Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.

Ai putea, mai întâi, da o indicație despre condiția instrumentului?

Sunt Ra. Predispoziția complexului fizic al instrumentului spre deficit de energie, s-a accentual puțin de la ultima sesiune. Energiile vitale ale acestui instrument au fost folosite mult, și au scăzut întrucâtva de la ultima sesiune.

În ce a constat natura folosirii energiilor vitale?

Sunt Ra. Există entități care cred eronat că instrumentul poate elimina problemele personale ale altor-sine. Această entitate a fost în contact apropiat cu un număr, mai mare decât de obicei, de entități cu asemenea gândire. Această entitate are tendința de a oferi orice serviciu este în măsură, și nu este conștientă de impactul pe care aceste servicii îl au asupra energiilor ei vitale.

Este corect că vorbești de entități încarnate de a treia densitate, care au creat condițiile pentru folosirea energiilor vitale?

Sunt Ra. Este corect.

Care este situația de moment a însoțitorului nostru din a cincea densitate, polarizat spre serviciul sinelui?

Sunt Ra. Perioada, pe care o numiți criză, încă rămâne.

Poți spune ceva despre natura acestei crize?

Sunt Ra. Polaritatea însoțitorul vostru se apropie de punctul critic la care trebuie să aleagă, să se retragă pentru o perioadă și să lase supravegherea pe seama servitorilor de a patra densitate, sau să piardă polaritate. Singura altă variantă ar fi ca acest grup să piardă cumva polaritate, în care caz, însoțitorul vostru va rămâne și va continua să pună presiune.

În sesiunea trecută ai menționat facultățile care au fost modificate de instalarea voalului asupra minții. Una dintre ele a fost clarviziunea. Ai putea explica ce înseamnă?

Sunt Ra. Vocabularul limbii voastre nu prea este bogat în termeni ne-emoționali, care descriu calitățile funcționale ale minții inconștiente. Natura minții este un subiect despre care v-am cerut să cugetați. Oricum, anumite aspecte sunt destul de clare observatorului ocazional, pentru a vă oferi idei, fără a încălca libera experiență de învățare/predare.

Natura minții inconștiente este mai degrabă concept, decât cuvânt. Prin urmare, înainte de instalarea voalului, folosirea minții inconștiente a fost cea de concept nevorbit. Poți considera aspectele emotiv, și conotativ ale unui cântec. Un aspect poate invoca, într-o formă stilizată, versuri pentru notele melodiei. Celălalt, poate rosti numele notelor: sfert nota A, sfert nota A, nota F. Aspectul conotativ a acestei melodii se aseamănă foarte puțin cu începutul unei melodii faimoase a unuia dintre compozitorii voștri, care vouă vă este cunoscută ca simbol al victoriei.

La fel este și natura minții profunde. Există doar metode stilizate cu care se discută funcțiile ei. Prin urmare, descrierii acestei porțiuni a minții, precum și a părților de aceeași natură, corespunzătoare corpului și spiritului, li s-a dat nume, cum este clarviziunea. Pentru a putea descrie adecvat aceste funcții, numele stilizate lasă de înțeles că penetrarea minții, ascunse de voal, poate fi legată de călătorii bogate și exotice.

Ai spus că dacă visatul este făcut disponibil minții conștiente, va ajuta enorm polarizarea. Poți defini visarea, și explica ce este, și cum ajută polarizarea?

Sunt Ra. Visarea este o activitate de comunicare prin voalul uitării, între mintea inconștientă și mintea conștientă. Natura acestei activități este în întregime dependentă de blocarea, activarea sau cristalizarea centrelor energetice, a unui anumit complex minte/corp/spirit.

În cazul cuiva blocat la al doilea sau al treilea centru energetic, visarea este utilă în procesul polarizării, datorită faptului că va reprezenta o repetare a porțiunii din catalizatorul recent, precum și a blocajelor mai grave, astfel dând minții trezite indicii despre natura blocajului, și sugestii despre posibilele schimbări în percepție, care ar putea ajuta deblocarea.

Acest tip de visare, sau comunicare, cu părțile ascunse de voal ale minții, apare de asemenea la complexe minte/corp/spirit care funcționează cu blocaj minim, și care se bucură de activarea undei verzi, sau activarea undelor mai înalte, în momentele în care complexul minte/corp/spirit se confruntă cu catalizator, blocând pentru moment, sau distorsionând, curgerea spre interior a energiei.

