“Ik zou de Q’uo willen vragen hoe jullie denken over de spirituele principes die betrokken zijn bij het proces van ziekte en het proces van genezing van ziekte, zowel bij onszelf als wanneer we dienen als kanalen voor de genezing van andere zelven, zoals in Reiki genezing.”

(Carla channelt)

Wij zijn degenen die bij jullie bekend staan als het principe van Q’uo. We groeten jullie in de liefde en het licht van de ene oneindige Schepper. We voegen ons vandaag bij jullie in dienst van de Schepper. Bedankt dat je een cirkel van zoeken bijeen hebt gebracht en ons hebt gevraagd om ons bij jullie te voegen. Dank aan ieder van jullie, zowel fysiek in deze kamer aanwezig bij dit instrument als ook over de hele wereld. In de tempel die jullie samen hebben gemaakt door deze cirkel te creëren, zijn we werkelijk allemaal in één tijd en één metafysische ruimte en we zijn vereerd om onder jullie te zijn.

We zouden willen vragen, zoals altijd, dat iedereen goed de poorten van de waarneming bewaakt en onderscheid maakt tussen die gedachten van ons die het doel raken en die gedachten welke het voor jou missen. Wees heel voorzichtig voordat je een van onze gedachten accepteert om mee te werken. Wees er zeker van dat het echt een resonerende gedachte voor je is, want we zouden je niet op een dwaalspoor willen brengen. Wij danken je voor deze afweging.

Je hebt vandaag gevraagd naar de principes die betrokken zijn bij het proces van ziekte en bij het genezingsproces - of de genezing nu bij jezelf wordt uitgevoerd of voor anderen wordt gedaan. De twee zijn twee kanten van één munt en die munt is het mysterie dat je voor je ziet in de spiegel: je fysieke voertuig, zijn energielichaam en alles wat daaraan verbonden is.

Laten we eens kijken naar het model dat we zouden gebruiken om over jou te spreken als een fysiek wezen dat iets bezit dat welzijn of gezondheid wordt genoemd.

Het lichaam dat je fysieke voertuig is, is het uiterlijke en fysieke teken van je bewustzijn. Het is niet jouw bewustzijn. Het fysieke lichaam, aan zichzelf overgelaten, is als elk ander dier onder jullie vele diersoorten op jullie planeet. Het heeft een instinctief leven en het bezit een brein dat je over het algemeen ervaart als dat brein dat beslissingen neemt. Dat is waar de hersenen van je fysieke lichaam voor zijn gemaakt, als een hulpmiddel om keuzes te maken. Het maakt keuzes op basis van een hiërarchie van prioriteiten, waarbij de eerste overleving is.

Toen je de ambitie op je nam om te incarneren, stemde je in met een proces dat je onlosmakelijk zou binden aan dit fysieke voertuig dat je nu geniet, voor de duur van je incarnatie.

Het bewustzijn dat je als inwoner van de eeuwigheid bezit, heeft zichzelf in interpenetrerende intimiteit gebracht, lichaam op lichaam, zodat het lichaam van je bewustzijn - dat sommigen een lichtlichaam noemen, sommigen het energielichaam en anderen het chakrasysteem - de fysieke vorm doordrong en zich ermee verbond op een zeer zorgvuldige en specifieke manier.

We geven dit instrument de visie van een plant die opgroeit in een pot. De pot heeft de grond die nodig is voor de groei van de plant. De energie die ervoor zorgt dat die plant kan groeien, zit in de potgrond. Dat is wat je fysieke voertuig is. Het is een bloempot.

Jij, als bewustzijn, maakte een overeenkomst met dat lichaam of fysieke voertuig, voorafgaand aan de incarnatie. Dat lichaam stemde ermee in om je te dragen. In zekere zin kunnen jullie jezelf, jullie allemaal, zien als walk-ins, om de New Age-term te gebruiken die bekend is bij dit instrument. Jullie, als menselijke soort, zijn een soort van walk-ins.

Jouw bewustzijn is het natuurlijke fysieke voertuig binnengetreden, maakte zijn verbindingen met elk van de verschillende facetten van je energiesysteem die direct in verbinding staan met je fysieke lichaam langs de lijn van de ruggengraat en je hebt je hier genesteld voor een gedeelde ervaring waar het fysieke voertuig het voorrecht kon hebben om bewustzijn te dragen en jij, als bewustzijn, het voorrecht kon hebben om een incarnatie in vlees en bloed te hebben. Het is een mooie en zorgvuldig gemaakte samenwerking die je nu ervaart.

