Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.

Pentru început poți da, te rog, condiția instrumentului?

Sunt Ra. Este neschimbată de la ultima sesiune.

Putem face ceva, în afara terminării contactului, pentru a mări energia fizică a instrumentului?

Sunt Ra. Există posibilitatea/probabilitatea ca jeturile de apă aplicate coloanei vertebrale, poziționate vertical, să reducă într-o oarecare măsură durerea cu care se confruntă continuu această entitate. Acest lucru poate, de asemenea, ajuta, într-o oarecare măsură, la creșterea energiei fizice.

Jim are o întrebare personală, care nu va fi publicată. 1 El întreabă, “Se pare ca scopul echilibrării mele s-a schimbat, de la unul periferic, cum ar fi răbdarea/nerăbdarea, la unul central, care constă în a învăța să mă deschid spre iubirea necondiționată, a mă accepta pe mine însumi, ca întreg și perfect și a mă accepta ca și Creator. Dacă aceasta este progresia normală a scopului echilibrării, nu ar fi mai eficient ca, odată ce scopul este descoperit, persoana să lucreze, mai degrabă, la acceptarea sinelui ca și Creator, și nu la scopuri periferice, fără a se accepta pe sine în prealabil?”

Sunt Ra. Termenul „eficiență“ are conotație derutantă. În contextul muncii la disciplina personalității, pentru a fi mai eficient în acceptarea centrală a sinelui, este necesar ca entitatea să înțeleagă, în primul rând, ce precondiții a sinelui trebuie acceptate. Fiecare gând și acțiune trebuie examinate, pentru a determina sursa precisă a fiecărei reacții. Acest proces va conduce, eventual, la o activitate de acceptare mai centrală. Oricum, fundația trebuie să fie finalizată, înainte de a începe construcția structurii.

Mulțumesc. Aș dori să considerăm condiția, chiar de dinainte de începutul acestei octave de existență. Presupun că înainte de începutul acestei octave, Inteligența Infinită a creat și experimentat, deja, una sau mai multe octave. Este corect?

Sunt Ra. Presupunerea ta este corectă. Însă fraza ta, ar fi mai aproape de realitate, dacă ar fi formulată: Inteligența Infinită a experimentat octavele precedente.

Cunoaște Ra numărul de octave precedente? Dacă da, câte octave au fost?

Sunt Ra. Din cate știm noi, suntem într-o creație infinită, în care număratul nu are sens.

Am presupus că vei spune acest lucru. Este corect că la începutul acestei octave, din ceea ce aș putea numi vid, au apărut și crescut simultan semințele unui număr infinit de sisteme galactice spirale, asemeni Căii Lactee?

Sunt Ra. În afirmația ta există zone de ambiguitate, care prezintă potențial de confuzie. În primul rând, vom spune că acest concept de bază este exprimat rezonabil.

Acum, adresăm confuziile. Natura adevăratei simultaneități, este faptul că într-adevăr totul este simultan. Însă, din punctul tău de vedere, ar fi poate mai potrivit să înțelegi creația ca apărând la centru, și întinzându-se către margini.

A doua confuzie este legată de cuvântul „vid“. Noi am înlocui cuvântul „Vid“ cu „Plenum“ 2.

Atunci, dacă am observa începutul octavei printr-un telescop, să zicem, din această poziție, am vedea apărând centrul multor galaxii, fiecare din ele extinzându-se spre exterior, în formă spirală, cu aproximativ aceeași viteză. Este adevărat?

Sunt Ra. Întrebarea are elemente care creează confuzie. Există un centru al infinității. De la acel centru se începe totul. Prin urmare, există un centru al creației, unul al galaxiilor, unul al sistemelor stelare, unul al sistemelor planetare, și unul al conștiinței. În fiecare caz vei vedea o creștere dinspre centru spre exterior. În concluzie, ai putea înțelege că afirmația ta generalizează prea mult acest concept.

Considerând doar galaxia Calea Lactee la începuturi, voi presupune că prima apariție pe care am putea-o vedea, cu telescopul nostru, ar fi apariția unei stele de natura Soarelui nostru. Este această presupunere corectă?

Sunt Ra. În cazul sistemelor galactice, prima manifestare a Logosului este clusterul de sisteme centrale, generând energiile care produc rotația și expansiunea spre exterior a galaxiei. Aceste energii produc, la rândul lor, alte centre energetice ale Logosului, care ulterior devin stele.

