Groepsvraag: de vraag van vandaag, Q´uo, heeft te maken met de intensiteit van katalysatoren die we voelen. We hebben horen zeggen dat het meeste leren welke toereikend is, plaatsvindt met een soort van trauma. We vragen ons af waarom dat is. Komt het door de intensiteit van de les die we willen leren? En is de les die we willen leren waarneembaar van de katalysator die we ervaren of moeten we dieper kijken dan de katalysator die we ervaren? We zouden graag willen dat je ons informatie geeft over hoe we onze katalysator ervaren en hoe we onze katalysator efficiënter kunnen gebruiken? Is het in het omgaan met de katalysator zelf dat we zien wat we proberen te leren of moeten we meer mediteren om de les te ontdekken? Moeten we werken met onze dromen? Moeten we essays maken? Moeten we iets doen naast het kijken naar de katalysator die beschikbaar is in ons dagelijks leven?

(Carla channelt)

Wij zijn het principe die bij jullie bekend staat als Q´uo, en we begroeten jullie in de liefde en het licht van de ene oneindige Schepper. Het is een ware zegen voor ons om in deze tijd jullie groep te kunnen dienen, en we danken jullie voor het voorrecht om opgeroepen te worden met een verzoek om informatie. Wij zijn heel blij onze nederige gedachten met jullie te mogen delen met het verzoek om met een zorgvuldig oor te luisteren naar de dingen die we zouden zeggen, en al die dingen te verwerpen die je persoonlijk niet aanspreken. Dit zal ons in staat stellen te voelen dat we de mogelijheid hebben om te spreken zonder als autoriteit te worden gezien of op eniger wijze je vrije wil te beperken of om je vermogen om voor jezelf gedachten te kiezen die je zou waarderen en gebruiken als middelen.

Het antwoord op de vraag die je vandaag stelt, ligt in de nuances van je dagelijkse ervaring. Jullie vragen naar de aard van de waargenomen ervaring, want iedereen heeft die situaties meegemaakt die op een of andere manier een uitdaging lijken te vormen en deze uitdagingen worden niet als comfortabel of gemakkelijk ervaren. Vragen rijzen wanneer een dergelijke katalysator wordt aangetroffen, zoals degene die bekend staat als V vroeg, “Wat probeert het universum mij te zeggen? Wat probeer ik tegen mezelf te zeggen?”. En zoals degene die bekent staat als T heeft aangegevn aan het einde van al dit soort vragen, is de enige vraag die zeker zal blijven de vraag die kinderen stellen met zo´n verbluffende eenvoud, waarom moet het überhaupt gebeuren?

In plaats van deze vraag op dit niveau te behandelen vinden we dat het nuttig zou zijn om ons standpunt te verplaatsen naar een plek die minder lokaal dan globaal is, minder persoonlijk dan planetair is en minder een deel van cultuur en meer een onderdeel van het archetype. Degene die bekend staat als Jim is vrij nauwkeurig in de verondertelling dat katalysator meer niveaus heeft dan letterlijk of figuurlijk opvalt. Er zijn, laten we zeggen, drie basisniveaus van katalysator en zeker vele subniveaus van katalysator. Het eerste niveau is het niveau van de oppervlakterealiteit, wat dit instrument de consensusrealiteit zou noemen. Op dit niveau zijn situaties tot manifestatie gerijpt, en vaak zijn er keuzes te maken met betrekking tot fysieke details zoals het stellen van grenzen, het kiezen van middelen, het selecteren van opties.

