Jim: Het lijkt erop dat ons doel hier is om te helpen bij de geboorte van de vierde dichtheid. Nu het klaar lijkt te zijn, wat zal ons doel hier zijn op een stervende aarde van de derde dichtheid, afgezien van de jongere mensen die de planeet opruimen en genezen? Waar moeten we ons over opwinden vanaf nu tot het einde van onze incarnatie aanbreekt? Waar moeten we ons op concentreren tijdens de rest van de derde dichtheid?

(Carla channelt)

We zijn degenen die bij jullie bekend staan als het principe van Q’uo. We begroeten jullie in de liefde en in het licht van de ene oneindige Schepper, in wiens dienst we vanavond naar jullie toe komen. We voelen ons zeer bevoorrecht dat we zijn uitgenodigd voor jullie werksessie en het is een genoegen om met jullie te spreken over het onderwerp van aandacht voor degenen die op dit moment op Planeet Aarde dienen.

Maar eerst willen we, zoals altijd, mijn vrienden, vragen dat jullie met zorgvuldig inzicht en onderscheidingsvermogen luisteren naar wat we te zeggen hebben. Neem alstublieft niet simpelweg wat we te zeggen hebben als compleet, maar wacht op de resonantie waarover degene die bekend staat als W sprak; die resonantie die je vertelt dat een gedachte voor jou is, voor nu en voor de komende tijd. Als een gedachte voor jou niet levend en resonerend lijkt, ga er dan gewoon aan voorbij. Als jullie dit voor ons willen doen, zullen we ons hart kunnen laten rusten in de wetenschap dat we geen inbreuk kunnen maken op jullie vrije wil of jullie spirituele reis kunnen verstoren. Bedankt voor deze gunst.

Als we kijken naar de vraag wat we moeten doen tussen nu en het moment waarop je deze incarnatie verlaat, zouden we de opvattingen die je aan het begin hebt aangeboden, mijn broeder, uitbreiden, want we hebben op geen enkele manier het gevoel dat het werk van degenen die we dienen op Planeet Aarde in deze tijd gebeurt simpelweg omdat de planeet zelf het behaald heeft om geboren te worden in de vierde dichtheid.

Het is inderdaad zo dat, in termen van de geboorte van de Planeet Aarde van de vierde dichtheid, het werk voltooid is. Het is echter nadrukkelijk niet zo dat het werk van degenen op Planeet Aarde op dezelfde manier is afgerond. Er zit een natuurlijk ritme in elke incarnatie die jij ervaart of die anderen ervaren. Geen enkel deel van een incarnatie is dode tijd. En voor die dwalers die hier kwamen om te helpen met de oogst, zoals je denkt dat je deed, mijn broeder, is het werk nadrukkelijk nog niet af, want de velden zijn wit van de oogst 1 en jullie zijn de werkers die zijn gekomen om te helpen.

Je moet je herinneren dat de weinigen die hebben gewerkt om te promoveren in de polariteit van dienstbaarheid aan het zelf, zich ook in hun laatste incarnatie bevinden voor graduatie. Ze werken, sommige bewust en sommige onbewust, aan het creëren van een klimaat van angst en het vergroten van het lijden. Hierdoor is de oogst, net als de oogst die wordt gesneden, moeilijk te plukken. Het snijdt en scheurt de vingers die uit de stam plukken.2 Het is niet per se prettig om de mensen om je heen te observeren en er getuige van te zijn terwijl zij hun leven uitdraaien en jij het jouwe. Er is veel chaos. Er is een oogst, laten we zeggen, van angst en bezorgdheid. De tijden, zullen we maar zeggen, zijn onrustig en het is gemakkelijk om je ongerust te voelen, want je weet niet wat er gaat komen, maar nu is het de tijd waarin die energieën van liefde, kracht en vrede het meest nodig zijn.

Als er een storm op zee is, is er een vuurtoren nodig, want in de storm kun je de rotsen die onder het water verborgen zijn niet zien. Ieder van jullie is als de lamp op de heuvel. Je hebt misschien het gevoel dat je heel weinig kaarskracht hebt, maar toch dringt het licht door. Je kunt zelfs een kaars op 800 meter afstand zien en jullie, mijn vrienden, zijn veel meer dan een kaars. De oneindige liefde en het licht van de ene Schepper stromen door je lichaam en terwijl je de oneindige energie ervan zegent, stuur je het de wereld in, en dat licht zegt tegen degenen om je heen: “Er is liefde, er is veiligheid, er is intimiteit, er is een vrede die alle begrip te boven gaat.”

