(C channelt)

Ik ben Laitos, en ik ben met dit instrument. We groeten jullie in (de) liefde en licht van onze oneindige Schepper. We zijn zeer bevoorrecht om vanavond bij jullie te zijn. We hebben maar een korte boodschap en dat is dat we zijn [onhoorbaar] we zijn met een ieder die de gekanaliseerde vibratie vollediger wil ervaren [onhoorbaar].

Ik ben Laitos. Ik ben Laitos, en ik ben opnieuw met dit instrument. We zijn maar al te blij en voelen ons bevoorrecht om samen te werken met degenen die proberen dienstbaar te zijn [onhoorbaar], bekend als channeling voor jullie, en jullie te vertellen dat we bij degenen zullen zijn die ons roepen in hun meditatie [onhoorbaar] om anderen te dienen is een juist – correctie – is een positieve stap in de richting van je eigen groei in je streven om je steeds meer bewust te worden van de Schepper en wij zeggen dat de activiteit die jij channelen noemt slechts één nederig middel van dienstbaarheid is in je dagelijkse leven.

Je wordt voortdurend blootgesteld aan situaties waarin ieder zijn eigen bewuste beslissingen neemt over de vraag of dat individu anderen zal dienen of slechts gedeeltelijk anderen zal helpen of de anderen zal buitensluiten. In je zoektocht om bewust te worden, merk je dat je in de situaties steeds minder anderen zult weigeren, maar dat je beter zult afstemmen op de gevoelens en behoeften van anderen in relatie tot je omgang met hen. Maar we zeggen, dat om de anderen te helpen en te dienen, we zeggen dat dit alleen gebeurt als je jezelf begint te kennen, of jezelf kennen betekent dat je de ander kent, want het komt uiteindelijk neer op het besef dat we allemaal één zijn.

In groepen of als individuen, zoeken jullie en wij van Laitos zeggen opnieuw dat wij jullie zullen helpen bij jullie zoeken, want wij proberen te dienen, want net als jullie proberen wij onszelf te leren kennen en te groeien, net als jullie en jullie volkeren. Wij staan bij jullie bekend als Laitos. Wij zijn jullie vrienden en wij zijn jullie medereizigers op een weg die jullie zijn gaan betreden. Wij danken jullie voor de gelegenheid om kort te spreken en zullen dit instrument op dit moment verlaten. Wij staan bij jullie bekend als Laitos. Adonai, mijn vrienden.

(Carla channelt)

Ik ben Hatonn, en ik groet jullie, mijn vrienden, in de liefde en in het licht van onze oneindige Schepper. We probeerden contact te maken met degene die bekend staat als L, zowel eerder als voordat we via dit instrument spraken, maar we merken dat de geest van dit instrument enigszins in beslag wordt genomen door de recente ervaringen die het heeft ondergaan en daarom zullen we graag via dit instrument spreken.

Wij danken elk instrument voor de dienst die het levert, doordat het ons in staat stelt onze gedachten met jullie te delen, ongeacht de waarde ervan. Mijn vrienden, dit zijn de manieren en gelijkenissen van dienstbaarheid. Zoals we al eerder tegen jullie hebben gezegd – tegen degenen die aanwezig zijn – is spreken over meditatie, zoeken en over de liefde die ons allen verenigde en schept, spreken over de dingen die bekend zijn. Daarom is het voor ons mogelijk om door te gaan.