Prin urmare, complexului minte/corp/spirit îi este util să cugete, în toate cazurile, la conținutul și rezonanța emotivă a viselor.

Pentru cei a căror centru de undă verde a fost activat, și, de asemenea, pentru cei a căror centru de undă verde suferă un blocaj neobișnuit de catalizator extrem, cum este presimțirea morții sinelui sau a cuiva iubit, visarea devine o altfel de activitate. Această activitate este numită precogniție, sau capacitatea de a ști dinainte ce se va întâmpla în manifestarea fizică a spațiu/timpului celei de a treia densități. Această proprietate a minții depinde în mare măsură de amplasarea ei în timp/spațiu, astfel încât termenii trecut, prezent, viitor să nu însemne nimic. Dacă este folosită corect, de către complexul minte/corp/spirit, 1 precogniția permite entității să intre mai complet în starea de iubire necondiționată a fiecărei situații, incluzându-le pe acelea care produc într-o entitate o mare nefericire.

În cazul complexului minte/corp/spirit 2 care alege conștient calea inițierii (prin urmare fiecare centru energetic este echilibrat la nivel minim, și începe să își deschidă centrul energetic de undă indigo), visarea devine o unealtă mai eficientă pentru polarizare, dacă inițiatul înțelege că activitatea trebuie făcută de mintea conștientă, în timpul somnului. Chiar înainte de a intra în starea de somn al minții conștiente inițiatul va chema pe cei care îl ghidează, pe cei care îl înconjoară, și, mai presus de toate, personalitatea magică, care este analoaga Sinelui Superior, reprezentat în spațiu/timp. Cu aceste intonații/chemări făcute de inițiat înainte de a adormi, activitatea de visare atinge acel potențial de învățare/predare, care este folositor pentru întărirea predispoziției inițiatului spre polarizarea aleasă.

Există alte posibilități de visare, care nu sunt foarte strâns legate de mărirea polarității, pe care nu le vom discuta la acest spațiu/timp.

Cum este visul proiectat, sau programat? Este acesta făcut de Sinele Superior, sau cine este responsabil pentru generarea lui?

Sunt Ra. În toate cazurile complexul minte/corp/spirit folosește cât de bine poate facultatea de a visa. El însuși este responsabil pentru această activitate.

Deci, spui că subconștientul este responsabil pentru ceea ce voi numi proiectarea, sau scenariul visului. Este adevărat?

Sunt Ra. Este adevărat.

Este aducerea aminte a individului, după trezirea dintr-un vis, rezonabil de corectă? Este visul ușor de amintit?

Sunt Ra. Trebuie înțeles că suntem nevoiți să generalizăm, pentru a răspunde întrebărilor tale, deoarece sunt mai multe tipuri de vise. Însă, în general, doar observatorul antrenat și disciplinat are o bună aducere aminte a viselor. Această facultate poate fi învățată, prin virtutea disciplinei de a înregistra imediat după trezire a fiecărui detaliu care poate fi reamintit. Această practică întărește abilitatea cuiva de a-și reaminti visele. Cea mai comună percepție a complexului minte/corp/spirit despre vise este tulbure, încurcată și pierdută rapid.

Prin aducerea aminte a viselor, spui că un individ poate găsi chei pentru blocajele curente ale centrelor energetice, și, astfel, poate reduce, sau elimina acele blocaje. Este adevărat?

Sunt Ra. Este adevărat.

Există alte funcții ale visării care au valoare pentru procesul evolutiv?

Sunt Ra. Deși există multe funcții care au o oarecare valoare, vom remarca doar două, care, deși nu au valoare în polarizare, sunt valoroase în sens mai general.

Activitatea visării este activitatea în care se forjează un pod solid între conștient și inconștient. În această stare, dezechilibrele variate care apar în rețeaua energetică a complexului corp (datorită judecății greșite cu care influxurile energetice au fost primite), sunt vindecate. Cu numărul de vise adecvat, vine vindecarea acelor dezechilibre. O continuă lipsă de vise, poate cauza complexe minte/corp/spirit puternic dezechilibrate.

