Ré vagyok és köszöntelek benneteket az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

Megadnád nekünk először az instrumentum állapotát, ha megkérlek?

Ré vagyok. A vitális energiák szorosabban illeszkednek az eme entitás számára normális torzulási mértékhez, mint ahogy az előző lekérdezés mutatta. A fizikai komplexum energiák valamelyest kevésbé erőteljesek, mint az előző kérdezésnél. A pszichikai támadási komponens rendkívül erős ebben a sajátos nexusban.

Le tudnád írni, mit nevezel pszichikai támadási komponensnek, és elmondanád, miért erős ebben a sajátos időben?

Ré vagyok. Azt választjuk, hogy ne ismételjünk korábban átadott információt, hanem inkább választjuk megjegyezni, hogy a pszichikai támadás ezen az instrumentumon állandó szinten van, ameddig folytatja ezt az adott szolgálatot.

Ingadozások a támadás intenzitásának torzulása irányában előfordulnak a kedvező alkalmak következtében, melyeket az entitás kínál tálcán bármely gyengeséggel. Ebben az adott nexusban az entitásnak az általatok fájdalomnak nevezett torzulással volt dolga jó sok ideig, miként ezt a mércét nevezitek, és ennek halmozott legyöngítő hatása van a fizikai energiaszintekre. Ez egy kimondottan kedvező lehetőségi célpontot teremt elő, s az entitás, amelyről korábban beszéltünk, kihasználta ezt a lehetőséget arra, hogy a maga módján szolgáljon.

Szerencsés e kontaktus folyamatos vitalitására nézve, hogy a közvetítő egy erős akaratú entitás kevés hajlammal a népetek körében hisztériának nevezett torzulásra, mivel ennek a támadásnak a kábító hatásai állandóak és esetenként több napi időszakotokra bomlasztóak.

Mindezek mellett e sajátos entitás jól alkalmazkodik a helyzethez, indokolatlan torzulások nélkül a félelem felé. Ezért a pszichikai támadás sikertelen, de van némi kimerítő befolyása az instrumentumra.

Megkérdezném, hogy jól elemzem e ki a helyzetet. Mi úgy tekintenénk, hogy ez az úgynevezett támadást végző entitás a mi mostani polarizált feltételeinkbe vetett torzulása szerint kínálja fel szolgálatát, hogy mi így teljesebben értékelhessük az ő polaritását, és mi méltányoljuk és megköszönjük ennek az entitásnak, hogy szolgálni próbálja az Egy Teremtőnket, teljesebb értelemben hozva el úgymond számunkra ismereteket. Helyes ez így?

Ré vagyok. Állításodhoz nem tartozik helyesség vagy helytelenség. Ez negatívan polarizált tetteknek egy pozitívan polarizált és kiegyensúlyozott nézetének kifejezése, aminek hatása a negatívan polarizált tettek erejének legyöngítése.

Mi üdvözölnénk az entitás szolgálatait, aki – a névhibát fogom úgymond használni: – támadásra használ, mivel én nem tekintem ezt egy támadásnak, hanem szolgálat felajánlásának, és mi üdvözöljük ezt a szolgálat-felajánlást, de úgy gondolom, hogy teljesebb hasznát tudnánk venni a szolgálatnak, ha az nem bénítaná le fizikailag az instrumentumot egy kisebb módon. Mivel egy nagyobb fizikai képességgel jobban értékelni tudná a szolgálatot. Nagyra becsülnénk, ha a szolgálat valami olyan módon folyna tovább, amit még nagyobb szeretettel tudnánk üdvözölni, mint jelenleg. Ez – felteszem – valamely olyan szolgálat volna, amibe nem tartozna bele a kábító hatás.

Próbálom megérteni a működését az entitás eme szolgálatának, aki úgy tűnik, hogy folyamatosan velünk van, valamint próbálom megérteni az eredetét ennek az entitásnak, s a minket üdvözlésének mechanizmusát. Fogok tenni egy állítást, amely valószínűleg nemcsak, hogy helytelen, de rendkívüli korlátoltságomat tükrözi a más denzitások s azok működése megértésében.