Op het tweede niveau van katalysator liggen de onderliggende kwaliteiten die, in combinatie, rijpen door middel van natuurlijke processen van de spitituele evolutie evenals fysieke en emotionele cycli, creëeren de vorm van het verhaal dat verschijnt in de persoonlijke film van het leven, zullen we zeggen. Want elk heeft een langlopende vol-kleur film die wordt gemaakt van het meerlagige en vele niveaus verhaal van het leven van degene die bij ieder van jullie bekend staat als “ik”. Op het tweede niveau van katalysator zit een enorme hoeveelheid kracht in het simpele weten dat je niet alleen bent, noch in je lijden, noch in je verwarring, maar ieder van jullie staat in het middelpunt van zorg, liefde en bescherming van verscheidene van die wezens die in jullie innerlijke vlakken wonen. Elke entiteit die door de poorten van incarnatie naar het bestaan van de derde dichtheid gaat heeft drie van deze aanwezigheden. Ze kunnen op verschillende manieren worden gekarakteriseerd. Dit instrument is getraind om ze te karakteriseren als mannelijk, vrouwelijk en verenigd of androgyn. Echter, naast deze entiteiten die dit instrument de neiging heeft om “engelachtig” te noemen, kan er worden toegevoegd aan je steunpunt een willekeurig aantal van degenen die door je energie worden aangetrokken, je hoop, de idealen en geloof of het mooie licht en de kleur van je waardering voor schoonheid of je toewijding aan dienstbaarheid. Deze entiteiten kunnen niet direct helpen bij het kiezen van het eerste niveau van katalysator. Deze entiteiten kunnen geen beslissingen voor je nemen met betrekking tot het stellen van grenzen, het kiezen van opties, het selecteren van de verschillende details van oppervlaktekatalysator. Als ze echter worden herinnerd en opgenomen, kunnen deze aanwezigheden de krachten om je heen activeren om te vibreren met informatie die je zal helpen bij het maken van de keuzes die de katalysator je heeft gebracht. Deze onderliggende vormen zijn vormen gemaakt door degenen die zich bewegen op de manieren om te leren liefhebben en van bemind te worden.

Wanneer je de hulp van engelen en gidsen vraagt, is het goed om te beginnen met dankzegging, met lofprijzing en met vertrouwen in jezelf, en in degenen die je helpen, en in de perfectie van wat ogenschijnlijk onvolmaakt is.

Het derde niveau van katalysator is archetypisch. Binnen dit niveau van katalysator liggen je meest krachtige hulpbronnen om de aard van je bewustzijnsstaat zodanig te transformeren dat het in een staat van gelukzaligheid blijft, zelfs als het door waargenomen onvolmaaktheden heen beweegt. Binnen dit niveau van katalysator zijn de energieën echter diep, donker en traag om te reageren op de bewuste geest. Werkend op dit niveau van katalysator, is de grootste hulpbron stilte. Het is op het fundamentele of archetypische niveau dat men de aanwezigheid van de oneidige Schepper beoefent. Het is op dit niveau dat iemand een wezen van zijn eigen hart wordt, de innerlijkheid van het zelf accepteert en zich opent naar die onbekende kamer binnenin, welke in één van de favoriete gedichten van dit instrument wordt genoemd “de voddenwinkel van het hart”. Ja, ieder van jullle heeft inderdaad de lompen en de botten, de tanden en het haar, en de herinneringen aan hoe je al die dingen hebt gewonnen en verloren en die dingen liggen in het hart van de roedelrat totdat de energieën geschikt zijn om het huis schoon te maken, om af te stoffen en op te ruimen en om het afval in de bak te verzamelen om uit het leven te verwijderen, uit te herinnering, uit de behoefte om je verantwoordelijk te voelen.

Degene die bekend staat als T stelde een aangrijpende vraag in het gesprek voorafgaand aan deze meditatie en beschreef een halcyon, gouden dag in zijn leven waarin hij in wezen het gevoel had dat er enige vooruitgang was geboekt en enig besef was opgedaan. Deze entiteit werd wakker met een nieuwe dag en ontdekte dat met deze nieuwe dag uitdagingen kwamen van dien aard dat die gevoelens van troost, sereniteit en vreugde werden verwijderd en schijnbaar noodzakelijk werden vervangen door gevoelens van beperking, verergering en afscheiding. “Hoe kunnen we leren dat gevoel van realisatie vast te houden waanneer de volgende katalysator zich voordoet?” vroeg deze entiteit, en we denken dat dit de vraag is waarop de ons zouden concentreren voor de rest van dit gedeelte van dit instrument van deze communicatie.

