(Channeling necunoscut)

(Jim channeling)

Sunt Q’uo și comunic cu acest grup, deoarece am fost chemați pentru a oferi aceste cuvinte, care ar putea să vă inspire. Vă salutăm în iubirea și lumina unicului, infinitului Creator din care facem, cu toții, parte.

Vă mulțumim, ca întotdeauna, pentru invitația primită din partea grupului vostru. Întrebările din inimile voastre și din mintea voastră ne oferă o mare oportunitate de serviciu, și este o onoare/datorie care ne bucură, și pe care ne-o asumăm astăzi. Vă mulțumim că ați cugetat la cuvintele și gândurile pe care vi le-am oferit, și le-ați folosit așa cum ați dorit, lăsându-le în urmă pe cele care nu au semnificație în acest moment. Această abordare, ne permite o mai mare libertate în prezentarea informațiilor, care s-ar putea să fie în avantajul vostru.

Aveți o întrebare de început?

Da, Q’uo. Mulțumesc. Am o întrebare legată de energiile „New Age“, care ajung pe planeta Pământ dintr-o direcție de 20 de grade est de nordul magnetic. Direcția aceasta a fost aleasă de Jim, Carla și Don pentru poziția Carlei pe durata meditației, pentru că energiile, la acea dată, erau mai depărtate decât sunt, poate, astăzi. 1

Ra a spus că aceasta a fost o alegere liberă, pe care grupul a făcut-o, pentru că această direcție ajuta meditația în bandă îngustă. Ei au menționat, de asemenea, că energiile cosmice din această direcție vor fi, în curând, dominante pe Pământ, și aș dori să înțeleg ce înseamnă acest lucru? Sunt acele energii dominante la acest moment? Jim, recent, în cartea sa, a făcut aluzie la acest lucru. Ce ne puteți spune despre aceste energii, sunt ele mai puternice la acest moment?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Într-adevăr, în momentul în care aceste informații au fost transmise, de cei din Ra, prin cea numită Carla, originea acestor energii, de a patra densitate, era departe, iar impactul lor asupra entităților de pe Pământ era nesemnificativ. Prin urmare, în acel moment, era utilă orientarea pe acea direcție, atât a piramidei pe care acest instrument (Jim) o construise, cât și a patului pe care se odihnea Carla, în timpul contactului cu Ra. Acest lucru a permis, atât Carlei pe durata contactului Ra, cât și entităților din grupul de suport, care utilizau piramida, să își înalțe vibrațiile pe durata meditațiilor, pentru a percepe frecvența mai înaltă a densității iubirii, care la acel moment, începea să se facă simțită pe această planetă.

În anii care au trecut de atunci, energiile au devenit, într-adevăr, dominante, inundând planeta astfel încât, acum, aceste energii ale iubirii și înțelegerii, sunt disponibile oricărei ființe care li se deschide. În acest moment, energiile fiind dominante, nu mai sunt generate doar din direcția nord/nord/est, ci sunt omniprezente. Orice entitate care le percepe prezența, le percepe venind din toate direcțiile, ele înconjurând întreaga planetă. Aceste energii au capacitatea de a intensifica căutarea și clarifica direcția oricărei entități care este receptivă la ele.

Căutarea entităților orientate pozitiv este, așadar, sporită atât în puritate, cât și în capacitatea de percepție a acestor energii, astfel încât călătoria spirituală este intensificată. Calitățile căutării sunt purificate și intensificate de aceste energii, ca și cum ar fi amplificate printr-o lupă. Acest lucru permite celui care caută, pe direcția pozitivă, să înainteze mai constant de-a lungul căii spirituale, utilizând catalizatorul generat, într-o manieră mai eficientă.

Marea majoritate a pământenilor, neavând o evoluție spirituală relevantă, și neconștientizând trecerea în a patra densitate, care se produce în acest moment, vor avea, totuși, experiența încarnării intensificată, într-un mod care va necesita o utilizare mai conștientă a catalizatorului în activitățile zilnice.

