez felhasznált anyagok elektromos és piezoelektromos tulajdonságai hatottak.

Ez lesz az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülésnek. Megkérdezhetjük, van e valami rövid kérdés most?

Tehetünk e valamit a közvetítő kényelme érdekében vagy a kapcsolat javítása érdekében?

Ré vagyok. Úgy érezzük, hogy az instrumentum támogatása jó, és hogy minden jó. Figyelmeztetünk mindenkit a közvetítő fájdalom felé vett torzulásait illetően, mivel ő ezeknek nem szeret hangot adni, de mint támogató csoporttól tudat alatt ez az instrumentum mindkét entitás segítségét elfogadja. Minden jólhangolt. Lelkiismeretesek vagytok. Köszönjük ezt nektek.

Ré vagyok. Elhagylak benneteket, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében örvendezve. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejének és békéjének dicsfényében. Adonai.