Gondolom, hogy ez az adott entitás egy tagja az orioni konföderációnak, és lehet, hogy – de az is lehet, hogy nem – egy testjében inkarnált a megfelelő denzitásnak, mely felteszem, hogy az ötödik, és mentális önfegyelmezés révén képes volt tudatosságának egy részét ha nem az egészét ide a mi koordinátáinkra kivetíteni, mondhatnók, s talán a hét test valamelyike alkotja tudat/test/lélek komplexumát. Helyes e ebből bármi is, és el tudnád e mondani, hogy mi helyes vagy helytelen ebből az állításból?

Ré vagyok. Az állítás lényegében helyes.

Inkább nem adnál nekem felvilágosítást az állításom részleteit illetően?

Ré vagyok. Nem érzékeltünk kérdést további részletekben. Kérdezz újra, kérlek.

Melyik testet, melyik színűt használja az entitás ahhoz, hogy hozzánk utazzon?

Ré vagyok. Ezt a kérdést nem kimondottan egyszerű megválaszolni a transzdimenzionális jellemző végett nemcsak tér/időtől idő/térig, hanem denzitástól denzitásig. Az idő/tér fény vagy ötödikdenzitású test kerül felhasználásra mialatt a tér/idő ötödikdenzitású test az ötödik denzitásban marad. A feltevés, miszerint a tudatosság ily módon kivetül, helyes. A feltevés, hogy a tér/idő ötödikdenzitású fizikai komplexumhoz kapcsolt tudatos hordozó az, amely ebben az adott szolgálatban részt vesz, szintén helyes.

Vitathatatlanul nagyon tájékozatlan és szerencsétlen kérdéseket fogok feltenni. Mindazonáltal próbáltam megérteni bizonyos felfogásokat a polarizáció – úgy mondom: – illúziójával kapcsolatban, amely bizonyos denzitási szinteken létezni látszik a teremtésben, és hogy miként tud a tudatosság kölcsönhatásának működése – ez egy igen nehéz téma a számomra és ennélfogva elnézésedet kérem a szerencsétlenül megfogalmazott kérdéseimért, de úgy tűnik nekem, hogy az ötödikdenzitású entitás a csoportunk polarizációnál fogva vonzódik valamiképp a csoporthoz, mely valamilyen módon jelzőfényként funkcionál az entitásnak. Igazam van?

Ré vagyok. Ez lényegét tekintve helyes, erőfeszítéseket viszont csak ímmel ámmal tesz ez az entitás. A pozitívan polarizált entitásokkal vagy entitások csoportjával a szokásos próbálkozásokat miként elmondtuk, az ötödikdenzitású orioni vezérek kegyencei végzik, akik negyedik denzitásúak. A normál trükkje az ilyen negyedik denzitású támadásnak az entitás vagy entitások csoportjának megkísértése a mások szolgálata iránti teljes sarkosulástól az én vagy azon társas szervezetek fölmagasztalása felé, amelyekkel az én azonosul.

Ezen konkrét csoport esetében mindenki a kísértések teljes skáláját megkapta, hogy beszüntesse szolgálatát egymás iránt és az Egy Végtelen Teremtő iránt. Mindenki egyenként visszautasította ezeket a választásokat, és helyette folytatta tovább, számottevő elhajlás nélkül a tisztán más magáit szolgáló irányultsági vágytól.

Ennél a pontnál az ilyen elhangoló folyamatokat felügyelő egyik ötödik denzitású entitás úgy határozott, hogy szükséges lesz mágikus módszerekkel véget vetni a csoportnak, miként a rituális mágiát értitek. Korábban már tárgyaltuk a csoport egyik tagjának ilyen támadással való eltávolításának lehetőségét és megjegyeztük, hogy az instrumentum messze a legsérülékenyebb, az inkarnáció előttes fizikai komplexum torzulásainál fogva.