Overgelaten aan de keuzes van het fysieke lichaam, zou het soort en de mate van ziekte die je als mens ervaart niet bestaan. Je zou gezond zijn totdat je fysieke voertuig moe werd. Gegeven dat je voedsel en water had en de dingen die je nodig hebt voor het leven, zou je ongetwijfeld gezond blijven totdat die ziekte zich aandiende die je de mogelijkheid bood om de incarnatie te verlaten.

Het drama van stress en spanning dat je ervaart en alle emotionele en fysieke nawerkingen van dergelijke moeilijkheden in het zogenaamde energielichaam zouden niet worden ervaren. Je leven zou net zo natuurlijk zijn als dat van een kat, een paard of een grizzlybeer. Je zou in jouw omgeving gedijen als er genoeg voedsel, genoeg water, genoeg zout, enzovoort zou zijn. Het leven zou eenvoudig zijn.

Voor de mens wordt de eenvoud van dat leven verborgen. Je kunt je niet opnieuw verbinden met het dierlijke lichaam en een eenvoudig dier worden. De aard van je bewustzijn verzet zich tegen een dergelijke keuze.

Hoe diep je ook probeert je beoordelingsvermogen te begraven, bij jou als mens draait het allemaal om oordeel. Het is een oordeel dat zorgvuldig wordt gecreëerd als een soort instinct in het bewustzijn dat je in een metafysische zin voortstuwt. Terwijl je meningen vormt en keuzes maakt, creëert het bewustzijn, dat verbindingen heeft in de binnenste bestaansvlakken en door het hele universum, een weergalmend klankbord dat je beslissingen, je keuzes en je oordelen naar je terugkaatst voor beoordeling.

Totdat je de kracht en het reactievermogen van dit systeem begint te begrijpen, kun je een breed scala aan katalysatoren ervaren. Naarmate je je beter bewust wordt van de dynamiek van het natuurlijke systeem waar je in energetische zin mee te maken hebt, zul je beginnen te beseffen dat je keuzes kunt maken en houdingen kunt aannemen die in jouw ervaring veel meer het gevoel geven dat je deelneemt aan het proces van het ervaren van katalysator en het kiezen van hoe hierop te reageren.

Totdat je begrijpt wat voor een krachtig wezen jij, die bewustzijn bezit, bent, zul je volledig overgeleverd zijn aan katalysator. Andersom: als je eenmaal de regels van dit incarnatiespel dat je speelt doorhebt en de regels van het spel, die relatief eenvoudig zijn, begint toe te passen, zul je misschien wel zien dat je een proces van transformatie ingaat.

Het zou kunnen dat dingen weer eenvoudiger voor je worden. Maar die eenvoud zal de eenvoud zijn die zich op een spiraalvormige manier omhoog beweegt naar het verenigde niveau van lichaam en bewustzijn. Dit is niet precies hetzelfde als de psyche en de soma of de geest en het lichaam, zoals de psychologie het beschrijft, want je bent meer dan je psyche en je lichaam. Gezondheid [en] ook het proces van ziekte hebben veel te maken met dat “meer dan” dat je bent.

In zekere zin kun je jezelf zien als een pelgrim die zijn bepakking niet over de schouders draagt, gewikkeld in een doek, zoals de mythische zwerver het doet; Integendeel. Je kunt jezelf zeker zien als die pelgrim op de weg, de reis van spirituele evolutie. De rugzak die je draagt, zit echter binnenin je. Wat is metafysisch voedsel? Wat zit er in jouw rugzak? Het is goed mogelijk dat de antwoorden die je daarop geeft de ware staat van jouw welzijn laten zien.

We zouden terloops graag onderscheid maken tussen gezondheid en welzijn. Het is goed om te beseffen dat, ongeacht de leeftijd of de gezondheid van het fysieke lichaam, je door het onderzoeken van zaken als de ogen en het algemene gevoel dat de aanwezigheid van een persoon je geeft, kunt ontdekken dat veel schijnbaar fysiek gezonde mensen onwel zijn. Je zult misschien ook ontdekken dat veel schijnbaar breekbare mensen buitengewoon gezond zijn. De werkelijke staat van welzijn in je organisme is niet alleen een functie van de toestand van je fysieke lichaam en niet alleen van de toestand van je geest, het bevat ook een element dat moeilijk te kwantificeren is.

In het bewustzijn is er een grond van zijn. Die grond van zijn is liefde. Je bent een uitdrukking van de ene oorspronkelijke Gedachte. Dat is het geschenk dat je meedraagt in je fysieke leven. Je draagt geen klein beetje liefde bij je. Jij draagt de liefde die creëert en vernietigt. Het is tegelijk jouw glorie en je grootste wee, want als je de ontzagwekkende kracht van je persoonlijkheid, je karakter en je geloofssysteem niet focust en richt, en in plaats daarvan toestaat dat het zijn impulsen volgt zonder er echt specifiek over na te denken, kun je misschien in de situatie belanden waarin levenservaringen jou overkomen die niet te begrijpen zijn en waarvan je niet weet hoe je erop moet reageren.