Een hongerende wereld ziet licht zoals dat van jou en zij worden gevoed, want wat door jou heen komt is oneindig, het kan niet uitgeput raken. Jullie hebben de verantwoordelijkheid om een mens te zijn in deze tijd van verschuiving. Je draagt de oneindigheid in je. Elke keer dat je bidt, ga je het oneindige licht binnen. Elke keer dat je mediteert, rust je in onvoorwaardelijke liefde, terwijl je verblijft bij de Oneindige. Het is niet de menselijke kracht die de vlam aansteekt die jij de wereld aanbiedt, maar de Schepper zelf. Jij bent eenvoudigweg een kanaal waardoor dat licht kan stromen. En wanneer je energielichaam open is en je hart open is, barst dat licht in grote schoonheid over de wereld.

Jij vraagt, mijn broeder: “Waarover kan ik enthousiast zijn? Waar moet ik me op concentreren tussen nu en wanneer ik het grotere leven binnenga?” Wij willen jullie herinneren aan het verhaal van de Honderdste Aap.3 Dit is een waargebeurd verhaal over apen op twee eilanden die een andere manier leerden om bananen te eten. De wetenschappers die de apen op deze twee eilanden bestudeerden, merkten dat op een gegeven moment de kennis over een verbeterde manier om bananen te eten van het ene eiland naar het andere was verplaatst en op de een of andere manier, omdat iedereen op het ene eiland wist hoe je bananen moest eten, werd deze informatie verspreid zodat de apen op het andere eiland hetzelfde begonnen te doen.

Voordat je naar deze plaats van dienstbaarheid en lering kwam, hoopte je dat je het bewustzijn van Planeet Aarde zou kunnen verlichten. Voordat je in het fysieke lichaam kwam, wist je niet precies welke vorm die dienst zou aannemen. En je hebt je hele leven tot nu toe besteed aan het uitzoeken: “Wat hoort er bij dienstbaarheid in mijn leven? Wat hoort bij leren? Welke lessen draag ik mee op een incarnatie niveau waar ik me op zou willen concentreren voordat de dagen, het licht en de adem in het fysieke lichaam opraken?” Het antwoord is voor iedereen anders, maar het is zeer waarschijnlijk dat je hoopte hetzelfde verschil te maken als de apen op het eerste eiland toen ze leerden hoe ze op een betere manier een banaan konden eten.

Misschien heb je de film Pay It Forward gezien. Eén tiener kreeg het idee om anderen te dienen en deze tiener in de film stook een hele stad aan met die energie. Het lijkt misschien entertainment en fictie, maar elk jaar wanneer de geboorte van Jezus wordt herdacht, openen mensen over de hele wereld die deelnemen aan de geest van Kerstmis hun hart, letten op hun buren en steken hun hand uit om van dienst te zijn. Dat is geen fictie, en het is ook geen fictie om je telkens weer te herinneren wanneer er een natuurramp plaatsvindt, zoals de orkaan Katrina of de aardbeving die onlangs Haïti trof. In die gevallen openden mensen hun hart en ontdekten dat ze echt om vreemden gaven, in het besef dat er niet zoiets bestaat als een vreemdeling in de stam van de mensheid.

Dit is misschien een centraal thema om enthousiast over te zijn, mijn broeder. De kans is er elke dag van de rest van je incarnatie. Geef het uit om anderen te dienen met zo’n stijl, genegenheid, humor en zo’n essentieel elan dat je anderen aansteekt met het verlangen om dat licht en die liefde te delen, zodat ze beginnen te stralen, ze beginnen te dienen en op hun beurt anderen aansteken. Visualiseer dat de liefde en het licht van de Oneindige een pandemie worden op deze nieuwere Planeet Aarde, zodat jullie, in plaats van een schrale oogst of een kleine oogst, een groot deel van de bevolking van Planeet Aarde kunnen beïnvloeden.

Het is meestal in tijden van moeilijkheden en uitdagingen dat mensen zich klaar maken om wakker te worden met een andere manier van denken. De schok van de chaos die jullie in jullie zakelijke en economische wereld hebt ervaren, is voor velen een wake-up call geweest en de ongemakken, mijn broeder, gaan door. Mensen die hebben geslapen, zijn nu kwetsbaar voor een nieuwe manier van denken, een nieuw paradigma. De oude werkt duidelijk niet. En je kunt met elke vezel van je wezen de momenten van je leven binnengaan op zo’n manier dat je de liefde en het licht van de ene oneindige Schepper deelt. Wat je deelt, mijn broeder, moet je eerst ervaren en dus is stilte een deel van datgene waarop we je willen aanmoedigen je te concentreren.