Annak érdekében, hogy ez a csoport teljesen a Teremtő szolgálatában álljon, mivel mi fölismerjük ezt az ötödik denzitású entitást a Teremtőként, nekünk is meg kell próbálnunk, amilyen módon csak tudjuk, szolgálni ezt az entitást. Lehetséges e számodra kommunikálni felénk ennek az entitásnak a vágyait, ha van még valami azon kívül, hogy szimplán beszüntesse a vételét és a terjesztését annak, amit nekünk nyújtasz?

Ré vagyok. Ennek az entitásnak két vágya van. Az első és legfőbb, hogy, mondjuk úgy, elkallassza egyikőtöket vagy többőtöket e csoportból a negatív orientációba, hogy az a valaki így az önmaga szolgálatának ösvénye mentén válassza a szolgálatot. Ami meg kell előzze ezt, az annak a célja, hogy megszűntesse a csoport egyik tagjának fizikai komplexumi életképességét, mialatt a tudat/test/lélek komplexum egy irányítható konfiguráción belül van.

Szabadjon elmondanunk, hogy míg mi Ré [csoportja] korlátolt megértéssel rendelkezünk, hitünk szerint a szeretet és fényküldés ennek az entitásnak, amit a csoport valamennyi tagja végez, a leghatékonyabb katalizátor, amit csak felajánlhat a csoport ennek az entitásnak.

Mi egy… – bocsáss meg, folytasd csak, ha még folytatni szeretnéd.

Ré vagyok. Azt készültünk megemlíteni, hogy becsléseink szerint ezt az entitást olyannyira neutralizálta ez a szeretetfelkínálás, amennyire csak lehetséges, s folytatódó jelenléte így talán érthető korlátja a szolgálatok különböző nézetei mindkét pólusának, amit csak mindenki a másiknak megadhat.

Egy paradox helyzetben vagyunk olyan értelemben, hogy nekünk, a Teremtő teljes szolgálata érdekében ezen a szinten, a Teremtés mondhatnánk úgy: polarizált szekciójában, kéréseink vannak Ré információiért azoktól, akiket mi itt ebben a denzitásban szolgálunk. Ami azt illeti, épp most volt egy telefonon röviddel ezelőtt. Vannak azonban kéréseink ebben a konkrét esetben egy másik denzitásból is, hogy ne terjesszük ezeket az információkat. Ott van a Teremtő, aki valójában két látszólag ellentétes tevékenységet kér ettől a csoporttól.

Nagyon üdvös lenne, ha elérkezhetnénk egy teljes, egész, totális szolgálat feltételéhez oly módon, hogy minden gondolatunkkal és tettünkkel a Teremtőt szolgáljuk legjobb képességeink szerint. Lehetséges e számodra megoldani, vagy lehetséges e a szolgálatát kínáló ötödik denzitású entitás számára megoldani az általam megfigyelt látszólagos ellentmondást?

Ré vagyok. Nagyon is lehetséges.

Hogyan oldanád hát meg e paradoxont?

Ré vagyok. Vedd figyelembe, ha mondhatjuk, hogy nem áll módodban nem szolgálni a Teremtőt, mivel minden a Teremtő. Egyéni növekedési mintáidban feltűnik az alap harmadikdenzitású választás. Átlapolt emlékeid vannak továbbá otthon denzitásod pozitív polarizációiról. Ennélfogva a te konkrét irányultságod erősen sarkosult mások szolgálata felé, valamint elérte a bölcsességet és együttérzést is.

Nem csupán két ellentétes kérésed van a szolgálatra. Az egymásnak ellentmondó kéréseknek egy végtelen hosszú sorát fogod találni az e forrástól való információkra vagy információk nemlétére, ha figyelmesen hallgatod a hangját azoknak, akiket hallhatsz. Egy hang ez mind, melyre te egy bizonyos hullámhosszon rezonálsz. Ez a hullámhossz határozza meg választott szolgálatodat az Egy Teremtőnek. És történetesen e csoport és Ré csoportjának vibrációs mintái kompatibilisek és lehetővé teszik számunkra, hogy támogatásotokkal szóljunk ezen az instrumentumon keresztül. Ez a szabad akarat hatásköre.

