De vraag van vandaag heeft te maken met het concept vergeving. Wat is het doel van vergeving, wat is de methode van vergeving, en wie heeft de vergeving nodig in elke situatie.

(Carla channelt)

Onze groeten, liefde en zegeningen voor jullie, mijn lieve broeder en zuster. Wij staan bekend bij jullie als Latwii, en worden op dit moment naar deze groep geroepen. Voor deze grote eer zijn we zeer nederig dankbaar. Ons hart zit vol met zachte plekken, maar de zachtste plek van allemaal is, misschien, deze groep, die door is gegaan op een stabiel en eenpuntig pad, hoewel de weg scheef is, en hoewel jullie allemaal vermoeid zijn. Toch weten we dat genade en je eigen vergeving je de kracht geven om die lichtbron te zijn die de duisternis van onverschilligheid en negativiteit verlicht.

U vraagt vandaag over vergeving, met een speciale nadruk op zelfvergeving. Dit is een toepasselijke vraag, centraal in het begrip van spirituele evolutie. Niet alleen in je eigen cultuur wordt gedacht dat fouten niet kunnen worden gecorrigeerd, dat sommige fouten zo gruwelijk zijn dat ze nooit kunnen worden verzoend, en dat vele permanent naast het bereik van de liefde van de oneindige Één vallen. Hoe wreed jullie mensen zijn, en hoe wreed allen op alle manieren zijn! Een leven volgen van [het lot] is dat wat karma heet in het Oosten.

Karma is die energy die in een dynamische spanning wordt gehouden met een andere entiteit waar de onverzettelijkheid en verlangens van het zelf leven. Zoals je weet, dat wat je zoekt zul je ontvangen. We hebben vaak aangedrongen voorzichtig te zijn naar wat je zoekt, want je zult het ontvangen; wees zeker dat je het wenst. Jullie planeet is vol met ongebruikte en onbruikbare energie vanwege deze basis misvatting over het maken van fouten. Het foutief en verkeerde gedrag is subjectief gezien door de gene die handelt of door een ander wanneer karma tot leven komt tussen iemand die onrecht is aangedaan en iemand die onrecht heeft gedaan, en vanwege de pijn voortgebracht door dit trauma, en omdat het geen enkele wereldse zin heeft om die dingen te vergeten die ervoor hebben gezorgd dat je bent gestruikeld, de inertie van karma zingt vrolijk een herhaaldelijk liedje mee van “ik heb jou, ik heb jou,” en de andere persoon, indien schuld bekend zegt, “hij heeft mij, hij heeft mij.”

Andere karmische relaties zijn zelfs meer complex. Beide voelen gegrond onrecht aangedaan, en beide willen dat er aan elkaar excuses wordt aangeboden, om de lei schoon te vegen. Maar willen zij beide excuses aanbieden voor het eigen gebrek van compassie? Nooit, want er is hen onrecht aangedaan. Dus, er is kostbaar weinig vergeving onder jullie mensen, en degenen die werkelijk vergeven zijn meestal degenen die om kunnen gaan met een grote massa van vaak misleide informatie en misinformatie welke de last vormt van de vervorming van de Wet van Één genaamd Christendom.

Welnu, laten we voor een moment teruggaan en staren naar de werkelijke natuur van wat er gebeurt wanneer een levenlang voorbij is gegaan zonder vergeving. Het verharde hart, met de rest van het fysieke complex van deze entiteit, laat het versleten fysieke voertuig achter en gaat een vlak van bestaan binnen waar het erg duidelijk is dat het niet nodig was om wrok te koesteren, om de pijn vast te houden, om jezelf in angst, walging of afkeer te hullen. Bovendien, ziet de entiteit in dat deze entiteit net zo goed de andere rol had kunnen spelen. Je verblijft op een podium, en jullie zijn acteurs in een zeer reële zin. Je mag de regels kiezen die je gaat zeggen. Je bent niet gebonden aan het begrip van andere mensen, je bent niet gebonden aan het stervende moraal van hardvochtigheid en onvergevingsgezindheid.