Întrucât mulți pământeni sunt definiți de precondiționările îndoielii, confuziei, mâniei și separării, această intensificare, a energiilor de a patra densitate, face ca aceste caracteristici, să se manifeste tot mai mult în experiența lor zilnică. Astfel intensificarea energiilor îmbunătățește atât calea pe care o parcurg marea majoritate a pământenilor, cât și calea celor orientați pozitiv, astfel, putându-se trage concluzia că și entitățile orientate negativ vor fi capabile, să utilizeze aceste energii pentru a urma calea serviciului sinelui.

Există vreo altă întrebare, soră?

Nu, mulțumesc, Q’uo. A fost un răspuns foarte clar. Mulțumesc.

Sunt Q’uo și îți mulțumesc, soră. Există o altă nelămurire la acest moment?

Am una, Q’uo. Aș vrea să explorez ideea de „manifestare“. Este un termen foarte comun în comunitățile „New Age“. Expresia „Ne manifestăm propria realitate“ este folosită adesea, și, de asemenea, există conceptul „Legii Atracției“, care spune că noi ne atragem toate experiențele și circumstanțele. Așadar, aș dori să înțeleg perspectiva Confederației cu privire la conceptul de „manifestare“ și cum se raportează acesta la calea celui orientat pozitiv care caută iluminarea.

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Într-adevăr, manifestarea a ceea ce devine experiența reală, a unei entitate căutând conștient adevărul, este proporțională cu puritatea căutării acesteia. Dorința, voința și credința, pe durata căutării, permit celui căutând adevărul să devină conștient, atât de procesul de învățare programat preîncarnativ, cât și de rolul acestei programări preîncarnative în generarea catalizatorul, cu care entitatea se confruntă în experiența zilnică.

Manifestarea calităților iubirii și înțelegerii, fie ea de natură literală sau simbolică, înseamnă recoltarea de către cel care caută, a fructelor dorinței, produse atât de alegerile preîncarnative, cât și de catalizatorul cu care entitatea se confruntă, constant, pe durata încarnării. Acest tip de manifestare este, deci, un produs al multor factori pe care entitatea conștientă i-a programat, și i-a sporit, prin prelucrarea și urmărirea lor continuă în timpul încarnării.

Manifestarea oricărei calități, fie că este vorba de înțelegere, iubire necondiționată, acceptare, serviciu în slujba celorlalți și așa mai departe, este, de asemenea, intensificată, astfel încât există mai multe de apreciat, de realizat și de beneficiat, în funcție de felul în care cel care caută reușește să perceapă ajutorul divin în timp ce acesta îi inspiră conștiința. Această manifestare, această pâine a vieții, este cea care hrănește sufletul, îmbunătățește capacitățile mentale care hrănesc trupul, astfel încât cel care caută este hrănit în această călătorie, prin ceea ce înțelege, ce procesează și ce produce, ca rod al întregii cheltuieli energetice. Prin urmare, manifestarea este rezultatul efortului făcut de cel care caută adevărul, atât înainte, cât și în timpul experienței încarnării.

Mai ai o întrebare, frate?

Dacă cineva, care caută, dorește un anume set de circumstanțe sau resurse, pentru a-și continua serviciul, este mai bine să folosească acea dorință ca și catalizator, și să încerce să înțeleagă motivul pentru care își dorește ceva ce nu are, sau de ce nu are ceea ce își dorește? Sau ar trebui, mai de grabă, să încerce să manifeste ceea ce îi lipsește pentru a-și continua serviciul?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Acesta este tipul de dilemă cu care, cel ce caută conștient adevărul, se poate confrunta în anumite momente ale experienței sale încarnative. Scopul principal este însă deschiderea inimii spre iubirea necondiționată, astfel încât orice reacție la catalizator, oferită celor întâlniți, să fie impregnată de vibrația iubirii.

Dacă cel care caută dorește anumite manifestări, de care crede că are nevoie în acest proces de căutare, de-a lungul căii spirituale, este bine să păstreze o perspectivă onestă despre ceea ce își dorește, astfel încât acea dorință nouă să nu înlocuiască dorința de a căuta lumina și iubirea Unicului Infinitului Creator, în toate ființele și experiențele.

