Întrebare de grup: Întrebarea de azi se referă la Sinele Superior. Când dezvoltă o entitate Sinele Superior? Au entitățile de a doua densitate, Sine Superior? După ce este dezvoltat, cum este accesat și cum este folosit? Care este funcția pe care o îndeplinește?

(Carla channeling)

Sunt Q’uo. Vă salutăm în iubirea și lumina unicului, infinitului Creator și vă suntem recunoscători pentru chemarea acestui cerc de căutare. Dorim să vă salutăm și să ne exprimăm iubirea și binecuvântarea față de cei prezenți. Transmitem mesajul celor din Oxal pentru cel numit H pe care îl salută cu bucurie și sunt fericiți să-și aloce timp pentru a atinge în iubire rețeaua energetică a acestui instrument. Dorim să corectăm instrumentul care a modificat dorința celor din Oxal. Dorința celor din Oxal s-a referit la cel numit J. Instrumentul a ales să rostească numele cu care era mai familiară.

Doriți să aflați detalii despre Sinele Superior și este bine că doriți, deoarece conceptul Sinelui Superior este puternic și de importanță centrală. Este un concept fără de care înțelegerea Creatorului ar fi grav deformată, pentru că dacă privim experiența observăm că, după cum spune acest instrument, „eul“ nu prea este sfânt. Iluzia de care vă bucurați acum, este de așa natură încât acțiunile, gândurile și intențiile sinelui sunt neîncetat supuse criticii, și acest lucru nu este surprinzător, în iluzia menită să inducă în eroare sentimentele cele mai nobile. Cu toate acestea, fiecare inimă și minte de a treia densitate dispune de intuiție, la fel de clară și adevărată ca respirația. Entitățile intuiesc că există un scop mai înalt, un sine mai înalt, un punct de vedere mai larg și, în cele din urmă, o evadare din iluzia incomodă și limitările tipice celei de a treia densități.

Să examinăm considerațiile legate de timp. Sinele Superior este un concept care nu poate fi înțeles prin prisma timpului liniar. Conceptul care are început și sfârșit, într-o singură viață, sau într-o serie de nenumărate vieți, creează paradoxuri de nerezolvat în înțelegerea Sinelui Superior. Percepția liniară a timpului este parte din iluzia în care vă aflați, la fel cum este și spațiul și tot ceea ce percepeți prin simțurile voastre. La nivelul iluziei voastre, cea mai corectă explicație de care avem cunoștință, este cea a timpului simultan. Adică râul liniar al timpului perceput de voi, se află adânc în sinele vostru interior extins la infinit, astfel încât ceea ce vedeți ca trecut, prezent și viitor este experimentat într-o clipă, acea clipă fiind clipa prezentă. În acest moment în care vorbim, voi conțineți tot ceea ce ați experimentat de la începutul conștiinței voastre și veți experimenta până la sublima reîntoarcere a conștiinței singulare în conștiința universală a Creatorului.

Conțineți memoria trecutului și a viitorului, dar aceste amintiri sunt plasate adânc în ceea ce numiți „mintea inconștientă“. Sunt stocate într-o zonă a minții în care mintea conștientă nu are acces. Chiar și fără conceptul Sinelui Superior este posibil pentru o entitate, bazându-se doar pe credință, să deschidă treptat porțile percepției și să devină conștientă, câte puțin, de o ființă mai mare în interiorul sinelui, care va crește continuu, până când, în final, va ajunge să cuprindă tot ceea ce există. Atunci pentru prima dată entitatea va înțelege adevărata sa identitate. O astfel de ambiție și perseverență sunt foarte rare în creație. Pentru cei mai mulți sunt grele, nu doar descoperirile absolute ale înțelepciunii, iubirii și puterii, ci chiar și conceptele mai simple legate de viața banală de zi cu zi. Calea pare adesea neclară, emoțiile zdrențuite și uzate iar spiritul amorțit de șocurile repetate ale unei lumi aparent indiferente. În această arenă apare Sinele Superior. Imaginea Sinelui Superior poate fi percepută ca glorioasă și maiestuoasă, sau poate fi percepută intim ca un tovarăș sau prieten drag. Sinele Superior este mereu preocupat de ceea ce are nevoie sinele încarnat. Identitatea Sinelui Superior, în măsura în care înțelegem (și dorim să fim clari că nu suntem infailibili) este cea a unui „eu“ viitor, un sine care este în întregime sinele vostru, dar un sine care are experiența acumulată, prin ceea ce ați experimentat până în prezent, precum și evenimente pe care le veți experimenta în viitor; un sine mult avansat în lecțiile iubirii, înțelepciunii și unității.