Je ziet dat je alle mogelijke mentale, emotionele, spitituele en fysieke staten in je hebt voor potentiëring—niet gepotentieerd, maar gepotentieerd kunnen worden als de omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat je patronen van vervorming en verwardheid zijn overgegaan in de moeilijke tijden van ontevredenheid en boosheid en hardvochtigheid die een gebrek aan vergeving veroorzaken. Maar aangezien je tussen incarnaties zit op dat moment, kan er niets gedaan worden op dat punt in termen van een situatie corrigeren en balanceren, met vergeving, de onverzettelijke en onvermijdelijke beweging op het wiel van karma. Er is alleen één ding dat het wiel van karma stopt, en dat is totale vergeving.

Vergeving is gebaseerd op de kennis van wie je bent. Er zijn twee belangrijke punten om te onthouden hier. Ten eerste, je bent de minste van allen, zoals allen die dienen zijn. Je hebt geen rechten, je hebt geen privileges, je bouwt geen verdedigingen op die je beschermen tegen anderen, want je bent sterker dan dat, je hebt het gehele harnas van wit licht op je, wanneer jouw kennis van de ene oneindige Schepper en je ervaring met deze heerlijke en vredevolle en vreugdevolle aanwezigheid zich uitbreidt. Je moet ook onthouden dat je een portie bent van de Schepper, en dat wat is vergeven door jou zal worden vergeven, en dat wat is vastgehouden door jou zal worden vastgehouden. Jullie zijn wezens met inmense metafysische kracht, en je verkwist je erfenis met kleinzielige wrok en hardheid van hart.

Zoals degene die bekend staat als S zo voorzichtig verzocht, vergeving begint met het zelf, en we zullen uitleggen waarom. Degene bekend als Jesus van Nazareth schrapte uit wat jullie de Tien Geboden noemen, deze negativiteiten die zo veel ongelukkige ideëen hebben gestopt in zo veel hoofden. Deze entiteit zei, “Je hebt twee taken te doen, heb de Heer je God lief, met heel je hart, en heel je geest, en al je kracht; en je naaste zoals jezelf. Bevestig alle wetten en profeten op deze twee geboden.” In deze simpele zin was een enorme hoeveel materiaal, welke je het Oude Testament noemt, verbannen naar een stoffige achterplank, en vergiffenis en verlossing waren eindelijk in beeld gekomen.

Om van de Schepper te houden is tamelijk gemakkelijk. De Schepper geeft zo veel giften, is zo ontzettend genereus. Hij verzorgde ons met alles wat we nodig hebben, op welk leerniveau we ook zijn. Je hebt zuurstof nodig, de bomen geven je zuurstof. De bomen hebben kooldioxide nodig, jouw hele wezen zet deze substantie uit. De creatie van de Vader is een ding van enorme schoonheid en balans, dat een donkere kant lijkt te hebben—de overstromingen, de orkanen, de tornado´s, de afschuwelijke en gruwelijke nasleep van natuurlijke gebeurtenissen. Maar dit kleine leven van je, dat zo snel beweegt en zo snel over zal zijn, is voor jou geen gelegenheid om het jezelf gemakkelijker te maken. Het is een gelegenheid om beter te leren liefhebben, en het zijn moeilijke situaties die deze kennis naar voren brengen. Wanneer iemand mag houden van de Schepper die de wervelwind, en het vuur, en de verschrikkelijke verwoesting van enorme aardbevingen heeft veroorzaakt, dan zul je beginnen te begrijpen dat de lessen van liefde vaak moeilijk zijn, en altijd onvermijdelijk dienen te eindigen in de dood van het fysieke lichaam.