Stilte lijkt een afwezigheid van geluid te zijn. Maar in werkelijkheid is stilte het medium dat nodig is om informatie van de energieën en essenties van de geest naar je wakende bewustzijn te laten stromen. Het is krachtig. Wij moedigen geen plotselinge onderdompeling in stilte aan, maar eerder het in het water steken van de teen, laten we zeggen, vijf minuten hier en vijf minuten daar. Toch willen wij jullie aanmoedigen dit regelmatig te doen, zodat jullie terug blijven gaan naar de stilte die jullie je meest krachtige bewustzijn van de oneindige Schepper biedt.

Het is noodzakelijk om gebruik te maken van de vibratie van de Schepper, wat je op elk moment kunt doen als je in de stilte vervalt met de intentie om de ene Schepper te zoeken. Dat wat in die staat van stilte naar je toekomt, is misschien niet iets waarvan je je bewust bewust bent. Je kunt er echter op vertrouwen dat je informatie ontvangt die je zal uitbreiden en transformeren. En jullie, ieder van jullie, hebben door jullie energie, jullie essentie, jullie karakteristieke vibratie dat prachtige vermogen om het ontwaken van anderen aan te moedigen en te ondersteunen.

Tot het moment waarop je fysieke lichaam stopt met ademen en je verdergaat naar een groter leven, heb je de kans en het vermogen om de oneindige Schepper krachtig en betekenisvol te dienen. Terwijl je je leven vormgeeft, terwijl je integer en met een scherp ethisch oog voor polariteit zorg draagt, werk je niet alleen aan jezelf, maar verander je de wereld. Je kunt het niet zien, je kunt het niet bewijzen, maar een logische gevolgtrekking uit de uitspraak ‘Alles is Eén’ is dat alle dingen die ogenschijnlijk gescheiden zijn, feitelijk met elkaar verbonden zijn. Jullie natuurkundigen zijn jullie dit gaan vertellen met disciplines als de snaartheorie.4

Doe daarom je best om goede rentmeesters van deze planeet te zijn en help degenen die hierheen zijn gekomen om dat te doen. Maar onthoud dat het jouw belangrijkste taak is om een kanaal te zijn voor het licht en de liefde van de ene oneindige Schepper. Rust in de uitstraling van die liefde en vraag dat het vuur van de liefde vanuit je geest in je hart wordt ontstoken, zodat je met de grootst mogelijke passie en intensiteit je best kunt doen met deze incarnatie van dienstbaarheid, van leren.

Mijn broeder, we zijn ons ervan bewust dat je deze vraag niet kunt beantwoorden omdat je niet fysiek aanwezig bent, en daarom zullen we deze vraag laten rusten zoals hij is. Als je nog vragen hebt, stellen wij deze graag op prijs.

Mogen we degene die bekend staat als Jim vragen of er op dit moment nog een vraag is? Wij zijn die van Q’uo.

[Onhoorbaar. Jim zei dat W het papier had dat G had achtergelaten met de vragen van het L/L-lezerspubliek.]

Wij zijn die van Q’uo en zouden willen vragen of er op dit moment nog een vraag is?

[Voorlezen uit G’s aantekeningen.]

S in Japan vraagt: “Q’uo, ik ben erg zenuwachtig over het vaccineren van mijn pasgeboren kind. Er zijn twee stromingen over deze kwestie: de ene zegt dat vaccinatie niet alleen veilig maar ook noodzakelijk is; de andere vindt dat vaccinaties uiterst schadelijk zijn. Ik merk dat ik niet 100% kan vertrouwen op wat beide partijen zeggen en dat er bewijs is voor en tegen beide standpunten. Hoe kan een ouder een beslissing nemen over het al dan niet nemen van een actie die, eenmaal ondernomen, onomkeerbaar is en kan leiden tot cognitieve en/of gezondheidsproblemen, maar als deze niet wordt genomen, kan dit leiden tot de dood of invaliditeit van een kind als gevolg van ziekte? Om nog maar te zwijgen van het verlies van een kind als gevolg van vervolging en overijverige kinderwelzijnswetgeving. Om welke spirituele principes gaat het?”

Wij zijn die van Q’uo en zijn op de hoogte van je vraag. Bij het werken met vragen zoals het wel of niet vaccineren van een kind dat onder je hoede is, is het spirituele principe dat daarbij betrokken is de vrije wil. Omdat het kind niet in staat is om over zulke kwesties een beredeneerde beslissing te nemen, zoals in zoveel dingen voor een ouder, is het de verantwoordelijkheid van de ouder om zulke beslissingen voor de jongere te nemen.

We kijken in de geest van dit instrument en zien dat dit instrument selectief is geweest in haar vaccinatiekeuze. Zij heeft ervaring met een levend vaccin waaruit blijkt dat zij gevoelig is voor bijwerkingen, terwijl bij een niet-levend vaccin of een dood vaccin de kans op een bijwerking tot een minimum wordt beperkt.