Ieder van jullie die in deze woonplaats aanwezig is, probeert zich op dit moment bewust te worden van de manieren van dienstverlening. Daarom willen wij jullie vragen de bloem te visualiseren – de bloem die besluit dat het niet van dienst zal zijn en geen dienst zal aanvaarden, maar onafhankelijk zal blijven. De zon schijnt op de bloem en voordat de bloem nadenkt, gaat het open en ontvangt licht. Er valt regen op de bloem en voordat de bloem het kan beseffen, hebben de wortels gedronken en hun gezondheid en groei behouden. De knop gaat open en wordt de bloesem. En voordat de bloem tijd heeft om na te denken, heeft het dier dat jij de bij noemt ervan afgenomen en het de voortplanting van het leven gegeven, zodat het verder kan gaan. En de diensten die het heeft verleend, wel, dat is het vergeten. Het was onbedoeld prachtig en gaf elke voorbijganger een visioen van perfectie, van uitstraling en van schoonheid. Het heeft de bij die haar het leven gaf, de honing gegeven die de bij in stand houdt, en heeft in de atmosfeer geblazen wat de mensen nodig hebben om te overleven – de zuurstof die degenen op jullie planeet die tot jullie mensen behoort, moeten hebben.

Mijn vrienden, jullie kunnen op geen enkele manier afzien van het aanvaarden van dienstbaarheid en van dienstbaar zijn. Je bent verweven en verstrikt in het tapijtwerk van geven en ontvangen en het kost heel wat moeite om je te onthouden van de realisatie van alles wat je ontvangt en alles wat je mag geven. Het spijt ons te moeten melden dat het onder jullie mensen niet ongebruikelijk is dat mensen zich realiseren dat zij geschenken van anderen ontvangen, maar dat het heel gebruikelijk is dat mensen zich onthouden van het besef dat zij veel geschenken te geven hebben en dat zij die geschenken ook geven zonder inspanning, zonder proberen, alleen met hun bestaan.

Voor ieder van jullie, mijn vrienden, is het net als een bloem, mooi en stralend en perfect, en hoewel je jezelf misschien niet in dit [licht] ziet, zijn er mensen die dat wel doen, en die in ieder van jullie een inspiratie van gedachten vinden, van het gevoel dat die persoon nodig heeft en beseft, hoewel je je niet bewust bent van dienstbaarheid.

Mijn vrienden, het begin van dienstbaarheid komt voordat je je zelfs maar bewust bent van het proces, omdat ieder van jullie onvermijdelijk anderen van dienst is in je gedrag, in je daden, in je gedachten. Voordat je zo hard je best doet om de manieren van dienstbaarheid te leren, kan het dus misschien een goed begin zijn om dank te zeggen aan de liefde die in je is, die je verenigt met alles wat er is en die in je een hart creëert dat ontvangt en die liefde teruggeeft op zoveel manieren en met zoveel middelen, dat je leven een vloeiend tapijtwerk is van geven en ontvangen van dienstbaarheid. Nooit, mijn vrienden, hebben jullie geen voeling met het leven van dienstbaarheid. Op je meest egoïstische of teruggetrokken moment ben je alleen maar aan het pauzeren en leren, terwijl je je sommen verkeerd optelt en opnieuw nadenkt, want de essentie van je leven is liefde en die heb je niet in de hand. Jij zult, net als de bloem, stralen, overeenkomstig met jouw aard, en degenen om je heen zullen de liefde in jou beseffen, zonder inspanning, zonder proberen, zonder pijn.

Mijn vrienden, er is veel dat we zouden kunnen zeggen over het soort dienstverlening dat bewust, bewust gekozen en bewust nagestreefd wordt, en op een ander moment zullen we deze dingen op zoveel manieren uitspreken als we denken dat het nuttig zou kunnen zijn, maar op dit moment willen we jullie een basis van begrip geven over jullie aard. Mijn vrienden, jullie zijn liefde. Jullie maken een deel uit van de oorspronkelijke Gedachte van de Schepper. Er is geen enkele variatie op dit eenvoudige begrip van jezelf, en dus, als je gevoelens over je inspanningen in deze incarnatie zijn dat je harder je best zou kunnen doen, dat je het beter zou kunnen doen, dat je liefdevoller zou kunnen zijn, meer gevend – leg deze gedachten tot rust. Het is goed om de wil te hebben om dienstbaar te zijn, maar het is eerst goed om je aard te kennen, om de basis van liefde te voelen, om je eenheid, je harmonie, je onderlinge afhankelijkheid, de verwevenheid van je leven met al je broeders en zusters te voelen. Jij bent alles wat je zoekt.