Dat wat je als een leven ervaart lijkt een heel gestage rol te hebben en het ritme alsof het verankerd is met de geboorte en de dood, en het afrollende lint ertussen is net lang genoeg om te passen. Toch ontdekken we dat de ervaringen van een leven slechts ten dele dat zijn wat gevangen zit in de tijd en ruimte op het, laten we zeggen, oppervlak van het tijd/ruimte continuüm waar julllie op dit moment in incarnatie doorheen reizen. De helft of meer van wat je ervaart als onderdeel van een ogenschijnlijk continu en onopvallend heden dat zich gestaag voor je afrolt, wordt in feite het heden genoemd vanuit de toekomst of het verleden door die denkpatronen die cirkelen rond de vragen van liefhebben en bemind worden. Een van de vragen die werd gesteld was, “Kunnen omgaan met deze uitdagingen door het chakra van het energielichaam te identificeren die het grootste deel van deze uitdaging draagt?” en het antwoord is gedeeltelijk, “Ja, deze overwegingen zijn altijd nuttig.” We zouden echter willen voorstellen dat er ook vaardigheid en kunst is om de vensters van het zelf open te zetten naar het licht van binnen, naar de hoop binnenin, naar het geloof binnenin, zodat er een groeiend besef in jezelf is wanneer je werkt met katalysator, dat je alleen gedeeltlijk een schepsel van tijd en ruimte bent. In een ander deel van jezelf ben je een universeel en oneindig wezen, een bewoner van de eeuwigheid en iemand die geschenken aan het zelf heeft gegeven uit de toekomst en uit het verleden die het huidige moment voeden, omdat er behoefte is aan de nuances voor de lessen van liefhebben en bemind worden. Het maakt niet uit waar de energiecentra worden gestrest door de ervaren uitdagingen, lessen blijven gaan over liefde.

Naarmate wijsheid het dagelijks leven voedt, drukt die wijsheid zichzelf uit als verschillende realisaties van wat liefde is, nieuw en versterkend bewustzijn van wat het is om onvoorwaardelijke liefde te delen, en voor degenen die gevorderde lessen volgen binnen incarnatie, worden de uitdagingen genuanceerd door de schaduwen van de energiën van het accepteren van liefdesoffers van anderen. Het komt vaak voor dat een negatief presenterende reeks omstandigheden als vormende oorzaak heeft de noodzaak om de les te leren van het accepteren van de liefde die aan iemand wordt gegeven. Het is in bijna alle gevallen onder degenen die positief georiënteerd zijn veel gemakkelijker om de lessen van liefhebben te leren dan die van werkelijk, onvoorwaardelijk, volkomen en volledig bemind te worden. De weerstand tegen de waarheid daarvan creëert veel troebelheid binnen de patronen die worden gecreëerd door de archetypische en secundaire systemen van katalysator.

Als gevolg zouden we de waarde willen voorstellen om niet zozeer stil te staan bij het eerste niveau van katalysator en na te denken over wat te doen met betrekking tot de uitdagingen van de katalysator, maar om meer na te denken of meer tijd te gunnen om het secundaire niveau van katalysator en het archetypische niveau van katalysator. Dit zal zich vertalen in acties zoals peinzen, zoals degene die bekend staat als Jim heeft gezegd, die elementen die voor de geest liggen tijdens momenten van werk waar de aandacht niet door details wordt getrokken, als je onderweg mijmert terwijl je in de auto rijdt of in de natuur wandelt, en altijd, om die archetypische informatiebronnen aan te kunnen roepen, is het helpvol om tijd door te brengen de in meditatieve staat die de stilte van het zelf oproept die die stille, zachte stem van innerlijke leiding de tijd geeft om te schijnen als een dagster in het hart. Engelen omringen je en slaan met stille vleugels hun trompetten omhoog. Ze spelen die hosanna van lof en dank die het universum vult met zang.