Het is de taak van elke entiteit om te staren naar de situaties waarmee men wordt geconfronteerd, om liefde te vinden, prijzen en het geven van dankbaarheid. In het aanzicht van grote tragedie heeft dit geen zin voor degenen die mooi weer vrienden zijn van de Schepper, en geloven dat de Schepper uitdeler is van de spirituele lollipop, de geluk pil, de rust pil, de wijsheid pil. Nee, mijn vrienden, de Schepper in Zijn grote en verschrikkelijke wijsheid en compassie heeft jullie vrije wil gegeven om alles onder ogen te zien wat je onder ogen moet zien, inclusief de meest moeilijke en negatief ontvangen situaties, om dat te mogen doen wat niet makkelijk is, want hoe makkelijk is het om het kleine ding te vergeven, de kleine fout van een vriend?

Vergeving is als eerste het keren naar een kracht groter dan jezelf, en het geven van een gehele situatie aan die kracht, zodat je de troost en de heling mag ontvangen die je nodig hebt om jezelf te vergeven, of je de benadeelde bent of de zelfveroordeelde kwaaddoener. Er is altijd een gebrek aan vergeving van het zelf dat sterker lijkt te worden vastgehouden dan vergeving van anderen. Je staart te dichtbij in de spiegel van deze illusie en jouw manifestatie daarbinnen. Je geboorterecht is om vergeven te worden, om je elke zelf waargenomen fout te realiseren en om jezelf ervoor te vergeven, en verder te gaan.

Dus, je komt tot een respect, en een eren, en een liefhebben, en een verzorgen van jezelf. De sleutel voor vergeving van anderen is vergeving van het zelf. Laat los, laat los, laat los, geef deze energiën die gemakkelijk geabsorbeerd worden in oneindigheid, terug aan de kracht van het universum, en laat ze niet je eigen gevoelens, je geest, of je hart vervuilen, maar laat vergeving stromen als een zoete rivier onder de oppervlakte van alles wat je doet en zegt.

Wat je opvattingen over jezelf ook zijn, als ze negatief zijn, laat ze los. Als je tegen jezelf zegt “ik ben niet mooi,” dan is daar een hardheid van hart die zal overgaan in karmische situaties met anderen, in een gebrek aan vermogen om anderen te vergeven. Als iemand zegt, “ik ben het niet waard,” dan is daar een gebrek aan bewustzijn van iemands geboorterecht. Verplaatsen van het tijdelijke naar het eeuwige, en staar naar jezelf zoals een meest liefhebbende moeder, vergeef jezelf, accepteer jezelf, sta jezelf toe jezelf te zijn, en leid de bezorgdheid voor het zelf weg van het middelpunt, want het is net zo gevaarlijk als de oogkleppen op het paard voor degenen die kunnen zien maar niet willen. Verzacht, sta toe, vergeef, en wend, en vraag om in een tabernakel te zijn in de onmiddelijke aanwezigheid van de oneindige Schepper. Vraag, ook al voel je je onwaardig, om die persoon te zijn wie onvoorwaardelijke liefde ervaart. Laat liefde je vullen, wat je natuurlijk wenst terug te geven, en wanneer jullie jezelf meer en meer ontvangen als kinderen van de grote Vader en Moeder van het universum, dan mag je jezelf komen koesteren, want jullie zijn allemaal schatten.

Wanneer het werk van vergeving van het zelf is gedaan tot het punt waarop je voelt dat onderhoud is wat nodig is, in plaats van volledige concentratie, dan en alleen dan keer naar de poging om anderen te vergeven. Het is niet egoïstisch om eerst het werk aan het zelf te doen, het is nodig, het is verplicht. Je moet je eigen persoonlijkheid en vooroordelen in balans brengen, hoe kun je anders het huis van de Vader zijn, hoe kan dat licht door je schijnen als je over stag gaat van het verspillen van de energie van liefde in de vervormingen van zelfverbranding?