A Teremtőnek egy része láthatóan ujjong a választásodon, hogy kérdezgetsz minket a szellem evolúciójáról. Egy látszólag elkülönült rész specifikus jellegű kérdések nagy területén szeretne nagyszámú választ. Egy másik látszólag elkülönült csoportja népeteknek megszűnni látná szívesen a kapcsolatot e közvetítőn keresztül, negatív természetűnek érezvén azt. A létezés sok más síkján ott vannak azok, akiknek minden idegszála örvendezik a szolgálatodon, és azok, akik, mint az entitás, akiről beszéltél, mást sem akar, mint véget vetni ennek az instrumentumnak az életének a harmadik denzitású síkon. Ők mindannyian a Teremtő. Egyetlen széles készlete van hajlandóságoknak és torzulásoknak, színeknek és árnyalatoknak, egy véget nem érő mintában.

Azok esetében, akikkel ti mint entitások és mint csoport nem rezonáltok együtt, csak szeretetet, fényt, békét és örömöt kívánhattok, és minden jót nekik. Ettől többet nem tehettek, mivel a Teremtő rátok eső része olyan, amilyen, és a ti tapasztalatotok és tapasztalat-felajánlásotok pedig, ahhoz, hogy értékes legyen, mind mind tökéletesebb reprezentációja kell legyen annak, aki igazából vagytok.

Tudnátok talán szolgálni a negatív entitást úgy, hogy felkínáljátok neki az instrumentum életét? Nem valószínű, hogy ezt egy igazi szolgálatnak tekintenétek.

A szerető egyensúlyt sok esetben tehát úgy láthatjátok megvalósulni, hogy felajánljátok a szeretet, elkülditek a fényt, az önmaga szolgálatára irányult entitás szolgálatát pedig hálás elismeréssel tudomásul veszitek, miközben elutasítjátok mint ami utatok szempontjából jelenleg nem hasznos. Így szolgáltok Egy Teremtőt ellentmondások nélkül.

Ez a konkrét entitás egy kábító hatást képes a szolgálatával létrehozni a közvetítőn. Le tudnád írni az efféle szolgálat működési módját?

Ré vagyok. Ennek a közvetítőnek, inkarnációjának kicsi idején, sok fertőzéses torzulása volt halló komplexuma területén, melyek nagy nehézségeket okoztak ebben a kis életkorban, mint mondanátok. E torzulások sebhelyei megmaradtak és csakugyan, amit úgy mondotok, a homloküreg, eltorzult maradt. Az entitás így e torzulásokkal ügyködik, hogy egyensúlyvesztést okozzon, és egy kisebb képességhiányt a látószerv használatában.

Az ötödikdenzitású entitás szolgálatadása mögötti mágikus úgymond alapelveken gondolkodtam, és az ő erre irányuló képességén. Miért képes ő kihasználni ezt a konkrét fizikai torzulást filozofikus vagy mágikus szempontból?

Ré vagyok. Ez az entitás idő/tér konfigurációban képes, hogy úgy mondjuk, behatolni e sajátos entitás mezejébe. Bármi jármű nélkül jött keresztül a karanténon, és így jobban képes volt elkerülni az Őrzők hálózatának észlelését.

Ez a nagy haszna a mágikus működésnek, aholis a tudatosságot lényegében jármű nélkül küldik ki, fényként. A fény azonnalimód hatna egy elhangolt egyénre szuggesztió által, vagyis kilép a forgalom elé, hogyha a szuggesztió az, hogy nincs is forgalom. Ez az entitás, csakúgy, mint mindenki ebben a csoportban, elég fegyelmezett a szeretet és a fény módján, hogy így nem szuggerálható nagyobb mértékben.