Dacă această perspectivă onestă poate fi menținută de cel care caută adevărul, el poate cere ajutor. Cel mai important este ca entitatea să caute mai întâi Împărăția Cerurilor, deoarece tot ajutorul este deja acolo. 2

Ai o altă întrebare, frate?

Nu mulțumesc, am înțeles.

Sunt Q’uo și îți mulțumesc. Există o altă nelămurire în acest moment?

Q’uo, mă interesează ceea ce Ra numește „groapa indiferenței“. 3 Ra a inventat acest termen pentru a descrie populația planetei noastre care nu s-a polarizat suficient, pe o perioadă lungă de timp. Acest grup nu alege serviciul celorlalți sau serviciul sinelui, așa că mă întreb dacă groapa indiferenței funcționează ca un fel de gravitație colectivă care ține oamenii într-o stare de indiferență.

M-am gândit la o analogie pentru conceptualizarea acestui lucru. Analogia este efectul temperaturii ambiante într-un mediu. Obiectele dintr-o cameră vor prelua temperatura mediului, cu excepția cazului când primesc energie din exterior, cum este electricitatea, care le poate încălzi peste temperatura camerei sau le poate răci sub acea temperatură. Compar această energie cu voința și credința necesare polarizării.

Este groapa indiferenței, ceva de genul unei gravitației colective, care cere voință și credință pentru a te elibera?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Credem că analogia oferită pentru principiul de bază al indiferenței colective este destul de elocvent, acesta fiind locul în care există, paradoxal vorbind, un „impuls de indiferență“.

Indiferența este exprimată de acele entități care nu doresc să caute dincolo de activitățile zilnice, de lumea mondenă, de ceea ce au cunoscut dintotdeauna… ele preferând să retrăiască ziua ieri, să găsească o slujbă, să facă bani, să își întrețină familia, să își crească statutul social, și așa mai departe.

Există ajutor disponibil pentru îmbunătățirea experienței curente, dar acesta nu este utilizat de entitățile care nu pot trece, spiritual, peste experiența anterioară. Aceste entități sunt incapabile să demonstreze credință sau voință, dincolo de aparența lumii mondene. Ele cred că această lume este singura care există, că dacă există o altă lume dincolo de aceasta, ea este lipsită de importanță, atâta timp cât ele sunt capabile să-și asigure lor și familiei lor, ingredientele de bază pentru supraviețuire În lumea curentă.

Așadar, groapa indiferenței începe să atragă pe toți cei de această natură, care nu au impulsul de a căuta dincolo de viața lor prezentă. Aceasta este o frână care nu permite progresul în conștiință. Inima este împietrită, mintea este închisă, înaintarea este nesemnificativă, astfel, neexistând progres în sensul spiritual. 4

Această lipsă de mobilitate are ca efect reducerea continuă a posibilităților de progres în experiențele lor viitoare. Aceasta este răsplata pe care o primesc, aceste entități, pentru lipsa de credință, voință și dorință arătată pe durata încarnării.

Este dificil pentru entități să scape din această capcană, deoarece în experiența lor trecută, pe alte planete, au fost, de asemenea, incapabile să genereze credința și voința, care să le treacă în a patra densitate a iubirii și înțelegerii și, prin urmare, au trebuit să repete acea experiență pe Pământ. Această groapă a indiferenței devine, așadar, realitatea lor și le încarcerează în zidurile ei impenetrabile. Sunt puține șanse ca astfel de entități să evadeze din închisorile create de ele însele.

Însă, vă reamintim că, la un moment dat, s-ar putea produce o catastrofă planetară de o asemenea proporție, încât toate entitățile vor realiza pericolul încercării de a trăi în trecut, această încercare a lor de a se agăța de trecut provocând catastrofa. Astfel s-ar genera un răspuns care, într-o clipă, ar determina alegerea polarizării pozitive, astfel încât această planetă va străluci poleind toate entitățile cu iubirea și lumina Infinitului Creator. Deși această posibilitate este redusă, este totuși o posibilitate, prieteni.

Există o altă întrebare în acest moment?

