Întrebarea de azi este despre conceptul „aducătorului de lumină“, aducătorului de cunoaștere, indiferent dacă acesta este Lucifer, care a adus cunoașterea sau lumina, sau Eva care i-a dat lui Adam mărul din arborele cunoașterii binelui și răului, ne întrebăm dacă Q’uo ne-ar putea explica natura acestor entități sau calități care aduc cunoașterea. Sunt aceste entități bune sau rele? Cum ne ajută lumina în alegerea binelui sau răului, serviciului altora sau serviciului sinelui? Săptămâna trecută Q’uo ne-a oferit câteva informații despre „Turnul lovit de fulger“, un concept sau o imagine care arată lumina în forma sa bruscă distructivă. Ne întrebăm dacă rodesc fructe din această distrugere? Poate ieși ceva pozitiv din turnul distrus de fulger și, literalmente, din turnurile distruse în New York?

(Carla channeling)

Sunt Q’uo și vă salutăm în iubirea și în lumina unicului infinitului Creator, în serviciul căruia suntem. Este un privilegiu să fim invitați în grupul vostru în această săptămână și vă mulțumim pentru posibilitatea de a ne împărtăși gândurile și de a împărtăși acest timp de meditație. Vibrațiile voastre sunt frumoase și vă mulțumim pentru darul vostru.

Vă cerem doar să fiți foarte atenți ascultând ceea ce avem de spus, deoarece suntem predispuși greșelii. Oferim mai degrabă opinii și nicidecum autoritate. Suntem căutători pe calea cea dreaptă ca și voi. Nu vrem să constituim obstacole în calea voastră. Luați acele gânduri care vă atrag și lăsați restul în urmă. Aceasta este calea adevărului. Nu tot adevărul este pentru toate entitățile. Există o rezonanță față de acel adevăr care vorbește despre propria căutare. Aveți încredere în propriul discernământ deoarece aveți un radar care detectează foarte corect adevărul și minciuna.

Întrebarea din această zi se referă la Matricea Spiritului și Potențiatorul Spiritului. Acesta este un subiect foarte interesant și cu siguranță ne provoacă capacitatea de a folosi acest instrument pentru a oferi o structură de bun simț și adevăr. Căci acesta este un subiect încâlcit. Imaginile arhetipice într-un anumit sistem sunt un instrument, o resursă de învățare despre arhitectura rădăcinilor profunde ale minții. Descriu concepte imposibil de exprimat în imagini și combinații de imagini. Acestea sunt imagini subiective care sunt destinate să acționeze ca declanșatoare. Ele nu trebuie neapărat să fie interpretate literalmente, ci să fie simțite și integrate.

În sistemul imaginilor Tarotului, despre care noi cei din Confederație am vorbit adesea grupului vostru, imaginile arhetipice sunt împărțite în trei grupuri: cele aparținând corpului, cele aparținând minții și cele legate de spirit. În fiecare dintre cele trei sisteme există o matrice care este o structură fixă și neclintită. Matricea este o rețea de receptori cu o capacitate limitată de a acțiune. Ceea ce poate face matricea este să dorească. Poate să se întindă să apuce, să atingă să detecteze. Aceasta este natura matricei. Este în esență o structură în care va intra catalizatorul și va fi transformat în experiență. În aceste trei sisteme potențiatorul este cel care fertilizează sau face matricea roditoare. Astfel se naște o dinamică între matrice și potențiator. Dinamica de bază în cazul minții este: cel care atinge și cel care este atins; în cazul corpului corp este: corpul în mișcare continuă și centrul de control al acelui corp; iar în cazul spiritului este: întunericul neatins și neclintit al spiritului care așteaptă, speră, tânjește și dorește informații despre sine. Din dinamica acelui dor întunecat se naște Potențiatorul Spiritului, care este lumina.

Să zăbovim o clipă pentru a privi puterea și pacea acestei dinamici în imperiul minții, a corpului și a spiritului. Să explorăm legăturile suple dintre corp și minte, minte și spirit, spirit și corp. Spiritul, sufletul, entitatea care sunteți, este o formă cristalină, un fulg de zăpadă, un cristal frumos. Fiecare este unic. Fiecare are propria frumusețe. Fiecare are propria simetrie. Și în cristalul propriu, fiecare lucrează cu acele imperfecțiuni, acele reziduuri care nu fac parte din cristal. Fiecare caută lumina spiritului pentru a se informa și a se sfătui. Fiecare și-a atribuit o gamă extraordinară de resurse pe care vă puteți baza cu mintea voastră intelectuală, cu toată puterea rațiunii pe care o comandați, cu grația și ritmul corpului care în instinct și esență este la fel de conștient de iubire și lumină, de armonia și unitatea creației și a Creatorului infinit, precum este o creatură de a doua densitate. Și de forța imensă a acelei creaturi care este spiritul.