Sunt aceste creații centrale (sau clustere) originare, ceea ce numim stele?

Sunt Ra. Sunt stele, într-adevăr. Însă, cu cât este o stea mai aproape de începutul manifestării Logosului, cu atât mai mult participă la Gândul Originar.

De ce, odată cu îndepărtarea de centru galaxiei, scade participarea stelelor la Gândul Originar? Așa am înțeles comentariul dinainte.

Sunt Ra. Acesta este planul Unicului Infinitului Creator. Unicul Gând Originar este recolta tuturor experiențelor cunoașterii Creatorului de către Creator, acumulată până la acel moment.

În momentul în care Unicului Infinitului Creator decide să se cunoască pe sine, se generează pe sine în acel plenum, plin de gloria și puterea sa, care se revelează apoi percepțiilor tale ca spațiu, sau spațiu cosmic. Fiecare generare naște o cunoaștere, care, prin Liber Arbitru, are capacitatea de a alege metoda cunoașterii de sine.

Treptat, Creatorul conține tot mai puțin din puterea cuvântului, sau a Gândului Originar. La acel moment, Creatorul nu mai creează, atât cât se experimentează pe sine.

Ce formă, condiție sau experiență a avut prima parte separată de conștiință, apărută la începutul octavei, sau începutul experienței galactice?

Sunt Ra. Am atins acest subiect în materialul precedent. 3 Recolta octavei dinainte, a fost Creatorul de Iubire, manifestat în minte, corp și spirit. Această formă de Creator, experimentându-se pe sine, ar putea fi considerată prima formă de conștiință separată din Creator.

M-ar fi interesat să înțeleg cum a apărut, în octavă, această primă formă de conștiință. M-ar interesa să știu dacă a făcut tranziția prin prima, a doua, a treia, a patra, etc densitate?

Aș dori să iau primele complexe minte/corp/spirit apărute, și să le urmăresc experiențele, chiar de la început, până la timpul prezent, pentru a înțelege mai bine condiția în care ne aflăm noi acum, în comparație cu acele entități care s-au dezvoltat în prima generație. Ai putea explica cum au apărut aceste prime entități, începând cu formarea planetelor, și creșterea prin densități, dacă acest lucru chiar s-a întâmplat așa?

Sunt Ra. Întrebarea ta este mai confuză decât înțelegerea despre subiect, pe care noi o determinăm pe baza distorsiunilor tale mentale. Vom vorbi la mod general, și poate vei găsi o metodă de abordare a acestui subiect mai puțin confuză, și mai simplă.

O mare parte a creației s-a manifestat, fără conceptele de conștiință pe care le înțelegi. Creația, în sine, este o formă de conștiință unificată, Logosul fiind unica, marea inimă a creației.

Procesul evoluției în această parte, de început, a Creației, care pare să fie în afara timpului, trebuie considerat cel mai important, deoarece, pe fundalul acestei unități esențiale a pânzei Creației, se produce dezvoltarea inițială a Logosurilor. Aceste Logosuri aleg să folosească, pentru începerea procesului cunoașterii de sine, acea porțiune de conștiință a Creatorului, recoltată de la octava anterioară.

Deoarece a fost determinat că acest set de densități, cu parametrii lor specifici, este eficient, acest sistem a fost reutilizat în fiecare octavă, pentru crearea condițiilor prin care Sub-Logosurile, conștiente de sine, să poată exista. Acest concept al densităților, a fost desfășurat de-a latul întregii grădini, ca să folosim o figură de stil, a Unicei, Infinitei Creații.

Primele ființe minte/corp/spirit, nu au fost complexe. La începutul octavei, experiența entităților minte/corp/spirit ne-complexe a fost monocromă. Nu a existat alegerea din a treia densitate. Nu a existat voalul uitării. Lecțiile celei de a treia densități, au fost prestabilite de chiar natura ratelor de vibrație cu care se confruntă entitățile în perioada acelei densități, și de natura saltului cuantic la a patra densitate.

Este corect că, în timp ce galaxia s-a extins, entități minte/corp/spirit ne-complexe au evoluat primele prin densități, urmând procesul evolutiv despre care am discutat, începând cu a doua densitate? Să luăm ca exemplu o planetă, care s-a format aproape de început, aproape de centrul galaxiei. Presupun că planeta s-a solidificat datorită primei densități, viața a apărut în a doua densitate, și că toate entitățile minte/corp/spirit ne-complexe, a celei de a treia densități, au evoluat din a doua densitate. Este adevărat?

