De vraag van vanmiddag gaat over zwervers en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Ra zei op een gegeven moment dat zwervers meer kans hadden op psychologische problemen bij het aanpassen aan de vibraties van deze planeet. We vragen ons af of Q’uo zou kunnen spreken over de soorten problemen waarmee zwervers worden geconfronteerd die specifiek voor hen kunnen zijn, anders dan de soorten problemen waarmee inheemsen van deze planeet te maken kunnen krijgen, en speciale aanbevelingen die Q’uo zou kunnen hebben ten aanzien van wat zwervers zouden kunnen doen om hun situaties te harmoniseren.

(Carla channelt)

Wij zijn degenen van het principe dat bij jullie bekend staat als Q’uo. We begroeten jullie in de liefde en in het licht van de ene oneindige Schepper. We bedanken en zegenen jullie voor het feit dat jullie ons deze dag tot jullie cirkel van zoeken hebben geroepen. We zijn zeer dankbaar dat we deze kans hebben gekregen om onze vibraties te vermengen met die van jullie en om onze bescheiden mening te geven. We vragen maar één ding, en dat is dat je van wat we zeggen datgene met je meeneemt waarvan je denkt dat het nuttig is en de rest achterlaat zonder achterom te kijken. Vertrouw op je onderscheidingsvermogen, niet op de autoriteit van een ander, want je hebt je wijsheid diep in je en we helpen je alleen delen ervan te herinneren. Dat is wat we hopen dat onze dienst aan jullie is, en we danken jullie voor de enorme dienst die je ons bewijst, want zonder degenen die zoeken en hongeren en verlangen om de waarheid te weten, zouden we niet het recht hebben om onze mening te delen.

Je hebt ons vandaag een vraag gesteld over een onderwerp dat ons zeer na aan het hart ligt, zoals dit instrument zou zeggen, aangezien wij zelf zwervers zijn geweest en we hebben ervaren hoe het is om niet inheems te zijn in de vibratie van geboorte. We kennen de roeping om als zwerver te dienen en we kennen het enorme effect dat de sluier van vergeten heeft op de jonge zwerver die zo, zo ver verwijderd is van elke vibratie die inheems aanvoelt, en toch hebben we op geen enkele manier spijt gehad van onze dienst als zwervers, en we hopen dat ieder van jullie tot het besef kan komen dat de dienst die je wenst te verlenen, de opoffering van comfort en de vele gevoelens van moeilijkheden en isolatie die een zwerver bijna onvermijdelijk zal ervaren, waard is.

Dit is een groot onderwerp en [op] deze specifieke bijeenkomst zouden we willen spreken met behulp van de rangschikking van energiecentra zodat we onze gedachten op een wat meer logische manier kunnen delen dan wanneer we simpelweg de verschillende uitdagingen van de zwerver één voor één bespreken.

We zijn ons ervan bewust dat iedereen hier een goed begrip heeft van de verschillende energieën die op het pad of de poollijn liggen van de binnenkomende energie in het wortel- of rodestraal-energiecentrum en die omhoog bewegen door de [energiecentra] van het lichaam om uiteindelijk het lichaam te verlaten bij het centrum van de violette straal, bewegend, zoals ieder van jullie beweegt, van de basale naar de meer geavanceerde lessen van liefde die je opnieuw bent komen leren alsof je ze nooit eerder had gekend. Vergeet niet om in dankbaarheid achterom te kijken en nog een keer te kijken om te zien welke diepte je nog niet in elke energie hebt gepeild. In elke, laten we zeggen, onderverdeling van incarnatie-lessen is er een oneindige subtiliteit en verfijning van wat we losjes begrip of evenwicht kunnen noemen. Er komt geen einde aan gewaarzijn en er is geen einde aan het pad dat ieder van jullie deelt, maar slechts een alsmaar dieper toelaten van de manifestatie van het natuurlijk evenwicht vanuit die grote bron van potentieel dat het menselijk hart is.