Laten we zeggen dat we dit werk gedaan hebben, en het komt tot een eind, niet dat je niet van tijd tot tijd terugglijdt in die negatieve programma´s die ervoor hebben gezorgd dat je gepantserd bent tegen de rest van de wereld en hebt overleefd, maar dat je herkend dat je die pantser niet nodig hebt, dat je voorbestemd bent om kwetsbaar te zijn voor omstandigheden, dat je voorbestemd bent een acteur te zijn op het sociale toneel. Dit is de dichtheid waar je leert omgaan met entities in steeds zachtere compassie en liefde. Nu dat je jezelf hebt vergeven, kun je zien dat ook al hebben deze andere entiteiten wellicht het werk niet gedaan, aan het eind van dat werk wat ze op een punt zullen doen, zullen ze hun geboorterecht als kinderen van een vergeven aard vinden, kinderen van de ene Schepper, kinderen van liefde waarin geen oordeel is.

Maar paradoxaal genoeg, is het goed om zorgvuldig te oordelen, naar je beste kunnen, datgene wat subjectief nuttig en gepast lijkt, en dat wat niet—in je relatie met jezelf, met de Schepper, en met je naaste. Compassievolle liefde houdt in dat je dienstbaar bent door over moeilijke dingen te spreken. Indien je deze moeilijke dingen nog niet hebt vergeven, zul je spreken met een hard hart, en je oordeel zal oneerlijk zijn. Alleen zelf-vergeven kun je treden in de vergeving van anderen.

Laat het de intense kleuren van je emoties, je gevoelens, en je lessen niet wegspoelen, door te zeggen dat alle dingen goed zijn. Je hebt in jezelf vooroordelen die duur zijn gewonnen, en waar je naar behoort te luisteren. Wel dus, in alle compassie, je bent rechter, maar je bent een rechter van mededogen, en als woorden moeten worden gezegd die niet zo eenvoudig zijn, worden ze toch zorgvuldig en hoffelijk, en eerlijk, en onbevreesd met liefde en met mededogen gezegd. En in deze communicatie ligt het begin van vergeving, van degene van wie je denkt dat ze je onrecht hebben aangedaan, of deze waarvan je denkt dat jij die onrecht hebt aangdaan. Er is geen verschil tussen die twee in termen van vergeving. Het zijn twee kanten van dezelfde munt. Vergeving is een universele valuta, een soort geld, zullen we maar zeggen, omdat jullie mensen zo geïntereseerd zijn in de macht die geld heeft. Besteed die valuta met een volledig hart.

Om het onvergeeflijke te vergeven, wat deel is van de les van het leren liefhebben zonder conditie, is het enorm helpvol om die persoon binnen jezelf te nemen en ernstig en nederig te bidden voor die persoon, want als je bidt en voorbede doet voor zo´n persoon, zul je leren te houden van die persoon, zul je medeleven hebben met die persoon, en deze veranderingen in bewustzijn zijn een geweldige katalysator voor deze persoon om te zijn (onhoorbaar), die persoon kan ook beginnen aan de lange cyclus van het leren vergeven. Je vooroordelen zijn niet onjuist. Je hebt ze verdiend. Laat ze niet in de steek en zeg dat alle dingen accepteerbaar zijn. Je bent mijlen en mijlen verwijderd van deze hoogte. Eerst moet je leren lief hebben, en je moet leren om wijsheid te hebben, en je moet leren om compassievolle wijsheid te hebben. Op dit moment in je ontwikkeling, probeer je gewoon lief te hebben. Van jezelf kun je dit niet, maar de grote originele Gedachte van Liefde is met jou. Je mag het blokkeren, je kunt jezelf doof maken tegen de roeping, het ligt net achter de deur die je op elk moment kunt openen, wachten om te troosten, te verlichten, en om genade te bieden.

