Groepsvraag: De vraag van vanmiddag heeft te maken met genezing. We zouden graag willen weten wat de voorwaarden zijn voor genezing, wanneer is genezing gepast voor een entiteit, wanneer zou het voor een entiteit niet gepast zijn om genezing te ervaren, en gewoon alles in het algemeen dat je ons kunt vertellen over het genezingsproces en hoe we eraan kunnen deelnemen.

(Carla channelt)

Wij zijn degenen van Q’uo. Wij groeten jullie in de liefde en in het licht van de oneindige Schepper. Het is een zegen om tot jullie kring van zoeken geroepen te zijn, en wij danken iedereen die zich bij deze kring heeft gevoegd voor het voorrecht om te worden gevraagd om onze mening met jullie te delen over dit onderwerp van genezing, waarbij wij, zoals altijd, eraan willen herinneren dat wij feilbaar en foutgevoelig zijn. Daarom ons verzoek dat je bij het luisteren je onderscheidingsvermogen gebruikt, en die dingen verwerpt die voor jou niet vruchtbaar lijken, en alleen die waarheden behoudt die de kwaliteit hebben om herinnerd te worden in plaats van vreemd te zijn, want die waarheden die van jou zijn, zijn als een herinnering die wordt gewekt.

Als we kijken naar het substantiële onderwerp van genezing, zien we dat misschien het eerste punt op onze agenda de kristallisatie is van een algemeen begrip van de term genezing, want niet iedereen die genezen is, is geheeld, en niet iedereen die geheeld is, wordt genezen van een ongeneeslijke ziekte of aandoening. Bij genezing is sprake van een duidelijk en fysiek proces: de diagnose van een bepaalde pathologie wordt gesteld; agressieve chemicaliën worden vaak gegeven; soms wordt er in het fysieke lichaam gesneden en worden er aanpassingen gedaan aan de verschillende processen van het fysieke voertuig. De patiënt wordt dan genezen verklaard, want die ziekte is overwonnen, of die toestand is verholpen, zoals een monteur een auto zou repareren.

Geheeld zijn, aan de andere kant, is een staat van evenwicht binnen de entiteit. Ziekten en aandoeningen zijn soms het bewijs van onbalans, blokkering of zwakte. Op andere momenten is die ziekte of aandoening die niet genezen is juist in evenwicht. Dit geldt voor degenen die een ziekte of aandoening hebben om een les over liefde te leren, en velen zijn er die een onaangename aandoening kiezen, niet omdat dit vreugde zou brengen, maar vanwege het precieze soort lijden dat zal volgen.

Vervolgens kijken we naar de angst die jullie volkeren begrijpelijkerwijs uiten met betrekking tot ziekte, ernstige ziekte en de dood zelf. Aangezien dit instrument het meest bekend is met de leringen van degene die bekend staat als Jezus, willen we nu ingaan op enkele uitspraken van deze leraar. De meeste mensen kennen deze uitspraken als de ‘zaligsprekingen’. “Zalig zijn de armen van hart.” “Gezegend zijn zij die worden beschimpt of vervolgd”, enzovoort. Elke gezegende entiteit is gezegend vanwege haar lijden. Wanneer ziekte komt, komt ook lijden, maar het is door het lijden dat de zegen wordt ontvangen.

Dus, waar komt deze grote angst vandaan met betrekking tot ziekten en slechte gezondheid? Zeker, het is gemakkelijk te zien waar veel angst wordt opgewekt. Je hoeft alleen maar naar het verstrijken van de seizoenen te kijken om te zien dat de seizoenen van verval en dood zich in elk levend wezen bevinden. Zoals iedereen werd geboren, zo zal iedereen deze illusie verlaten. Het fysieke voertuig wil echter niet vergaan of sterven. Er is een diep oerinstinct naar het voortbestaan van het leven, het verlengen van de adem. Dat is een noodzakelijk deel van het fysieke instinctieve net van reacties op prikkels. Hoewel dit instinctief is, hoeft het niet de houding te zijn waar een zoeker mee kiest te werken in het dagelijkse leven, want de entiteit die elke zoeker is, is oneindig veel meer dan het fysieke voertuig.

De krachten van eindigheid en beperking zijn hier met een zeer goede reden, maar ze werken op het bewustzijn van een wezen dat eeuwig en onbegrensd is, zowel in ruimte als in tijd. Dit bewustzijn en dit gewaarzijn dat elk met elkaar gemeen heeft, is datgene wat voortbestaat alsof er geen ruimte of tijd is, maar alleen oneindigheid en eeuwigheid. Dit wezen dat elke zoeker is, is een wezen van pure liefde, die oorspronkelijke en oeroude energie die alles heeft geschapen wat er is. Wanneer dit bewustzijn, dat het diepste deel van je identiteit is, voor het eerst wordt gehuisvest in het fysieke voertuig dat jou ronddraagt, is de beperking en frustratie immens wanneer je in dat zware chemische voertuig terecht komt.

