Dreptul de autor L/L Research

L/L Research oferă gratuit toate materialele proprii și le distribuie prin intermediul site-ului www.llresearch.org. Materialele L/L Research nu fac parte din domeniul public. L/L Research își rezervă dreptul de autor asupra materialelor originare.

Cititorii interesați sunt încurajați:

  • Să distribuie fragmente și link-uri prin intermediul rețelelor sociale, forumurilor publice sau prin alte site-uri;
  • Să includă texte sau fragmente audio ale L/L Research în lucrări artistice, muzicale, vizuale sau scrise;
  • Să examineze, exploreze, dezbată și citeze materialele L/L Research.

Pentru orice altă metodă de distribuire a materialelor, trebuie primită autorizarea scrisă a L/L Research.

Stipulări privind autorizarea de folosire a materialelor L/L Research

L/L Research autorizează utilizarea materialelor asupra cărora dețin drepturi de autor după o analiză prealabilă a fiecărei cereri. Dacă doriți să utilizați aceste materiale contactați L/L Research pentru a stabili prevederile specifice autorizării. Prevederile includ:

  • Materialul L/L Research nu trebuie utilizat cu intenția de a manipula sau a deruta.
  • Drepturilor de autor și un link al www.llresearch.org trebuie incluse ca Credite, cu materialul folosit.
  • Este permisă doar utilizarea de fragmente din materialul L/L Research. Este interzisă publicarea cărților sau transcripțiilor complete.

Creditul

Formatul de mai jos trebuie inclus cu orice fragment asupra căruia L/L Research are drept de autor:

Titlul lucrării ©Anul creării de către L/L Research (Louisville, KY) Link-ul spre sursă, numărul paginii (dacă este relevant)

Exemplu de Credit

Trăind Legea lui Unu 101 ©2009 by L/L Research (Louisville, KY) https://www.llresearch.org/library/living-the-law-of-one, pg 49–51

Distribuirea materialelor sau a transcripțiilor complete

Nu este permisă distribuirea transcripțiilor și cărților, complete pe site-uri sau în lucrări care nu aparțin L/L Research din următoarele motive:

  • Acest material este produs și pus gratuit la dispoziția solicitanților pentru studiu individual. Deși L/L Research distribuie materialul în mod gratuit, își păstrează onoarea/datoria de a servi ca sursă unică pentru acest material, pentru a proteja integritatea acestuia.

  • L/L Research, face corecturi la materialele originare când este necesar. Este important ca cei interesați să aibă la dispoziție cele mai recente versiuni. Dacă materialele sunt distribuite prin alte site-uri, aceste corecturi nu vor fi disponibile.

  • Link-ul către sursa originară oferă solicitantului posibilitatea de a citi cea mai nouă versiune a materialului. De asemenea solicitantul va descoperi biblioteca uriașă de materiale, asociate Confederației, și va înțelege contextul acestor informații, precum și activitatea L/L Research.

Întrebări

Dacă aveți întrebări, vă rugăm contactați L/L Research! Suntem deschiși colaborării pentru a ne asigura că materialul nu este alterat și ne sunt respectate drepturile de autor.

Lawofone.info

L/L Research permite publicarea întregii librării proprii pe site-ul www.lawofone.info. Tobey Wheelock a primit permisiunea unică de a publica materialul L/L Research, în special, textul Contactului Ra, pe site-ul său.

De-a lungul anilor, Tobey a demonstrat nu doar iubirea, ci și dedicația totală pentru acest material. Prin intermediul site-ului său, Tobey a creat o prezentare clară și nedistorsionată a materialului L/L Research. Confederația este fără îndoială mulțumită de calitatea muncii lui.

Din proprie inițiativă, Tobey a făcut munca de reascultare a casetelor și de producere a Versiunii Reascultate a Contactului Ra. El a fost cel care a introdus numerotarea sesiune-întrebare, făcând studierea materialului Legii lui Unu mai ușoară și mai eficientă. El a pus materialul într-o bază de date, implementând căutarea prin cuvinte cheie. Versatilitatea și utilitatea site-ului lui oferă utilizatorului cel mai complet instrument de studiu al Contactului Ra.

Legea lui Unu/Contactul Ra pe site-ul www.lawofone.info sunt protejate prin drepturile de autor L/L Research. Informația neprotejată prin drepturile de autor L/L Research, inclusiv numele site-ului, este protejată prin drepturile de autor ale lui Tobey Wheelock.

Ca recunoaștere a muncii lui, L/L Research i-a acordat dreptul de autor simbolic asupra „Versiunii Reascultate“ și asupra cărții „Contactul Ra: Învățăturile Legii lui Unu“. Permisiunea pentru utilizarea materialului de pe site-ul www.Lawofone.info poate fi oferită doar de L/L Research.

Mulțumiri

Vă mulțumim pentru respectarea drepturilor de autor a L/L Research. Ne oferim gratuit munca deoarece această informație are potențialul de a vindeca și transforma pentru cei care o descoperă și, prin urmare, nu ar trebui condiționată de motive financiare.

Am simțit personal efectele iubirii și a luminii acestui material și, vedem impactul profund pe care îl are asupra celor care caută, mulți mărturisind schimbări remarcabile în bine.

Utilizați și menționați site-ul nostru oriunde ați fi. Distribuiți informația prin fragmente și link-uri! Suntem conștienți că serviciul poate fi oferit doar în măsura în care este solicitat. Suntem convinși că cei care intră in contact cu acest material îl vor găsi extraordinar precum l-am găsit și noi.