We zouden willen beginnen met de rode straal, die geweldige en krachtige…

[Carla ontfermt zich over Mo de kat die op haar schoot wil klimmen]

Wanneer een zwerver in een geïncarneerd lichaam terecht komt, krimpen de cellen van dat fysieke voertuig ineen, overspoeld door en gemarineerd in dat bewustzijn dat het nu een leven lang met zich meedraagt, vanwege de mismatch in vibraties tussen het fysieke lichaam van dat bewustzijn en de energieën die publieke opinies kunnen worden genoemd, die culturele entiteiten die voor het grootste deel de oppervlakkige overtuigingen en gewoonten van een cultuur vormen en beheersen. Jullie volkeren, simpelweg door hun manier waarop ze hun dagen doorbrengen, hun seizoenen en hun jaren, creëren een geweldig en krachtig ethos, gedreven door angst, gedreven door honger, gedreven door behoefte en verlangen waarvan velen van jullie volk werkelijk geloven dat het kan worden bevredigd door het verwerven van geld en macht.

Deze overtuigingen, zo inheems, zo normaal en zo wijdverbreid, voelen voor een zwerver op het meest basale niveau niet juist aan. En dus wordt dat energiecentrum van de rode straal allereerst uitgedaagd door het instinct om te overleven, want het voelt voor het bewustzijn van dat lichaam alsof het niet in staat zal zijn om te overleven.

Misschien is de meest fundamentele manier om dit gevoel te corrigeren de observatie dat elk in feite heeft overleefd, en we zullen je misschien geen lol doen door je te vertellen dat elk zal blijven overleven totdat alles wat je wenste te doen is gedaan, alles wat je wenste te leren is geleerd. Een zwerver zijn veroordeelt het lichaam niet tot een vroeg graf. Het belooft eerder een chronische situatie van niet-overeenkomende trillingen. Dit wordt vaak uitgedrukt, gemanifesteerd of getoond in allergieën, ziekten en mentale en emotionele problemen.

Welnu, wat kun je doen om deze uiterst belangrijke eerste straal te openen en te versterken? We vragen iedereen om tijdens het verzorgen en baden en het aankleden van dat fysieke voertuig om ervoor te zorgen, het te koesteren en die dingen te doen waarvan je denkt dat ze het fysieke voertuig zullen helpen. Vind alle mogelijke manieren om het meeste respect en liefde te geven aan dit fragiele, beperkte, fysieke voertuig. Wieg het in je mentale armen. Houd het vast en zeg: “Ik hou van je. Ik houd van je. Ontspan, want ik hou van je.” Jij bent de enige menselijke connectie van dat lichaam. Jij bent die toegangsweg waar bewustzijn van het zelf het zelf ontmoet, en je hebt dit kostbare fysieke, chemisch aangedreven lichaam gekregen. Het heeft zichzelf vrijelijk aangeboden, zijn instinctief leven overgegeven aan dat bewustzijn dat nooit geboren is en nooit zal sterven. Dit is een volledige opoffering van het lichaam dat tot voor kort het instinctieve leven van de grote aap leidde. Weet dat je dit lichaam kunt koesteren en dat het jouw liefde nodig heeft.

De andere manier waarop je dit energiecentrum kunt openen, is door grip te krijgen op de seksualiteit dat dit fysieke voertuig gegeven is. Kijk naar de ervaring en word je steeds meer bewust van de sacramentele aard van deze energie. Dat wat seksualiteit wordt genoemd, is slechts de oppervlakkige uitdrukking van die drijvende kracht die de dichtheden heeft gecreëerd. Het is alsof ieder van jullie in zichzelf een haven heeft aan de oceaan van de eeuwigheid, want door het fysieke voertuig van de vrouw stroomt de oceaan van het leven en naar haar kusten komt de mannelijke energie om aan te meren en oneindige liefde te kennen, oneindige energie en het wonder van de geboorte vanuit de eeuwigheid in het nu. En aan de man is dat stuwende enthousiasme gegeven dat zich manifesteert in dat zaad dat vruchtbaar is en dat zich nestelt en leven biedt in de oceaan.