Împărăția spiritului este întunecată. Și spunem asta nu pentru că întunericul este rău, pentru că întunericul nu este rău. Spunem acest lucru deoarece natura spiritului din a treia densitate este imposibil de văzut. Este întuneric pentru că trebuie să fie întuneric, iar lumina care este turnul lovit de trăsnet, deși poate părea orbitoare pentru ochi, atunci când este văzută ca un simbol în distrugerea „World Trade Center“, din punct de vedere metafizic, este lumina fragilă și șovăitoare a unui fulger care se stinge prea repede și dezvăluie prea puțin din peisajul ascuns al spiritului.

Fiecare va petrece timpul încarnării pe care îl aveți în această lume privind stăruitor în întuneric, folosind cele mai șovăielnice surse de lumină. Privind ocazional un fulger, o epifanie care vă îndrumă, steaua care vă ghidează, toate acestea fiind surse care pot aduce acel moment de claritate și adevăr spiritual atât de binecuvântat. Astfel Matricea Spiritului este numită, în Tarot, Diavolul doar pentru că spiritul pare a fi antitetic corpului. Se pare că este un sacrificiu extraordinar în trecerea de la lumea corpului la lumea spiritului. Se pare că, într-un fel, trebuie să renunțați la viață, atunci când alegeți viața spirituală pentru că viața lumii nu se mai potrivește, nu se mai aplică. Când a fost primită lumina spiritului, are loc o schimbare și o transformare imensă. Pe măsură ce loialitatea și gândirea celui care caută se mută de la un sistem sau împărăție la alta, se produce un proces al morții.

Este matricea spiritului malefică? Există ceva rău în spirit care a făcut ca energia lui Lucifer și a Satanei să fie identificate cu acesta? Absolut și fără ezitare, spunem că nu există nimic rău în spirit, dar nici bine nu există. Mai degrabă, există esență. Există ceea ce există. Așa sunteți făcuți. Acesta este modul în care vibrațiile voastre sunt structurate în cadrul modelului energetic sau al câmpului energetic al ființei voastre. Acesta este modul în care Creatorul este configurat în acest moment al progresului Creatorului. Și așa cum ați spus în timpul conversației, ceea ce observați este oarecum abstract și greu de înțeles, deoarece nu vă este familiar. Nu este ceva obișnuit. Mai degrabă, este ceea ce se mișcă sub suprafața sinelui în porțiunile foarte adânci ale sinelui care ajută la modelarea opțiunilor disponibile fiecăruia pe durata încarnării. Cu cât puteți înțelege mai mult din relația dintre Matricea și Potențiatorul Spiritului, cu atât puteți suporta și folosi lumina care apare mai bine, deoarece lumina este atât de prețioasă și atât de rară.

Cei care aduc lumină sunt un simbol al aceluiași lucru ca și cei care aduc polaritate. Nu „cunoașterea“ a fost fructul arborelui din povestea Grădinii Edenului. Cu siguranță fructul oprit nu a fost cunoașterea. Nu a fost interzisă, pur și simplu, cunoașterea. În această poveste ceea ce este ascuns este, mai degrabă, esența celei de-a treia densități. Creaturile Edenului erau în de fapt entități de a doua densitate. Nu aveau conștiință de sine. Ele au fost oportunitățile create pentru creșterea spiritului fără a avea spirit în ele. Povestea celui numit Satan care oferă acest fruct al binelui și răului celei numită Eva este, așa cum subliniază cel numit Eric, doar un mod de a transfera vina pentru întreaga cădere a naturii umane asupra femeilor. Explicație neadevărată i-a încântat pe bărbați în multe sisteme religioase ale planetei voastre și i-a condus pe mulți la prejudecățile legate de sexul feminin și așa zisa „nevrednicie“ a femeilor, prejudecați care și-au găsit un echilibru încăpățânat în interiorul culturilor pământene.