Het bewustzijn van het totale wezen begint dan de incarnatie op slechte voet met het fysieke lichaam. Het bewustzijn dat je bent, kon zo’n lange, lange tijd zijn armen en benen niet laten bewegen of zijn tong niet laten spreken, en inderdaad, het bewustzijn lijkt het fysieke voertuig nooit volledig te omarmen. Deze afstand die wordt waargenomen tussen het zelf en de kwalen van het lichaam is een onevenwichtige waarneming, en we moedigen iedereen aan in de dagelijkse meditatie en contemplatie die iedereen aan de Schepper kan aanbieden om werk te doen dat meer en meer die band van eenheid tussen bewustzijn en het fysieke voertuig creëert. Veel ziekten zijn te wijten aan het gebrek aan respect voor het fysieke lichaam als iets wat niet heilig is.

Dus, als het fysieke voertuig de pijnen heeft, de kwalen, dan stellen we voor en moedigen we aan om deze situatie respect en aandacht te geven. Deze aandacht kan bestaan uit het eenvoudigweg zien van het fysieke als het perfecte mechanisme, wat het ook is. Het kan zijn het sturen van licht naar die delen van het fysieke lichaam die als pijnlijk of ziek worden ervaren. Elke zoeker kan zijn eigen manier vinden om meer en meer in een liefdevolle relatie met het fysieke lichaam te komen, maar het is werk dat zal helpen bij het evenwicht of de gezondheid van lichaam, geest en ziel samen.

We kunnen geen duidelijke of bewezen manier geven om te bepalen of een ziekte of aandoening al dan niet klaar is om uit de ervaring van het bewustzijn te worden verwijderd. Bijgevolg moet de zoeker deze vraag voor zichzelf onderzoeken, want het is een tamelijk belangrijke vraag. Als de zoeker geen idee heeft waar de ziekte op werkt kan hij om de heldere droom vragen, of hij kan naar de hypnotherapeut gaan en het hogere zelf vragen om een lezing te geven wat betreft de vraag of die ziekte of aandoening al dan niet zijn werk heeft gedaan en klaar is om te worden afgeworpen. Zodra de zoeker voor zichzelf heeft besloten dat de ziekte klaar is om te worden afgeworpen, kan hij de wijze kiezen waarop hij geheeld wordt.

Voor sommige entiteiten is de enige noodzakelijke genezing het plaatsen van het besef waarom de ziekte waarde had en nodig was. Misschien heeft de zoeker het gevoel dat de les is geleerd. Dan wordt de zoeker klaar voor de volgende stap in genezing, namelijk het zorgvuldig kijken naar het leven in gezondheid en welzijn, om te zien of het zelf klaar is om verantwoordelijkheid te nemen voor het werk van het leven dat aan elke gezonde entiteit wordt gegeven. Want er zijn tijden dat de les is geleerd, maar de genezing niet zal slagen omdat de zoeker niet klaar is om die les op zich te nemen die volledige mobiliteit en gebrek aan beperking zeker zal bieden.

We vragen ieder van jullie om de subtiliteit van het genezingsproces te zien. Elke entiteit reageert op verschillende stimuli. De ene entiteit zou kunnen worden genezen vanwege een andere entiteit die in staat was de atmosfeer te creëren waarbinnen de zoeker inderdaad verantwoordelijkheid kon nemen. Een groot deel van de therapie van psychologen en psychiaters heeft te maken met het voorleggen van dergelijk materiaal aan de zoeker en het helpen bij het begrijpen van dit materiaal. Sommigen zullen merken dat het nuttig is om het dieet te veranderen, voor anderen zou dit geen effect hebben. Elke entiteit heeft een unieke balans. Elke entiteit zal dus zijn unieke genezing moeten vinden. Wat voor een ander werkt, werkt misschien niet voor jou.

De energieën in de fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen zijn oneindig, zorgvuldig en liefdevol gerangschikt om een centrale vibratie uit te drukken die het essentiële zelf is dat zich in deze ruimte en tijd manifesteert. De hogere genezingen zullen dan die essentie, die essentiële vibratie, meer en meer lokaliseren en manieren vinden om de harmonie te vergroten waarmee die vibratie kan bewegen. De beste technieken om deze essentiële natuur te openen en te verhelderen, blijven meditatie, contemplatie, gebed en, zoals deze groep eerder sprak, de herinnering aan die context van heiligheid waarbinnen alles wat bekend staat als leven en alles wat bekend staat als de dood te betrekken. Alles is heilig. Dat waar je voeten op dit moment op rusten, is heilige grond.