En mannelijk en vrouwelijk, energie en energie, komen samen en stromen in elkaar en creëren alle polariteiten, alle dichtheden, alles wat je maar kunt bedenken. Alle polariteit heeft zijn eerste uitdrukking in rode straal, dus of je deze energie nu uitdraagt of celibatair bent, het maakt niet uit, want als je de goedheid van die basisenergie kent en respecteert, zal het binnenin opwellen als de nooit falende lente, altijd leven gevend, altijd leven verbeterend.

Die tweede energie die vaak wordt geassocieerd met de buik is de oranjestraal of tweede chakra, en binnen deze energie komen de moeilijkheden en de dynamiek van de reis van het zelf met het zelf en de één-op-één interacties van het zelf met andere zelven. Voor de zwerver wiens ervaringen met andere zelven vaak moeilijk zijn, biedt de oranje straal de uitdaging om open te blijven in een vijandige omgeving waar, zoals dit instrument zou zeggen, je bestookt wordt door de katapulten en pijlen van tegenslag en toch blijft verlangen naar meer contact met mensen.

Het is vaak zo dat de zwerver zich niet volledig bewust is van de moeite die hij heeft bij het accepteren van zichzelf. Daarom zal de zwerver die moeilijkheid naar buiten toe projecteren en dan zal hij het gevoel hebben dat hij niet met andere mensen om kan gaan. Toch zijn andere mensen de spiegels die het zelf aan het zelf tonen. Het zou mogelijk zijn om aan de lessen van liefde te werken zonder andere entiteiten, maar het zou niet waarschijnlijk zijn. Het zijn de spiegels die je leven raken en die je de informatie geven die je nodig hebt om naar binnen te keren en, beetje bij beetje, manieren te vinden om de liefde die je voor jezelf hebt te verdiepen.

Welnu, iedereen zou zeggen: “Natuurlijk hou ik van mezelf.” En toch is er het zelf dat zichzelf bekritiseert, dat het zelf om meer vraagt, dat nooit tevreden is met wat er is gedaan. Dit instrument zou het omschrijven als streng zijn voor jezelf. En toch is dit geen voldoende diepe uitdrukking van het soort schade dat de meeste zwervers in zichzelf aanrichten omdat ze geen genade met zichzelf hebben. Ergens, vaag herinnerd, voelt elke zwerver de mogelijkheid om te geven, te dienen, te doen, meer te zijn.

We ontkennen niet dat er altijd meer is, maar we vragen ieder van jullie om in te zien dat dit helemaal niet het punt is. Om het oranjestraalcentrum te helpen, vragen we ieder van jullie om te werken aan het accepteren, vergeven en ondersteunen van dat zelf dat alleen op geloof leeft in een moeilijke omgeving, dat hongerig is naar voedsel dat hij niet kan vinden en dat met elke voorbijgaande omwenteling van de zon vermoeider raakt. Naarmate men ouder wordt, neemt de vermoeidheid toe en toch is dit niet nodig voor degene die heeft geleerd het zelf te accepteren zoals het is, met zijn donkere kant intact, niet getransformeerd, niet herboren, maar het zelf in al zijn vuiligheid, met elke moedervlek en wrat en lopende neus trots zichtbaar.

Geliefden, weet dat jullie fysieke voertuigen altijd uitgedaagd zullen worden. Jullie reacties op andere zelven zullen altijd de onvermijdelijke vooroordelen bevatten die je op fysieke en emotionele manieren belemmeren, maar je actiegebied op andere manieren vergroten. Dus misschien is het enige woord dat ons advies wat betreft het omgaan van het zelf met het zelf samenvat: genade. Mededogen en vergeving genezen. Ze genezen het zelf en ze bieden anderen een plek waar ook zij kunnen kiezen om zichzelf te genezen. Ben, wanneer je met deze sterke energie werkt, iemand die liefdevol en barmhartig is. Dit instrument zou zeggen “een herder”, maar dat is niet het concept. Een nauwkeuriger woord kunnen we dit instrument eenvoudigweg niet geven.