De magie van deze visie gaat helemaal over jou. Elke hoek van jullie consensusrealiteit zit vol met magie. De hele schepping van de oneidige Één reageert net zo op jou als de entiteit die naast je zit en is zich misschien meer bewust van jou en wie je werkelijk bent dan welke entiteit dan ook die je zou kunnen ontmoeten in de fysieke illusie. Deze entiteiten-deze planten, deze dieren, deze elementen- hebben eenvoudigere manieren gevonden om lief te hebben en bemind te worden dan beschikbaar zijn in de derde dichtheid, en die directe, intuïtieve en niet-aarzelende manier van liefhebben en liefde accepteren is een geweldige les die je elk moment kunt oppikken van de wind, de regen, het vuur op je rooster, en de aarde van je eigen lichaam. Hoe meer je in staat bent om te rusten in deze eenheid met alle dingen op dit heel eenvoudige niveau, hoe steviger je geest zal zijn in het vasthouden van die vibratie van lofprijzing, dankzegging en vreugde, welke de constante staat van bewustzijn is die wordt gedeeld door degenen die volledig in de schepping wonen van de ene oneindige Logos.

Wat is je identiteit? Wanneer je kan, behoud een deel van je identiteit heel duidelijk in je geest als zijnde één met alles, één met alles wat je zoekt, één met alles wat je niet zoekt, één met alles wat je begrijpt en één met alles wat je niet begrijpt, één met allen die je goedkeurt en één met allen die je niet goedkeurt. Het is niet dat we je vragen om de katalysator van het dagelijks leven te negeren. We hopen dat je zoveel zult deelnemen dat je het gevoel hebt dat je veel dwaze fouten maakt. Waarom zouden we hopen dat je fouten maakt? Precies zoals ieder van jullie heeft veronderteld in het gesprek voorafgaand aan dit gesprek dat we nu met jullie hebben, zijn er vele keren dat je, in overeenstemming met het leerplan welke je specifieke incarnatie vormt, hebt gekozen om een nexus van beslissingen op je te nemen. Op het eerste gezicht is het een beslissing over details; op secundair niveau, is het een beslissing over liefde; op het archetypische niveau, is het altijd een beslissing over de aard en de missie van het zelf. Laat jezelf op en neer glijden, in en uit deze niveaus, waarbij je het ene niveau niet respecteert of het ene niveau meer waardeert dan het andere maar beide ziet, dat alle dingen zijn wat ze lijken en dat niets is wat het lijkt en dat beide realisaties je kunnen leiden naar bekwame handelingen.

Als we dit dit instrument verlaten, zouden we eenvoudigweg willen zeggen dat we, zoals altijd, paraat blijven om met jullie in meditatie te gaan als jullie om onze aanwezigheid vragen. Er zijn, zoals we net zeiden, veel entiteiten die wachten op de uitnodiging om deel uit te maken van jullie magische wereld, jullie blauwdruk voor transformatie. Het is een goed plan. Jullie hebben allemaal goed gekozen. Jullie hebben inderdaad gekozen voor een intensiteit of dichtheid van katalysator die zowel helpt om te leren als om te dienen, en ieder van jullie doet het goed. Natuurlijk, vanwege de aard van de fysieke illusie, is er zelden een voltooid of symmetrisch gevoel in het dagelijks bestaan en toch, zoals dit instrument vaak heeft gezegd, als je die plek eenmaal voor de eerste keer hebt gevonden, is er een prachtige en altijd-huidige ruimte waarin men in tabernakel is met de oneidige Één, rustend in liefde en in licht en volledig vol van de ene Schepper.