Pauzeer om de adem te voelen die naar binnen gaat, de adem die naar buiten gaat. De gezondheid begint met diep inademen en diep uitademen, en het voelen van de vrede van in- en uitademen, want wat een entiteit ook mag doen, het zal in- en uitademen. Hoe complex het leven van de geest en emoties ook worden, het fysieke voertuig drukt de oneindige Schepper uit door de levende adem - in en uit. Je ademt de liefde van de oneindige Schepper in en je ademt alles uit dat moe, oud en klaar om te vertrekken is. Dus je neemt gezondheid in je op bij elke inademing en drukt het afval van onbalans uit bij elke uitademing. Genezing is geen proces dat stopt. Integendeel, elke entiteit is constant in een staat van genezing, van balanceren en versterken van dat energieweb dat jouw essentie is.

Op dit moment zouden we dit contact graag overdragen aan degene die bekend staat als Jim. Dit is inderdaad een substantieel onderwerp en we hebben het zeker nog niet uitgeput. Dit instrument begint ons echter signalen te geven dat we verder moeten. Daarom laten we dit instrument in liefde en in licht en met dank achter. We gaan nu over naar degene die bekend staat als Jim. Wij zijn degenen van Q’uo.

(Jim channelt)

Ik ben Q’uo, en ik begroet jullie allen opnieuw in liefde en in licht via dit instrument. Op dit moment is het onze eer om onszelf aan te bieden in de poging om eventuele verdere vragen te beantwoorden die de aanwezigen waardevol kunnen vinden. Is er op dit moment een andere vraag?

Ik heb een vraag. Ik zou willen vragen, hoe kun je een persoon helpen die volgens jou genezing nodig heeft zonder inbreuk te maken op hun vrije wil? @Q’uo Ik ben Q’uo en ben me bewust van je vraag, mijn zus. Vele malen in de geschiedenis van deze specifieke planeet hebben degenen afkomstig van de Confederatie dezelfde vraag gesteld, want er zijn vele, vele gevallen geweest waarin er groepen van jullie volkeren waren die veel behoefte hadden aan genezing, maar toch werden we niet door hen gevraagd genezing te bieden. Zo hebben we in onze eigen ervaring ontdekt dat het sturen van liefde en licht en de wens voor het herwinnen van het hele evenwicht het meeste is dat we kunnen doen voor entiteiten zonder inbreuk te maken op de vrije wil, want om dienstbaar te zijn aan een entiteit op een openlijke manier moet men door die entiteit worden uitgenodigd om te proberen te dienen.

Proberen te dienen zonder uitnodiging is naar onze bescheiden mening geen dienstbaarheid. Dus, ook al is het verlangen groot om de hand uit te strekken in dienst van een ander, zonder de uitnodiging is het alleen mogelijk om deze entiteiten liefde en licht te sturen voor de doeleinden die ze ervoor kunnen hebben, wat die doeleinden ook mogen zijn.

Is er nog een vraag, mijn zus?

Nee dank je, Q’uo

Ik ben Q’uo, en we bedanken je, mijn zuster. Is er nog een andere vraag?

Ik heb een vraag. Als het individu deze balans vindt, en, zullen ze open staan voor genezing?

Ik ben Q’uo, en we denken dat we je vraag begrijpen, mijn zus. Als een entiteit in staat is om een evenwicht in zichzelf te vinden in een gebied dat uit balans is geraakt, dan wordt dit vinden van heelheid de basis waarop de genezing van de entiteit is gebouwd, want het geldt voor elke entiteit dat als heelheid, eenheid en perfectie diep in het zelf worden gerealiseerd, dat dan datgene wat genezing nodig heeft inderdaad genezen wordt.

Een entiteit kan het genezingsproces van een aantal bronnen zoeken, maar er zal geen genezing zijn totdat de entiteit zelf – misschien door de katalysator van anderen – deze heelheid en deze perfectie vindt. Dus de genezing volgt na het vinden van deze heelheid.

Is er nog een vraag, mijn zus?

Ja. [onverstaanbaar] waarvan gesproken wordt wat betreft deze heelheid, of gevoel van heelheid. Zijn er nog andere manieren?