Dus, mijn vrienden, bloei zoals je wilt en vergeet niet om dank te zeggen, want de aard van de Schepping is er een van grote vreugde en er is veel dank te bieden dat we het leven in zo´n schepping mogen ervaren. Stap op elk moment uit de illusie als dit fundament te ver van je voeten afdwaalt, want het is van cruciaal belang voor je vooruitgang dat je je bewust blijft van je identiteit.

Wij zouden op dit moment het contact overdragen. Wij danken jullie dat jullie ons deze gedachten laten delen en vragen jullie er van te nemen wat je wilt. Ik ben Hatonn.

(Jim channelt)

Ik ben Hatonn, en ben met dit instrument en groet jullie allemaal nogmaals in liefde en licht. Het is op dit moment ons voorrecht om onszelf aan te bieden bij het beantwoorden van alle vragen die de aanwezigen zouden gebruiken om te vragen. Zijn er op dit moment vragen?

Hatonn, de entiteit die wij kennen als Jezus, vertelde ons toen hij onze planeet verliet, dat hij wat hij de Heilige Geest noemde achter zich zou laten om ons te leiden en richting te geven in ons dagelijks leven. Zou jij, of zou jij jezelf kunnen classificeren als onderdeel van deze Heilige Geest?

Ik ben Hatonn. Mijn broeder, mogen we in antwoord op deze vraag zeggen dat velen worden gerekend onder de legioenen van licht, dezelfde lichtbronnen en boodschappers waarvan degene die bekend was bij jullie volkeren als Jezus van Nazareth ook lid was. Toen deze entiteit, die jullie kennen als Jezus, de woorden sprak die je zojuist hebt gereciteerd, sprak hij over velen, zoals wijzelf en anderen van de Confederatie, die zichzelf aanbieden als de meest nederige boodschappers.

Wij en onze broeders en zusters van de Confederatie bieden onze boodschappen van liefde en licht aan als troost en inspiratie voor degenen op jullie planeet die om onze dienst vragen. Met veel plezier bieden wij deze service aan; in liefde sturen we onze gedachten; in het licht ervaren we de eenheid van de Schepper. Dit alles bieden wij aan als een dienst aan jullie volkeren.

Er is ook nog een andere bron die je misschien tegenkomt en die ook wel beschreven kan worden als de Trooster, waarover gesproken wordt door de entiteit die Jezus heet. Deze bron kan worden gevonden door elke entiteit die zo zoekt in meditatie, want als je je geest tot rust brengt, als je je hart opent en als je je diepste wezen opent voor de Schepper in liefde, zul je daar die kleine, stille stem van binnen vinden, die ook een grote troost voor je zal zijn als je verder gaat op dat pad van spirituele evolutie.

Wij van Hatonn hebben via vele instrumenten en in veel van jullie meditaties gesproken over de noodzaak van meditatie voor degenen die de Schepper willen zoeken. Binnen meditatie zul je de Schepper vinden. Binnen meditatie zul je de vruchten vinden van je evolutiewerk.

Mogen we je verder antwoorden, mijn broeder?

Ik zou graag willen dat je misschien uitweidt over welk deel daarvan – dat mijn eigen verlangen om deze stille, zachte innerlijke stem te vinden buitengewoon groot is en door mijn recente meditatie de… Ik heb het moeilijk gehad om mijn geest tot rust te brengen en de vruchten te beseffen van het openstellen voor de Schepper. Ben ik te ongeduldig? Moet ik hier gewoon mee doorgaan of heb je daar een opmerking over?