Als we omhoog gaan naar de zonnevlecht, vinden we de gele straal die de primaire straal van deze dichtheid is, en dat is de straal waarbinnen het grootste werk van leren en dienstbaarheid kan worden aangeboden. Dit is die straal waarbinnen zwervers moeten leren werken binnen verschillende groepen en instellingen van jullie volkeren. De moeilijkheden met de gele straal weerspiegelen en boorduren voort op die van de oranje straal. Omgaan met groepsdynamiek is echter in zekere zin eenvoudiger, maar in de normale zin veel complexer dan de omgang van de ene persoon met de andere.

Binnen deze energie worden naties gebouwd en vernietigd. Religies worden gestart en verlaten. Volkeren verplaatsen zich over continenten en culturen evolueren, rijpen en vallen weg. En binnen elke groep is er het meer evenwichtige en liefdevolle en medelevende pad. Binnen dit grote assortiment van groepen die elke entiteit in een mensenleven zal tegenkomen, liggen de paringen, de huwelijken, de bezittingen, de revoluties die het heden en de toekomst vormgeven. In deze energie komt ieder dieper in contact met de groepsgeest, de nationale geest, de raciale geest en de archetypische geest. Dit is de zetel van de macht binnen de entiteit. Dit is waar de instincten van controle en invloed wonen. Dit is de plaats waar de spin zijn web bouwt of besluit een andere entiteit te worden. Dit is de smeltkroes van je lessen in liefde.

Misschien wel de meest voorkomende en uitdagende van deze groepen is het gezin. Binnen deze kleine groep hebben entiteiten de meest stabiele, diepe en blijvende kansen, zowel voor wel als voor wee. Elk is in staat een deel te worden van het zogenaamde goede van de ervaring van een ander of de aartsvijand en de wreker te worden die een ander kan vernietigen. Deze familie is zo’n diep onderdeel van de ervaring van de derde dichtheid en is zo rijk aan mogelijkheden voor dienstbaarheid aan het zelf en aan het andere zelf, dat we niet genoeg kunnen benadrukken hoeveel mogelijkheden voor polarisatie er hier liggen op het gebied van de uitdagingen en omstandigheden van het omgaan van het zelf met groepen.

Gemeenschap is iets wat zwervers instinctief begrijpen. Dit dringt bijna altijd door de sluier van vergeten heen die het begin markeert van een incarnatie op jullie planeet in jullie dichtheid. De herinnering aan een liefdevol, ondersteunend en stabiel gezin. De herinnering aan mannen en vrouwen en kinderen die niet alleen verbonden zijn door namen en door associatie maar ook door algemeen aanvaarde geloofsovertuigingen in dienstbaarheid, maken de benarde situatie van de zwerver zeer, zeer eenzaam binnen wat dit instrument de kernfamilies van jullie Aarde zou noemen, aangezien er binnen deze gezinnen geen constante en gestage sfeer van liefde lijkt te zijn, want wanneer ze worden geconfronteerd met uitdagingen van gele-straal-energieën, trekken veel entiteiten, zowel zwervers als inheemsen, zicht terug in oranje-straal-energieën en verwijderen ze zich voor zover mogelijk van groepen, of, als alternatief kunnen entiteiten ervoor kiezen zichzelf op te offeren aan een bepaalde groep of ‘isme’ zodat er geen noodzaak meer is om persoonlijke keuzes te maken.