Het vergeven van entiteiten betekent niet dat het voor de vergevende entiteit nodig is om handelingen van de kant van het andere zelf te blijven accepteren die subjectief beledigend en destructief voldoende blijken te zijn dat het zelf—of deze jonge zelven voor wie je verantwoordelijk bent— [is] in gevaar van welke aard dan ook, of het nu mentaal of fysiek is, maar als je die dingen doet die je moet doen, als je besluit over de scheiding omdat je inziet dat unie onmogelijk is, omdat de andere entiteit het werk niet kan doen die jij doet in vergeving, doe je gewoon wat je moet doen, met liefde, compassie en vrede, in de vergeving blijven, het onaanvaardbare accepteren dat kan gebeuren, het onbeminnelijke liefhebben dat de huidige situatie heeft veroorzaakt door zijn katalysator.

Je kunt de staat van zelfvergeving of vergeving van anderen niet aanpassen voor andere entiteiten. Je mag de zaden laten vallen, en jezelf zien als de John Appelzaad van vergeving, omdat vergeving de essentie is van het Rijkdom van de Hemel, en de zaden van vergeving zijn als zuurdesem, die verlichten en rijzen en het heerlijke brood maken van het leven, en liefde, en relaties. Maar je kunt het werk niet voor anderen doen.

Realiseer je daarom dat je het wiel van karma voor jezelf moet stoppen door een zeer grondig en serieus proces van vergeving van het zelf te voltooien, vergeving van het andere zelf of situatie, en vergeving van het proces dat plaats heeft gevonden, met stappen die onhandig of verkeerd lijken te zijn gemaakt. Je neemt jezelf waar in een illusie. Je kunt oordelen tot op het punt van je eigen instinct, maar je kunt niet ten laatste oordelen. Je oordeelt gewoon, en vergeeft, om je eigen positieve polariteit te vergroten.

Waar we het over hebben, wanneer we praten over vergeving, is heling. De hoop van elke entiteit is om geheeld te worden, en heling kan gedefinieerd worden als die staat waarin het karma is gebalanceerd met iedere ziel waarmee je in contact komt, en je realisatie van jezelf is een realisatie van jezelf als heel, perfect, mooi, en een kind van de oneindige Één. Maakt dit jou speciaal en belangrijk? Mag dat nooit zo zijn. Dit maakt je de dienaar van allen. Met compassie komt nederigheid, en je zou graag dienen zoals de gene bekend als Jesus, door de voeten te wassen, door het doen van de onaantrekkelijke dingen die deel uitmaken van de dagelijkse gang van zaken, want, sinds je vergeven bent, leef je in een staat van verlossende vreugde, zodat elke afwas die je wast, elk raam dat je schoonmaakt, elke bloem die je aanraakt, is levend voor het licht in je, en reageert in liefde.

De creatie van de tweede dichtheid verblijft in liefde, behalve op die plekken—en er zijn er zoveel—waar het gebrek van liefde van jullie mensheid de tweede dichtheid heeft beschadigd. Raak in perfecte liefde. Houd je voeten in die fijne rivier van vergeving, en je licht zal schijnen, zoals het zal, en dat wat je is gegeven om te doen zal voor je komen zonder enige inspanning van jouw kant, en wat het ook is, het dweilen van de vloer, het redden van een natie, alles is gelijk als het gedaan wordt in opperste en volledige liefde voor de Schepper, het zelf, de situatie, en elke andere entiteit die er bij betrokken zijn.

Vergeet nooit hoe kort deze beleving is, en hoe belangrijk deze keuze van polariteit is waarin vergeving zo´n belangrijke rol speelt. Liefde vergeeft altijd, maar het haast niet om te vergeven. Onthoud dat aan het kruis, in dat geweldige verhaal van de leraar die bekend staat als Jesus, er niet één maar twee entiteiten waren, één daarvan vroeg niet om vergeving, één daarvan keerde zich niet af van zijn zelfverklaarde fouten. Die entiteit bleef in een staat van karma en onbalans. Er was een andere entiteit die zichzelf als gelijke zonder deugd beschouwde, als de zelfverklaarde maker van echte en ernstige fouten, maar deze entiteit had het geloof en de wijsheid en de visie om zich naar het gezicht van de oneindige Één te keren zoals het scheen door degene die bekend staat als Jezus aan het kruis, fysiek het hoofd draaiend, starend naar het gebroken lichaam dat nog zo helder straalde. “Wil je me alsjeblieft herinneren, als je in je koninkrijk komt?” vroeg de dief, de misdadiger, de moordenaar. “Deze dag zul je met mij in het paradijs zijn.” antwoordde de gebroken en stervende liefhebbende en dienaar van de mensheid.

