Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Tudnál kérlek először adni egy áttekintést az instrumentum állapotáról?

Ré vagyok. Ennek az instrumentumnak a fizikai energiái teljesen kimerültek. A fennmaradók az előzőleg elmondottak szerintiek.

Folytassam az ülést teljesen kimerült fizikai energiákkal? Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez mit jelent.

Ré vagyok. Van rendelkezésre álló kiutalt energiánk, az e csoport két tagja által kínált szolgálatnak köszönhetően, és ennélfogva képesek vagyunk folytatni. Ha ez nem állna rendelkezésre, akkor az instrumentum, akinek az akarata erős, a rendelkezésre álló források akarásával kimerítette volna saját vitális energiáit.

Ennélfogva ha nincs energiakiutalás, és ha az instrumentum olyan mértékben kimerült, mint most, akkor jó tartózkodni az instrumentum használatától. Ha van energiakiutalás, akkor elfogadható ez a szolgálat anélkül, hogy a normál életenergia torzulását kér érné.

Megjegyezhetjük, hogy a fizikai energia nem a fájdalom felé torzulástól merült ki – habár ez nagyfokú jelen tér/időben –, hanem elsősorban az e torzulás folytatódó megélésének halmozó hatásai miatt.

Nagyobb pihenőidőszakot tanácsolnál a mostani ülés vége és a következő ülés közé? Ez segítene a közvetítőnek?

Ré vagyok. Mint mindig, javasolhatjuk, hogy a támogató csoport gondosan figyelje az instrumentumot, és megfigyelései alapján hozza meg döntését. Nem áll kapacitásunkban konkrétan javasolni jövőbeli döntést. Megjegyeznénk, hogy korábbi tanácsunk a minden második napi ciklusbani egy munkaüléssel nem vette figyelembe az instrumentum törékenységét, és így elnézéseteket kérjük ezért a javaslatért.

Ebben a nexusban a torzulásunk a munkaüléseknek egy rugalmas beosztása felé van, mint mondtuk, a támogató csoport döntésein alapulóan az instrumentumot illetően. Újra megjegyeznénk, hogy finom mezsgye van az instrumentumnak egy folytatólagos használatra irányuló gondozása (melyet mi elfogadhatónak tartunk) és a helyes felfogás közt – amennyiben megbocsájtjátok nekünk ezt a névhibát – a teljes csoport szükségét illetően, hogy szolgálatban dolgozzon.

Tehát ha az instrumentum állapota igencsak a határon van, akkor mindenképpen hagyjatok több pihenőt ülések között. Ám hogyha vágy van a munkára, az instrumentum pedig gondos véleményetek szerint mindenhogyan képes rá, akkor a csoport számára, hogy úgy mondjuk, derék tett, hogy munkálkodjon. Ettől egzaktabbak nem lehetünk, mivel ez a kontaktus a szabad akaratotok hatásköre.

Az elsődleges ok, amiért fontosnak találtuk ezt az ülést ma megtartani az, hogy lehet, hogy egy ideig távol leszek, és mivel van egy sürgető kérdésem azzal kapcsolatban, ami vasárnap este 1 történt, mikor is az instrumentum láthatóan transzállapotba csusszant az egyik normál összejövetel idején, és erről szeretnélek kérdezni. Tudnál felvilágosítást adni arról, hogy mi történt?

Ré vagyok. Tudnánk.

Ez esetben elmondanád, hogy mi történt?

Ré vagyok. Mi utasítást adtunk ennek az instrumentumnak, hogy tartózkodjék attól, hogy hívjon minket, hacsak nem e jól körülhatárolt körülmények közt van. Abban az esetben, amelyről beszélsz, ennek az instrumentumnak feltettek egy kérdést arra vonatkozólag, amit ti a Ré Anyagnak neveztek. Az instrumentum hangját adta testvéreinknek a bölcsesség denzitásából, akik előttetek Latwii néven ismertek.

Ez az instrumentum azt gondolta magában, „Én nem tudom ezt a választ. Bárcsak Rét csatornáznám.“ A Latwii csoportja béliek abban a helyzetben találták magukat, hogy megkörnyékezte őket az Orion entitás, amely a maga módján keresi, hogy szolgáljon. Az instrumentum megkezdett előkészülni a Ré kontaktusra. Latwii tudta, hogyha ez a végéhez jut, akkor az Orion entitásnak olyan lehetősége adódik, amit Latwii szeretett volna elkerülni.