Când conștiința voastră ajunge la acel moment în care lecțiile unității sunt bine studiate, acest sine se întoarce înapoi la sinele de a treia densitate, la sinele confuz, nedumerit și nesigur. Este cea mai iubitoare prezență, pentru că, până la mijlocul celei de șasea densități, veți fi învățat să vă iubiți, să vă apărați, mai degrabă, cu lumină și iubire, decât cu arme, cuvinte mânioase și gesturi înfricoșate. Acest „eu“ este pentru voi o mare resursă, care locuiește în acele zone profunde ale conștiinței voastre, în care timpul este simultan și problemele mari ale iubirii și serviciului sunt întotdeauna briliant focalizate.

Calea spre Sinele Superior este un drum pe care îl faceți în adâncul minții, un drum care se deschide, după ce, în meditație, ați lăsat spațiul și timpul în urmă. Ceea ce încercăm să vă explicăm este cel mai bine reprezentat prin imaginea cuiva care, așezat în meditație, urcă în minte sa din ce în ce mai sus până când ajunge în vârful turnului de veghe al conștiinței sale. În acel moment, în acel loc mic și închis, va observa o ușă inofensivă cu aspect obișnuit. Prin acea ușă îi va apărea începutul unei poteci care va crește, mai largă, mai frumoasă, mai impunătoare, până când, în cele din urmă, i se va deschide clarviziunea interioară și atunci Sinele Superior îl va saluta.

Conștiința care cere ajutor Sinelui Superior privește lumea cu umilință și spune: „În mine și jurul meu văd doar iluzie. Trebuie să caut în continuare.“ Căutarea este cheia contactului cu Sinele Superior, această versiune mai mare a voastră. Acest „eu“ superior nu poate alege în locul vostru. Nu este o prezență autoritară. Fiecare decizie în cadrul acestei iluzii este a voastră și nu a Sinelui Superior. Fiecare este responsabil pentru sine.

De asemenea, îi încurajăm pe cei care caută să își deschidă sinele în meditație acelor prezențe așteptând să ajute la aprofundarea stării meditative. Acești ghizi, aceste prezențe, sunt ale voastre dacă le căutați. Sunt ajutoare puternice. Trecerea de la disperare și tristețe la speranță și bucurie deschid aceste energii celor care caută.

[Pauză]

Ne cerem scuze pentru pauză. Conceptul pe care l-am transmis acestui instrument a fost dificil și acest instrument nu a reușit să exprime ceea ce nu a reușit să înțeleagă. Credem că am găsit o modalitate de a-i transmite conceptul pe bucăți.

Sinele Superior este Creatorul, la fel cum voi sunteți de asemenea Creatorul. Pare să fie un eon de timp în care creația se naște, înflorește și se întoarce în Creator. Dacă este împărtășită intim, fiecare relație în care sunteți implicați creează Sinele Superior al cuplului conjugal sau al prieteniei intime. Fiecare familie are Sinele Superior propriu și, în măsura în care acea familie caută împreună, Sinele Superior al familiei va fi acolo prin intuiție și vise transmițând mesaje privitoare la cel mai util serviciu legat de familie sau de relația intimă.

De asemenea dacă un grup căruia îi aparțineți, are un scop comun, idealist, orientat spre serviciu, dezvoltă un Sine Superior al grupului, unul care poate fi extrem de util, și astfel pentru fiecare popor, rasă și grup care are o identitate comună se poate dezvolta și se va dezvolta în cele din urmă, Sinele Superior. Într-adevăr, noi, ca și complexe de memorie socială, avem o minte de grup. Sinele Superior este în cazul nostru din ce în ce mai clar și mai ușor de contactat. Dorința și speranța noastră sinceră este să ne alăturăm oceanului Increatului, acelui Logos al iubirii infinite din care este creat totul și în care se întoarce totul.