We moedigen iedereen aan om zichzelf te betrappen op die gevoelens van terugtrekking en zelfs paniek en om het woord “herinnering” uit te spreken, want als de zwerver zich alleen maar kan herinneren dat er een goede reden is geweest om hier te komen, dat er een goede reden is om om te gaan met deze entiteiten, deze groepen, dan is er nog steeds de vermoeidheid, nog steeds de pijn, maar ook moed en kracht die voortkomt uit de kennis van wie je bent, waarom je hier bent en waar je naartoe gaat.

Welnu, dit drietal van energieën is moeilijk, het is hard werken voor wie dan ook, inheems of van elders. We kunnen zelfs zo ver gaan om te zeggen dat de zwerver moet beseffen dat vanwege de keuze om deze dienst op dit moment aan te bieden, de zwerver zichzelf in een situatie heeft gebracht die identiek is aan die van de inheemse van jullie Aarde. Dat wil zeggen, om van dit bestaansniveau af te studeren, is het voor zowel de zwerver als de inheemse noodzakelijk om de trappen van licht te bewandelen die met elke stap meer volheid, meer dichtheid van licht bieden, en als de zwerver gevangen raakt in de pijn van het leven en een blijvende onbalans in energie veroorzaakt, zal de zwerver, net als elke op Aarde geboren inheemse, in de derde dichtheid moeten blijven totdat die zwerver weer voldoende in balans en gepolariseerd is om dat vollere licht te verdragen dat de ervaring van de vierde dichtheid is.

Welnu, in de vierde dichtheid valt de sluier van het vergeten. Er is een groter bewustzijn dat ieder ander het zelf is. Er is het opheffen van beperkingen en grenzen, waarbij iedereen nog steeds uniek is, maar toch de gedachten en ervaringen van elkaar in harmonie gedeeld worden. Dit klinkt paradijselijk voor de aardse entiteit die verlangt naar manifestatie van eenheid. Toch vragen we iedereen om te onthouden dat elke dichtheid zijn eigen uitdagingen en lessen heeft, waardoor er nooit een einde komt aan het leren. Er komt nooit een einde aan de uitdagingen. Binnen manifestatie is er altijd het bewustzijn van het zelf en het bewustzijn van de ander, en naarmate de dichtheden dat bewustzijn verfijnen, vraagt het bewustzijn met meer diepgang naar de aard van het één zijn, de aard van eenheid.

Als we naar het hart gaan, het groene-straalchakra, dat hartenergiecentrum, pauzeren we en vragen we ieder van jullie om na te denken over de manier waarop energie werkt. Welnu, als er een beklemming, een beperking of een blokkade is in rood, of oranje, of geel, in zo’n mate dat die energie vertroebeld is, zal niet veel energie het hart bereiken, want er zal energie wegvloeien voordat de energie van de ene Schepper het hartcentrum bereikt. De energie die dit centrum bereikt, is in de praktijk die energie die het zelf beschikbaar heeft om te beginnen met het werken aan het bewustzijn. De disciplines van de persoonlijkheid - leren communiceren, leren de heiligheid van alle dingen te vinden - deze lessen van liefde worden niet met succes ondernomen door degenen die niet tot een bepaald niveau van evenwicht zijn gekomen in de lagere energiecentra. Het opheffen van blokkades in de lagere energiecentra vereist onder andere dat men het zelf en de wereld accepteert en liefheeft zoals deze is, zonder dat men zelf hierdoor nog meer geblokkeerd en verward raakt. Een situatie waarin de lagere energiecentra zijn geblokkeerd is dus misschien nog wel het pijnlijkst voor de zwerver, aangezien zwervers zo verlangen naar de vibraties, de gevoelens en associaties van thuis, waar het veel gemakkelijker is om dit werk te doen. Echter, in deze derde dichtheids-omgeving is het goed mogelijk dat ze niet de wilskracht en de energie hebben om die blokkades op te ruimen en verwarring de vrije hand te geven zonder ook zelf verzeild te raken in die zee van verwarring.

