Recente vertalingen

27 mei 2021

Gevorderde channeling-cirkel

Groepsvraag: Q'uo, vandaag zouden we graag willen weten hoe we, als spirituele zoekers, zoeken naar eenheid in onszelf en met anderen terwijl we leven in een samenleving die zulke tegenstrijdige en wederzijds onbegrijpelijke waarheden en wereldbeelden bevat?

3 november 2002

Meditatie op zondag

Groepsvraag: de vraag van vandaag, Q´uo, heeft te maken met de intensiteit van katalysatoren die we voelen. We hebben horen zeggen dat het meeste leren welke toereikend is, plaatsvindt met een soort van trauma. We vragen ons af waarom dat is. Komt het door de intensiteit van de les die we willen leren? En is de les die we willen leren waarneembaar van de katalysator die we ervaren of moeten we dieper kijken dan de katalysator die we ervaren? We zouden graag willen dat je ons informatie geeft over hoe we onze katalysator ervaren en hoe we onze katalysator efficiënter kunnen gebruiken? Is het in het omgaan met de katalysator zelf dat we zien wat we proberen te leren of moeten we meer mediteren om de les te ontdekken? Moeten we werken met onze dromen? Moeten we essays maken? Moeten we iets doen naast het kijken naar de katalysator die beschikbaar is in ons dagelijks leven?

11 november 1990

Meditatie op zondag

We gaan op deze avond verder met informatie over het concept aanbidding.

28 april 1996

Meditatie op zondag

De vraag van vanmiddag gaat over zwervers en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Ra zei op een gegeven moment dat zwervers meer kans hadden op psychologische problemen bij het aanpassen aan de vibraties van deze planeet. We vragen ons af of Q'uo zou kunnen spreken over de soorten problemen waarmee zwervers worden geconfronteerd die specifiek voor hen kunnen zijn, anders dan de soorten problemen waarmee inheemsen van deze planeet te maken kunnen krijgen, en speciale aanbevelingen die Q'uo zou kunnen hebben ten aanzien van wat zwervers zouden kunnen doen om hun situaties te harmoniseren.

7 mei 2006

Meditatie op zondag

“Ik zou de Q'uo willen vragen hoe jullie denken over de spirituele principes die betrokken zijn bij het proces van ziekte en het proces van genezing van ziekte, zowel bij onszelf als wanneer we dienen als kanalen voor de genezing van andere zelven, zoals in Reiki genezing."

23 juni 1990

Speciale meditatie

De vraag van vandaag heeft te maken met het concept vergeving. Wat is het doel van vergeving, wat is de methode van vergeving, en wie heeft de vergeving nodig in elke situatie.

6 november 1994

Zondag Meditatie

Groepsvraag: De vraag van vanmiddag heeft te maken met genezing. We zouden graag willen weten wat de voorwaarden zijn voor genezing, wanneer is genezing gepast voor een entiteit, wanneer zou het voor een entiteit niet gepast zijn om genezing te ervaren, en gewoon alles in het algemeen dat je ons kunt vertellen over het genezingsproces en hoe we eraan kunnen deelnemen.

23 mei 2009

Zaterdag Meditatie

Groepsvraag: Onze vraag voor vanavond gaat over wat we mentale ongelijkheden of distorsies zouden kunnen noemen. Ze lijken in het algemeen vaker voor te komen bij de afgedwaalden. Jullie hebben ons al eerder verteld over de moeilijkheden die door de afgedwaalden en vibraties van een andere dichtheid worden ervaren bij het vermengen met de golflengtes van deze dichtheid, maar naar verloop van tijd lijkt het dat steeds meer mensen, ongeacht afkomst, het moeilijk hebben met het mentaal balanceren van de nieuw-opkomende veranderingen in vibratiegolflengte richting het naderende vierde dichtheid met die oude energieën van onze hedendaagse cultuur. Kun je ons informeren over waarom deze onbalans optreedt? Komen ze vaker voor bij de afgedwaalden? En wat zijn de spirituele grondprincipes achter zulke mentale moeilijkheden?

21 november 2015

Zaterdag Meditatie

Beste Q'uo, deze wereld wordt geteisterd door terugkerende verhalen van intens conflict, disharmonie en leed. Een recent voorbeeld doet zich voor in Europa waar honderdduizenden vluchtelingen hun door problemen geteisterde thuisland hebben verlaten om veiligheid, zekerheid en een nieuwe kans op leven te vinden. Er staan deze vluchtelingen veel verwelkomende energieën te wachten, maar ook veel verzet en op sommige plaatsen zelfs gewelddadige xenofobe aanvallen. Onze belangrijkste focus vandaag ligt op de betekenis en het doel van deze gebeurtenissen. Zijn deze katalysatoren ontworpen, zogezegd, om te dienen als mechanismen voor een wereldwijde katalysator die velen, zo niet alle mensen binnen de illusie treft? Dat wil zeggen, wekken deze katalysatoren de wereldwijde identiteit op en helpen ze ons om moeilijke vragen over liefde en wie we zijn onder ogen te zien? De secundaire focus van onze vraag is dienstbaarheid. Voor degenen die reageren op deze verontrustende momenten en besluiten dat ze willen dienen en liefde willen uitstralen, hoe kunnen ze in de behoeften van vluchtelingen en al diegenen die onder onderdrukking lijden voorzien? Wat kunnen we echt doen in ons dagelijks leven en in meditatie om vrede te brengen op deze belaste planeet?

26 maart 2016

Zaterdag Meditatie

Onze vraag vandaag komt van N. in Moskou en betreft de relatie tussen liefde en wijsheid, in het bijzonder, kan wijsheid een opening van het groene energiecentrum op de een of andere manier onderdrukken of belemmeren? Aan de ene kant zegt Ra dat liefde en wijsheid niet tegenover elkaar staan, maar eerder twee kanten van dezelfde medaille vormen. Aan de andere kant zegt Ra dat op het negatieve pad wijsheid veel eerder wordt verzameld dan op het positieve pad.