Este o binecuvântare să vă vorbim. În acest moment, vom transfera acest contact. Sunt Q’uo.

(Jim channeling)

Sunt Q’uo și vă salut din nou în iubire și în lumină. În acest moment este privilegiul nostru să răspundem întrebărilor pe care le vor adresa cei prezenți. Prefațăm acest serviciu spunând că oferim aceste informații cu plăcere și dorim ca aceste cuvintele ale noastre să fie considerate doar o opinie. Există vreo întrebare cu care putem începe?

Am înțeles corect că familiile sau cuplurile au un Sine Superior comun?

Sunt Q’uo. Acest lucru este corect pentru cei care caută împreună într-o formă dedicată a relației, în care energia conștiinței este împletită cu ființa totală a fiecărei entități participante. Astfel, când există dorința sinceră de a experimenta în comun, modelele experienței devin disponibile, ca resurse de învățare și resurse pentru serviciu, fiecărei entități din grup.

Putem da mai multe detalii, frate?

Nu, mulțumesc.

Sunt Q’uo și vă mulțumim. Există o altă nelămurire?

Cred că, intenționat ai fost vag când ai vorbit despre ghizi. Ai fost vag deoarece termenii îngeri, profesori interiori sau ghizi personali sunt moduri diferite de a percepe aceleași energii?

Sunt Q’uo și, în acest caz acest lucru este corect, soră, deoarece mulți în iluzia voastră văd neclar aceste entități și energii, care servesc drept resursă pentru îndrumare și inspirație. Din acest motiv pământenii tind să numească ceea ce percep în multe feluri, fiecare nume fiind relevant pentru cel care îl folosește, în funcție de capacitatea sa de a înțelege că dincolo de simțurile fizice există o porțiune mai mare a sinelui și a creației, care așteaptă să ajute.

În unele cazuri este observabilă doar o porțiune a felului în care entitățile sau sursele de energie răspund chemărilor de ajutor, iar această porțiune este descrisă și numită într-un anumit fel. Este, de asemenea, adevărat că acele resurse nevăzute, cărora fiecare entitate de a treia densitate le poate solicita asistență, diferă de la entitate la entitate. Astfel, în unele cazuri, Sinele Superior se va manifesta printr-un contact care utilizează mijloace intermediare care pot include ghizii, profesorii interiori în domenii specifice, sau coincidențe, care deși mici în aparență, se dovedesc a fi un punct de cotitură în atitudinea entității sau în căutarea și dorința ei. Astfel, există o împletire la nivelul asistenței nevăzute, între diversele nivele ale sinelui extins al celui care caută și porțiuni ale creației.

Putem clarifica, soră?

Ei bine frate, am mai avut o întrebare, cu o abordare puțin diferită. Nu ați spus în mod clar când începe sinele superior, dar ați spus că este atemporal. De aceea, cred că de la începutul creației, de când conștiințele noastre sunt la nivelul mineral în spațiu/timp, apoi în a doua densitate și așa mai departe până la sfârșit, Sinele Superior este prezent și la dispoziția noastră. Trebuie doar să învățăm din ce în ce mai mult cu fiecare densitate, pentru a face din Sinele Superior o parte conștientă a experienței noastre. Este această explicație, cât de cât adevărată?