Moge je je afkeren van fout wanneer het wordt waargenomen, zonder ontmoedigd te worden dat je een fout hebt gemaakt, en vraag vergeving. Diep binnen jezelf, daar is het zelf de Schepper, het verlossende en vergevende zelf, de bron van vergeving. Laat het je overspoelen, sta toe het je dankbaar te laten maken, laat het gevoel van helen plaatsvinden, en weet dat je zelf-vergeven bent. Keer je dan naar de wereld, en door de kracht van het Christusbewustzijn binnen jou, zul je constant vernieuwd worden. En wanneer meer en meer van jullie dit doen, zal het gezicht van de aarde getransformeerd zijn. Dat is hoe krachtig vergeving is.

We hebben lang gesproken, en we verontschuldigen ons, maar we wilden zo graag bij degene zijn die bekend staat als S in het bijzonder, omdat we zo zelden in staat zijn om met deze ziel te spreken in de stem die woorden heeft, maar mogen we tegen dit mooie en geliefde kind zeggen, dat wij de wolken boven zijn, dat we de sterren in de nacht zijn, dat we de vertrouwde dingen zijn die je van dag tot dag aanraakt, dat we in de glimlach van een vreemde zijn, we zijn altijd met je. We wensen voor degene bekend als S om daar bewust van te zijn, in een diepe, en blijvende, en vertrouwende manier, want wij zijn van de vibratie die er voor zorgt dat we met dit instrument van licht zijn als trooster, of wat dit instrument de Heililge Geest zou noemen.

Laat ons je koesteren, wees je ten alle tijden bewust van onze liefde, laat het je overspoelen, en overweldigen, en helen, wanneer je te zwak bent om deze dingen te doen voor jezelf, want wij zijn dat deel van jou dat een beetje dichter bij het goddelijke bewustzijn staat, wat jij Christusbewustzijn noemt. We zijn altijd met je, toch is ons gebruikelijke krachtige verzoek dat de dingen die we zeggen, worden beschouwd als de meningen die ze zijn, de feilbare en mogelijk onjuiste meningen van degenen die ook studenten zijn van de ene oneindige Schepper, en metgezellen met jou op dat oneindige pad. We zullen dit contact op dit moment overdragen aan degene die bekend staat als Jim. Wij zijn die van Latwii.

(Jim channelt)

Ik ben Latwii, en begroet ieder opnieuw in liefde en licht door dit instrument. Op dit moment zouden we onszelf aanbieden om eventuele vragen te beantwoorden die nog in de gedachten van de aanwezigen kunnen zijn. Is er op dit moment een vraag?

Ja, ik heb er één. Ik ben de afgelopen dagen een para keer geconfronteerd geweest met het geven van advies in situaties waar enorm veel misbruik was binnen de (onhoorbaar), misbruik waarbij kinderen betrokken waren, en waarbij er duidelijk zielepijn aan de hand was bij de misbruiker, bij de (onhoorbaar) de persoon die me schrijft, of tegen me praat. In beide gevallen voelde ik bij nader inzien dat het beste advies dat ik kon geven was om door het proces van vergeving te gaan, zodat degene (onhoorbaar) vrij is van karma, vervolgens een gesprek en communicatie aan te gaan die bij de mishandelende entiteit de zielepijn zou openen welke het misbruik heeft veroorzaakt, zodat hij ook mag, hoewel hij niet zou kunnen of wensen in deze situatie te zijn waarin hij was.