A fizikai komplexumnak azonban van egy fogékonysága, amit ez az entitás maximálisan kihasznál az instrumentum tekintetében, azt remélve például, hogy a kábultság fokozása révén az instrumentum majd elesik, vagy hogy a meggyöngült látás miatt csakugyan a forgalmatok elé sétál.

A mondjuk úgy, mágikus törvényszerűségeket pontatlanul a ti mágikus rendszeretekre lehet lefordítani, aholis szimbólumokat használnak, nyomonkövetnek és vizualizálnak annak érdekében, hogy kifejlesszék a fény erejét.

Azt mondod akkor, hogy ez az ötödikdenzitású egyén bizonyos szimbólumokat vizualizál? Feltételezem, ezeknek a szimbólumoknak olyan természetük van, amellyel a folytatólagos felhasználásuknak valamiféle ereje vagy töltete van. Jól gondolom?

Ré vagyok. Jól gondolod. Az ötödik denzitásban a fény olyannyira látható eszköz, mint a te ceruzás írásod.

Akkor helyesen feltételezem e azt, hogy ez az entitás szimbolikába konfigurálja a fényt, ez márpedig az, amit mi fizikai megjelenésnek nevezünk. Ez így van?

Ré vagyok. Ez nem így van. A fényt egy elegendő tisztaságú környezet megteremtésére használja, hogy tudatosságát egy gondosan megalkotott fény hordozóba helyezze az entitás, mely hordozó azután a fény segédeszközeit fölhasználva elvégzi tevékenykedését. Az akarat és a jelenlét a ténykedést végző entitásé.

Ismert e előtted az a könyv, amit az instrumentum és én írtunk úgy tizenkét évvel ezelőtt Esmerelda Sweetwater keresztre feszítése címmel, különösen ami az elűző szertartást illeti, mely az entitások Földre hozásához használatos?

Ré vagyok. Ez így van.

Volt e valami helytelenség az írásunkban, már ami ennek a végrehajtási módját illeti?

Ré vagyok. A helytelenség csupán azon nehézségből esett meg, ami egy szerzőnek adódhat, ha le kell írnia a szükséges felkészülés azon hosszadalmát, ami az eme adott írásban Theodoreként és Pabloként ismertek számára lehetővé teszi a szükséges diszciplínák elsajátítását.

Úgy tűnt nekem, hogy ez a könyv valamiképp teljes egészében kapocs volt sok olyan emberhez, akit a könyv írása óta megismertünk, és sok olyan tevékenységhez, amit megtapasztaltunk. Ez így van?

Ré vagyok. Ez nagyon igaz.

Visszatérek még erre egy későbbi ülésen, mivel nem akarok most elterelődni, mert ez valamiképp az idő mechanikájához kapcsolódik, ami nagy fejtörést okoz nekem.

Hanem azt kérdezném akkor, hogy az ötödik denzitású entitás amikor idejött hozzánk szolgálatot felajánlani, mint említetted, áthatolt a karanténon. Ezt az egyik ablakon keresztül tette, vagy pedig úgymond a mágikus képességei révén?

Ré vagyok. Ezt egy nagyon aprócska ablakon keresztül tette, melyet kevésbé mágikusan irányult entitások vagy csoportok nem tudtak volna előnyükre fordítani.

Namost, ennek a kérdezési iránynak a lényege az első torzulással kapcsolatos és azzal, hogy eleve ez az ablak létezett. Ez vajon a véletlenszerű ablakeffektusnak volt e része úgymond, és vajon ugyanannak a kiegyensúlyozásnak vagyunk e itt szemtanúi az entitás felajánlásainak megkapásakor, mint amit a bolygó általában az ablakeffektus révén megkap?

Ré vagyok. Ez pontosan így van. Amint a planetáris szféra több, információk felkínálására kész magasan fejlett pozitív entitást vagy csoportot fogad, ugyanezen lehetőséget muszáj felajánlani hasonlóan bölcs negatív irányultságú entitásoknak vagy csoportoknak is.