Ik ben Hatonn. Mijn broeder, het is vaak het geval bij degenen die een groot verlangen uiten om de Schepper te zoeken, dat de meditatieve staat in eerste instantie zal weerklinken van deze grote roeping en dit grote verlangen. Het is niet ongebruikelijk en er hoeft niet te veel nadruk op worden gelegd. Blijf standvastig in je zoeken en weet dat op elk moment dat je zoekt op de manier van meditatie, er een werk wordt gedaan in je wezen, of je je nu bewust bent van de vruchten ervan of niet.

De kunst van meditatie, heel simpel gezegd, is dat de zoeker zich steeds meer bewust wordt van dit werk dat wordt gedaan terwijl de meditatie wordt ondernomen. Als je in eerste instantie weinig inzicht hebt in de aard van dit werk en in feite het gevoel hebt dat er te midden van zoveel rumoer weinig werk kan worden verricht, laat je zorgen dan rusten en je geest zal ook tot rust komen.

Mogen we je verder antwoorden, mijn broeder?

Nee. Heel erg bedankt.

Wij danken je, zoals altijd, voor het toestaan van onze dienst. Is er op dit moment nog een vraag?

Ja. Ik heb geprobeerd mijn meditaties vroeg in de ochtend te doen en heb veel [onhoorbaar] gehad. Zijn er suggesties die je kunt doen om mijn contact te verbeteren?

Ik ben Hatonn. Mijn broeder, we kunnen in jouw geval alleen maar toevoegen aan wat we zojuist hebben besproken, dat jouw verlangen om de Schepper te zoeken in je meditaties je sterkste bondgenoot is en dat dit verlangen voor jou nieuwe manieren zal openen om dit contact te ervaren. We kunnen geen specifieke suggesties doen over wanneer en hoe je je meditatieve perioden zou kunnen structureren, maar we kunnen alleen suggereren dat elke tijd waarin je een verlangen voelt naar dergelijk contact, benut kan worden, hoe kort ook.

Mogen we je verder antwoorden, mijn broeder?

Ja. Wie was de bron van de geschriften van iemand die hier bekend staat als Sint-Paulus?

Ik ben Hatonn. Helaas, mijn broeder, mogen we dit soort informatie niet onthullen, want er zijn mensen die, laten we zeggen, nadelige gevolgen zouden ondervinden als deze informatie volledig openbaar zou worden gemaakt. We willen niet de indruk wekken dat we vragen van serieuze aard uit de weg gaan, maar we zijn niet in staat dit soort informatie te geven over entiteiten die goed bekend zijn, laten we zeggen, en zeer vereerd worden door jullie volkeren.

Mogen we je verder helpen, mijn broeder?

Nee, je hebt m´n vraag beandwoord, bedankt.

Nogmaals, wij danken je. Is er op dit moment nog een vraag?

[pauze]

Ik ben Hatonn. Zoals altijd was het een grote eer om bij deze groep te mogen mediteren. Wij zouden dit contact op dit moment overdragen en afsluiten via een ander instrument. Ik ben Hatonn.

(L channelt)

Ik ben Hatonn, en ik groet jullie nogmaals in de liefde en het licht van datgene waarnaar jullie verwijzen als de Schepper. Het is een bijzonder genoegen om vanavond de aanwezigheid en de intensiteit van het streven van degenen in deze zaal te ervaren. Mijn broers, mijn zussen…

[kant één van band eindigt]

… we zijn niet in staat de dankbaarheid volledig uit te drukken die we voelen voor de kans om het weinige dat we kunnen bijdragen te delen met degenen die ernaar streven om zo veel te kunnen bijdragen. Wij danken jullen voor deze eer en voor de dienst die jullie ons bewijzen door geduldig naar onze zwakke inspanningen te luisteren. In de liefde en het licht nemen wij van Hatonn afscheid van jullie, “aan God.” Ik ben Hatonn.

(Carla channelt)

Ik ben Nona. Ik groet jullie in de liefde en het licht van de oneindige Schepper. Wij zijn hier op dit moment geroepen voor helende vibraties. Wij danken jullie voor de mogelijkheid om van dienst te kunnen zijn.

[Carla kanaliseert een melodie van Nona.]