Ik ben Q’uo en ben me bewust van je vraag, mijn zus. Er zijn veel hulpmiddelen, zoals je het hebt gesteld, die beschikbaar zijn voor een entiteit voor het vinden van de innerlijke heelheid. Er zijn bijvoorbeeld de toepassingen van meditatie, contemplatie, de gebedshouding, die het meest behulpzaam zijn bij het voorbereiden van de entiteit op genezing. Er is het leven dat je kunt onderzoeken, laten we zeggen, het kijken naar de behoefte aan genezing en het zien van veel gedragingen, percepties, gedachten en houdingen die voortkomen uit het vervormde wezen dat genezing nodig heeft. Aan deze gedragingen en houdingen kan door de gewetensvolle zoeker gewerkt worden om ze in een evenwichtige staat te brengen. De entiteit kan de genezingskatalyse zoeken van een van jullie medische beroepen die een willekeurig aantal genezingsmodaliteiten kan gebruiken die zelf hulpmiddelen worden om de genezing te laten plaatsvinden.

De entiteit zal op de lange termijn, zullen we maar zeggen, vertrouwen op een innerlijk geloof dat vorm zal krijgen op welke manier dan ook die betekenis heeft voor de entiteit. Dit geloof zal dan een kanaal, of een deuropening, verschaffen waardoor de genezingsinspanningen van anderen kunnen binnendringen in het levenspatroon van degene die genezen moet worden. Daardoor zou je kunnen ontdekken dat er vele, vele hulpmiddelen beschikbaar zijn voor een entiteit die genezing zoekt, maar de houding van deze entiteit en zijn vermogen om zijn eigen geloof uit te oefenen, gekoppeld aan het bewuste werk van deze entiteit gericht op zijn eigen denk- en gedragspatronen, zijn die hulpmiddelen die het meest effectief zijn in dit genezingsproces.

Is er nog een vraag, mijn zus?

Nee, heel erg bedankt.

Ik ben Q’uo, en we danken je, mijn zus. Is er nog een vraag?

Ja. Er zijn mensen die proberen anderen te helpen en te genezen, en toch wordt dit niet ontvangen, vooral onder de [onhoorbaar]. Hoeveel energie en moeite moet je spenderen in het uitreiken wanneer je ziet dat ze jou wegduwen. Het wordt gedaan uit liefde en bezorgdheid voor deze individuen. Wat [onhoorbaar] te doen?

Ik ben Q’uo en ben me bewust van je vraag, mijn broer. Wanneer de pogingen tot genezing en liefde die aan een ander worden aangeboden niet worden geaccepteerd, is het goed om de deur open te laten voor dergelijke entiteiten, zodat ze weten dat ze altijd welkom zijn om door die deur te gaan en datgene te accepteren wat wordt aangeboden. Meer dan dit kan er niet bereikt worden zonder de inbreuk op de vrije wil van een ander, want het is noodzakelijk voor entiteiten om te zoeken opdat ze kunnen vinden. Het is gewoonlijk niet mogelijk voor een ander datgene te vinden wat hij niet zoekt. Dus open blijven in het hart, open blijven in het aanbieden en doorgaan met het geven van liefde vanuit je hart aan het hart van de ander zonder de verwachting iets terug te krijgen is het beste dat kan worden gedaan. Dit is moeilijk voor velen die van dienst willen zijn, vooral voor degenen van wie veel wordt gehouden, maar toch is het iets wat moet worden geaccepteerd, want de vrije wil van elke entiteit is van het allergrootste belang. Om enige vooruitgang te boeken, moeten de stappen door elke entiteit voor zichzelf worden genomen.

Is er nog een vraag, mijn broer?

Nee, heel erg bedankt.

Ik ben Q’uo, en we bedanken je, mijn broer. Is er een andere vraag?

Ja, ik heb nog één vraag. Wat [onhoorbaar] een entiteit om een genezer te zijn – genezing zou kunnen uitvoeren?

Ik ben Q’uo en ben me bewust van je vraag, mijn zus. Om een entiteit als genezer te laten dienen, is het in de meeste gevallen noodzakelijk dat de entiteit voldoende aan het zelf in de energiecentra of chakra’s heeft gewerkt, zodat haar energiecentra voldoende in balans zijn zodat de energieën die voor genezing kunnen worden gebruikt er met minimale vervorming doorheen kunnen bewegen. Deze helende energieën worden dan gebruikt als een middel waardoor het auraveld van degene die genezen moet worden tijdelijk onderbroken zal worden om het oudere, meer vervormde denkpatroon te laten vervangen door een nieuwer, meer harmonieus denkpatroon dat ervoor zal zorgen dat de genezing plaatsvindt. Dit is het proces, of de entiteit die genezing nodig heeft dit nu zoekt bij een van je orthodoxe medische professionals of bij een entiteit die de genezingskatalysator biedt vanuit de meer metafysische achtergrond, of modaliteit, van genezing. Het is dus noodzakelijk dat de genezer in staat is om te helpen bij het onderbreken van de oudere denkpatronen die bestaan in de aura van degene die genezen moet worden.