We zouden op dit moment dit contact willen overdragen aan degene die bekend staat als Jim, zodat we alle vragen kunnen beantwoorden die in de hoofden blijven van degenen binnen deze groep. We danken deze groep enorm voor het stellen van deze vraag en willen dit instrument op dit moment in liefde en licht achterlaten. We zijn degenen die bij jullie bekend staan als Q´uo.

(Jim channelt)

Ik ben Q´uo, en groet ieder van jullie in liefde en in licht door dit instrument. Mogen we op dit moment nog verdere vragen beantwoorden?

Q´uo, ik dacht deze week net aan mijn huisdieren en gewoon aan de aard van de huisdieren in relatie tot mensen van de derde dichtheid. Mijn herinnering is dat sommige huisdieren tweede dichtheid zijn en sommige huisdieren zelfs beginnde of vroege niveaus van derde dichtheid zijn. Omdat de derde dichtheid naar de vierde dichtheid gaat, zullen onze huisdieren de vierde dicchtheid volgen? Ik denk dat het een vraag op de meerdere niveaus is omdat ik niet zeker weet hoe de vierde dichtheid werkt als we in de vierde dichtheid gaan, of we in de vierde dichtheid op deze planeet blijven of als we naar andere planeten in de vierde gaan die de entiteiten van de vierde dichtheid zullen huisvesten of ondersteunen. Op welk niveaus kunnen huisdieren bij ons blijven? Bestaat er op zichtzelf zoiets als een huisdier in de hogere dichtheden voorbij de derde of de vierde?

Ik ben Q´uo, en ik ben me bewust van je vraag, mijn zuster. Dit is geen simpele vraag, zoals je je misschien kunt voorstellen, want de ervaring van al het bewustzijn is beweging in de richting van de Schepper. Er zijn voor elke entiteit metgezellen, energievelden van intelligentie die in ritme en harmonie met je meebewegen in verschillende delen van je evolutie. Of men een energieveld een huisdier of een mens noemt, hangt natuurlijk af van de individualiteit van die energiebron. Wanneer het spirit complex is ontwaakt in een energieveld, dan is er dat wat we een geest/lichaam/spirit complex hebben genoemd. In jullie illusie, de derde dichtheid waarin je nu woont, heb je het gezelschap van degenen die je het huisdier hebt genoemd. In veel gevallen zijn deze entiteiten door lange ervaring met veel van degenen die jullie meesters noemen-sommige zijn totaal ervaren met één zo´n meester, andere met meer-hebben het vermogen om te geven en te ontvangen dat wat we liefde noemen. Dat is de bepalende factor voor het dichtheidsniveau van de entiteit die een huisdier wordt genoemd.

Naarmate deze entiteiten meer en meer in staat zijn om die kwaliteit van liefde, steun en koestering te waarderen die hen wordt gegeven door degenen die hun meesters zijn, leren deze entiteiten ook om datgene te geven dat bekend staat als liefde, zodat er een geven en ontvangen is welke de balancerende aard van volledig ontwikkelde liefde waardeert. Dat deze entiteiten hun eigen graduatie kunnen naderen is ook zeker; dat ze als huisdier zullen doorgaan is onwaarschijnlijk, omdat deze entiteiten, dan, in staat zijn om hun eigen vrije wil uit te oefenen op een manier die niet zo waarschijnlijk is voor een entiteit van de tweede dichtheid om bereidwillig hun zorg en besluitvorming aan een ander over te dragen. Het is waarschijnlijk dat deze entiteiten als metgezellen zullen doorgaan, want er is altijd een waardering dat het mogelijk is dat er een rijping van de relatie zal plaatsvinden, want de waardering voor de relatie is dat wat gebaseerd is op liefde en dat is de, laten we zeggen, draad die de twee bindt. Vaak is er een leerling-leraarelatie die voortkomt uit dat wat vroeger de meester en het huisdier was. Er zijn door de hele schepping heen relaties die deelnemen aan grotere kennis, een delen met dat wat vraagt om de kennis, de liefde, het licht en het verlangen om te dienen die de motiverende factoren zijn voor alle intelligentie binnen de schepping van de ene Schepper. Zo kun je er zeker van zijn, dat wanneer liefde is gegeven en ontvangen, er een band is die blijft betaan.