Akkor ebben a látszólagos nehézségben azt tapasztaljuk meg, amit én úgy neveznék, hogy az első torzulás bölcsességének hatása, és ez okból teljesen el kell ismernünk a bölcsességet abban, amit tapasztalunk. Ez az én személyes nézetem. Egybeesik ez Réével?

Ré vagyok. Nézetünkben mi talán tovább is mennénk e lehetőség nagyra becsülésének kifejezésében. Ez egy intenzív lehetőség abban, hogy eléggé szembetűnő mind a tényleges, mind a lehetséges hatásaira nézve, s mivel hatást gyakorol az instrumentum torzulásaira a fájdalom és más nehézségek, úgymint a kábultság felé, ezzel folyamatosan lehetővé teszi az instrumentum számára a választást, hogy szolgáljon másokat és szolgálja a Teremtőt.

Hasonlóképp folyamatos lehetőséget biztosít a csoport többi tagja számára is, hogy eltorzultabb vagy nehezebb körülmények közt is kifejezze támogatását e támadás mondjuk úgy, oroszlánrészét átélő más magának, s ekképp képes legyen fölmutatni a Végtelen Teremtő szeretetét és fényét, továbbá ülésről ülésre továbbra is hírvivőjeként szolgálni ezen információknak, melyeket mi próbálunk felkínálni és ezenközben a Teremtőt szolgálni.

Tehát meglehetősen észrevehetők a lehetőségek, éppúgy, mint az e körülmény okozta torzulások.

Köszönjük. Ez az úgynevezett támadás énnekem és Jimnek is felajánlódik ugyanúgy, mint az instrumentumnak?

Ré vagyok. Ez így van.

Én a magam részéről nem éreztem olyan hatást, amiről tudnék. Lehetséges elmondanod, mely módon kínálják fel nekünk ezt a szolgálatot?

Ré vagyok. A kérdezőnek olyan szolgálat lett fölajánlva, hogy kételkedjen önmagában és hogy elbátortalanodjon számos személyes természetű torzulás kapcsán. Az entitás úgy döntött, hogy nem él ezekkel a lehetőségekkel, az Orion entitás pedig lényegében elveszítette érdeklődését, hogy állandó felügyelet alatt tartsa ezt az entitást.

Az írnok állandó megfigyelés alatt van, és nagyszámú alkalom lett számára fölkínálva a mentális/érzelmi torzulások, némely esetben pedig a mentális/érzelmi komplexumok és a fizikai komplexum ellendarab közti kapcsolati mátrixok fölerősítésére. Amint ez az entitás ráeszmélt a támadásokra, sokkal kevésbé lett rájuk nézve fogadóképes.

Ez a konkrét ok az instrumentum megfigyelésének nagy fölerősödésére és állandósulására, mivel ez a leggyöngébb láncszem ebben az inkarnációban irányításán túlra eső tényezők következtében.

Belül van e első torzuláson az, hogy elmondd nekem, miért élt át az instrumentum oly sok fizikai torzulást inkarnációjának újdonsült idejekor?

Ré vagyok. Ez így van.

Ez esetben megválaszolnád nekem, hogy miért tapasztalt a közvetítő olyan sokat ezekből a korai éveiben?

Ré vagyok. Feltételezésed helytállóságát nyugtáztuk, hogy az efféle válaszadás a Zavar Törvényének megszegése lenne. Nem helyes az efféle válaszokat kiteregetni, mint egy asztalterítéket az ebédhez. Helyes viszont a bevont lehetőségek komplexumán elmorfondírozni.

Akkor hát nincs más szolgálat, amit fel tudnánk jelenleg ajánlani az Orion csoport eme ötödik denzitású entitásának, aki annyira folyamatosan velünk van. Amint most látom, semmit sem tehetünk érte a te nézőpontodból. Ez így van?