Cealaltă funcție utilă a visării este aspectul vizionar, cu care profeții și misticii s-au confruntat din timpuri străvechi. Viziunile lor vin prin rădăcinile minții, și vorbesc unei lumi însetate de cunoaștere. Prin urmare, visul este de ajutor, fără a fi de natură polarizantă, la nivel personal. Însă, în misticul, sau profetul, care dorește să servească acest vis, va mări polarizarea entității.

Există o porțiune a somnului care a fost numită REM. Este aceasta o stare a visării?

Sunt Ra. Este adevărat.

A fost remarcat că REM apare în porțiuni scurte pe durata nopții, cu pauze între ele. Este vreun motiv pentru acest fapt?

Sunt Ra. Este.

Dacă are importanță, ați putea explica de ce procesul visării lucrează în acest mod?

Sunt Ra. Porțiunile procesului visării, care sunt utile polarizării, și, de asemenea, viziunilor mistice, au loc în timp/spațiu, și, prin urmare, folosesc podul de la metafizic la fizic, pentru o scurtă perioadă a spațiu/timpului. Echivalentul timp/spațiu este mult mai mare.

Podul rămâne însă instalat, și interpretează dezechilibrele influxurilor energetice ale minții, corpului și spiritului, astfel încât procesul vindecării se produce. Procesul vindecării nu se produce cu frecvența REM (mișcarea rapidă a ochiului), ci, mai degrabă, apare în porțiunea de spațiu/timp când complexul minte/corp/spirit folosește podul spre timp/spațiu.

Ați menționat că pierderea cunoștințelor și a controlului asupra corpului datorat instalării voalului, a fost un factor util în procesul evoluției. Ai putea enumera cele mai importante pierderi de cunoștințe, și control, ale corpului?

Sunt Ra. Răspunsul la această întrebare conține porțiuni care ar fi mai de ajutor după ce discutam mai întâi un anumit material intermediar.

Nu am idee ce trebuie să cer. Ai putea să îmi dai o idee despre materialul intermediar [chicotește] are trebui să abordez?

Sunt Ra. Nu. Însă vom răspunde bucuroși la întrebarea originară, dacă încă dorești, și, dacă, mai întâi înțelegi că, în răspunsul nostru, există informație care lipsește.

Voi formula întrebarea diferit. Voi întreba de ce pierderea cunoașterii și a controlului asupra corpului, au fost de folos?

Sunt Ra. Cunoașterea potențialului vehiculului fizic, înainte de instalarea voalului, a oferit entităților minte/corp/spirit o gamă de alegeri gratuite, cu privire la activitățile de manifestare ale corpului, dar a oferit puține posibilități pentru dezvoltarea polarității. 3 Când cunoașterea acestor potențiale și funcții ale vehiculului fizic sunt ascunse complexului minții conștiente, complexul minte/corp/spirit nu are idee, în multe cazuri, despre cum trebuie să își manifeste ființa.

Această lipsă a cunoașterii oferă, însă, oportunitate dorinței de a crește a complexului minte. Această dorință, este cea care caută să cunoască posibilitățile complexului fizic. Ramificațiile fiecărei posibilități, și eventualele prejudecăți, astfel construite, au în ele însele o forță, care poate fi generată doar de asemenea dorință și voință de a cunoaște.

Poate ați putea da exemple de folosire a aceluiași aspect al corpului, înainte și după instalarea voalului uitării, pentru a face mai clară înțelegerea schimbării în cunoașterea și controlul corpului. Ai putea face acest lucru?

Sunt Ra. Am putea.

Vă rog dați exemplul.

Sunt Ra. Hai să discutam transferul energiei sexuale. Înainte de voal, transferul sexual era posibil de fiecare dată, datorită faptului că nu exista nici o umbră peste înțelegerea naturii corpului, și a relațiilor lui cu alte entități minte/corp/spirit. Înainte de procesul de instalare a voalului, transferului energetic sexual, mai înalt de unda verde, a fost aproape nefolosit.

Acest lucru s-a datorat acelei cunoașteri neumbrite, pe care fiecare o avea despre fiecare. În a treia densitate, a fost foarte puțin interes pentru relațiile mai intense ale minții, corpului și spiritului, 4 legate de procesul împerecherii, pentru că fiecare alt-sine era văzut ca fiind Creator, și nici un alt-sine nu părea mai aproape de Creator, decât celălalt-sine.