Fiecare în acest cerc este conștient că această explicație nu este corectă. Nu este nici calitate masculină, sau feminină, bine și rău, ci mai degrabă aceste sexe sunt oportunități de a învăța anumite lecții, iar sufletele care locuiesc în aceste corpuri de un sex oarecare au ambele sexe sau nu au nici un sex; cu alte cuvinte sunt, pur și simplu, suflete. Dar logica în spatele faptului că femeia dă bărbatului acest fruct al binelui și al răului, această esență a celei de a treia densitate, este pentru că în sistemul arhetipic Matricea Minții este spiritul nehrănit, căutătorul nehrănit, iar Potențiatorul Minții este un personaj profund feminin, Marea Preoteasă, care reprezintă, să spunem, influența roditoare a subconștientului, astfel încât mintea nehrănită să se întindă spre subconștient pentru cunoașterea sa, pentru adevărul său, pentru începutul său de experiență. Acesta este singurul motiv pentru care este atribuit așa-numitul rău sexului feminin. Atunci când înțelegem povești precum Povestea lui Adam și a Evei, este bine să le înțelegem în termeni simbolici, în termeni generici, în termeni care ar sugera abordarea unor probleme mai profunde.

Întunericul spiritului este precum întunericul cerului înstelat. Acea catifea groasă a spațiului infinit pe care o vedeți privind spre cer, este asemeni naturii voastre spirituale: un tărâm neexplorat cu dealuri și văi. Și fiecare loc pe acel tărâm este sacru. Fiecare loc este plin de minunății și nu este ceea ce pare. În a treia densitate întunericul spiritului este dens precum un ocean adânc și necunoscut. Voalul uitării este foarte profund. Iar lumina dătătoare de viață, când apare, nu dezvăluie întotdeauna adevărul. Așadar, trebuie să priviți stăruitor spre luminile de dincolo de falsitatea structurilor superficiale ale spiritului.

Chiar și atunci când voalul uitării este ridicat, chiar și atunci când urcați în densități pline de lumină, spiritul se va încăpățânat să rămână necunoscut, dar straturile de dezinformare și modele false vor dispărea pe măsură ce densitățile trec, și observăm că acest lucru este adevărat și pentru sinele nostru. Încă mai înlăturăm strat după strat de înșelăciune a spiritului, care este parte integrantă din situația de care ne bucurăm cu toții, ca parte a Creatorului. Întunericul nu înseamnă că unicul Creator intenționează să înșele. Nu înseamnă că lumina dezvăluie înșelăciune. Dar există atât de multe bogății necunoscute în infinitul Creator, încât nu este încă totul integrat. Există încă multe lucruri pe care Creatorul le poate înțelege despre Sine. Iar căutarea este un proces foarte lent. Deoarece tot ceea ce află Creatorul despre Sine află de la voi, de la noi și de la fiecare dintre entitățile care își au ființa în creația Tatălui.

Acest model este o mare frumusețe. Nu o înțelegem nici noi complet. Când lucrați la propria călătorie spirituală, nu vă temeți de aducătorul de lumină care, în aparență, distruge. Căci prin distrugere se pregătește reconstrucția. Trebuie eliminate conceptele false înainte de a construi un concept proaspăt și vital.

În acest moment, transferăm contactul celui numit Jim, oprindu-ne doar pentru a oferi celui numit M explicația că rătăcitorii sunt detectabili, dintre pământeni, datorită suprapunerii tiparelor vibratorii ale densității lor de origine. Rătăcitorii pot simți acest lucru, mai degrabă indirect, prin deducție. Credem că toți cei care s-au trezit pe această planetă, în acest moment, sunt rătăcitori și funcționează ca atare. Lăsăm acum acest instrument în iubire și în lumină și transferăm contactul celui numit Jim. Sunt Q’uo.

(Jim channeling)

Sunt Q’uo și vă salut din nou în iubire și în lumină prin acest instrument. În acest moment este privilegiul nostru să răspundem întrebărilor suplimentare. Aveți vreo altă nelămurire în acest moment?

Aș vrea să știu cum descrieți modelele matricei sufletelor. Arată ea geometric? Din ce este făcută? Care este scopul ei?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Modelul matricei sufletelor încarnate în a treia densitate este formată din lumină, formată din iubire, într-un mod care poate fi folosit de complexul mental pentru a colecta informații și pentru a lua decizii. Matricea Minții, în sistemul de imagini numit Tarot, are o scopul de a permite analiza și utilizarea experienței încarnării. O rugăm pe cea care a pus întrebarea să o reformuleze pentru informații mai specifice.