Dit gezegd hebbende, jouw basisgezondheid is als een standaardinstelling. Als je geboren bent met een stralende gezondheid, dan is dat je fabrieksinstelling - zo ben je vanuit de fabrikant afgeleverd. Je lichtlichaam, je energielichaam of je chakrasysteem kopieert die verzameling instellingen voorafgaand aan de geboorte als onderdeel van het integratieproces van ziel of geest en fysiek voertuig of lichaam. De herinnering aan die standaardinstelling, die gezondheid is, stralend en smetteloos, wordt bewaard door elke cel in je lichaam en door elk greintje energie in je energielichaam.

Het proces van ziekte vindt plaats wanneer het evenwicht dat de standaardinstelling is voor welzijn in jouw specifieke fysieke voertuig en energielichaam verstoord raakt. Dergelijke evenwichten kunnen om puur fysieke en mechanische redenen verstoord raken. Als je valt en je bot breekt, is er misschien geen hogere interpretatie van een dergelijke gebeurtenis. Je hebt gewoon een ongeluk gehad. Als je echter een zoeker op het pad bent, is het goed om je geest en je denken open te stellen voor de mogelijkheid dat een of andere onbalans in je energielichaam je aan het wankelen bracht, zodat je letterlijk uit balans was en dus viel.

Als je gezondheid als iets puur fysieks bekijkt, zou je het omschrijven als een ongeluk. Je gaat naar de dokter, volgt de instructies van de dokter op en uiteindelijk kun je beter worden. Je zult niets hebben geleerd. Jouw fysieke voertuig was beschadigd en vervolgens herstelde het zichzelf.

Als je de tweede verklaring kiest, dat er onevenwichtigheden waren in je energielichaam, kun je nog steeds naar een arts gaan voor hulp bij het genezen van het lichaam, maar je kunt ook naar binnen keren naar die goddelijke genezer die in je bewustzijn leeft. Wanneer je ervoor kiest om je denken, je acties en de mogelijke manieren om naar de balansen van je energiesysteem te kijken, te onderzoeken, stel je jezelf open voor een heel niveau van krachtige mogelijkheden die er niet zijn als je strikt binnen de fysieke parameters blijft denken.

Bijgevolg, wanneer entiteiten besluiten om het spel van incarnatie op een dieper niveau dan het fysieke lichaam te spelen, hebben [ze] de keuze gemaakt om een sneller pad te bewandelen op het gebied van spirituele evolutie, omdat het lijden en de ellende van de het fysieke bestaan wordt gecreëerd als onderdeel van het werk dat klaar is gelegd voor het bewustzijn dat je draagt. Dat bewustzijn zal gebruik maken van elk beetje van het lijden dat je [met] je geloof kunt doordringen. Het zal het gebruiken om te leren hoe terug te keren naar de standaardinstelling. Veel veronderstelde wondergenezingen zijn eenvoudigweg gedaan vanwege de diepte van het geloof van een entiteit.

In het algemeen, wanneer er een beweging is weg van de perfecte balans in een deel van het energielichaam, is het sleutelwoord bij het zoeken naar een oorzaak angst. Er is een samentrekking geweest van de ontspannen en vredige standaardinstelling van het emotionele en mentale deel van je fysieke voertuig. Die samentrekking heeft een deel van je energielichaam in onbalans gebracht. Die samentrekking werd op de een of andere manier veroorzaakt door angst.

Als je het perfecte lichaam en welzijn ziet als een staat van liefde, dan zul je zien dat angst een keuze is waardoor je wegkijkt van het gezicht van liefde. Daarom is de keuze voor genezing een keuze om angst kwijt te raken en liefde te kiezen. Omdat het soms moeilijk is om alle angst los te laten, bestaan er genezers die met het energielichaam werken in plaats van met het fysieke lichaam. Wat zij doen is de entiteit die genezing zoekt in een neutrale omgeving de kans bieden om angst los te laten en liefde te kiezen.

We realiseren ons dat we nauwelijks ook maar de bovenste laag van een enorm diepgaand onderwerp hebben bekeken en we hebben de wens om op een later tijdstip verder met jullie te spreken over dit onderwerp. Dit instrument informeert ons echter dat er andere vragen zijn waar ze zich deze dag tot op zekere hoogte op zou willen concentreren, en ook wij zouden graag willen reageren op het grote voorrecht van deze bredere groep die niet-lokaal is. En dus willen wij voorlopig ook deze vraag laten rusten zodat we enkele van deze andere vragen kunnen beantwoorden.