Ré vagyok. Ez így van. Jókora humor rejlik abban, amint megpróbálsz polarizált szolgálatot nyújtani az ellentétes pólusnak. Természetes nehézség van abban, hogy ezt tedd, mivel amit te szolgálatnak tekintesz, azt ez az entitás nem szolgálatnak tekint. Amint szeretetet és fényt küldesz ennek az entitásnak és minden jót kívánsz neki, ő elveszíti polaritását és átcsoportosításra kényszerül. Ennélfogva a szolgálatodat ő nem tekintené szolgálatnak.

Másfelől ha te hagynád, hogy ő a szolgálatodra legyen eltávolítva körötökből az instrumentumot, akkor esetleg meg te érzékelnéd úgy, hogy ezzel ő nem szolgált.

Egy kiegyensúlyozott és polarizált szemlélete van itt a Teremtőnek; két felajánlott szolgálat kölcsönösen visszautasítva s egy holtponton, amelynél a szabad akarat fenntartatik, és mindkét fél engedtetik a saját útját járni az Egy Végtelen Teremtő megtapasztalásában.

Köszönjük. Lezárandó a beszélgetésnek ezt a részét csupán annyit mondanék, hogy ha van valami, amit tehetünk, mely a képességeinken belül van – és értem, hogy sok minden van, például amit említettél is, ami nem esik a lehetőségeink keretei közé –, amit tehetnénk ezért a konkrét entitásért; ha te a jövőben tolmácsolnád a kéréseit felénk, akkor mi legalábbis fontolóra vennénk azt, mert mi szolgálni szeretnénk minden szempontból. Ezzel egyetértenél?

Ré vagyok. Úgy érzékeljük, hogy nem voltunk képesek tisztán megvilágítani a te szolgálatodat az ő szolgálati vágya ellenében. Neked szerény véleményünk szerint a helyzet vicces oldalára kell most rálátnod és lemondanod szolgálati vágyadról ott, ahol nem kérnek szolgálatot. A mágnes vagy vonz, vagy taszít. Ragyogj a polarizációd erejében, és engedj másokat is az ellenkező polaritással hasonlóképp tenni, a nagy komikumot látva meg e sarkosulásban és annak bonyodalmaiban a két út hatodik denzitásban történő egyesülése szemszögéből.

Nagyon szépen köszönjük. Egy kijelentés van itt előttem, amit gyorsan felolvasok, és véleményeztetem veled a helyességét vagy helytelenségét illetően. Általánosságban az archetípusi elme az Egy Végtelen Teremtő arcainak megjelenési formája.

Az Atya archetípus megegyezik a férfivel vagy az elektromágneses energia pozitív aspektusával, és aktív, kreatív és sugárzó, akár a mi helyi Napunk. Az Anya archetípus megegyezik a női vagy az elektromágneses energia negatív aspektusával, és befogadó vagy mágneses, mint a mi Földünk, amint befogadja a Nap sugarait, és életet varázsol harmadik denzitású termékenység által. A Tékozló Fiú avagy Bolond archetípus megfelel minden entitásnak, aki láthatóan elkóborolt az egységtől és visszatérését keresi az Egy Végtelen Teremtőhöz. Az Ördög archetípus képviseli az anyagi világ illúzióját és a gonosz megjelenését, de ez pontosabban a katalizátor nyújtója minden egyes entitás növekedéséhez a harmadik denzitású illúzión belül.

A Mágus, Szent, Gyógyító vagy Szakértő megegyezik a felsőbb énnel, és az energiaközpontjaiban lévő egyensúly miatt átlyuggasztja az illúziót, hogy kapcsolatot teremtsen az intelligens végtelennel, tanúbizonyságot téve eközben a harmadik denzitású katalizátorban való jártasságáról. A Halál archetípusa egy entitás átmenetét szimbolizálja a citromszín testből a zöld színű testbe akár ideiglenesen az inkarnációk közt, akár maradandóan a szüretkor.