Am câteva clarificări scurte la această întrebare, mulțumesc Q’uo. Una este despre ceea ce cauzează sau contribuie la această groapă a indiferenței. Spuneai că obișnuința este cauza principală – precondiționările entităților după multe încarnări pe multe planete. O altă cauză este diversitatea raselor încarnate pe această planetă, care sunt originare pe multe planete. Există alți factori care contribuie la numărul mare a celor care se află în groapa indiferenței?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Din nou, apreciem analiza situației. Deoarece multe dintre aceste entități au avut tipuri de experiențe pe alte planete, în care, pe durata încarnării lor nu au procesat catalizatorul într-o manieră conștientă, procesarea catalizatorului a fost eliminată, ca metodă posibilă, din modelul mental folosit de acestea pentru îmbunătățirea experienței încarnative curente.

Indiferența a fost sădită astfel în conștiința lor, producând concluzia greșită că experiența curentă este singura posibilă. Astfel, trecerea dincolo de experiența curentă nu este acceptată ca o alternativă la existența de moment, auto-creată de entitățile care nu reușesc să perceapă o imagine a vieții mai completă.

Aceste entități au, de asemenea, un contact redus, cu sinele lor superior, sau cu mintea inconștientă, astfel având șanse puține de a înțelege, clar, alegerile preîncarnative pe durata încarnării. Astfel, entitățile incapabile, sau nedispuse, să treacă peste momentul prezent, auto-construit, se trezesc în situația în care mintea lor refuză să vadă dincolo de imaginea proiectată de experiențele încarnărilor trecute, aduse în încarnarea prezentă. Această incapacitate, produce oprirea progresului entităților, ele începând, să se învârtă în cerc, în sens metafizic, neputând trece peste imaginea moștenită, și nepermițând percepțiilor noi să le extindă înțelegerea sinelui, și a lumii din jurul lor.

Prin urmare, aceste entități se confruntă cu un fel de inerție, neschimbându-și modelul energetic și păstrându-l pe cel cu care au început experiența de a treia densitate.

Este dificil de spus cum apare acest blocaj la începutul experienței de a treia densitate, pentru că entitățile au o anumită dorință de a merge înainte, în acel moment de început. Există, în fiecare entitate, un fel de scânteie de inspirație cu care încep experiența de a treia densitate.

Deoarece această flacără nu este alimentată corespunzător, focul pierde intensitate, apărând acest tip de frână care încetinește înaintarea, și care, în sens metafizic, provoacă încetinirea progresului până când, acesta, este aproape oprit.

Mai există o întrebare, frate?

Una scurtă. Am descris groapa indiferenței ca pe o fântână gravitațională colectivă, în sensul că pare să aibă propria gravitație, și exercită o atracție, asupra entităților pozitive sau negative care doresc să scape de atracția ei, aproape ca și cum această indiferență ar avea un instinct de autoconservare. Este acest lucru adevărat? Și dacă da, este acesta motivul pentru care pozitivitatea pură și negativitatea pură tind să nu aibă putere în lumea noastră?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Clarificăm că gravitația indiferenței este aceea care funcționează la nivel spiritual, la fel cum funcționează presiunea anturajului social asupra entităților de a treia densitate, unde imitarea comportamentului și gândirii entităților din anturaj pare cea mai bună modalitate de comportament; deoarece entitatea de a treia densitate începe cu dorința de a fi apreciată de cei din jur, și, în loc să își formeze propriul comportament, imită comportamentul pe care îl observă la cei din jurul său, pe durata experienței existențiale.

Subliniem că, entitățile orientate negativ au capacitatea de a crea o gravitație negativă proprie, care de asemenea poate atrage alte entități în ea, spre beneficiul celor aflați la conducerea structurii de polaritate negativă, care, prin puterea și separarea mai mare, îi controlează pe ceilalți din structură. Acest tip de fântână gravitațională atrage astfel entități nepolarizate, acestea devenind victime, fără voie, ale polarității negative sau ale liderilor structurii sociale negative. Această gravitație negativă face dificilă polarizarea pozitivă, a oricărei entități care dori acest lucru, atunci când ea se află în proximitatea unor entități orientate negativ.