Szerencséje ennek az instrumentumnak, hogy először is Latwii ötödik denzitású, és képes elbánni azzal a sajátos vibrációs komplexummal, amit az Orion entitás manifesztált, és másodszor, hogy ott volt akkor a támogató csoportból az, aki nagy mennyiségű támogatást küldött az instrumentumnak ebben a szorult helyzetben.

Így ami történt, az az volt, hogy a Latwii csoportja béliek végig nem eresztették el ezt az instrumentumot, habár ez veszedelmesen közel került a Zavar Útjának megszegéséhez. [Latwii] továbbra is fenntartotta kapcsolódását az instrumentum tudat/test/lélek komplexumához, és hogy információkat generáljon rajta keresztül, noha az instrumentum már kezdett kicsusszanni fizikai hordozójából.

A folyamatos kommunikáció aktusa azt eredményezte az entitás számára, hogy képtelen volt megkaparintani az instrumentum tudat/test/lélek komplexumát, és tér/időtöknek nem több mint egy kis mérője múlva Latwii már vissza is szerezte a mostanra teljesen egybekovácsolt instrumentumot, s folyamatos kommunikációt adott neki támasztékul a visszaintegrálódásba való átmenet során.

El tudnád mondani, hogy mi volt a terve az ötödik denzitású negatív irányultságú entitásnak, hogy miként vitte volna végbe és mik lettek volna a következmények, ha beválik neki?

Ré vagyok. A terv, mely folyamatosan fennálló, az volt, hogy elvigye a tudat/test/lélek komplexumot, miközben az leválasztva volt citrom színű fizikai test komplexum héjáról, hogy aztán ezt a tudat/test/lélek komplexumot idő/teretek negatív részlegeiben helyezze el. Ez a héj aztán a tudattalan, öntudatlan entitásé lett volna, és lehetett volna, mondjuk úgy, dolgozni rajta meghibásodás előidézéséhez, ami kómához vezetett volna, majd végül ahhoz, amit a test halálának mondtok.

Ennél a pontnál az instrumentum felsőbb énje dönthetett volna afelől, hogy a tudat/test/lélek komplexumot a negatív té… – javítunk – idő/térben hagyja, vagy pedig a megegyező vibráció és polaritástorzulások tér/idejében inkarnációt engedélyez. Így ez az entitás egy negatívan polarizált entitássá vált volna a naiv negatív polarizáció előnye nélkül. Hosszúnak találná útját a Teremtőhöz ilyen feltételek mellett, habár az út elkerülhetetlenül jól végződne.

Akkor azt mondod, hogy ha ez az ötödik denzitású negatív entitás sikeresen kísérli meg negatív polaritású idő/térbe átszállítani a tudat/test/lélek komplexumot, mikor ez a komplexum a mit mi úgy nevezünk, transzállapotban van, akkor a felsőbb énnek nincs más választása, mint negatívan polarizált tér/időbe hagyni jóvá leszületést? Így van?

Ré vagyok. Ez nem így van. A Felsőbb Én a tudat/test/lélek komplexum idő/térben maradását is engedélyezhetné. Mindamellett valószínűtlen, hogy a Felsőbb Én határozatlan [ideig] így tenne azon hit felé vett torzulása következtében, hogy a tudat/test/lélek komplexum hivatása az, hogy átélésekhez jusson és más énektől tanuljon, így tapasztalva meg a Teremtőt. Egy magasan polarizált pozitív tudat/test/lélek komplexum negatív tér/idő 2 részlegek által körbevéve csak sötétséget fog átélni, mivel akár a mágnes, nincs hasonlóság úgymond. Így tehát automatikusan akadály képződik.

Hadd győződjem meg róla, hogy értelek. Negatív tér/időben vagy negatív idő/térben él át sötétséget?

Ré vagyok. Negatív idő/térben.

A negatív tér/időbe való inkarnáció akkor efféle feltételek szerint milyen denzitási szintre való megtestesülést eredményezne vegyük mondjuk például, az instrumentum számára?

Ré vagyok. Az erre a kérdésre adandó válasz megsérti az első torzulást.