Mogen we degene die bekend staat als Jim vragen om voor te lezen van het blad dat degene die bekend staat als R hem heeft gegeven?

“Ik zou graag weten hoe de overgang zou kunnen zijn voor een dubbel geactiveerde persoon. Zal de overgang tussen lichamen van de derde en vierde dichtheid naadloos zijn of is het abrupter, meer zoals het proces van doodgaan? Zo ja, hoe werkt het precies? Is het meer een individueel proces of is het meer een proces dat wordt uitgevoerd door het sociale geheugencomplex?”

(Carla channelt)

Wij, degenen van Q’uo, zijn ons bewust van je vraag, mijn broer, en wij danken je ervoor. De derde dichtheid is de derde dichtheid. En zo lang je in een fysiek voertuig van de derde dichtheid zit, zul je in de eerste plaats een entiteit van de derde dichtheid zijn. De activering van de vierde dichtheid stelt je echter in staat, veel meer dan degenen om je heen, om taai te zijn. We denken dat dat misschien wel de eenvoudigste manier is om het uit te drukken.

De interpenetratie van de derde dichtheid met energie van de vierde dichtheid in de tijd/ruimte-sector van deze ontwikkeling bombardeert de aarde met golf na golf van een dichter soort licht dat de ergste angsten van alle entiteiten naar de oppervlakte brengt en ze tot uiting laat komen.

Het is een sorteermachine, om het zo maar te zeggen, tussen kaf en koren, in bijbelse termen. Er is onkruid gezaaid tussen de oogst van het goede dat je in je leven hebt gecreëerd. Deze golven van energie vragen de waarheid van jou, en daarom worden velen van jullie geconfronteerd met delen van jezelf die je nooit wilde zien en waarnaar je niet wilt kijken.

De vierde-dichtheid-geactiveerde entiteiten of dubbel geactiveerde wezens zijn taaier bij het recht in de spiegel van het zelf kijken, bij het zien van het onkruid en het beslissen over een vorm van onkruidbestrijding.

Het is aan jou om te beslissen hoe je met dit zelfoordeel om wilt gaan. We willen vooral aangeven dat het naar onze mening niet goed is om het zelf te beoordelen op de manier van het Oude Testament zoals dit instrument het heeft ervaren. We willen niet dat je jezelf veroordeelt. We willen dat je ziet dat wanneer een plant geen tarwe is, die plant een onkruid is.

Wil je het bij de wortels eruit plukken? Dat kan, maar het kost tijd. Wil je het eraf knippen zodat het weer kan groeien maar vandaag even niet te zien is? Ook dat mag je doen. Dat is jouw keuze. Maar het dubbel geactiveerde lichaam zal je altijd de taaiheid van geest geven om voor de wortel te gaan en het werk tijdig te doen.

Wat betreft de vraag welk lichaam wanneer geactiveerd zal worden: ze zijn nu allebei geactiveerd, maar je bevindt je in een fysiek voertuig van de derde dichtheid. Je leeft op een planeet van de derde dichtheid. Je bent hier met een reden. Vele, vele anderen zijn hier om dezelfde reden.

Degenen met dubbel geactiveerde lichamen zijn afgestudeerd en zijn teruggekomen. Net zoals het Oudere Ras, toen het afstudeerde, ervoor koos om terug te keren, zo zijn jullie teruggekeerd. Je wil niet doorgaan naar het spannende en zelfs opwindende vooruitzicht van het bestaan van de vierde dichtheid, met zijn enorm verbeterde mogelijkheden tot leren en dienen, totdat je je uiterste best hebt gedaan, niet alleen om anderen van de menselijke stam te helpen om met jullie over te gaan naar de vierde dichtheid, maar ook om de gezondheid van Gaia,van planeet Aarde 1, in haar levende vorm te herstellen.

Voor velen van jullie in dubbel geactiveerde lichamen is er een gevoel van een groot en hartstochtelijk verlangen om verbinding te maken met de aarde, om een goede rentmeester voor de aarde te zijn en om de aarde lief te hebben. Want in je bewustzijn als persoon en in je bewustzijn als onderdeel van een ras van wezens is er een herinnering aanwezig dat je in het verleden onderdeel hebt uitgemaakt van de vernietiging van een planeet, een continent, een stad of familie. En die vernietiging heeft ervoor gezorgd dat de aarde treurt, rouwt en gedesoriënteerd is geraakt.

Tegen de tijd dat je deze planeet verlaat, zal de planeet weten dat er van haar wordt gehouden. Dat is een zeer grote factor bij velen van degenen die dubbel geactiveerd zijn en het is hun voornaamste reden om op dit moment op aarde te zijn.