După procesul instalării voalului, obținerea transferul energetic în undă verde a devenit infinit mai dificil, datorită zonelor extinse de mister, și a lipsei de cunoaștere, legate de complexul corp și manifestările sale. Însă, deoarece manifestările corpului sunt ascunse complexului minții conștiente, este mult mai probabil ca transferul energetic sexual să ofere catalizator, care să producă angajarea sinelui cu alt-sinele, într-o configurație polarizată corespunzător.

Din acel moment, a fost mult mai probabil ca perechea de complexe minte/corp/spirit să dorească transferuri energetice mai înalte, astfel, permițând Creatorului să se cunoască pe sine cu o frumusețe sublimă, solemnă și minunată. Perechea de complexe minte/corp/spirit câștigă enorm în polarizare, și în abilitatea de a servi, atingând Inteligența Infinită, prin folosirea sacră a acestei funcții.

Mai există vreun aspect al pierderii cunoașterii, și a controlului corpului, care să fie la fel de eficient cum este aspectul sexual?

Sunt Ra. După instalarea voalului, fiecare funcție a complexului corp a dobândit potențialul de a oferi catalizator util. Am ales exemplul transferului energiei sexuale, datorită locului central pe care îl ocupă între funcțiile cropului, îmbunătățite de instalarea voalului.

Energia instrumentului a scăzut destul de mult. Preferăm să păstrăm majoritatea energiei rezervate, pentru care instrumentul ne-a dat permisia. Prin urmare, vom răspunde la încă o întrebare importantă în această sesiune.

Presupun că instalarea voalului peste aspectul sexual, a fost de mare eficiență, deoarece acesta este legat în întregime de relația între sine și alt-sine. Mă gândesc că instalarea voalului peste aspectele corpului, implicate în interacțiunea cu alți-sinele, va fi mai eficientă decât asupra aspectelor legate doar de sine, care vor avea o eficiență mai scăzută în producerea catalizatorului, pozitiv sau negativ. Este corectă presupunerea mea?

Sunt Ra. În mare măsură, ai dreptate. Poate cea mai notabilă excepție, este atitudinea unei entități deja puternic polarizată negativ, față de aparența complexului corp. Există entități angajate pe calea negativă, care au mare grijă de conservarea a ceea ce voi oamenii numiți frumusețe/urâțenie fizică. Această frumusețe fizică este, bineînțeles, folosită pentru manipularea altor-sine.

Aveți vreo întrebare scurtă la acest moment?

Putem face ceva pentru confortul instrumentul, și calitatea comunicării?

Sunt Ra. Suntem mulțumiți că instrumentul a fost conștiincios în pregătirea acestui contact, utilizând rugăciunile mentale. Acest lucru a permis canalului să fie neafectat de perturbațiile cu care s-a confruntat pe durata sesiunii trecute.

Sugerăm, grupului de contact, grijă continuă în supravegherea activităților fizice ale instrumentului. La acest moment, este bine să încurajați acele activități care hrănesc energiile vitale, deoarece instrumentul trăiește la acest spațiu/timp, aproape în întregime, datorită conservării acestor energii mentale și spirituale, care formează complexul energiilor vitale ale entității. Fiecare este conștiincios. Aliniamentul este bun.

Avertizăm grupul de suport despre aliniamentul fizic al accesoriului numit cădelniță. A existat o oarecare dificultate, datorată fumului cădelniței.

Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.


  1. În înregistra audio originară cuvântul complex a fost omis de către Ra. Această omisiune a fost corectată de către Don și Ra în sesiunea 87. 

  2. Vezi nota de mai sus. 

  3. Nota traducătorului: Versiunea audio a frazei începea cu expresia în limba engleză “The loss to the conscious mind” care poate fi interpretată în două feluri „Pierderea minții conștiente“ sau „Pierderea în favoarea minții conștiente“, cu alte cuvinte “Avantajul minții conștiente”. Deși prima interpretare este mai populară din punct de vedere al englezei vorbite, fraza are înțeles doar în interpretarea a doua. L/L Research a decis să excludă expresia de mai sus din versiunea tipărită pentru a evita confuzia. 

  4. În trei instanțe din răspunsul la această întrebare Ra a spus eronat: “complexul corp”, “complexul minte/corp/spirit” și “complexele minte, corp și spirit”. Cuvântul “complex” a fost eliminat din toate trei instanțele deoarece eroarea a fost corectată de către Don și Ra în Sesiunea 87.