Jól van, akkor ne az instrumentumot vegyük példának. Mondjuk, hogy ezt egy hatodik denzitású vándorral tették meg. Ha e válasz sérti az első torzulást, ne válaszolj. De mondjuk, hogy egy hatodik denzitású vándorral ez történt, és negatív idő/térbe került. Ez ekkor hatodik denzitású negatív idő/tér volna, és hatodik denzitású negatív tér/időbe inkarnálódna?

Ré vagyok. A feltételezésed helyes. A polarizáció erőssége párosítódna amennyire lehetséges. Néhány pozitív hatodik denzitású Vándornál a közelítés nem igazán volna teljes, a kevés egyenértékű erővel bíró negatív hatodik denzitású energiamező miatt.

Hogy ezt meg lehet csinálni, annak az az oka, hogy a Vándor tudat/test/lélek komplexuma leválasztódik az úgynevezett transzállapotban, elhagyván a harmadikdenzitású fizikai testét, és hogy ebben az állapotban a Vándor nem képes mágikusan megvédeni önmagát? Így van?

Ré vagyok. E közvetítő esetében ez így van. Ez azokra a transzállapotban dolgozó instrumentumokra is szinte kivétel nélkül igaz, akik nem kaptak tudatos kiképzést az idő/térben a – mondjuk úgy – jelenlegi inkarnációjukban. Az ilyen szituációban mágikus védelemre képes entitás denzitásotokban rendkívül ritka.

Úgy tűnik nekem, mivelhogy semmit – vagyishogy semmi rosszabbat nem tudok elképzelni ettől a sajátos kimeneteltől (talán még a tudat/test/lélek komplexum nukleáris bomba általi teljes diszintegrációját), hogy nagyon ajánlatos lenne felkeresni a mágikus kiképzést és védelmet erre a helyzetre. Tudna e és hajlandó volna e Ré betanítani erre a fajta mágikus védelemre?

Ré vagyok. Ez a kérés túlonnan esik az első torzuláson. A mágikus képességet kereső entitásnak egy bizonyos módon kell tennie ezt. Adhatunk általános jellegű instrukciókat. Ezeket már meg is tettük. Az instrumentum megkezdte az én kiegyensúlyozásának folyamatát. Ez egy hosszadalmas folyamat.

Fogni egy entitást, és azelőtt, hogy készen állna rá, neki adni a mágikus erő jogarját, egy kiegyensúlyozatlan módú megszegés. Javasolhatjuk némi érdességgel, hogy az instrumentum soha semmilyen módon ne hívja Rét mialatt nem védi őt ez az összeállítás, amely most jelen van.

Most majdnem pontosan arról a részéről beszélünk itt az Esmerelda Sweetwater könyvnek, amit mi írtunk, mint mikor Trostrick rossz helyre teszi le az űrlány tudat/test/lélek komplexumát. Mi a jelentősége ennek a műnek, amit alkottunk, a mi életünkre nézve? Már egy jó ideje zavarba ejtő a számomra az, amiként ez beillik. El tudnád mondani?

Ré vagyok. Végigvizsgáljuk mindegyikőtöket és azt találjuk, hogy beszélhetünk.

Megtennéd most, kérlek?

Ré vagyok. Visszaigazoljuk a következőt, melyet már így is sejtetek vagy feltételeztek.

Mikor az elköteleződés megtörtént e csoport két tagja közt, hogy a bolygó szféra jobbításán dolgozzanak, akkor ez az elköteleződés aktivált egy némileg erős lehetőség/valószínűségi örvényt. Az e kötet létrehozásának tapasztalata szokatlan volt abban, hogy úgy lett vizualizálva, akárha a mozgó képet néznék.

Az idő elérhetővé vált annak jelenpillanat formájában. A kötet forgatókönyve simán ment egész a kötet befejezéséig. Nem tudtátok befejezni a kötetet, és a befejezés nem úgy került vizualizálásra, mint az anyag egész törzse, hanem megírtátok avagy szerzőként alkottátok meg.

Ez a teremtés egészébeni szabad akarat működésének köszönhető. Mindazonáltal a kötet jelentős események látképét is tartalmazza, mind szimbolikusan, mind konkrétan, amelyeket a mágneses vonzás befolyása alatt láttatok, mely akkor szabadult fel, mikor az elköteleződés megtörtént és e mondhatjátok, küldetésre való elszegődés teljes emléke visszaállt.