Natuurlijk is het zo dat je, vanwege het feit dat je hebt gekozen voor een incarnatie in derde dichtheid, altijd onderworpen bent aan de basisregels van dit spel. Je moet in dit leven polariseren in de richting van dienstbaarheid aan anderen in een mate die je weer in staat stelt de trappen van licht te bewandelen en een hogere dichtheid binnen te gaan.

Anders zul je gewoon verdergaan, samen met degenen die zich aan het eind van deze tijd nog in de derde dichtheid bevinden, naar een andere planeet van de derde dichtheid waar je van dienst zult blijven en je herinnering aan wie je bent en waarom je hier bent zult versterken, totdat je jezelf weer op het juiste pad brengt, het pad dat je diep van binnen het liefste kiest, en dan dat pad stap voor stap bewandelt, in grote dankbaarheid en vreugde, elke dag dat je het voorrecht hebt om nog te leven en de zoete lucht van [planeet Aarde] te ademen.

Mogen we vragen of er nog een andere vraag is? Wij zijn degenen van Q’uo.

De volgende vraag is:

“Ik, bijvoorbeeld, zou graag een mooie samenvatting van Q’uo willen hebben over deze hele overgangsfase, hoe de puzzelstukjes in elkaar vallen, als we dat mogen weten.

Zoals ik het momenteel begrijp, luidt een convergentie van de donkerbruine begeleidende sterkomeetcluster en een golf- of energiepiek voor planeet Aarde de verschuiving of grensovergang in van de derde naar de vierde dichtheid en allerlei soorten toeschouwers van het dienstbaarheid-aan-zelf en dienstbaarheid-aan-anderen-soort komen het spektakel aanschouwen. De Ra- en Q’uo-groepen hebben de beëindiging van de derde dichtheid rond 2012 genoemd. Is dit correct? Een aspect van dienstbaarheid-aan-zelf entiteiten zijn het hier niet mee eens of accepteren het niet. Dus daarna is er vermoedelijk een overgangsperiode van duizend jaar voor deze keuze van dienstbaarheid aan het zelf en dienstbaarheid aan anderen.

Wat houdt deze duizendjarige periode in, een selectieproces tussen de twee polariteiten? Misschien een laatste kans voor degenen die pas ontwaakt zijn; degenen wiens keuze niet stevig genoeg is om volledige toegang tot de vorm van de vierde dichtheid mogelijk te maken? Of hoe is deze verandering in klaslokalen van toepassing op de verschillende groepen zoals dienstbaarheid-aan-het-zelf, dienstbaarheid-aan-anderen, zwervers, indigo’s, dubbel-geactiveerden, enz., enz.“

Wij zijn degenen van Q’uo, en zijn ons bewust van je vraag. Er zijn delen van je vraag waar we geen wijs uit kunnen en waarover we geen commentaar zullen geven, het enige wat we willen zeggen is dat wanneer je een poging doet om je die dingen voor te stellen die tot de oogst leiden, er bronnen zijn die informatie gebruiken die veel nuttiger is wanneer deze in een niet- letterlijke zin wordt opgevat dan wanneer men probeert om letterlijke zin uit het materiaal te halen.

Eenvoudig gezegd ziet de transitie er als volgt uit, er is een moment van transitie wat betreft de planeet zelf. Dat moment van transitie is op een bepaald punt in de buurt van de winterzonnewende van 2012. Het is een datum die redelijk vast ligt.

Voor de menselijke stam die het oppervlak van planeet Aarde bewoont, liggen de dingen niet zo vast. De tijd van keuze is nu zeer beperkt onder jullie volkeren. Dit is geen reden tot grote bezorgdheid aangezien de meesten, zo niet allen, die die keuze voor hun afstuderen zullen maken, de initiële keuze voor dienstbaarheid aan anderen al gemaakt hebben. Er is nog tijd om die initiële keuze te maken, maar je kunt de benodigde berekening maken en concluderen dat er niet veel tijd meer is. [Het jaar] 2012 valt binnen [het] leven [van] elk van degenen met wie we op dit moment spreken. Dit is iets waar je voor kunt kiezen en dat je de komende paar jaar volledig en goed kunt doen.

Voor de meesten van jullie is inderdaad, zoals we al zeiden, de keuze gemaakt. Je hebt besloten om dienstbaar aan anderen te zijn. Laat de komende jaren die resteren totdat het 2012 is, een bewijs zijn van je stabiliteit, je spirituele volwassenheid en je vermogen om te volharden. Koppigheid en pure lef maken soms deel uit van wat nodig is om de keuze voor liefde te maken.