Sunt Ra. Ipotetic vorbind, este corect.

S-a întâmplat acest lucru, pe care l-am menționat anterior, doar pe unele planete, sau s-a întâmplat pe majoritatea planetelor localizate aproape de centrul galaxiei?

Sunt Ra. Cunoașterea noastră este limitată. Știm anumite lucruri despre începuturi, dar nu putem fi siguri despre experiențele acelor entități, apărute înaintea noastră. Înțelegeți natura predării istoriei. La nivelul nostru de învățat/predat, noi reușim să nu deformăm faptele descrise aproape deloc. Însă, nu putem ști sigur că nu deformăm acele fapte, când vorbim de lucruri trecute, la care noi nu am luat parte conștient. Din câte înțelegem noi, presupunerea ta este corectă, dar și noi, la rândul nostru, presupunem acest lucru.

Încerc să înțeleg, în special, procesul experimentării din a treia densitate, de dinainte de instalarea voalului uitării, pentru a înțelege, astfel, mai bine, procesul prezent. Din câte înțeleg complexele minte/corp/spirit 4 au trecut prin procesul încarnării fizice în a treia densitate, fără a se confrunta cu uitarea. Care a fost scopul încarnării fizice, dacă nu a existat uitarea?

Sunt Ra. Scopul încarnării în a treia densitate, este acela de a învăța căile iubirii.

Nu cred că nu am formulat bine întrebarea. Pentru că nu a existat uitare, de la o încarnare la alta, entitățile minte/corp/spirit au păstrat întreaga conștiință, ele având aceeași informație în timpul încarnării, sau între încarnări. Cum erau învățate căile iubirii în timpul încarnărilor din a treia densitate, înainte de procesul uitării?

Sunt Ra. Cerem permisia de a răspunde la această întrebare într-o manieră indirectă, deoarece credem că există informație care ar putea ajuta înțelegerea voastră.

Desigur.

Sunt Ra. Întrebarea ta pare să insinueze posibilitatea/probabilitatea că mecanismul experiențelor din a treia densitate ar fi fost diferit, când o entitate minte/corp/spirit s-ar fi confruntat cu ele, decât este când un complex minte/corp/spirit se confruntă cu ele. 5 Natura celei de a treia densități este constantă. Ea trebuie învățată acum, la fel cum a fost învățată dintotdeauna.

Indiferent de tipul de entitate care se confruntă cu lecțiile celei de a treia densități, complexă sau ne-complexă, aceste lecții rămân mereu aceleași. Creatorul va învăța despre sine. Fiecare entitate are de învățat despre sinele nemanifestat, dar, mai important, are de învățat lecții care implică alți-sinele.

Atunci, înainte de procesul uitării, nu a existat nimic altceva, decât conceptul de polarizare spre serviciu altor-sine. În această condiție, ce tip de societăți și experiențe au fost create, și dezvoltate, în a treia densitate?

Sunt Ra. Înțelegerea noastră este că acea situație a creat condiții palide pentru experimentat, în care lecțiile erau învățate cu viteza broaștei țestoase, raportată la viteza ghepardului.

Au dezvoltat, acele societăți, tehnologii de natură complexă, sau au rămas simple, din acest punct de vedere? Ai putea da o idee generală despre evoluția a ceea ce numim funcția activității intelectuale?

Sunt Ra. Există o diversitate infinită de societăți, în fiecare circumstanță posibilă. Au existat foarte multe societăți, foarte avansate tehnologic, care au crescut datorită ușurinței cu care se producea orice rezultat.

Datorită naturii ne-complexe a entităților, care s-au dezvoltat într-o stare de constantă inspirație, ceea ce a lipsit chiar și celei mai super sofisticate structuri sociale, a fost ceea ce numiți voința, sau, ca să folosim un termen mai popular, entuziasmul, sau forța vitală.

Au dezvoltat, asemenea societăți tehnologice, călătorii spațiale la alte planete, sau sisteme planetare? Au existat unele care au reușit acest lucru?

Sunt Ra. Au existat asemenea societăți.

În acest caz, chiar dacă din punctul nostru de vedere au existat mari experiențe evolutive, la un anumit moment, în timpul evoluției, Logosul a apreciat că este nevoie de un experiment care să creeze o experiență mai intensă. Este acest lucru corect?