Egy olyan helyzet van itt most előttünk, amely aggodalommal tölt el engem, ami ahhoz a megértéshez kapcsolódik úgymond (gyenge egy szó, természetesen) teljesen a… Ez a tevékenység a polaritás hatására fordul elő… Azt gondolom, fontos számomra felderíteni a módszereit – hogyha ezek belül esnek az első torzuláson – az ötödikdenzitású negatív entitásnak, aki elmozdítani próbálja e csoport tudat/test/lélek komplexumait. Belül vagyok e az első torzuláson, mikor arra kérlek téged, írd le, hogy ez az entitás miként lát neki e munkálatnak?

Ré vagyok. Belül vagy.

Nos, miként fog hozzá az ötödik denzitású egyén e munkának, egész a legelejétől, mikor értesül arról, hogy mi létezünk. Hogyan zajlik ez? Nyomon tudnád követni, kérlek, az őt érintő lépéseket? Kérlek.

Ré vagyok. Az entitás tudomást szerez az erőről. Ennek az erőnek megvan rá a lehetősége, hogy felélénkítse azokat, akik alkalmasak lehetnek a szüretre. Ez az entitás az erőforrás kiiktatására áhítozik. Kiküldi seregeit. Kísértéseket kínálnak fel. Ezekről nem vesznek tudomást vagy visszautasítják ezeket. Az erőforrás továbbra is fennáll, sőt, még fejleszti is belső kapcsolatait a harmóniában és a szolgálat szeretetében.

Az entitás úgy határoz, hogy maga kénytelen megkísérelni a kiiktatást. Projekció útján belép eme erőforrás közelségébe. Felméri a helyzetet. Kötve van az első torzulás révén, de kihasználhat bármilyen szabadakarati torzulást. Az instrumentum önként vállalt, inkarnációt megelőző torzulásai a fizikai hordozó tekintetében látszanak a legígéretesebb célpontnak. Bármely eltorzulás a mások szolgálatától szintúgy alkalmas lehet.

Amikor az instrumentum elhagyja fizikai hordozóját, akkor ezt önként teszi. Így az instrumentum tudat/test/lélek komplexumának elmozdítása nem minősülne a szabad akarata megsértésének, ha az az entitást önként követné. Így fest a folyamat.

Tudatában vagyunk szorító vágyadnak, hogy megtudd, miként lehetnétek mint csoport átjárhatatlanok bármely ehhez hasonló befolyás előtt. A folyamatok, melyeket keresel, a saját szabad döntéseitek dolga. Te tisztában vagy a mágikus munka alapelveivel. Mi nem mondhatjuk, hogy tanácsos, csupán javasolhatjuk, mint eddig is, hogy helyénvaló volna ennek a csoportnak energiát fektetnie egy ilyen irányba csoportként, de nem egyénileg, nyilvánvaló okokból.

Az érdekelne, hogy miként érvényesül az első torzulás a tudat/test/lélek komplexumot elmozdító negatívan sarkosult entitásra. Miért követik a negatívan polarizált entitást a negatív idő/tér helyre? Miért követné bármelyikünk is önként az entitást?

Ré vagyok. A pozitív polaritás a szeretetet látja mindenben. A negatív polaritás rafinált.

Akkor azt feltételezem, hogy ha a negatív polaritás bármely olyan más megközelítést alkalmazna, mely nem a másik én szabad akaratát használja, akkor veszít mágikus sarkosultságából és erejéből. Ez így van, nemdebár?

Ré vagyok. Ez így van.

A kiutalt energia kezd alacsonnyá válni. Le kívánunk zárni. Van valami rövidebb kérdés, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot?

Csak hogy tehetünk e valamit az instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért.

Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok. Felismerjük kényszerűségeteket ezekre a puhatolózásokra. Minden rendben, barátaim.

Köszönjük nektek és búcsúzunk tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.


  1. Ez a kérdés az L/L Research 1981. augusztus 16-i Vasárnap esti meditációjára vonatkozik. 

  2. Don visszakérdezése és Ré arra adott válasza (#68.8) alapján úgy tűnik, hogy Ré itt idő/teret akart mondani.