Mogen we verder praten, mijn zus? Nee dank je. Dat waardeer ik.

Ik ben Q´uo, en we bedanken je, mijn zuster. Is er op dit moment nog een andere vraag?

Ik heb een vraag: de laatste keer dat we een kanaal meditatie hadden, kreeg ik een energie in het kanaal dat een beetje anders was dan alles wat ik eerder ervoer, omdat er een enorme hoeveelheid energie en druk achter de informatiebron zat, en, ook al praatte ik zo snel als ik kon, ik drukte waarschijnlijk slechts ongeveer 10-15% uit van wat ik zou kunnen hebben als ik op de een of andere manier voldoende snel had kunnen praten om alles uit de stroom te halen toen het voorbij kwam. Ik vraag me af of je me iets kunt zeggen over de ervaring daarvan. Ik heb niet kunnen achterhalen wat het uniek maakte in termen van een speciaal bezoek aan de groep of een bepaalde grote energie die toevallig achter de vraag zat. Eventuele opmerkingen zouden nuttig zijn.

Ik ben Q´uo, en ben bewust van je vraag, mijn zuster. De cyclus die het meest van inlvoed is op dit specifieke type van dienst dat het vocale kanaal is, is de cyclus van de adept, zoals we deze groep het hebben horen noemen. De achtien-daagse cyclus beweegt zich in de vorm van de sinus golf waarbij bepaalde dagen gustiger zijn, laten we zeggen, voor een dergelijke onderneming. De ervaring van de druk is de ervaring van de beschikbaarheid van informatie voor iemand zoals jij die als instrument dient. Wanneer iemand in staat is om zijn eigen instrument op een duidelijke manier te openen, het persoonlijke drama en de kleuring van de dag opzij zet, en in staat is om de gunst van de specifieke dag te vinden binnen de cyslus van deze adept die op het hoogtepunt is van het vermogen om informatie te ontvangen, dan lijkt de informatie veel gemakkelijker en duidelijker te komen, zonder de moeite om het concept te definiëren om een bepaald woord te kiezen of in staat te zijn om te beschrijven wat voor het innerlijke oog wordt gezien. De ervaring is er een die het spoor van levendigheid achterlaat dat je hebt ervaren en dat, met enig voordeel voor toekomstige ervaringen, in een grafiek kan worden gezet om te weten wanneer deze cyclus beschikbaar is.

Is er nog een vraag, mijn zuster?

Welnu, verder commentaar, en ik zou graag je commentaar op mijn commentaar ontvangen. Ik ontdekte door te praten met de mensen die dat bij mij ervaren, vanuit het standpunt van ernaar luisteren in plaats van het te produceren, dat er een algehele ervaring was van te veel woorden om er een van te kunnen bevatten, zodat het mij lijkt dat het in mijn voordeel zou zijn om te leren hoe je dat niet moet doen, om de helderheid te herstellen maar de uitgebreidheid te verwijderen. Eventuele opmerkingen die je daarover kunt geven zouden nuttig zijn, zeker weten.

Ik ben Q´uo, en ben bewust van je vraag, mijn zuster. Het lijkt veel op de downhill skiër, wiens beeld we in de geest van dit instrument plaatsen, sneller dan normaal de bochten nemend, zich ongemakkelijk voelen wanneer de vaardigheid onder de knie is. Hoewel je vele van je jaren hebt geoefend om als vocaal instrument te dienen, is er voor alle instrumenten veel werk dat gedaan kan worden om de kunst te verfijnen. Het leren ervaren van de veelheid aan woorden en het vinden van de kern van het concept en het perfecte woord om het te omschrijven zoals de snelle bochten voor de skiër en zal voor jou comfortabeler worden om te ervaren in toekomstige sessies. Is er nog een vraag, mijn zuster?