Pozitivitatea pură are, în comparație, un efect gravitațional redus, deoarece, în timp ce entitățile negative nu permit exprimarea liberului arbitru, entitățile pozitive consideră exprimarea liberului arbitru ca fiind legea supremă în creație. Entitățile pozitive permit exprimarea liberului arbitru, astfel încât entitățile dintr-un mediu spiritual pozitiv sunt inspirate, și foarte probabil se alătură structurii pozitive, deoarece simt în propria lor ființă, că aceasta este calea care trebuie urmată.

Dacă o entitate ar dori să urmeze o altă cale, entitățile pozitive nu ar interzice acest lucru, ci ar binecuvânta alegerea.

Ai o altă întrebare, frate?

A fost un răspuns foarte edificator, mulțumesc.

Eu sunt Q’uo și îți mulțumesc frate. Există o altă nelămurire în acest moment?

Continui această linie de gândire. Teoreticienii integrali, precum Ken Wilber, cred că societatea evoluează pe o cale similară cu cea individuală, și se îndreaptă în mare într-o direcție pozitivă. Martin Luther King, Jr. a descris acest lucru spunând: „Balanța morală universală se înclină încet, dar se înclină, spre dreptate“. 5

Aș interpreta acest fapt, ca și cum gravitația puțului indiferenței se orientează mai mult spre o direcție pozitivă, deoarece societatea noastră a implementat lucruri precum drepturile civile și libertăți pentru minorități, și încearcă să devină mai inclusivă cu alte culturi.

Permit schimbările sociale pozitive, evadarea mai ușoară a oamenilor de sub atracția gravitației indiferenței? Sau este la fel de dificil de evadat acestei gravitații, pentru că alegerea trebuie făcută conștient și să nu din obișnuință? Are această idee vreun sens?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Într-adevăr, eforturile entităților și grupurilor orientate pozitiv, precum Martin Luther King Jr, și Conferința Conducerii Creștine Sudice, oferă exemple optimiste de schimbare a societății. Acestea pot fi îmbrățișate de proporția majoritară a societății, și oferă sentimentului etic ocazia de a se manifesta în sufletul fiecărei ființe, inițiind mișcarea sinelui spre dorința de a servi altor sine. Acesta este mijlocul prin care orice entitate, din cadrul culturii aflate sub gravitația puțului indiferenței, găsește un colac de salvare, posibil prin eforturile făcute de această entitate, și multe altele. Toate entitățile au în sine acea scânteie de a recunoaște unicul Creator.

Această scânteie de început, este însă mai probabil să se transforme în flacără, dacă există exemple precum cel al lui Martin Luther King. Astfel actele etice vor fi văzute ca onorabile și eroice, și ele vor fi imitate la orice nivel, de orice entitate din iluzia de a treia densitate.

Mulți preferă, totuși, să rămână în groapa indiferenței, sau chiar să se opună unor astfel de eforturi, dacă propriile lor complexe mentale sunt influențate de prejudecăți care motivează inegalitatea socială, argumentează că nu toate entitățile sunt egale în drepturi, că nu toate entitățile sunt Creatorul Infinit.

Multe entități din groapa indiferenței, au o deformare a percepției existenței, astfel crezând că unele entități sunt bune și altele rele, iar propriul sine este perceput ca fiind bun. O astfel de entitate este incapabilă să își depășească limitele auto-impuse care o sufocă în prejudecățile dăunătoare, create și întreținute de aceasta.

Mai ai o întrebare, frate?

Nu, mulțumesc foarte mult.

Eu sunt Q’uo și îți mulțumesc, frate. Există o altă nelămurire în acest moment?