Dit instrument vertelt ons dat we vanavond te lang met jullie aan het spreken zijn en dat de energieën enigszins verslappen. En dus zouden we graag gewoon op dit punt stoppen, ons realiserend dat de cirkel misschien tijdens een andere sessie dit interessante onderwerp verder zou willen verkennen. We vragen elk van jullie om te weten dat iedereen perfect en heel is en in totale eenheid is met alles wat er is. Dit is de realiteit. De rest is illusie. Voor ieder zijn ster. Ken hoop en geloof zoals je je vingers en tenen kent, en vertoef in liefde. Zoals degene die bekend staat als Jezus heeft gezegd: “Heb de Schepper lief. Hou van elkaar.” Dierbaren, als jullie je deze simpele dingen maar kunnen herinneren, zul je elke dag kunnen doorkomen, en zal elke avond een reden voor dank en lof zijn.

Aangezien er nog wat energie over is voor vragen, zouden we op dit moment dit contact willen voortzetten via degene die bekend staat als Jim. We laten dit instrument in liefde en in licht achter. Wij zijn degenen van Q’uo.

(Jim channelt)

Ik ben Q’uo, en begroet ieder van jullie opnieuw in liefde en in licht via dit instrument. Op dit moment willen we vragen of er nog vragen zijn die we kunnen behandelen. Is er op dit moment een vraag?

Ik zou willen vragen hoe wij als zwervers de Schepper en de schepping beter kunnen dienen?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broeder. Of je nu een zwerver bent op een verre planeet of een entiteit van derde-dichtheidsillusie die zijn wortels heeft op zijn thuisplaneet, liefhebben is dienen. Het zoeken naar manieren om vollediger te dienen, voedt dit verlangen en de kansen dienen zich dan aan aan iemand die vollediger wil dienen. Dus, mijn vriend, we zeggen tegen je dat het verlangen om dit te doen het proces start.

Is er nog een vraag, mijn broeder?

Ik heb een vervolgvraag. Ik weet dat R1 het heeft over het helpen van mensen om een netwerk op te bouwen via de computer, enzovoort, en om een plek te maken waar zwervers samen kunnen komen om de eenzaamheid te bestrijden. Zijn dit soort dingen nuttig of is onze dienst vooral gewoon leven?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn zuster. Deze vele keuzes zijn slechts mechanica en details. Het verlangen om te dienen is het fundament waarop alles naar verlangen zal worden gebouwd. Voed, dus, dit verlangen. Probeer te dienen op welke manier dan ook de jouwe is en die manieren die van jou zijn zullen tot jou en door jou komen.

Is er nog een vraag?

Ik zou graag willen weten of er entiteiten zijn die actief tegen de vooruitgang van zwervers werken, en zo ja, hoe herken je ze?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broeder. Er zijn er inderdaad diegenen die je de duistere engelen kunt noemen die op hun eigen manier dienen door de katalysator te leveren waarover je spreekt. Elk kristal zal breken langs de meest imperfecte lijn. Kijk dus in je eigen patroon van zijn om die kansen te zien die je wegleiden van liefde en dienstbaarheid aan elke entiteit die je ontmoet. Wanneer deze kansen zich voordoen, is het jouw vrije wil om te bepalen hoe je verder gaat. Misschien wordt de keuze eerder in actie dan in gedachten gemaakt, onnadenkend in plaats van in contemplatie, schijnbaar per ongeluk [in plaats van] als een keuze, en op basis van deze keuze kunnen de duistere engelen, of loyale oppositie zoals ze ook worden genoemd, de intensivering bieden van die keuze die vrijelijk is gemaakt. Dan komt de zwerver die als een licht is, in de verleiding om dat licht van liefde en dienstbaarheid te doven. Indien mogelijk zou de duistere engel proberen zo’n licht uit te doven of te beheersen. Zo wordt hun dienstbaarheid aangeboden en zo evolueren zij in de negatieve zin van dienstbaarheid aan zichzelf, van het onderwerpen en het verkrijgen van macht over anderen. Ze maken net zo zeker deel uit van de illusie als het licht, want de ene Schepper deinst niet terug, noch van het licht, noch van het donker, dat de aard van de schepping zelf vormt en haar uitdrukking in deze illusie van de derde dichtheid.