Dit spreekt echter niet over je vrije wil. Het is goed om logisch te zijn en het betrokken onderzoek te doen. Het is inderdaad goed om op alle mogelijke manieren geïnformeerd te zijn. En toch bestaat er, zoals je zegt, in menselijke aangelegenheden vaak geen mogelijkheid tot zekerheid. Hoewel er geen spiritueel principe betrokken is bij het geven van vaccins, omdat het een onderdeel is van het lichaamscomplex, is het belangrijk dat je het gevoel hebt dat je het juiste doet voor het kind.

Daarom moet je dit ter harte nemen nadat je alle mogelijke feiten hebt geleerd. Denk eens na over de resonantie van het aanbieden van deze genezingsmodaliteit aan het kind, en wij zouden willen voorstellen dat je voor elk type vaccin dit proces doorloopt van het raadplegen van je rationele en lineaire geest, je intellect en het raadplegen van de wijsheid van je hart. Want vaak weet het hart dingen die het niet kan zeggen.

Wij moedigen geen blinde bewegingen aan zonder intellectuele inhoud, maar eerder een evenwichtige aanpak, want je behoudt de vrijheid van je wil totdat je alles hebt geleerd wat je kunt. En dan heb je je eigen diepste gevoelens nagestreefd. We zeggen niet: beweeg met oppervlakkige emoties of beweeg impulsief, maar het is de noodzaak om het beste te doen wat je kunt voor je kind en daarom is het de moeite waard om dit proces van onderscheiding te doorlopen, met gebruikmaking van alle apparatuur die je hebt – al je hulpbronnen: je intellect, je inzicht, geen van beide bevoordelen en consensus vinden.

Er kan worden gezegd dat sommige dingen eenvoudigweg niet spiritueel zijn, en toch bestaat alles wat er is uit liefde. Dus hoe kan iets niet spiritueel zijn? Geest bestaat in alle dingen – in het vaccin, in je kind, in de rotsen en in de lucht. En uit al deze geestelijke gaven komen verantwoordelijkheden en plichten voort die een eer zijn om te hebben. En toch kan niet worden gezegd dat er geen werk komt kijken bij het opvoeden van een kind.

Bied dus deze zaak en alle zaken het beste van jezelf aan. Wees genereus. Neem de tijd, zodat de beslissing die je neemt, de beslissing is waarmee je vanaf nu kunt leven. Wij danken je voor deze vraag.

Wij zijn die van Q’uo en zouden willen vragen of er op dit moment nog een vraag is?

[Pauze]

Wij zijn die van Q’uo, en aangezien we ons niet bewust zijn van verdere vragen uit deze cirkel van zoeken, zullen we afscheid nemen van dit instrument en deze groep, en ieder achterlaten in de liefde en in het licht van de ene oneindige Schepper. Wij staan bij jullie bekend als het principe van Q’uo. Het was een genoegen om bij jullie te zijn. Wij danken jullie voor jullie schoonheid en jullie moed. Adonaï. Adonai vasu.


  1. Bijbel, Lukas 10:1-3: “Na deze dingen benoemde de Heer ook nog zeventig andere, en stuurde hen twee aan twee voor zijn aangezicht naar elke stad en plaats, waar hij zelf zou komen. Daarom zei hij tegen hen: De oogst is waarlijk groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders wil uitzenden voor zijn oogst. Ga jullie gang: neem waar, ik zend jullie uit als lammeren onder de wolven.” 

  2. Deze verwijzing komt voort uit de vorige verwijzing naar de velden die wit waren van de oogst. Katoen is wit en het zachte katoen wordt beschermd door een beschermende capsule of stam die de hand die het plukt kan snijden. 

  3. Van Wikipedia: “Het honderdste apeneffect is een verondersteld fenomeen waarbij aangeleerd gedrag zich onmiddellijk van de ene groep apen naar alle verwante apen verspreidt zodra een kritisch aantal wordt bereikt. Met generalisatie betekent het de onmiddelijke, paranormale verspreiding van een idee of vaardigheid naar de rest van een bevolking, zodra een bepaald deel van die bevolking van het nieuwe idee heeft gehoord of de nieuwe vaardigheid heeft geleerd. Het verhaal achter dit veronderstelde fenomeen ontstond halverwege de jaren zeventig bij Lawrence Blair en Lyall Watson, die beweerden dat het de observatie was van Japanse wetenschappers.” 

  4. De snaartheorie is zeer complex en onbewezen. Hieruit wordt afgeleid dat alle dingen in het universum met elkaar verbonden zijn.