Avem o întrebare formată din două părți trimisă de Luis. Prima parte spune: „Poate Q’uo să ofere informații despre lecțiile celei de a șaptea densități? Ce lecții învață ființele de a șasea densitate târzie în timp ce se pregătesc să absolvească? Și, de vreme ce Ra a confirmat că există mulți rătăcitori de a șasea densitate pe planeta noastră, cum pot fi învățate lecții de a șasea densitate, trăind pe o planetă de a treia densitate?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Lecțiile celei de a șasea densități sunt cele care au fost învățate în densitățile anterioare, astfel încât există perfecționări în densitatea a șaptea care folosesc iubirea celei de a patra densități, echilibrată cu înțelepciunea celei de-a cincea densități, dând o forță celei de-a șasea densități, care permite entității, trecând în cea de-a șaptea densitate, să înceapă integrarea cu Infinitul Creator, printr-un proces care pare fără sfârșit. Această natură nesfârșită a prezentului etern devine, așadar, un fel de expansiune a conștiinței spre nivelul creației infinite, pentru fiecare entitate de a șaptea densitate.

Această câștigare de masă spirituală, injectează experiența acumulată de conștiința individuală în Unitatea și Totalitatea Creatorului, astfel încât entitățile și complexele de memorie socială se extind spre exterior, la infinit, devenind Totalitate.

După cum ați spus, există rătăcitori de a șasea densitate pe această planetă în acest moment. Într-adevăr, majoritatea rătăcitorilor sunt de a șasea densitate, deoarece este nevoie de curaj pentru a intra în acest mediu, mai ales la acest moment, iar aceste entități găsesc în sine dorința de a fi de folos populației de a treia densitate a planetei voastre.

Acest este serviciul solicitat de populația planetei voastre, pentru care, aceste entități se încarnează ca rătăcitori în iluzia de a treia densitate. Ceea ce li se cere în momentul încarnării, este o existență în care vibrațiile lor de lumină să ușureze vibrațiile planetei Pământ. Pământul este sufocat de o mare senzație de separare și o lipsă a cunoașterii Unității. Separarea la nivel de minte, corp și spirit, produce un întuneric care este luminat, într-o oarecare măsură, de vibrațiile rătăcitorilor.

Rătăcitorul devine capabil să polarizeze mult mai intens pe parcursul încarnării sale, deoarece nu numai că ușurează vibrațiile planetare, ci aduce cu sine diverse talente care pot fi folosite în serviciul altora, fie ca profesori, sau meditatori, sau participă la organizarea acțiunilor caritabile de ajutor a celor săraci, precum sunt cele de distribuire a alimentelor, locuințelor, sau a îngrijirii medicale.

Rătăcitorii de a șasea densitate își pot exercita iubirea și vibrațiile luminoase în multe feluri în iluzia de a treia densitate și, în dorința lor de a servi celorlalți, pot avansa pentru a reuși absolvirea în a șaptea densitate, după întoarcerea în densitatea lor de origine, odată ce încarnarea pe această planetă se sfârșește.

Mai există o întrebare, frate?

O continuare foarte scurtă: „Este Logosul care a creat galaxia o ființă de a șaptea densitate?“

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Logosul acestei galaxii, și al oricărei galaxii, este o ființă de un nivel de o perfecțiune atât de înaltă, încât nu participă la procesul evolutiv asemeni celorlalte entități, precum sunteți voi, în acest moment.

Fiecare Logos este o ființă cu opt densități complete, care are capacitatea de a manifesta această perfecțiune, a creației sale, într-un mod care permite fiecărei porțiuni create cu iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator, să găsească în interiorul acestei creații, o modalitate prin care entitatea conștientă sau inteligență să își poată urma propria cale de căutare în unitate cu Infinitul Creator.

Fiecare Logos creează această cale spre Unitate prin densitățile experienței. Această cale va permite Logosului și unicului infinitului Creator să acumuleze prin liberul arbitru al fiecărei entități, cunoașterea naturii complete a Logosului. Cunoașterea fiecărei porțiuni din inteligența Logosului, oferă acestuia și unicului infinitului Creator, experiențe care extind cunoașterea Totalității, astfel încât în fiecare moment, aceasta, devine mai mare decât a fost în momentul anterior.

Există o ultimă întrebare în acest moment?