Aș dori să știu cum poate fi folosită. Putem vizualiza forma sau fluxul matricei pentru a învăța mai multe, a înțelege mai bine, a face alegeri mai informate sau a ne vindeca? Lucruri de acest gen.

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Toate cele pe care le-ai menționat sunt posibile pentru orice entitate care folosește procesul de căutare. Matricea Minții este un complex de concepte care devine instrument pentru căutătorul adevărului, la fel ca toate imaginile Arcanei Majore din Tarot. Fiecare imagine formează o librărie de concepte care permite accesul la diferite porțiuni ale minții. Dacă privim mintea ca pe o piatră prețioasă, fiecare concept complex al Tarotului este o fațetă a acestei nestemate. Piatra prețioasă, mintea însăși, ne pare strălucitoare, deoarece lumina din fiecare entitate emană din această nestemată într-o manieră dependentă de tendințele căutării fiecăruia. Astfel, unele fațete ale nestematei minții sunt mai strălucitoare decât altele, iar echilibrul general al strălucirii este acela care măsoară intensitatea și eficiența căutării fiecărei entități. Putem vedea Matricea și celelalte fațete ale minții ca pe niște căi pe care căutătorul le poate urma în orice mod alege liberul său arbitru, inclusiv căile pe care le-ați enumerat. Ai o altă întrebare, soră?

Asta este tot în acest moment.

Sunt Q’uo și îți mulțumim, soră. Aveți o altă nelămurire în acest moment?

Am primit ieri o scrisoare de la Bruce Peret și mi-a spus că Pământul ne-a acceptat pe noi, și pe rătăcitori, în general, ca pe cei din partea cărora așteaptă iubire și vindecare. Puteți comenta această situație cu planeta noastră, sentimentele și experiența ei chiar acum?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Entitatea numită Pământ, sau Gaia, are propria evoluție, la fel ca fiecare entitate care o locuiește. În acest moment entitatea Pământ, intrând într-o perioadă mai intensă a nașterii unui nou Pământ este, așa cum am menționat anterior, deosebit de vulnerabilă, la fel ca orice femeie care este pe cale să nască. Experiența multor mii de ani de violență între locuitorii ei a făcut ca entitatea Pământ să fie infectată cu furie și ostilitate, datorită vibrațiile acțiunilor războinice ale pământenilor pentru perioade lungi de timp. Această creștere în temperatură cauzată de mânie a determinat entitatea Pământ să elibereze excesul de căldură în diverse locuri în diverse moduri. Aceste erupții vulcanice și cutremure au reușit să elibereze o parte din această acumulare de căldură, astfel încât mantaua Pământului, în unele locuri, a fost rearanjată provocând mare distrugere fizică. Alinierea obținută după astfel de rearanjări are nevoie de noile vibrații ale iubirii și compasiunii care acum se manifestă mai deplin în unele zone ale entității Pământ, dar și părți ale populației ei. Astfel, entitatea Pământ a început să vibreze mai în armonie atât cu noile vibrații ale iubirii și compasiunii, cât și cu cele ale entităților de pe această planetă, care au căutat, de asemenea, să se armonizeze cu aceste vibrații. Astfel, entitatea Pământ, simte sentimente: de entuziasm datorat acestei oportunități, de suferință datorită dificultății nașterii, de compasiune pentru cei suferind și de dezaprobare maternă față de cei care încă sunt pe căile războiului. Ai o altă întrebare, soră?