Sunt Ra. Este corect, iar un comentariu suplimentar ar fi de ajutor. Logosul este conștient de cerințele pentru absolvire a celei de a treia densități. Tuturor experimentelor anterioare, deși producând multe experiențe, le-a lipsit un ingredient crucial, care este polarizarea.

A existat atât de puțin interes în experimentele care creează polarizare, încât entitățile repetau de nenumărate ori ciclul celei de a treia densități. S-a dorit ca potențialul pentru polarizare să fie mult mai ușor disponibil.

Din moment ce singura posibilitate, la acel moment, era polarizarea serviciului altor-sine, presupun că, deși erau conștiente de necesitatea serviciului altor-sine, entitățile nu erau capabile să îl îndeplinească. Care a fost configurația mentală în complexele minte/corp/spirit, 6 la acel moment? De ce au avut ele dificultăți atât de mari în a servi altor-sine, în măsura cerută pentru absolvire, când aceasta era unica polaritate posibilă?

Sunt Ra. Tendința celor permanent fericiți, este de a nu fi interesați în alterarea, sau îmbunătățirea condiției. Aceasta era problema cu entitățile minte/corp/spirit, care nu erau complexe.

Exista posibilitatea de a iubi alți-sine, și de a servi altor-sine, dar exista, de asemenea, o conștientizare copleșitoare a Unicului Creator. Conexiunea cu Creatorul era asemănătoare unui cord ombilical. Siguranța individuală era totală. Din acest motiv, iubirea nu era foarte importantă, durerea nu era foarte înfricoșătoare, și, prin urmare, nu era făcut nici un efort pentru a fi în serviciul iubirii, sau pentru a beneficia de prezența fricii.

Se poate face analogie, în iluzia noastră prezentă, cu cineva care este născut în bogăție și siguranță extremă. Este adevărat?

Sunt Ra. Luând analogia ta ca metaforă, ești perceptiv.

În prezent, între încarnările fizice, avem o activitate numită vindecarea entității și analiza încarnării. A existat ceva similar înainte de instalarea voalului?

Sunt Ra. Structura incipientă a acestui proces a existat dintotdeauna, dar unde nu au existat daune, nu a fost nevoie de vindecare.

Acest lucru a fost de asemenea, o cauză de îngrijorare a Logosurilor, care erau conștiente că înțelegerea va rămâne pentru totdeauna nefinalizată, dacă nu va exista nevoia de a înțelege. Ne cerem scuze pentru termenul impropriu, dar vocabularul vostru are o lipsă acută de cuvinte adecvate pentru acest concept general, numit „înțelegere“.

Nu înțeleg prea bine condiția încarnării, și timpul dintre încarnări, înainte de instalarea voalului. Nu înțeleg care a fost diferența, alta decât manifestarea corpului galben de a treia densitate. A existat o diferență mentală, la momentul morții? Nu văd necesară analiza încarnării, dacă conștiința nu a fost întreruptă. Ați putea să mă lămuriți în această privință?

Sunt Ra. Parcursul nu este verificat de nici o parte a Creatorului. Fiecare încarnare este destinată să fie un parcurs, în care Creatorul să se cunoască pe sine.

Analizarea fiecărui test, ca să continuăm metafora, este o parte integrală a Creatorului, cunoscându-se pe sine. Acest proces ajută porțiunea de Creator să asimileze experiența în corp galben de a treia densitate, să evalueze prejudecățile dobândite, și apoi să aleagă, primind ajutor, sau pe cont propriu, condiția următoarei încarnări.

Înainte de instalarea voalului uitării, au existat entități conștiente, pe durata analizei încarnării, că trebuie să se polarizeze suficient pentru a absolvi?

Sunt Ra. Au existat.

Atunci, presupun că, pe perioada încarnării, această conștiență era cumva redusă la intrarea în corpul galben de a treia densitate, chiar dacă voalul nu exista la acel moment. Este corect?

Sunt Ra. Acest lucru este total incorect.

Acesta este punctul central important. Mi se pare că, din moment ce nevoia de polarizare era un lucru atât de evident, s-ar fi făcut un efort mult mai mare pentru a obține polarizarea. Să văd dacă pot să reformulez aceasta frază. Înainte de instalarea voalului uitării, a existat o conștiență a nevoii de polarizare în serviciul altor-sine, pentru toate entitățile din a treia densitate, fie că erau încarnate în corpul galben al celei de a treia densități, fie erau între încarnări.