Je moet verder kijken dan je eigen gevoelens en je eigen eerste reacties en vragen, zoals dit instrument vaak van ons en van degenen van de Ra-groep heeft gehoord: “Waar is de liefde in deze situatie? Waar is het licht op dit moment?” Wanneer het nodig is om deze vraag aan jezelf te stellen, zou het goed kunnen dat je erachter komt dat jij de enige bron van liefde en licht bent die je in die situatie kunt vinden.

[Kant één van tape eindigt]

Ja, mijn vrienden, jij! Je bent maar één wezen, maar je hebt bewustzijn in je. Dat bewustzijn is wat dit instrument het Christusbewustzijn zou noemen. Het is het bewustzijn van onvoorwaardelijke liefde.

Ga op zoek naar dat bewustzijn. Vraag om hulp bij het vinden van dat bewustzijn. Jouw gids-systeem is gewoon aan het wachten totdat jij het om hulp vraagt. De engelen die je omringen wachten met ingehouden adem op het moment dat je ze zult herinneren en ze oproept. Ze houden van je met een liefde die we je niet kunnen beschrijven. Het is de liefde van de ene Schepper. Het zijn stukjes van dat bewustzijn; ongeschapen, in zuiverheid uitgezonden, niet in staat om incarnatie binnen te gaan en alleen in staat om te helpen wanneer geïncarneerde wezens zoals jij daarom vragen. Vergeet niet om die hulp te vragen.

Nadat deze jaren van keuze zijn geleefd, is het goed mogelijk dat je daarna nog geruime tijd door leeft. Je zult geen veranderingen opmerken in jouw eigen vermogen om te ademen en te eten en de natuurlijke functies van een mens uit te voeren. Je zult in staat zijn om je leven uit te leven.

Degene die bekend staat als Jim zei dat in Het Ra Materiaal werd gesuggereerd dat de overgangsperiode tussen de 100 en 700 van jullie jaren zou zijn. De reden dat het zo’n ruime schatting is, is dat we niet weten wie wie zal inspireren met liefde en met het lef om op moeilijke momenten moedige keuzes te maken. Elke keuze die je maakt voor liefde verlengt die overgangsperiode. En het is goed om die tijd te hebben, gewoon om met de aarde-energie te werken en de gezondheid van de planeet te herstellen.

Voor degenen die in positieve zin afstuderen, zal hun volgende incarnatie op planeet Aarde zijn, tenzij ze zwervers zijn en ervoor hebben gekozen om na hun afstuderen naar andere rijken of dichtheden te verhuizen voor verder werk als zwerver.

Voor degenen die in negatieve zin afstuderen, zij zullen naar een negatief georiënteerde planeet van de vierde dichtheid gaan, tenzij ze zwervers zijn, in welk geval ze na hun afstuderen in staat zullen zijn om terug te gaan welke plek dan ook waarvan zijn denken dat deze het beste voor ze is.

Voor degenen die als polariteit niet hebben gekozen voor dienstbaarheid aan anderen of dienstbaarheid aan zichzelf is er nog werk te doen in de derde dichtheid, de dichtheid van keuze. Je zult wat meer tijd hebben om die keuze te maken en het zal op een andere planeet zijn.

Zodra de derde dichtheid op planeet Aarde ten einde is, zal deze een tijdlang inactief zijn. Dit komt door de behoefte van nieuwe entiteiten van de vierde dichtheid om te leren hoe ze onzichtbaar kunnen zijn. Entiteiten van de vierde dichtheid hebben niet de wens om entiteiten van de derde dichtheid te storen of te verrassen. Als de vierde dichtheid zichtbaar zou zijn voor de derde dichtheid, zou je jezelf bevinden in een charmant maar erg druk universum dat bestaat uit elementalen, natuurgeesten en deva’s, totems, fictieve entiteiten die leven op innerlijke planes hebben verkregen vanwege de voortdurende gedachten van velen, enzovoort.

Het zou een betoverende en diverse ervaring zijn, maar het zou voor jou te veel zijn om te verdragen. Je bent gesluierd van de vierde dichtheid en alle andere dichtheden die je deze ervaringen zouden geven, omdat je hier in de derde dichtheid bent om te ontdekken wie je bent – dat wil zeggen een ethisch wezen – en om te beslissen wat je wil doen met dat lastige bewustzijn dat je heb gevonden.

Mogen we je op die vraag verder antwoord geven, mijn broeder? Wij zijn degenen van Q’uo.

Nee, maar we hebben wel een andere vraag, Q’uo, als je tijd hebt. Deze is afkomstig van A:

“Wij mensen van de derde dichtheid hebben de neiging om dingen te categoriseren – de tijd van het jaar, de rassen en klassen van mensen, de soorten dieren en zelfs de smaken van ijs.