Da, Q’uo. Aș vrea doar să întreb dacă practica noastră zilnică de meditație este cea mai bună metodă pentru a o liniști pe Mama Pământ pe care o iubim și dorim să o ajutăm în această naștere?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Sugerăm că meditațiile regulate, axate pe vindecarea planetei și pacea populației sale, sunt cele mai utile în acest moment și în orice moment. Când cineva vizualizează lumina intrând în lumea întunecată de pregătirea războiului, se produce o echilibrare care oferă luminii o cale alternativă de pătrundere în vibrațiile planetei Pământ. Se formează un punct de echilibru, un punct de sprijin, creat prin eforturile voastre de a vizualiza pacea și vindecarea. Acest punct de sprijin se formează în mintea de masă sau în mintea populației planetei. Este mintea nouă, care se naște în acest moment odată cu populația pozitivă de a patra densitate. Această frântură a populației va rămâne foarte probabil pe planetă continuând evoluția odată cu acesta. Când grupuri precum acesta și multe altele pe planetă, se întâlnesc în scopul vizualizării păcii și vindecării, creează acest punct de sprijin, luminând vechiul model vibratoriu care a fost predominant pentru o mare parte din timpul vostru. Recomandăm ca astfel de meditații să se desfășoare în mod regulat și să includă nu numai această țară, ci toate celelalte care sunt angajate în pregătirea războiului sau distrugerea semenilor lor. Fiecare entitate este strâns legată de toate celelalte chiar dacă nu vede acest lucru. Conceptul de unitate este cel care scapă majorității pământenilor în acest moment. Înțelegerea conceptului legăturii între oameni este cel mai important pas în acest moment. Astfel vibrațiile vindecării, acceptării, compasiunii, iertării, înțelegerii vor putea fi injectate locuitorilor planetei, întărind legătura de care unii dintre voi sunt conștienți. Vibrațiile de lumină trimise în meditație curg acolo unde sunt necesare, în acele zone ale planetei afectate de efectele distructive ale separării și ale gândirii care o determină. Ai o altă întrebare, soră?

Nu, mulțumesc. A fost suficient.

Sunt Q’uo și îți mulțumesc încă o dată, soră. Aveți o altă nelămurire în acest moment?

Ați putea spune ceva despre frântura de populație care va rămâne pe planetă pentru lucrările de a patra densitate?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Acea porțiune a populației planetare care va rămâne pe această planetă, este etichetată „frântură“, deoarece o parte mult mai mare a populației va trebui să plece pentru a continua experiența în cadrul celei de-a treia densități pe o altă planetă, pentru a putea echilibra vibrațiile nearmonioase care le-au prevenit absolvirea în densitatea compasiunii. Cei care vor rămâne pe Pământ și sunt polarizați pozitiv sunt de pe planete diverse și nu doar de pe Pământ. Populația capabilă să se bucure de vibrațiile iubirii și compasiunii, originară de pe această planetă, este mică în comparație cu capacitatea de găzduire a planetei.

În prezent, pe Pământ, sunt multe entități care au absolvit pe alte planete de a treia densitate și care se încarnează devreme în experiența densității a patra a acestei planete pentru a o ajuta în procesul tranziției. Aceasta este considerată o mare onoare, deoarece în acest moment există mult catalizator pe care aceste entități încearcă să îl folosească în sens pozitiv sau magic; adică transformarea vibrațiilor separării în ceea ce sporește unitatea între oameni și unitatea cu creația. Această populație a noului Pământ se aseamănă avangardei care se mută prima în zonele de conflict, și caută să combată dificultățile cu vibrațiile iubirii. Nu există nici un conflict direct, după cum știți, pentru că cei care acționează sub impulsul iubirii au rolul de a transforma vibrațiile întunecate și grele în vibrații ușoare și pline de iubire în aceste ultime zile ale celei de a treia densități.

Ai o altă întrebare?

Nu acum. Mulțumesc.

Sunt Q’uo și îți mulțumesc, soră. Aveți o altă întrebare în acest moment?

Cum vom curăța fizic Pământul? Vor exista mijloace magice? Vom reuși să-l curățăm?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Una dintre calitățile fundamentale ale experienței de a patra densitate este capacitatea de a utiliza lobii frontali ai creierului într-o manieră de co-Creator. Abilitatea de a crea mental instrumentele și resursele necesare revitalizării entității planetare este mijlocul principal prin care se poate realiza vindecarea planetei Pământ.

Ai o altă întrebare, soră?

Sunt îngrijorată de dispariția speciilor de animale. Mă întreb dacă pot fi restaurate?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Te putem asigura că atât prin procesele pe care tocmai le-am menționat, cât și prin regenerarea naturală a Pământului, această planetă va fi locuită de același specii care au locuit-o și înainte.

Aveți o altă întrebare?

Nu, mulțumesc.

Sunt Q’uo și, din nou, îți mulțumesc, soră. Aveți o altă întrebare în acest moment?