Vooral omdat het in beide gevallen gaat om kinderen, en ook om fysieke mishandeling, raadde ik aan de heilige huwelijksband te ontbinden, omdat de spirituele principes volgens welke ik leef in die richting leken te wijzen. Ik vraag me af of je iets kunt zeggen over de metafysische juistheid of onjuistheid van mijn denkprocessen en mijn begrip, omdat ik geloof dat deze mensen allebei naar mij zullen luisteren en ik niet verantwoordelijk wil zijn voor een onjuiste toepassing van spirituele principes.

@Latwii

Ik ben Latwii, en ik ben op de hoogte van je vraag, mijn zuster. Wij stellen vast dat je hebt gesproken volgens de hoogste principes waarmee je vertrouwd bent, en we juichen je inspanningen toe, want je hebt het beste van je eigen ervaring in mededogen gegeven aan, niet alleen degenen die je schrijven, maar ook aan degenen die verantwoordelijk waren voor het crëeren van veel disharmonie binnen de relatie welke het jonge kind omvatte, en we zouden je willen voorstellen dat de informatie die je hebt gedeeld beschouwd kan worden, in het licht van de hele ervaring, door elke entiteit met wie je sprak.

Dit wil zeggen, dat hoewel je informatie en je suggesties wellicht zijn gemaakt met de beste bedoelingen en volgens de hoogste spirituele principes waarmee je vertrouwd bent, er veel meer factoren zijn in de situatie die binnentreden bij elke entiteit dan het best mogelijke advies, en elke entiteit zal worden bewogen door dat wat het krachtigst en meest dringend is binnen het levenspatroon, zoals, immers, elke entiteit te alle tijde heeft bewogen. Als je suggesties in harmonie klinken met het hart van elke entiteit´s huidige levenspatroon en verlangens, dan heb je de entiteit geholpen om in de meest geschikte richting te bewegen.

Als een van de beide entiteiten echter, besluit dat de informatie en inspiratie nuttig en hoopvol is, maar er is nog steeds binnen een van beide of elke entiteit een verlangen om door te gaan in de relatie om welke reden dan ook, dan is dit ook het juiste pad voor die entiteit.

Kortom, we stellen voor dat wanneer je je suggesties aan een ander geeft, dat je geeft, zoals je hebt, het beste van wat je te geven hebt, en de entiteit deze informatie vervolgens laten gebruiken zoals het wil, zonder de verantwoordelijkheid te voelen om de entiteit te verplaatsen naar een plek waar je denkt dat ze misschien niet had kunnen bewegen, of door er niet in te slagen de entiteit in een richting te bewegen die volgens jou meer geschikt is, want elke entiteit is complex, en zal zich op veel plaatsen in een patroon bewegen dat voor geen enkele andere entiteit dan zijzelf te begrijpen is, en men moet zich realizeren dat zelfs die raadselachtige trappen op het pad hun rol even zeker spelen als degene die duidelijk en sterk zijn in hun voorwaartse beweging. Daarom juichen we je inspanningen toe, mijn zuster.

Is er nog een vraag?

@Carla

Nee, ik dank je echt voor dat antwoord, dat is alles wat ik wilde weten en horen. Bedankt.

Ik ben Latwii, en we bedanken jou, mijn zuster. Is er nog een andere vraag op dit moment?

[Pauze]

Ik ben Latwii, en wij zijn gevuld met vreugde dat we deze groep mogen toespreken. Het is inderdaad onze favoriet, zullen we maar zeggen, want we zijn al lang bij elk in deze groep, zelfs vóór die tijden van het eerste contact van vocale aard en we kijken uit naar elke vermenging van vibratie met de onze. We wandelen met je, we zien met je, we ervaren met je, we verheugen ons met je, en we ademen met je op elk moment waarop je de kleuren ervaart van de emoties van je dichtheid van illusie.

Op dit moment zullen we afscheid nemen van deze groep, ons verheugend in liefde en in licht en de ene Schepper prijzen in alle dingen. Wij staan bij jullie bekend als die van Latwii. Adonai, mijn vrienden. Adonai.