Presupun că starea, de care am vorbit mai înainte, a cuiva născut foarte bogat, era prezentă în întreg spectru de experiențe, fie că era între încarnări, fie pe durata încarnării, iar entitățile pur si simplu [chicotește] nu puteau acumula acea polarizare necesară pentru absolvire. Este adevărat?

Sunt Ra. Începi să înțelegi situația. Continuă metafora învățatului, dar consideră elevul o entitate în primii ani de scoală. Entitatea este hrănită, îmbrăcată și protejată, indiferent dacă își face tema de casă, sau nu. Prin urmare, entitate nu își face tema de casă, ci se bucură de timpul de joacă, de hrana primită, și de zilele de vacanță. Cele mai multe entități nu vor excela, până când nu vor avea un motiv pentru a excela.

Ai afirmat, într-o sesiune mai de la început, 7 că este necesar să fi polarizat mai mult de 50% în serviciul altor-sine, pentru a absolvi în a patra densitate pozitivă. 8 A existat această condiție, înainte de instalarea voalului uitării?

Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii acesteia.

La întrebarea aceasta nu este ușor de răspuns, deoarece conceptul de serviciu sinelui, nu a avut impact înainte de procesul de instalare a voalului uitării. Capacitatea de absolvire în a patra densitate, cere abilitatea de a primi și savura, o anumită intensitate din lumina albă a Unicului, Infinitului Creator. La spațiu/timpul vostru, în termenii densității voastre, această abilitate este măsurată prin procentajele pe care le-ai menționat mai înainte.

Înainte de instalarea voalului uitării, măsurarea a fost asemănătoare unui set de trepte, unde fiecare treaptă a fost impregnată cu lumină de o anumită calitate. Treapta pe care se oprește fiecare entitate poate primi lumină de a treia densitate sau lumină de a patra densitate. Între două trepte se găsește pragul. Acel prag este dificil de trecut. Am putea spune că, există rezistență la marginea fiecărei densități.

Facultățile credinței și voinței trebuie înțelese, hrănite și dezvoltate, pentru a deveni o entitate care privește dincolo de marginea celei de a treia densități. Acele entități care nu își fac temele de casă nu vor putea trece, chiar dacă au bun simț. Aceasta a fost situația cu care s-au confruntat Logosurile, înainte de introducerea voalului uitării, în continuumul experimental al celei de a treia densități.

Doriți să răspundem la o întrebare scurtă?

Putem face ceva pentru confortul instrumentului și calitatea comunicării?

Sunt Ra. Toți parametrii sunt atinși. Rămâneți uniți în iubire și recunoștință. Vă mulțumim pentru conștiinciozitatea de care dați dovadă, în ce privește accesoriile.

Sunt Ra. Vă lăsăm, pentru acum, în iubirea și lumina Unicului, Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului, Infinitului Creator. Adonai.


  1. Jim povestește: „Don a adresat această întrebare din partea mea și nu știu de ce a spus celor din Ra că nu va fi publicată. Deoarece Ra a răspuns întrebării cu înțelegerea că ea nu va fi publicată noi am decis să nu o includem în ediția originară. Dar ani mai târziu când a venit momentul publicării cărții 5 (din ediția inițială intitulată Legea lui Unu) Carla și eu ne-am răzgândit în privința acestei întrebări. Sunt de părere că informația din acest răspuns este de ajutor celor care caută adevărul. Știu că Don și Ra doresc ca produsul muncii lor să fie oferit în serviciu celorlalți, atâta timp cât informația nu încalcă liberul arbitru al celor ajutați.“ 

  2. Plenum – Plin în limba latină 

  3. Discutat în #78.10

  4. Don spune „complexele minte/corp/spirit“ dar se referă la entitățile „minte/corp/spirit“. 

  5. Nota traducătorului: “Entitatea minte/corp/spirit face referire la o entitate ne-complexă, care a existat sau a trăit în creația Unicului Creator înainte de instalarea voalului uitării.” 

  6. Don spune „complexele minte/corp/spirit“ dar se referă la entitățile „minte/corp/spirit“. 

  7. Vezi #17.31

  8. Nota traducătorului: În această întrebare, Don parafrazează greșit un fragment din cartea Oahspe care de fapt spune că “dacă un individ este mai mult de 50% în serviciul altora și este mai puțin de 50% în serviciul sinelui este bun de recoltat” în densitatea a patra pozitivă. Ra a înțeles întrebarea și nu a corectat-o deoarece, deși Don nu parafrazează corect Oahspe, totuși întrebarea lui era corectă din punct de vedere logic.