Zoals ons vaak is verteld, zijn alle dingen in wezen één. Verminderen de noodzaak en het doel van categorisering naarmate we verder gaan naar de hogere dichtheden? Verliezen we uiteindelijk alle differentiatie tussen onszelf en alles wat bestaat?“

Wij zijn degenen van Q’uo, en zijn ons bewust van je vraag, mijn broer. We vinden dit een interessante vraag omdat het bijna het tegenovergestelde veronderstelt van wat waar is, maar dit komt door de logica van de derde dichtheid. Wij volgen die logica niet.

Naarmate men in hogere dichtheden komt, wordt men zich bewust van de enorme, onvoorstelbare hoeveelheid informatie. Elke dichtheid heeft een kwantumsprong aan informatie. Het is alsof het licht meer facetten heeft zodat het meer informatie kan bevatten.

Naarmate jullie zielen kristalliseren zoals water een kristal is, worden ze veel gemakkelijker gemagnetiseerd en word je een veel vloeiender en meer responsief wezen. In hogere dichtheden ben je je bewust, niet van minder organisatie, maar van meer, want je bent niet versluierd en afgeschermd van de dans van de schepping als geheel. Die dans is eindeloos, mooi, ritmisch, sierlijk georganiseerd. Alle delen van de schepping zijn zich bewust van alle andere delen van de schepping.

Je bent bekend met dit soort dans omdat je het de hele tijd in de tweede dichtheid en de eerste dichtheid om je heen ziet. De bomen, de lucht, de oceanen en alle energieën van de natuur zijn responsief in één holistisch systeem, waarvan jij een onderdeel bent, maar een onhandig, klungelig en onwetend onderdeel. Voor het grootste deel voel je het ritme van het bestaan niet aan en dus vier je het leven niet. Je bent er alleen maar bij. Je mist het feestelijke aspect van deze prachtige dans van het leven.

Dus, mijn broer, kort samenvattend, als je in dichtheden stijgt, zie je de details in een veel vollediger licht dan je nu doet. Maar je ziet ook het organiserende principe van liefde dat de dans drijft. Deze overkoepelende liefde is het bewustzijn waarover we eerder spraken. Ieder van jullie bezit het en naarmate je steeds meer achterover leunt in zowel jezelf als de essentiële aard van de wereld om je heen, zul je steeds dichter naar het onmiddellijke besef worden geleid van de schoonheid van deze dans.

We zouden je willen aanmoedigen, mijn broer, om bij wijze van experiment een keer te rusten in een natuurlijke omgeving, ver van groepen mensen, en met je hand te trommelen of te slaan op een stuk hout of iets waarmee je kunt beginnen om met het ritme van je wezen uit te drukken. Want je hebt deze dans in je. Sta toe dat de beschaving even naar de achtergrond verdwijnt en sla gewoon een tijdje de slagen van het ritme van je hart. Het hoeft geen verschrikkelijk lange tijd te zijn. Het is een manier om je in contact te brengen met dat deel van jou dat het ritme voelt en dat danst met de rest van de verenigde schepping waarvan je een integraal en liefdevol deel bent.

Mogen we vragen of er op dit moment een laatste vraag is? Wij zijn degenen van Q’uo.

Wat zou Q’uo artsen, verpleegkundigen en familie aanbevelen om in ziekenhuizen de angst van hun patiënten te verminderen of weg te nemen?

Wij zijn degenen van Q’uo en we zijn ons bewust van je vraag. We hebben het gevoel dat onze eerste reactie misschien onpraktisch is, maar we zullen je deze toch geven.

In de eerste plaats, als het mogelijk is om een institutionele setting te vermijden als je ziek bent, is het goed om dat te doen.

Degene die bekend staat als Norman, wiens achternaam dit instrument ons vraagt om te geven - het is Cousins - schreef een boek dat dit instrument heeft gelezen, waarin hij sprak over het krijgen van een terminale diagnose. En wat ze hem voorstelden had veel te maken met ziekenhuizen, bestraling enzovoort. Hij besloot dat hij zichzelf niet op deze manier wilde genezen.

Hij rekende uit wat het hem zou kosten om naar een ziekenhuis te gaan voor deze machinaties door de medische gemeenschap en realiseerde zich dat hij een vrij groot budget ter beschikking had. Hij koos ervoor om zich in een goed hotel met roomservice te vestigen, wat een zeer goede roomservice bleek te zijn. Hij installeerde een videospeler zodat hij films kon kijken. Hij keek naar alle Marx Brothers-films, alle oude Jerry Lewis-films die deel uitmaken van de herinneringen van dit instrument als jong meisje, alle Three Stooges-films en alle andere komedies die hij te pakken kon krijgen. Hij lachte zichzelf gezond.