Am încă una, Q’uo, care nu ar trebui să necesite un răspuns lung. Ra a spus că rătăcitorii devin creatura celei de a treia densități în complexul minte/corp. 6 În ce parte a sinelui, este depozitată identitatea, experiența, polaritatea și memoria rătăcitorului. Se află acestea în complexul spirit al entității?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Fiecare rătăcitor se întrupează în experiența celei de a treia densități și trece prin același voal al uitării prin care trec toate celelalte entități. Acest voal al uitării ascunde, adevărata natură a entităților care trec prin el, astfel încât acestea par, complexe obișnuite minte/corp/spirit în cadrul celei de-a treia densități, cu simpla dorință de a fi și de a progresa prin creșterea minții, corpului și spiritului.

Rătăcitorul are, la fel ca orice altă entitate, care trece prin voalul uitării, alegeri preîncarnative care au fost selectate pentru a oferi serviciul pe care acesta dorește să îl ofere, precum și oportunități personale de creștere. Aceste alegeri se manifestă atât pentru rătăcitor, cât și pentru orice altă entitate din iluzia de a treia densitate, ca trăsături ale experienței de viață, astfel încât orice entitate, inclusiv rătăcitorul, se poate confrunta cu catalizatorul zilnic, care oferă oportunități de progres și serviciu.

Rătăcitorul are avantajul unui complex spiritual mai avansat, astfel încât, poate înțelege prin intuiția spirituală că nu este originar din acea densitate; că este diferit, dar nu superior. În mulți rătăcitori această diferență încolțește, prin explorarea ei conștientă, învățându-i cum să utilizeze, în serviciul altora, cunoașterea adusă din densitatea de origine. Rătăcitorul simte această revelație ca pe o direcție intuitivă a încarnării.

Astfel, sentimentul că este încarnat cu o misiune, devine scopul principal al rătăcitorului, extinzându-i punctul de vedere. Punctul de vedere este analizat de acesta în contemplație și meditație. Această analiză informează mintea, corpul și spiritul rătăcitorului, asupra serviciului care trebuie oferit celorlalți, devenind lumina interioară, călăuzitoare, a cărei strălucire îi deschide inima. Astfel rătăcitorul acceptă cu drag, nu doar sinele propriu din a treia densitate, ci și pe ceilalți sine, pe care îi întâlnește pe durata încarnării.

Astfel, sentimentele iubirii și misiunii personale se combină pentru a oferi hrană spirituală ființei rătăcitorului care se exprimă apoi prin minte, prin corp, și prin spirit, ajutând astfel rătăcitorul în serviciul ales și în polarizarea personală.

În acest moment, vă mulțumim pentru invitația din partea grupului vostru de căutare. Ne-ați dat ocazia să cugetăm, și ne-ați oferit iubirea voastră, pe care o simțim în inimă și în întreaga creație. Simțim că ființa voastră crește într-un mod ireversibil, astfel încât deveniți, cu adevărat Unitate și Totalitate. Suntem cei din Q’uo.

Vă lăsăm în iubirea și în lumina unicului infinitului Creator, Adonai vasu borragus.


  1. Ra: Instrumentul în acest moment ar trebui să fie în transă. Alinierea corectă este cu capul îndreptat douăzeci de grade nord-nord-est. Aceasta este direcția din care izvorăsc energiile noi ale iubirii/luminii, care sunt mai puțin distorsionate, iar acest instrument va găsi confort în ele. #2.6 - Vezi și: #59.23 

  2. Referindu-se la Matei 6:33. Așa cum apare în Biblia Regelui Iacov: „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate aceste lucruri vi se vor adăuga“. 

  3. Ra: „Pentru a obține un procentaj de 51% în serviciul celorlalți este la fel de dificil ca și obținerea unui procentaj de 5% în serviciul celorlalți. Trebuie să spunem că groapa indiferenței este între cele două.“ #17.33 

  4. Ra: „Când nu există progrese, acele condiții care garantează progresul se pierd treptat. Aceasta este una dintre dificultățile lipsei de polarizare. Șansele, de progres devin din ce în ce mai mici.“ #20.17 

  5. „Balanța morală universală se înclină încet, dar totuși se înclină, spre dreptate“. - Martin Luther King, Jr. 

  6. [Materialul Ra 16.59]