Is er nog een vraag, mijn broeder?

Wordt karma onmiddellijker naarmate men zich meer bewust wordt?

Ik ben Q’uo, en ben me bewust van je vraag, mijn broeder, en we vinden het zeer scherpzinnig van je dat je dit principe erkent, want als men zich bewust wordt van wat men wil bereiken en de weg vrijmaakt voor dergelijke activiteit en succes boekt in het bereiken ervan, dan zijn de uitdagingen intensiever en de feedback sneller. Dit is efficiënt leren, hoewel het vaak vermomd is als pijn, lijden en verwarring. Maar [door] volharding, gebruikmakend van het geloof en de wil die de wandelstok en de staf zijn van de zoeker van de waarheid, kan men door deze pijn, dit lijden en deze verwarring heen komen.

Is er nog een vraag?

Kunnen we karma uitwissen zolang we ons in de illusie van de derde dichtheid bevinden?

Ik ben Q’uo en ben me bewust van je vraag, mijn broeder. We zouden misschien het [woord] balanceren willen voorstellen, want het uitwissen van karma is het wissen van die lessen die voorafgaand aan de incarnatie zijn geprogrammeerd en dit zou hetzelfde zijn als het wissen van een deel van iemands bestaan, terwijl het in balans brengen van die geprogrammeerde lessen resulteert in het verwijderen van het effect van het karma dat iemand aan de incarnatie bindt totdat het evenwicht is bereikt of totdat de wil is uitgeput.

Is er nog een vraag?

Moeten zwervers binnen de derde dichtheid blijven totdat ze een evenwicht hebben bereikt in hun eigen licht op het niveau van de vierde dichtheid?

Ik ben Q’uo en ben me bewust van je vraag, mijn zuster. De zwerver moet, net als elke andere entiteit van de derde dichtheid, voldoen aan dezelfde normen van het geven van liefde, van het aanbieden van mededogen, van het openen van het hart voor het soort onvoorwaardelijke liefde en mededogen die de vierde dichtheid kenmerken. De zwerver moet dus aan dezelfde normen voldoen.

Is er nog een vraag?

Kunnen zwervers terugkeren naar hun thuisdichtheid nadat ze de oogst hier hebben voltooid?

Ik ben Q’uo en ben me bewust van je vraag, mijn zuster. De zwerver kan dit doen als dit de afspraak is geweest maar de zwerver kan ook wat anders doen als de afspraak bijvoorbeeld is geweest om te blijven tijdens een bepaald deel van de ervaring van de planeet die hij heeft gekozen te dienen.

Is er nog een vraag?

Ik ben benieuwd of je, nadat de meditatie voorbij is, min of meer op de achtergrond aanwezig blijft en samen met ons eet?

Ik ben Q’uo en ben me bewust van je vraag, mijn broeder. We zijn altijd opgetogen en vervuld van de liefde en het licht van deze groep wanneer jullie elkaar ontmoeten tijdens activiteiten zoals deze. En als deze cirkel weer uiteen gaat en jullie licht en liefde met elkaar delen tijdens een maaltijd en een gesprek, kunnen we deelnemen door dit licht en deze liefde te ervaren terwijl deze tussen jullie onderling beweegt.

Op dit moment willen we iedereen nogmaals bedanken voor het uitnodigen van ons in deze cirkel van zoeken, en we hopen dat jullie ons willen vergeven voor het feit dat we te lang hebben gesproken, maar we zijn ons niet bewust van het verstrijken van de tijd terwijl we met jullie praten, en we zijn altijd graag bij jullie. Op dit moment zullen we afscheid nemen van dit instrument en deze groep. We staan bij jullie bekend als degenen van Q’uo. Adonai, mijn vrienden. Adonai.