In plaats van zich te concentreren op de ziekte en zijn angst om te sterven, besloot hij zich te concentreren op zijn welzijn en zijn liefde voor het leven. In het geval van deze entiteit werkte het goed omdat deze entiteit, voordat hij deze diagnose kreeg, het nodige werk had gedaan dat hem in staat stelde om zo’n plan te verzinnen.

Daarom is onze eerste suggestie dat als je een manier kunt vinden om voor je genezing niet naar een institutionele setting te hoeven gaan, ik je aanmoedig dat te doen.

Als je gebruik gaat maken van de institutionele setting om dingen te bereiken die gedaan moeten worden en ervan overtuigd bent geraakt dat dit voor jou de geschikte weg is, dan raden we je aan te onthouden dat je overal, waar je ook bent, je eigen omgeving kunt creëren. Je kunt de omgeving om je heen overrulen. Maar je moet dit weten en je moet dit heel goed weten voordat je zo’n institutionele setting binnengaat.

De institutionele instellingen van de zogenaamde “gezondheids-[industrie]” zijn beerputten van negatief georiënteerde energie. In de eerste plaats, mijn broer, is er de angst van de patiënten. In de tweede plaats is er de stank van de fysieke omgeving zelf, die van nature en noodzakelijkerwijs koud is, gemakkelijk schoon te maken, vaak schoongemaakt maar nooit zo grondig schoongemaakt dat de verontrustende geuren die zijn weggeveegd verdwijnen. Er is altijd de rest van de verschillende afvalproducten van het zieke menselijk lichaam dat in de fysieke reukzintuigen blijft hangen van iedereen die er binnengaat. Het is een deprimerende plek om te zijn, simpelweg fysiek gesproken, esthetisch gesproken, enzovoort.

Ten derde is er een aspect van het dokterswezen, zoals het in jullie cultuur wordt genoemd, dat zwaar en duister is vanwege het overwerk van de artsen die bij het systeem betrokken zijn en vanwege de volkomen onnodige houding van totale afhankelijkheid die veel patiënten hanteren in relatie tot artsen, verpleegkundigen en andere gezagsdragers binnen de gezondheidsindustrie. Dit creëert een prikkelbaarheid en een ongeduld bij degenen waarvan we veronderstellen dat ze je proberen te genezen.

En tot slot is er de metafysische sfeer van een ziekenhuis of andere gezondheidsinstelling. Entiteiten van de innerlijke planes en entiteiten van de buitenste planes zien angst en lijden als uitstekend voedsel en dus komen ze op zulke plaatsen samen op zoek naar een doelwit.

Al met al is het, als je ziek bent, een zeer ongezonde plek om te zijn, en het moet indien mogelijk uiteraard worden vermeden.

Als je deze plekken niet kunt vermijden – en zeker dit instrument is vaak, keer op keer, midden in een ziekenhuissituatie geplaatst - is het nog steeds mogelijk om je eigen gezonde, van licht vervulde omgeving te creëren. Dit instrument en het instrument dat bekend staat als Jim hebben in het verleden het Banishing Ritual of the Lesser Pentagram 2 gebruikt om de ruimte van een ziekenhuiskamer of een operatiekamer te reinigen. Dit kan voor het zelf worden gedaan en het kan ook worden gedaan, als toestemming wordt gegeven door de andere entiteit, voor genezing voor een andere persoon die misschien te zwak is om deze gereinigde ruimte zelf te creëren.

We merken dat de energie van dit instrument afneemt. We realiseren ons dat we deze vragen nauwelijks hebben behandeld en we verwelkomen verfijningen ervan in de toekomst.

Ondertussen danken we ieder van jullie voor de schoonheid van jullie wezen, de harmonie van jullie samenkomen en de diepte [van] karakter die nodig is voor entiteiten die zo druk zijn als ieder van jullie om een speciale tijd vrij te maken om de waarheid te zoeken. Het was een genoegen en een voorrecht om onze bescheiden gedachten met jullie te delen en we zouden jullie op dit moment willen achterlaten, zoals we jullie aantroffen, in de liefde en in het licht van de ene oneindige Schepper. Adonai. Adonai


  1. Gaia is een naam voor planeet Aarde die afkomstig is uit de Griekse mythologie, waarin Gaia de godin van de aarde is en moeder van Cronus en de Titanen. 

  2. Dit ritueel en de uitleg waarom het effectief is, staan in het boek van William E. Butler, The Magician; Zijn opleiding en Zijn Werk