Sunt Q’uo. Aceasta este cea mai simplă aproximare a definirii Sinelui Superior în raport cu porțiunea individualizată a Creatorului care sunteți, deplasându-vă prin ciclul evolutiv. Propunem acestui instrument conceptul vag al Energiei Inteligente, care este mereu disponibilă entității individuale în procesul său evolutiv și care, la un moment dat, este numit de către pământeni Sinele Superior. Această Energie Inteligentă pătrunde în fiecare porțiune a creației, pe măsură ce experiența conștientizării simple, caracteristică primei densități, începe să fie atrasă de lumina mișcându-se în spirală ascendentă spre vibrația celei de a doua densități, concept care vă este cunoscut ca: mintea atrăgând spre sine un vehicul utilizat pentru exprimare care se numește „corp“. Pe măsură ce acest amestec de complexe energetice se manifestă la frecvențe mai înalte, complexul minte și corp al entității de a doua densitate devine din ce în ce mai individualizat și dezvoltă mai mult conștiința de sine, în contrast cu tipul de conștiință de grup experimentat anterior…

[Sfârșit de casetă]

(Jim channeling)

Sunt Q’uo și sunt din nou cu acest instrument. Continuăm. … grupul poate fi numit turmă, stol și așa mai departe.

Pe măsură ce conștiința devine conștientă de sine, complexele minte/corp încep să atragă în ele însele un concept pe care l-ați numit „spirit“ și, devin capabile să participe mai intim la Energia Inteligentă care se va face disponibilă acestui complex minte/corp/spirit prin manifestarea Sinelui Superior. Astfel, entitatea de a treia densitate este entitatea conștientă de sine, completă prin faptul că are mintea, corpul și spiritul individualizate, activate și funcționând din plin în funcție de tipul unic de experiență care s-a dezvoltat, se dezvoltă și se va dezvolta pentru entitatea care se mișcă în creație spre unitatea cu „Tot Ceea Ce Este“.

Putem clarifica, soră?

Nu, mulțumesc, a fost destul de elocvent.

Sunt Q’uo și îți mulțumim, soră. Există o altă nelămurire?

[Pauză]

Sunt Q’uo și sperăm că am răspuns întrebărilor pe care fiecare ni le-a oferit cu atâta grație. Este o mare onoare să vă oferim, în această seară, opiniile noastre umile în care ne-am unit căile în căutare. Vă mulțumim că ne-ați permis prezența și vom fi alături de voi în sesiunile viitoare. În acest moment vă vom părăsi. Suntem Q’uo. Vă lăsăm în iubirea și în lumina unicului, infinitului Creator. Adonai, prieteni. Adonai.

(Carla channeling)

Sunt Yadda. Vă salut în iubirea și în lumina Celui infinit. Nu am putut rezista oportunității de a vorbi despre prana. Simțim că există puncte utile de prezentat și le vom prezenta pe scurt.

Conceptul că viața este prana și prana este viață, vă este natural, pentru că trebuie să respirați pentru a trăi. Însă adevărata respirație este respirația luminii. Nu respirați oxigenul, ci prana, care este disponibilă celor ce știu puterea extraordinară a ceea ce se mișcă pe suprafața apei. Corpul vostru, este precum această planetă. Ființa voastră, celulă cu celulă, este apă. Astfel, primiți viață, pe măsură ce respirația fizică se mișcă pe suprafața apei corpului vostru. Când spiritul se mișcă pe suprafața conștiinței, începeți un alt fel de viață, pe care în Creștinism o numiți Duh Sfânt. Nu spunem că bunătatea infinită a Luminii, nu este importantă, dar dorim să începeți să vă respectați pe voi înșivă. Ce ar însufleți această lumină cerească, dacă nu ar fi minunatul complex de vibrații care sunteți voi? Voi sunteți apa vieții. Sunteți materialul universului. Sunteți expresia. Deschideți-vă pentru a respira, așa cum v-ați deschide plămânii. Deschideți-vă celei ce se mișcă pe suprafața apei. Nu vă gândiți la starea voastră, la prostia voastră sau la virtutea voastră. Gândiți-vă doar că vreți hrană superioară cum este suflarea spiritului.

Ne bucurăm să vă vorbim. Îi facem acestui instrument probleme pentru care ne cerem scuze. Dar ea ne irită cu acest Isus, Isus, Isus. Cu toate acestea, Isus este numele Iubirii și suntem întotdeauna fericiți în final, oricât de subiectivă ni se pare expresia „de a veni în numele lui Isus“. Cum vă place salutul nostru în această seară? Ne descurcăm mai bine, nu? Vă lăsăm acum în iubire și lumină. Noi suntem Yadda. Adonai.