Aș dori să întreb despre abordarea frustrării. Sunt foarte frustrată în aceste zile. Mulți oameni se confruntă cu frustrarea, în prezent, și se luptă împotriva activităților zilnice, precum și a lucrurilor mai complicate. Aveți vreo recomandare în afara meditației?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Vă sugerăm folosirea în continuare a meditației într-un mod specific pentru a face față stresului și frustrării pe care activitățile zilnice le creează în acest timp de frământări.

La sfârșitul zilei, sau chiar înainte de a încheia ziua, vă recomandăm meditația și revizuirea părților frustrante din zi. Analizați din nou fiecare situație. Retrăiți experiența frustrării și observați componentele acestei experiențe: fiecare entitate, eveniment, gând, răspuns, detaliu pe care îl puteți reaminti, astfel încât experiența să revină din nou vie în minte. Atunci când această frustrare este resimțită în acest tip special de meditație, permiteți emoțiilor echilibrate ale păcii, înțelegerii, acceptării și umorului să apară în minte până când se produce echilibrul de putere între frustrare și pace. Acesta este un fel de curs scurt de a experimenta încarnarea. Dacă cineva poate să își accepte sinele frustrat și poate găsi în sine capacitatea de a echilibra acea frustrare cu sentimentele de acceptare și compasiune, atunci entitatea poate aborda într-un mod mai echilibrat activitățile zilnice.

Ai o altă întrebare, soră?

Nu, mulțumesc.

Sunt Q’uo și îți mulțumesc soră. Aveți o ultimă întrebare în acest moment?

Aș dori să știu dacă este posibil să reparăm situația pe această planetă fără a repara situația dintre sexe?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Situația descrisă are multe fațete, izvorând din conceptul separării. Dar de cine ne separăm mai întâi și mai întâi? De noi înșine, sinele de sine. Când entitatea consideră porțiuni ale sinelui: vinovate, nevrednice, netrebnice, atunci se naște și conceptul separării sinelui de ceilalți sine. Deci, problemele precum cele între sexe și subjugarea femeilor de către bărbați, sunt posibile și între grupuri de oameni, țări, religii, și așa mai departe.

De aceea, trebuie să începem acceptarea, nu doar a sexelor, ci și a acelor porțiuni din sine care, dintr-un motiv sau altul, au fost respinse făcând respingerea altor entități justificabilă. Vindecarea acestei planete și a oamenilor ei este o vindecare care începe la nivel individual, cu sinele fiecăruia, și continuă spre exterior pentru a include pe toți ceilalți sine.

Mai ai o întrebare, frate?

Dacă înțeleg bine totul începe cu sinele? Repararea relației mele cu mine însumi este locul în care trebuie să încep și să nu îmi fac griji despre relațiile între sexe. Este corect?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Într-adevăr efortul de vindecare trebuie să înceapă cu sinele, dar să includă în același timp toate celelalte relații ale sinelui cu ceilalți, relația bărbat-femeie fiind de bază între relațiile umane. Astfel, procesul de vindecare poate fi amplu, dar începe cu sinele.

Ai o altă întrebare?

Nu, mulțumesc.

Sunt Q’uo și îți mulțumim încă o dată, frate. Am vorbit pe cât de bine a reușit acest instrument, deoarece resimte o anumită neatenție și oboseală. Mulțumim încă o dată pentru invitația din această zi. Este o mare onoare să fim invitați de cercul vostru de căutare. Confederația planetelor în slujba unicului infinitului Creator are mulți emisari prezenți, în acest moment, care observă evoluția pământenilor din punctul de vedere al iubirii și al acceptării altora. Pe măsură ce acest concept începe să se răspândească de la un grup de oameni la altul, se generează multă lumină, astfel încât planeta voastră în acest moment este o combinație de lumină și întuneric. Lumina se răspândește lent, dar începe să fie vizibilă în zonele în care există inimi care se deschid spre iubire pe măsură ce catalizatorul devine din ce în ce mai intens. Nu sunteți singuri, prieteni. Aveți însoțitori îngeri care trimit, în acest moment, lumină acolo unde este necesar, în funcție de dificultățile pe care le întâmpină diversele porțiuni ale planetei voastre. Când grupurile voastre își trimit lumina, ea este însoțită de lumina altora și împreună luminează zonele aflate în dificultate.

Sunt Q’uo, ne adăugăm lumina la a voastră și, în acest moment, lăsăm acest instrument și acest grup. Vă lăsăm, ca întotdeauna, în iubirea și în lumina unicului Creator. Adonai, prieteni. Adonai.