Mindegyik archetípus az Egy Végtelen Teremtő egy egy aspektusát reprezentálja, hogy tanítsa az egyéni tudat/test/lélek komplexumot a hívás vagyis az entitás tudatának elektromágneses konfigurációja szerint. A tanítás az intuíción keresztül történik. Megfelelő kereséssel vagy elmekonfigurációval az akarat ereje ingajáratként használja a szellemet kapcsolatteremtésre a megfelelő archetípusi aspektussal, mely a tanítás/tanuláshoz éppen szükséges.

Ugyanily módon az intuíció összes többi informálójával is kapcsolat létesül. Ezek hierarchikusak és az entitás saját tudatalatti elméjéből indulnak ki a csoport vagy planetáris elméhez, a szellemi vezetőkhöz, a felettes énhez, az archetípusi elméhez, a kozmikus tudathoz vagy intelligens végtelenhez. Mindegyikkel kapcsolatot létesít az ingajáratul szolgáló szellem a kereső elméjének harmonizált elektromágneses elrendeződésének valamint a keresett információknak megfelelően.

Megkérnélek, hogy észrevételezd a pontosságát ezen megfigyeléseknek, s javíts ki bármely hibát illetve tölts ki bármely kimaradást.

Ré vagyok. Az entitás erre az ülésre már javarészt elhasználta a kiutalt energiát a kimerült fizikai szintjei miatt. Elkezdjük ezt a meglehetősen komplikált választ, ami érdekes, de várhatóan nem kerül befejezésre. Azokról a részekről, melyekre nem adunk választ, azt kérjük, hogy kérdezz minket újra egy jövőtökbeni munkaülésen.

Talán jobb volna a következő ülésen elkezdeni az erre a kérdésre adott választ. Ez a helyénvaló, vagy az energia már rögzítve van?

Ré vagyok. Az energia mint mindig, most is ki lett utalva. A döntés, mint mindig, most is a tietek.

Ebben az esetben folytasd.

Ré vagyok. Talán az első elem, amiről szót kell ejtenünk, az a szellem ingajáratként történő használatának gondolata a tudat törzse és gyökerei közt. Ez egy félreértés, és lehetőséget adunk a kérdezőnek, hogy továbbgondolja a szellem rendeltetését, mivel a tudattal való munkánál egy komplexumon belül dolgozunk, s még nem kíséreltünk meg behatolni az intelligens végtelenbe.

Jól lett kimondva, hogy az archetípusok az Egy Végtelen Teremtő porciói vagy arcának nézőpontjai. Ám emellett messze jobb azt fölismerni, hogy az archetípusok, noha állandók a felkínált termelő energiák komplexumában, semely két keresőnek nem adják e komplexumok ugyanazon termését. Minden egyes kereső minden egyes archetípust azon jellemzőiben fog megtapasztalni az archetípus komplexumán belül, melyek az ő számára a legfontosabbak.

Erre egy példa lehet a kérdező megfigyelése, hogy a Bolond leírása ilyen és ilyen. Ennek az archetípusnak egyik nagy nézőpontja a hit szemszöge, az üres térbe sétálás, tekintet nélkül arra, hogy mi fog történni a következőkben. Ez persze eszelős, ám része a spirituális újonc jellemzőinek. Hogy ezt az aspektust miért nem látta meg, azon eltöprenghet a kérdező.

Viszont most újból meg kell kérnünk, hogy a kérdés hangozzék el újra a következő ülésen, mi pedig mostanra befejezzük ennek az instrumentumnak a használatát. Mielőtt eltávoznánk, megkérdezhetjük, van e valami rövid kérdés?

Csak az, hogy tehetünk e valamit az instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért?

Ré vagyok. Folytassátok, barátaim, a harmónia, a szeretet és a fény erejében. Minden rendben. Méltányoljuk a beállításokat gondos elhelyezésükért.

Ré vagyok. Most elhagylak benneteket, barátaim, a Végtelen Teremtő szeretetének és fényének ragyogásában. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.