Nee, dank je. Ik kijk er naar uit om … wat zal ik zeggen … in de toekomst niet meer zo vaak op de oren van onze meditatiegroep te slaan. Veel dank.

Ik ben Q´uo, en opnieuw danken we jou, mijn zuster. Is er op dit moment nog een vraag?

Ja, Q´uo, kun je ons vertellen wie er van je groep vanavond bij ons is? Kun je ons iets over jezelf vertellen en een algemeen idee van welke energieën er vanavond bij ons zijn?

Ik ben Q´uo, en ben bewust van je vraag, mijn broeder. Wanneer wij van Q´uo met jullie spreken, is er een samenvoeging van een aantal sociale geheugencomplexen die eerdere ervaring hebben gehad in communicatie met deze groep en die hun energie hebben geleend om dit contact mogelijk te maken. Degenen van Latwii waren de eersten die langdurig contact hadden met deze groep, hoewel degenen van Hatonn, die zich later hebben aangesloten als een actiever deel van het principe dat bekend staat als Q´uo, de eersten waren die in het begin contact met deze groep maakten. Degenen van Ra zijn, zullen we zeggen, een begeleidend principe, of overkoepelende energie geweest, die deze informatie van onze groep mogelijk heeft gemaakt door hun portie liefde en licht te vermengen om Q´uo te vormen met Hatonn en Latwii. Dit is de kern, of Q´uo. Er zijn ook anderen van de Confederatie van Planeten in Dienst van de Ene Oneindige Schepper die zich van tijd tot tijd hebben aangesloten bij de cirkel van zoeken omdat de samenstelling ervan bepaalde elementen heeft vereist of aangevraagd die worden geaccentueerd in deze andere entiteiten, waarvan sommige namen hebben en sommige niet.

Is er nog een vraag, mijn broeder?

Voor mij niet, bedankt, Q´uo.

Ik ben Q´uo. We bedanken jou, mijn broeder. Is er een laatste vraag op dit moment?

Ik heb er een die gerelateerd is aan wat S vroeg. Toen het principe werd geformuleerd, hoe kwam je op het idee en wat is de energie gerelateerd aan het trillingscomplex “Q´uo”?

Ik ben Q´uo, en ben bewust van je vraag, mijn zuster. We laten dit instrument glimlachen. Het is lang geleden dat hij zijn leraar Latijn uit de 10e klas heeft gezien. In deze studie van de taal die bekend staat als Latijn is er het woord, “quo”, dat vraagt wie, wat, waar, wanneer. We probeerden deze groep een idee te geven van wie we waren. Meer specifiek probeerden we deze groep te inspireren om te vragen wie we waren. Onze inspanningen waren minimaal, want het kostte deze groep bijna twee jaar van jullie tijd om te vragen.

Dat komt omdat ik hier niet eerder was. Ik wil dit al heel lang weten.

[Ik ben Q’uo.] Onze keuze had misschien, laten we zeggen, meer de interesse kunnen laten wekken. We hebben gekozen zoals we deden omdat we hoopten dat een van de twee instrumenten hogere school Latijn zou onthouden. We waarderen de tijdsfactor, want niet iedereen leert zo snel als anderen. We zullen in jullie toekomst misschien meer interessante namen leren kiezen. Voor nu, blijven we die van Q´uo en op dit moment zullen we iedereen nogmaals bedanken voor het uitnodigen van onze aanwezigheid in jullie kring van zoeken deze dag.

Wij staan bekend bij jullie als die van Q’uo. We nemen afscheid van dit instrument en deze groep. We laten elk zoals altijd in de liefde en in het licht van éne oneindige Schepper. Adonai, mijn vrienden. Adonai.